REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy Gmina Miejska może skorzystać ze zwolnienia z VAT dla sprzedaży niezabudowanego terenu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że sprzedaż nieruchomości (tj. teren niezabudowany niebędący terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT) przez Gminę można traktować jako sprzedaż terenu niezabudowanego, korzystającego ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Czy diety otrzymywane przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej są zwolnione z PIT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że dieta otrzymywana przez podatniczkę z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącej zarządu wspólnoty mieszkaniowej stanowić będzie tzw. przychód z innych źródeł, który nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy Zespół Opieki Zdrowotnej ma prawo do odliczenia podatku VAT z zakupów w ramach Projektu Regionalnego?

Dyrektor KIS potwierdził, że Zespół Opieki Zdrowotnej nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części, ponieważ  zakupy opodatkowane dotyczą w całości działalności zwolnionej z podatku w ramach zwolnienia przedmiotowego. 

Czy instytucje kultury mają prawo odliczenia VAT za zakup instrumentów muzycznych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że instytucje kultury nie mają prawa do odliczenia podatku VAT za zakup instrumentów i sprzętu muzycznego w ramach projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, jeżeli nie są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT.

REKLAMA

Czy sprzedaż energii do ładowania samochodów elektrycznych wymaga posiadania kasy fiskalnej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że można dokonywać sprzedaży energii do ładowania samochodów elektrycznych dla osób fizycznych bez kasy fiskalnej, ponieważ płatności będą dokonywane on-line z wykorzystaniem elektronicznych kart płatniczych, a następnie będzie wystawiona faktura, która zostanie przesłana do odbiorcy.

Czy obywatelka Białorusi z Kartą Polaka może skorzystać z ulgi na powrót w Polsce?

Podatniczka z Białorusi, posiadająca Kartę Polaka, planuje osiedlić się na stałe w Polsce. Według interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), ma ona prawo skorzystać z "ulgi na powrót".

Czy sprzedaż gliceryny i glikolu, jako niezmieszanych substancji podlega podatkowi akcyzowemu?

Dyrektor KIS potwierdził brak opodatkowania akcyzą sprzedaży glikolu oraz gliceryny, jako produktów niezmieszanych z innymi składnikami, to jest nie stanowiących roztworów.

Czy działalność testera manualnego jest opodatkowana ryczałtem w stawce 8,5%?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przychody uzyskiwane przez osobę prowadzącą działalność, jako tester manualny (PKWiU 62.02.30.0), mogą być opodatkowane stawką ryczałtową w wysokości 8,5% od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem zastosowania ww. stawki jest dokładne przypisanie rodzaju wykonywanych usług do odpowiednich symboli PKWiU oraz spełnienie pozostałych kryteriów opodatkowania ryczałtem.

REKLAMA

Czy sprzedaż nieruchomości przez wspólnika spółki cywilnej generuje przychód podatkowy?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), transakcja sprzedaży nieruchomości przez wspólnika spółki cywilnej nie generuje przychodu po stronie wspólnika, jeżeli sprzedaż ta nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym spółka nabyła tę nieruchomość.

Czy wynagrodzenie finansowane z budżetu ONZ jest zwolnione z PIT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdza, że wynagrodzenia otrzymywane przez osoby zatrudnione na podstawie umów z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) są zwolnione z podatku dochodowego, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT.

Czy właściciel lokalu musi odprowadzać podatek od uzyskiwanych środków z umowy najmu, przeznaczanych na pokrycie kosztów najmu innego lokalu?

Dyrektor KIS potwierdził, że podstawą obliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest kwota najmu otrzymana przez Wnioskodawcę od najemcy z tytułu udostępnienia lokalu - czynsz za najem. Okoliczności tej nie zmienia fakt, iż środkami uzyskanymi z tego tytułu Wnioskodawca płaci za wynajem od osoby trzeciej mieszkania, w którym zamieszkuje.

Czy projektowanie stron internetowych jest opodatkowane ryczałtem w stawce 8,5%?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że usługi projektowania stron internetowych są objęte dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a zatem przychód uzyskany z tytułu tych usług powinien zostać opodatkowany stawką ryczałtu w wysokości 12%.

Czy nabyte towary handlowe mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodów?

 Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że nabyte towary mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, o ile zostaną zaksięgowane w księgach rachunkowych. 

Czy wydatki na czyszczenie rurociągów mogą być zaliczone do kosztów remontowych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że wydatki dotyczące przeprowadzenia czyszczenia rurociągów wodociągowych. przy użyciu technologii hydromechanicznej mogą być uznane za koszty remontowe, spełniając tym samym kryteria kosztów pośrednich.

Czy podatek VAT (litewski podatek należny od wartości dodanej) jest uwzględniany jako przychód w podatku dochodowym?

Dyrektor KIS potwierdził, że przychodem z wykonanych usług na terytorium Litwy, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest przychód netto (tj. zapłata za wykonaną usługę bez uwzględniania litewskiego należnego podatku od wartości dodanej).

Jaka jest stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów za wydanie gier komputerowych?

Dyrektor KIS potwierdził, że stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów - uzyskanych od Użytkowników - za wydawanie Gier Komputerowych, które są pobierane poprzez Internet wynosi 8,5%.

Czy wykonanie polecenia darowizny pieniężnej obniży podstawę opodatkowania od spadku i darowizn?

Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawczyni będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość polecenia tylko w sytuacji, gdy polecenie to będzie wykonane w dniu powstania obowiązku podatkowego z tytułu darowizny. Polecenie wykonane w terminie późniejszym nie uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania, ani nie jest ciężarem darowizny w momencie jej wykonania.

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa może odliczyć VAT z faktur w ramach projektu termomodernizacji?

Dyrektor KIS potwierdził prawo do częściowego odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z remontem budynku , w którym występują zarówno lokale mieszkalne jak i lokal użytkowy.

Czy wydatki na zakup domu modułowego mogą być uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że wydatki poniesione na zakup domu modułowego, mogą być uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Z uwagi na powyższe, wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi podatkowej.

Jak powinna być liczona kwota do opodatkowania z tytułu cesji partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS?

W przypadku podatnika, który nabył partycypację w 2015 r. i przekazał ją w 2023 r., kwota do opodatkowania z tytułu cesji partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS powinna być liczona od różnicy między wartością partycypacji w czasie zbycia cesji a jej wartością w czasie jej nabycia - potwierdził Dyrektor KIS. 

Czy Gmina może odliczyć VAT naliczony, związany z nabyciem towarów i usług na potrzeby remontu mieszkań dla uchodźców?

Dyrektor KIS potwierdził, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług dotyczących realizowanego Projektu (remontu dwóch mieszkań z przeznaczeniem na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy), z tego względu, że Gmina podejmując działania zmierzające do realizacji Inwestycji, efekty tych prac udostępni nieodpłatnie na rzecz Uchodźców. Tym samym nie będą to czynności, które podlegają opodatkowaniu VAT.

Jak podlegają opodatkowaniu przychody z najmu nieruchomości w imieniu małoletniej osoby?

Dyrektor KIS potwierdził, że przychód uzyskany z tytułu najmu dwóch lokali mieszkalnych, należących do nieletniej córki Wnioskodawcy, powinien być opodatkowany przez Wnioskodawcę w formie ryczałtu ewidencjonowanego jako najem prywatny i wykazany w jego zeznaniu rocznym PIT-28.

Czy kary umowne za opóźnienie dostawy stanowią koszt podatkowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że zapłata kary umownej za brak dostawy towaru w terminie jest karą za wadliwe wykonanie usługi, a tym samym mieści się w katalogu kar umownych i odszkodowań wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o PIT.

Kiedy podatnik może odliczyć VAT od zakupionych przedmiotów sfinansowanych grantem?

Dyrektor KIS potwierdził brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z poniesionymi zakupami jeśli od ostatniego nabycia towaru do dnia rezygnacji z prawa do zwolnienia minęło ponad 12 miesięcy.

Czy wynajem domku turystycznego w gospodarstwie rolnym na terenie miejskim podlega zwolnieniu podatkowemu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że nie można zastosować zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na położenie gospodarstwa na terenie, który administracyjnie należy do miasta.

Czy sprzedaż mieszkania sprawi, że przedsiębiorca stanie się płatnikiem podatku VAT?

Dyrektor KIS potwierdził, że transakcja sprzedaży mieszkania, które wchodziło w skład przedsiębiorstwa, nie powinna sprawić, że Wnioskodawca stanie się czynnym podatnikiem VAT. Uwarunkowane jest to tym, że mieszkanie nie było towarem handlowym tylko środkiem trwałym w działalności i nie było zakupione z myślą o szybkiej odsprzedaży z zyskiem.

Czy kucharz, który świadczy usługi gastronomiczne, może opodatkować swoje przychody według stawki 3% ryczałtu?

Dyrektor KIS potwierdził, że kucharz, który wykonuje działalność gospodarczą, polegającą na przygotowywaniu posiłków na rzecz Zleceniodawcy, korzystając z produktów oraz narzędzi zapewnianych przez Zleceniodawcę, słusznie stosuje stawkę 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. a Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czy koszty utrzymania konia w stajni mogą być zaliczone jako koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza możliwość zaliczenia wydatków związanych z utrzymaniem konia w stajni jako kosztów uzyskania przychodu.

Czy zakup zegarka, jako narzędzia do pracy dla adwokata, może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup zegarka. Interpretacja dotyczy przypadku, w którym zegarek jest niezbędny do prawidłowego rejestrowania czasu pracy, szczególnie w sytuacji, gdy korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione. 

Czy usługi informatyczne mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Dyrektor KIS potwierdził, że usługi wykonywane przez Wnioskodawcę, sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod 62.02.30.0, powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a u.z.p.d.

Czy przychód z umowy o dzieło w Niemczech podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przychód osiągany przez podatnika w 2023 r. z tytułu umowy o dzieło wykonywanej w Niemczech podlega opodatkowaniu tylko w Polsce zgodnie z art. 14 ust. 1 umowy polsko-niemieckiej. 

Czy można odliczyć wydatki na leki dla niepełnosprawnej osoby od podatku dochodowego?

Podatnik rozważał możliwość odliczenia wydatków za leki dla niepełnosprawnej osoby od podatku dochodowego. Organ podatkowy potwierdził, że wnioskodawca ma prawo do takiego odliczenia na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ta informacja może być ważna dla osób mających niepełnosprawnych członków rodziny, które ponoszą wysokie koszty na leki.

Czy przedsiębiorca może odliczyć VAT od kosztów nakładów na instalację?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że brak powiązania pomiędzy zakupionymi towarami/usługami, a opodatkowaną sprzedażą oznacza utratę prawa do odliczenia VAT.

Czy przekazanie mieszkania za pomocą umowy dożywocia oznacza utratę prawa do ulgi podatkowej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia nie wpływa na prawo do ulgi, pod warunkiem spełnienia kryteriów, takich jak zamieszkiwanie i zameldowanie w lokalu przez 5 lat od złożenia zeznania podatkowego. 

Czy odroczony zwrot kosztów nauki to koszt uzyskania przychodu dla działalności lekarskiej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że koszty związane ze zwrotem kosztów nauki za studia nie spełniają kryteriów umożliwiających ich uznawanie za koszty uzyskania przychodów. 

Czy korekta podatku VAT jest wymagana po dokonaniu kompensaty wzajemnych zobowiązań przez kontrahentów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wykonane przez podatnika rozliczenie w ramach podzielonej płatności oraz wzajemnej kompensaty nie wymaga korekty podatku naliczonego.

Czy wartość drewna pozyskanego z własnej działki może stanowić koszt uzyskania przychodu dla podatnika?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wartość pozyskanego drewna, pochodzącego z własnej działki, może stanowić koszt uzyskania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czy wydatki reprezentacyjne podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wydatki poniesione przez spółkę są ściśle powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ocenie organu podatkowego wydatki mają bezpośredni wpływ na podtrzymywanie relacji biznesowych oraz budowanie korzystnego wizerunku firmy, zgodnie z ustawą o CIT. 

Czy Spółka, która otrzymała aport w postaci sieci ciepłowniczej, ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego?

Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli przedmiot aportu będzie wykorzystywany przez Spółkę w całości do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z wystawionej przez Gminę faktury, dokumentującej wniesienie do Spółki aportu w postaci sieci ciepłowniczej, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Czy sprzedaż nieruchomości wraz z instalacją LNG podlega podatkowi VAT?

Dyrektor KIS potwierdził, że sprzedaż nieruchomości wraz z instalacją LNG nie podlega podatkowi VAT, ponieważ podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT. 

Czy wydatki na szkolenie pilota mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Według interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydatki na szkolenie pilota mogą podlegać zaliczeniu jako koszty podatkowe.

Czy usługi koordynowania projektami o tematyce społecznej są zwolnione z VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wnioskodawczyni świadcząca usługi koordynowania projektami o tematyce społecznej ma prawo skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, pod warunkiem nieprzekroczenia limitu wartości sprzedaży wskazanego w tym przepisie oraz niewykonywania czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Czy przedsiębiorca - pośrednik w sprzedaży samochodów, może skorzystać z preferencyjnego zryczałtowanego podatku dochodowego?

Podatnik, będący przedsiębiorcą świadczącym usługi pośrednictwa w sprzedaży samochodów dostawczych i ciężarowych, otrzymał potwierdzenie od Dyrektora KIS, że ma prawo do opodatkowania swoich przychodów z działalności gospodarczej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego według stawki 8,5%. 

Czy udostępnianie miejsca na reklamy w aplikacjach jest opodatkowane według stawki 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Dyrektor KIS potwierdził, że uzyskiwane przychody z tytułu świadczenia usług sklasyfikowanych wg PKWiU 63.11.20.0 - polegających na udostępnianiu miejsca na reklamy w aplikacjach - jest opodatkowanie stawką 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Czy odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że w związku z wygaśnięciem prawa do używania i pobierania pożytków oraz służebności osobistej mieszkania w zamian za odszkodowanie, wnioskodawczyni nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu.

Czy wynajem krótkoterminowy mieszkań wymaga założenia działalności gospodarczej?

Właścicielka mieszkania, posiadająca już jedno wynajmowane mieszkanie na podstawie umowy najmu okazjonalnego, zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS)  z zapytaniem dotyczącym możliwości wynajmu drugiego mieszkania w ramach najmu krótkoterminowego. W odpowiedzi KIS stwierdziła, że przychody z wynajmu obu mieszkań powinny być traktowane jako najem prywatny, a nie działalność gospodarcza.

Czy inwestycje w monitoring i klimatyzację po sprzedaży działki podlegają uldze podatkowej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że sprzedaż działki i chęć inwestowania uzyskanego dochodu w montaż monitoringu wokół domu oraz klimatyzację z funkcją ogrzewania są traktowane jako cele związane z mieszkaniem.

Czy dotacje na wynagrodzenie dyrektora placówki przedszkolnej są zwolnione z opodatkowania?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotacja, która została przyznana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wsparcie prowadzenia niepublicznego przedszkola, a w szczególności na wynagrodzenie wnioskodawczyni jako dyrektora placówki, nie podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy wykorzystanie samochodu służbowego w czasie pracy zdalnej stanowi przychód dla pracownika?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wykorzystanie samochodu służbowego przez pracownika do celów służbowych podczas pracy zdalnej nie stanowi jego przychodu.

Czy przekazanie przedsiębiorstwa drogą darowizny wiąże się z opodatkowaniem VAT?

Dyrektor KIS potwierdził, że zbycie w formie darowizny całości przedsiębiorstwa zarówno po stronie darczyńcy, jak i obdarowanego nie podlega przepisom ustawy od podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ustawy.

REKLAMA