REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy koszty organizacji festynu stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki poniesione na pokrycie kosztów organizacji festynu stanowią dla wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów.

Czy zbiórki charytatywne prowadzą do obowiązku podatkowego w kontekście darowizn?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że środki zebrane w ramach zbiórki charytatywnej stanowią dla beneficjenta darowiznę, a zobowiązanie do zapłaty podatku od darowizny pojawia się tylko w sytuacji, gdy suma otrzymanych darowizn od jednego darczyńcy przekroczy określoną kwotę wolną od podatku.

Czy przekazanie przedsiębiorstwa ze spółki cywilnej na rzecz jednoosobowej działalności gospodarczej jest opodatkowane VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że przekazanie całego przedsiębiorstwa ze spółki cywilnej na rzecz jednoosobowej działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Czy przeniesienie składników majątku z prowadzonej działalności gospodarczej do spółki komandytowo-akcyjnej rodzi skutki na gruncie podatku dochodowego?

Dyrektor KIS potwierdził, że aport składników majątku, które wchodziły w skład prowadzonej działalności gospodarczej, do spółki komandytowo-akcyjnej na mocy art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego jako wniesienie tytułem wkładu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o PIT.

REKLAMA

Czy wartość miodu z własnej pasieki może być ujęta w kosztach pozarolniczej działalności gospodarczej?

Dyrektor KIS potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości rynkowej pozyskanego miodu w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej.

Czy zaliczki z tytułu opłat eksploatacyjnych podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Dyrektor KIS potwierdził, że zaliczki z tytułu opłat eksploatacyjnych i ich rozliczenia – nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ani żadnym innym podatkiem dochodowym. 

Czy prywatna nauka pływania może być zwolniona z podatku VAT?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) nauka pływania prowadzona przez osoby fizyczne nie jest zwolniona z podatku VAT, pomimo jej znaczenia dla bezpieczeństwa i zdrowia.

Czy usługi projektowe oraz malarskie są zwolnione z VAT ?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wnioskodawczyni prowadząca działalność w zakresie architektury i malowania obrazów kwalifikuje się do zwolnienia z podatku według art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, gdyż jej roczna wartość sprzedaży nie przekroczy progowej kwoty 200 000 zł oraz prowadzona działalność nie jest wyłączona ze zwolnienia.

REKLAMA

Czy rady rodziców powinny sporządzać sprawozdanie finansowe i składać zeznanie CIT-8?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że rady rodziców działające przy szkołach nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a w związku z tym nie mają obowiązku składania zeznań podatkowych ani sporządzania sprawozdań finansowych.

Czy zawarcie nieoprocentowanej umowy pożyczki od rodziny generuje konsekwencje podatkowe?

Dyrektor KIS potwierdził, że Skoro strony umowy pożyczki ustaliły, że pożyczka zostanie udzielona bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla pożyczkodawcy za udostępnienie pożyczkobiorcy kapitału, to udzielona pożyczka ma charakter nieodpłatny. W związku z tym, nieoprocentowana pożyczka nie spowoduje powstania po stronie pożyczkobiorcy przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. 

Czy można odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego w przypadku emerytury zagranicznej?

Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia rocznej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazanej na formularzu PIT-11 otrzymanym z banku (dotyczącym emerytury zagranicznej z Niemiec) od podatku dotyczącego dochodu, którego źródłem jest emerytura krajowa.

Jak rozliczyć przychód z programu partnerskiego w zeznaniu podatkowym?

Dyrektor KIS potwierdził, że osiągnięty przez Wnioskodawcę przychód z tytułu odtwarzania reklam należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody te należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36.

Czy kara umowna za brak ważnego biletu parkingowego podlega opodatkowaniu VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że kara umowna za brak ważnego biletu parkingowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż ma charakter odszkodowawczy, a nie wynagrodzeniowy za świadczenie usług.

Czy zwrot kosztów za podróże lokalne pracowników stanowi koszt uzyskania przychodów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS), w swojej interpretacji wyjaśniła, że kwoty zwrotów dla pracowników, którzy przemieszczają się na obszarze województwa w ramach wykonywania obowiązków służbowych będą traktowane jako koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy.

Czy zawarcie umowy przedwstępnej spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

Dyrektor KIS potwierdził, że w przypadku zawarcia umowy przedwstępnej, zobowiązującej do zbycia udziałów w nieruchomości, nie wystąpi obowiązek zapłaty przez zbywcę podatku dochodowego.

Jak zakwalifikować materiały jednorazowego użytku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Dyrektor KIS potwierdził, że materiały jednorazowego użytku zużywane przy badaniach lekarskich laryngologicznych, takie jak wzierniki uszne, leki (krople, maści, tabletki itp ), szpatułki, kompresy, materiały opatrunkowe, itp oraz te wykorzystywane przy badaniach lekarskich alergologicznych, takie jak leki, testy, nożyki (lancety) do testów, ustniki. itp należy zakwalifikować do "pozostałych kosztów", które winny być ujęte w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Czy rolnik może odliczyć VAT bez numeru NIP na fakturach zakupu oleju opałowego?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) rolnik ma prawo dokonać odliczenia podatku VAT z faktur na zakup oleju opałowego, mimo braku numeru NIP, ponieważ brak numeru NIP jest jedynie wadą techniczną, która nie wpływa na prawo do odliczenia podatku.

Czy sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT) i z tego powodu jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Czy fundacja musi płacić VAT od zakupu biletu lotniczego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że zakup biletu lotniczego przez fundację na potrzeby podróży w celach służbowych stanowi odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT.

Czy wydatki związane z postępowaniem sądowym mogą być zaliczone jako koszty uzyskania przychodu?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki związane z postępowaniem sądowym mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu dla spółki.

Czy emisja spotów informacyjnych przez spółkę radiową korzysta ze zwolnienia z podatku VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że usługi świadczone przez spółki radiowe w ramach kampanii informacyjnych oraz społecznych, polegające na emisji spotów informacyjnych, są zwolnione z podatku VAT.

Czy można rozliczać przychody z usług streamingowych w formie zryczałtowanego podatku dochodowego?

Dyrektor KIS potwierdził, że przychody otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu usług streamingowych, polegających na udzielaniu licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych za wynagrodzeniem, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 59.20.4, mogą być rozliczane w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%.

Czy usługi konsultingowe, które są związane z projektowaniem technologii informatycznych, podlegają opodatkowaniu ryczałtem?

Dyrektor KIS potwierdził, że zakres świadczonych przez Wnioskodawcę usług kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit a) ustawy o ryczałcie, a co za tym idzie, przychód osiągany przez niego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych pod kodem 62.01.12.0 PKWiU z 2015 r., podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%.

Czy można równocześnie opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i skalą podatkową?

Dyrektor KIS potwierdził, że możliwe jest opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przy jednoczesnym opodatkowaniu dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce cywilnej na zasadach ogólnych (skalą podatkową). 

Czy tester oprogramowania może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że Wnioskodawca, który prowadzi działalność gospodarczą, związaną z testowaniem oprogramowania istniejącego, sklasyfikowaną pod kodem PKD 62.02.Z, jest uprawniony do stosowania 8,5 % ryczałtu od przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności.

Czy fundacja może uniknąć obowiązku korzystania z kasy rejestrującej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że fundacja, która świadczy odpłatne usługi terapeutyczne dla dzieci i otrzymuje zapłatę na rachunek bankowy, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. 

Czy płatności dokonywane kontrahentowi mającemu siedzibę w Szwajcarii podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wypłata wynagrodzenia kontrahentowi ze Szwajcarii na mocy umowy dotyczącej dostarczenia danych gospodarczych i licencji na korzystanie z oprogramowania nie obliguje do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w Polsce na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Czy działalność związana z produkcją filmów może skorzystać ze stawki 8,5% zryczałtowanego podatku dochodowego?

Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawca ma prawo do stosowania przewidzianej w art. 12 ust.1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stawki 8,5% do przychodów z wykonywanej działalności gospodarczej, obejmującej działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

Czy przemieszczenie własnych materiałów do oddziału zagranicznego jest traktowane jako eksport?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że usługi świadczone przez wnioskodawcę na terenie Wielkiej Brytanii nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, gdyż nie spełniają kryteriów eksportu towarów zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT, co oznacza, że nie ma obowiązku opodatkowania tych usług w Polsce.

Czy wartość podatku od nieruchomości podlega opodatkowaniu ryczałem od dochodu z dzierżawy nieruchomości?

Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawczyni nie będzie wliczała wartości podatku od nieruchomości do podstawy wyliczenia podatku ryczałtowego od dochodu podatnika z dzierżawy nieruchomości – składnika prywatnego majątku.

Czy stowarzyszenie jest zwolnione z CIT w przypadku przeznaczenia otrzymanych środków na cele statutowe?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że stowarzyszenie ma prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do dochodów z opłat od lokatorów, ponieważ przeznacza je na cele statutowe.

Czy żołnierz służący za granicą może być zwolniony z PIT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że należność zagraniczna wypłacana żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę poza granicami państwa może być zwolniona z zapłaty podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy wynajem lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe najemcy korzysta ze zwolnienia z VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że wynajem lokalu mieszkalnego realizowany na cele mieszkaniowe na rzecz osób fizycznych, realizowany we własnym imieniu i na własny rachunek, podlega zwolnieniu z opodatkowania od podatku od towarów i usług (VAT).

Czy wydatki na promocję online kwalifikują się do ulgi na ekspansję?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki na działania promocyjno-informacyjne w internecie, takie jak reklama, mogą zostać zakwalifikowane jako koszty działań promocyjno-informacyjnych, dając prawo do skorzystania z ulgi na ekspansję zgodnie z art. 26gb ustawy o PIT.

Czy stowarzyszenie i przedszkole mogą sporządzić jedną wspólną deklarację CIT-8?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że stowarzyszenie, prowadzące przedszkole niepubliczne jako wyodrębnioną formę działalności, jest odpowiedzialne za złożenie jednej wspólnej deklaracji CIT-8 obejmującej zarówno stowarzyszenie, jak i przedszkole.

Czy koszty lotów w tunelu aerodynamicznym i skoków spadochronowych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że koszty sfinansowania lotów w tunelu aerodynamicznym oraz skoków spadochronowych dla pracownika w celu podnoszenia jego kwalifikacji stanowią koszty uzyskania przychodów.

Czy zmiana celu użytkowania samochodu z wyłącznie biznesowego na mieszany wymaga korekty VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że w przypadku zmiany przeznaczenia samochodu z czysto służbowego na mieszany, nie ma obowiązku dokonywania korekty podatku VAT od kosztów związanych z pojazdem.

Czy renta rodzinna z USA jest zwolniona od podatku dochodowego w Polsce?

Dyrektor KIS potwierdził, że renta rodzinna – wdowia, wypłacana przez Social Security Administration w USA korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że podatnik nie musi odprowadzać podatku dochodowego od tego świadczenia. 

Czy Sąd jest zobowiązany do potrącania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia dla radcy prawnego?

Dyrektor KIS potwierdził, że na Sądzie, jako płatniku zasądzonego wynagrodzenia dla kuratora - radcy prawnego, nie ciążą obowiązki płatnika wynikające z treści art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, radca prawny prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany do samodzielnego obliczania zaliczek od dochodu.

Czy wartość otrzymanych akcji w ramach programu motywacyjnego może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?

Dyrektor KIS potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości nieodpłatnego świadczenia w związku z planowanym zbyciem akcji.

Czy współdzielenie lokalu z innym przedsiębiorcą wpływa na limit zwolnienia z VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że osoba prowadząca studio tatuażu ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 113 ust 1 ustawy o VAT, jeśli nie przekroczy limitu obrotu 200 000 zł, jak również nie będzie wykonywała czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ww. ustawy. Bez znaczenia dla określenia limitu zwolnienia pozostaje fakt, że w jednym lokalu będą wykonywane dwie odrębne działalności gospodarcze prowadzone przez osoby ze sobą spokrewnione.

Czy można skorzystać ze zwolnienia w PIT przy sprzedaży nieruchomości i spłacie kredytu na inną nieruchomość?

Dyrektor KIS potwierdził, że w przypadku wydatkowania całej kwoty przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę ww. kredytu, to dochód z odpłatnego zbycia tej nieruchomości będzie w całości zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy można odliczyć wydatki związane z termomodernizacją budynku włączając zakup farby termoizolacyjnej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć poniesione wydatki na farbę termoizolacyjną jako część kosztów związanych z termomodernizacją, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ farba jest uznawana za materiał budowlany kwalifikujący się do ulgi. 

Czy limit 150 000 zł dotyczy osobno leasingu operacyjnego i transkrypcji wykupu? Czy wartość raty leasingowej może zostać ujęta w całości w kosztach uzyskania przychodów?

Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawczyni może naliczyć limit 150 000 zł osobno dla leasingu operacyjnego (czynsz inicjalny i raty miesięczne) oraz osobno dla transkrypcji wykupu. Z kolei wartość raty leasingowej nie może zostać ujęta w całości w kosztach uzyskania przychodów.

Czy podatnik będący rezydentem Arabii Saudyjskiej musi płacić podatek od dochodów ze sprzedaży akcji notowanych na GPW w Polsce?

Dyrektor KIS potwierdził, że osoba, będąca rezydentem podatkowym Arabii Saudyjskiej, ale posiadająca rachunek maklerski w Polsce, z tytułu sprzedaży akcji notowanych na GPW lub innych instrumentów finansowych nie będzie zobowiązana do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Polski, ani do złożenia deklaracji PIT-38 z tego tytułu.

Czy komponowanie i produkcja autorskiej muzyki może być opodatkowane jako działalność wytwórcza? Jeśli tak, to jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zastosować?

Dyrektor KIS potwierdził, że komponowanie i produkcję autorskiej muzyki można traktować jako działalność wytwórczą i do osiąganych przychodów z wykonywania tego rodzaju działalności można zastosować stawkę 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osiąganych przez osoby fizyczne. 

Jakie są obowiązki płatnika z tytułu używania przez pracowników prywatnych samochodów osobowych w jazdach lokalnych?

Dyrektor KIS potwierdził, że w przypadku pracowników, korzystających ze swojego prywatnego pojazdu do celów służbowych, którzy otrzymują za to odpowiednie świadczenie, wypłacane świadczenie stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na pracodawcy ciąży obowiązek potrącania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Czy zwrócona rekompensata za oszustwo internetowe podlega opodatkowaniu?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) rekompensata otrzymana przez wnioskodawczynię od banku nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Czy darowizna mieszkania dla obywatela Ukrainy zamieszkałego w Polsce jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że darowizna mieszkania na rzecz obywatelki Ukrainy zamieszkałej w Polsce, przenosząca całość spółdzielczego prawa do lokalu z majątku wspólnego małżonków na jej majątek osobisty, jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

Czy wpis wierzytelności do rejestru dłużników prowadzonego przez firmy pozwala na skorzystanie z ulgi na złe długi w VAT?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny w przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotu niebędącego czynnym podatnikiem VAT, jeżeli wierzytelność została wpisana do rejestru dłużników.

REKLAMA