REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu?

W artykule przedstawione zostaje stanowisko KIS w sprawie opodatkowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Wnioskodawczyni, właścicielka nieruchomości, otrzymała świadczenie od Spółki A S.A. za bezumowne korzystanie z jej majątku. Czy to wynagrodzenie podlega opodatkowaniu?

Czy bez dokumentów potwierdzających eksport można zastosować stawkę 0% VAT przy wysyłce towarów poza UE?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące zastosowania stawki 0% VAT przy eksporcie towarów poza Unię Europejską. Wnioskodawca pytał, czy może skorzystać z tej stawki bez posiadania dokumentów potwierdzających eksport. KIS stwierdził, że dokumenty są niezbędne zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Wnioskodawca jednak nie zgadza się z tą interpretacją i odwołuje się do innych przepisów.

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT w związku z usuwaniem azbestu?

W artykule omawiamy interpretację organu administracji skarbowej dotyczącą odliczenia podatku VAT naliczonego przez gminę, która złożyła wniosek o pomoc finansową na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Według organu, gmina nie ma prawa do odliczenia VAT związanych z tym przedsięwzięciem, ponieważ usługi te nie są wykorzystywane w działalności opodatkowanej. Wpływ tej interpretacji na budżet gminy jest nieunikniony, dlatego warto przyjrzeć się szczegółom tego przypadku.

Czy wynagrodzenie z najmu to ukryty zysk?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą opodatkowania wynagrodzenia z tytułu umowy najmu części nieruchomości. W skrócie, wynagrodzenie to nie generuje dla Spółki dochodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem jako ukryty zysk.

REKLAMA

Czy Spółka z o.o. może zmienić formę opodatkowania na ryczałt od dochodów spółek bez osiągania przychodów?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą możliwości opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w sytuacji, gdy spółka nie osiągnęła żadnych przychodów w poprzednim roku podatkowym.

Błąd w stawce VAT a kwalifikacja do obniżonej stawki CIT

W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że spółki spełniające określone kryteria mają prawo stosować obniżoną stawkę CIT 9% w roku podatkowym 2023.

Budowa siłowni plenerowej. Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT?

Gmina (...) planuje budowę siłowni plenerowej, która będzie służyć mieszkańcom jako teren rekreacyjny. Projekt ten będzie częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednak, zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT naliczonego z faktur związanych z inwestycją. W artykule omówimy stanowisko KIS oraz konsekwencje tej interpretacji dla Gminy i innych podmiotów realizujących podobne projekty.

Amortyzacja samochodu o napędzie elektrycznym. Jaka stawka amortyzacji?

Samochód osobowy o napędzie elektrycznym, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), powinien być zaklasyfikowany jako samochód osobowy (symbol KŚT 741). Dlatego podlega on amortyzacji według stawki 20%. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0114-KDIP2-1.4010.158.2022.2.JF.

REKLAMA

Otrzymane odszkodowanie za eksmisję należy opodatkować - w jaki sposób podzielić środki między współwłaścicieli?

Dyrektor KIS omówił opodatkowanie otrzymanego odszkodowania przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, z której jedna lokatorka została eksmitowana. Lokatorka uzyskała prawo do dochodzenia odszkodowania od Gminy. Prawo do dochodzenia odszkodowania w imieniu wszystkich zostało przeniesione na rzecz jednego ze współwłaścicieli - cesjonariusza - który otrzymał świadczenie. Dyrektor KIS wskazał, że otrzymane odszkodowanie podlega opodatkowaniu oraz, że każdy ze współwłaścicieli powinien opodatkować to zgodnie ze swoim udziałem w nieruchomości. 

Czy gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego związanego z projektem ekopracowni?

Gmina ubiega się o dofinansowanie projektu ekopracowni w szkole podstawowej, jednak Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała niekorzystną interpretację prawa podatkowego. Według KIS, Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z realizacją projektu. Decyzja ta ma istotne konsekwencje dla gminy, która nie będzie mogła skorzystać z ulgi podatkowej przy zakupach związanych z ekopracownią.

Czy środki przekazane przez małżonka na zaspokojenie potrzeb rodziny podlegają opodatkowaniu?

Dyrektor Krajowa Informacja Skarbowa wydał interpretację dotyczącą opodatkowania środków przekazywanych przez małżonka na zaspokojenie potrzeb rodziny w ustroju rozdzielności majątkowej. W odpowiedzi na zapytanie osoby fizycznej, organ stwierdził, że takie środki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyjaśniamy, jakie było uzasadnienie takiego stanowiska dyrektora KIS.

Czy można odliczyć VAT z zakupu materiałów i usług na rozbudowę budynku handlowo-usługowego?

W artykule omawiamy kwestię odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cel handlowo-usługowy. Na podstawie interpretacji KIS dowiadujemy się, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą w branży budowlanej ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, jeśli wszystkie nabyte materiały i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Istotne jest również, że po zakończeniu inwestycji budynek będzie w całości służył działalności gospodarczej.

Jaką stawką ryczałtu podlegają opodatkowaniu usługi edukacyjne?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przychód uzyskiwany ze świadczenia usług w zakresie PKWiU 85.59.19.0 - usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, podlega opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Rozbudowa infrastruktury sportowej. Czy gmina może odliczyć VAT?

Gmina, jako zarejestrowany podatnik podatku VAT, spotkała się z problemem dotyczącym obniżenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania rozbudowy infrastruktury sportowej. W celu poprawy sprawności fizycznej mieszkańców, Gmina zakupiła nowoczesne wyposażenie do boiska sportowego. Jednakże, według interpretacji KIS, gmina nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Artykuł omawia stanowisko obu stron i podkreśla konsekwencje tej interpretacji dla gminy oraz organów administracji skarbowej.

Czy można odliczyć koszty opieki nad niepełnosprawną małżonką od wspólnego dochodu małżeńskiego?

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 lipca 2023 r. wyjaśnia, że koszty opieki nad niepełnosprawną małżonką mogą być odliczone tylko od dochodu tej małżonki, a nie od wspólnego dochodu małżeńskiego.

Czy otrzymana rekompensata za brak dostawy towaru stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

Jeśli wnioskodawca po złożeniu zamówienia zapłacił fakturę zaliczkową na 100% należności, a nie otrzymał towaru i dostał rekompensatę, to zwrócona suma rekompensaty nie będzie opodatkowana podatkiem PIT.

Czy można wprowadzić prywatne mieszkanie do działalności gospodarczej jako towar handlowy?

W interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zajął stanowisko w sprawie skutków podatkowych wynikających z wniesienia prywatnie zakupionego mieszkania do działalności gospodarczej jako towaru handlowego. W skrócie, Dyrektor KIS uznał, że takie działanie jest prawidłowe pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Czy powiat ma prawo do odzyskania VAT związany z projektem modernizacji szkół ogólnokształcących?

Powiat zwrócił się z zapytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT związanej z projektem modernizacji szkół ogólnokształcących. Projekt ma na celu poprawę jakości edukacji poprzez wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych. Jednak odpowiedź KIS wyjaśnia, że powiat nie jest uprawniony do odzyskania podatku VAT, co może mieć wpływ na budżet realizacji projektu.

Czy Gmina ma prawo odliczyć VAT związany z budową przystanków rowerowych?

W artykule przedstawiono interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą możliwości obniżenia podatku VAT przez gminę związku z budową przystanków rowerowych. KIS stwierdziła, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z tym projektem. Artykuł analizuje przyczyny takiego stanowiska oraz konsekwencje dla gminy.

Czy trzeba wykazać w rozliczeniu PIT dochód z pracy zdalnej dla firmy zagranicznej?

Przy rozliczaniu polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), osoby pracujące zdalnie na umowie o pracę dla zagranicznych firm często spotykają się z problemem wykazania swojego dochodu zagranicznego w polskim rozliczeniu. W artykule przedstawimy stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz jego konsekwencje dla pracowników zdalnych.

Czy sprzedaż nieruchomości mieszkalnej po wycofaniu z ewidencji środków trwałych jest opodatkowana?

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sprzedaż nieruchomości mieszkalnej, która nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w 2023 r. została wycofana z ewidencji środków trwałych i stanowi własność podatnika od 30 listopada 2015 r., podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Jednakże, jeśli sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat od nabycia nieruchomości, nie będzie ona opodatkowana. 

Czy przekazanie odszkodowania w ramach umowy deweloperskiej podlega opodatkowaniu VAT?

Miasto planuje zawrzeć umowę z deweloperem w celu realizacji inwestycji drogowej. Wnioskodawca, będący podatnikiem VAT, zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie opodatkowania transakcji. KIS wydał interpretację stwierdzającą, że przekazanie odszkodowania przez dewelopera na rzecz miasta podlega opodatkowaniu VAT. Interpretacja ta ma duże znaczenie zarówno dla Wnioskodawcy, jak i dla innych podmiotów, ustalając zasady opodatkowania podobnych transakcji.

Czy gmina może zwolnić dostawę mediów i opłaty za wywóz nieczystości w lokalach komunalnych od podatku VAT?

W artykule przedstawiono interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy mediów i opłat za wywóz nieczystości w lokalach komunalnych. KIS potwierdza, że dostawa mediów oraz opłaty za wywóz nieczystości są objęte zwolnieniem od podatku VAT, jeśli są bezpośrednio związane z wynajmem lokalu. Wnioskodawca, czyli gmina, może zastosować się do tego stanowiska, a organy administracji skarbowej powinny uwzględnić je przy wszelkich kontroli podatkowych.

Czy osoba prowadząca działalność postprodukcji filmowej może być opodatkowana ryczałtem? W jakiej stawce?

Dyrektor KIS potwierdził, że osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie postprodukcji filmów i nagrań wideo, powinna być opodatkowana stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Czy mogę odliczyć wydatki na wymianę dachu w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Interpretacja KIS

Właściciel domu jednorodzinnego po przeprowadzonej termomodernizacji zastanawia się, czy będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i rozliczyć wydatki na wymianę dachu. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza, że takie odliczenie jest możliwe dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy udokumentowali wydatki fakturami. 

Czy możliwa jest amortyzacja prawa autorskiego do oprogramowania nabytego w drodze aportu?

Pytanie podatnika dotyczyło możliwości amortyzacji prawa autorskiego do oprogramowania. Wnioskodawca, będący spółką z o.o., zgłosił wniosek w tej sprawie, dotyczący nabytego w drodze aportu oprogramowania. Jakie było stanowisko i argumenty przedstawione przez organy administracji skarbowej?

Czy wynagrodzenia za świadczenia niepieniężne są opodatkowane? Obowiązki spółki

Czy wynagrodzenia wypłacane Wspólnikom Spółki za świadczenie niepieniężne stanowi dla Wspólników Spółki przychody z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczyła kwalifikacji do właściwego źródła przychodów wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne wypłacanego Wspólnikom Spółki oraz związanych z tym obowiązków płatnika.

Czy sprzedaż działki rolniczej podlega zwolnieniu od podatku VAT?

Czy sprzedaż działki rolniczej o określonej wielkości podlega zwolnieniu od podatku VAT? To pytanie nurtuje wielu właścicieli gruntów. W artykule omówimy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w tej sprawie. Czy możliwe jest skorzystanie z zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży działki rolniczej o określonej wielkości? Zapraszamy do lektury, aby poznać najnowsze informacje i wytyczne w tej kwestii.

Czy całość dochodu związana ze sprzedażą wyrobu, który będzie produkowany w ramach decyzji o wsparciu, jest objęta zwolnieniem podatkowym?

W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnia, że podmiot ma prawo do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przy sprzedaży wyrobów. Interpretacja ta dotyczy sytuacji, w której cena za dodatkowy element produktu jest wskazana na fakturze jako odrębna pozycja.

Czy uczelnia musi naliczać podatek od egzemplarzy autorskich przekazanych autorom?

W artykule omawiamy odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) na pytanie publicznej uczelni dotyczące przekazywania autorom egzemplarzy autorskich. Zgodnie z stanowiskiem KIS, otrzymanie takich egzemplarzy jest traktowane jako przychód dla autorów, który powinien być ustalony na podstawie ceny egzemplarzy przeznaczonych do sprzedaży. 

Świadczenie wdowie otrzymywane od SSA w USA nie podlega opodatkowaniu w Polsce

Czy świadczenie wdowie otrzymywane od Social Security Administration w USA podlega opodatkowaniu w Polsce? Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) nie - takie świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dyrektor KIS wydał interpretację, w której wskazał, że świadczenie to ma charakter renty rodzinnej i jest objęte zwolnieniem podatkowym na podstawie obowiązujących przepisów. Ta decyzja dotyczy konkretnej sytuacji, ale ma duże znaczenie dla podatników, którzy otrzymują podobne świadczenia z zagranicy.

Ustalanie różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację indywidualną dotyczącą ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości. Interpretacja potwierdza, że jeżeli różnice kursowe są ustalane zgodnie z przepisami o rachunkowości, to wynikające z tych przeliczeń przychody i koszty dotyczące operacji wyrażonych w walucie obcej stanowią przychody i koszty podatkowe.

Wydatki na finansowanie spółki zarządzającej systemem ochrony nie stanowią kosztu uzyskania przychodu banku

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której stwierdziła, że wydatki banku na finansowanie spółki zarządzającej systemem ochrony nie mogą być traktowane jako koszt uzyskania przychodu. Decyzja ta opiera się na braku spełnienia przez te wydatki wymagań opisanych w art. 15 ust. ustawy o CIT.

Czy tworzenie oprogramowania kwalifikuje się jako działalność badawczo rozwojowa i uprawnia do ulgi IP Box?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że tworzenie oprogramowania może stanowić działalność badawczo-rozwojową oraz uprawniać do korzystania z tzw. ulgi IP Box. 

Czy stowarzyszenie może odliczyć VAT w ramach projektu (budowa placów zabaw)?

W artykule przedstawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą możliwości odliczenia VAT przez stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stowarzyszenie, które podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa na budowę placów zabaw, zwróciło się do KIS w celu uzyskania jasności w kwestii odliczenia podatku naliczonego. KIS potwierdza, że stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia VAT poniesionego w ramach realizacji projektu, co ma istotne konsekwencje dla obu stron.

Czy organizacje realizujące projekty dofinansowane mogą odliczać podatek VAT?

Artykuł przedstawia interpretację organów administracji skarbowej dotyczącą możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w kontekście projektów dofinansowanych. Wnioskodawca, który realizuje projekt związany z ochroną środowiska, zadał pytanie, czy ma prawo do odliczenia VAT. Zdaniem KIS, brak jest podstaw prawnych umożliwiających odliczenie podatku. Artykuł wyjaśnia, jakie warunki muszą być spełnione oraz jakie konsekwencje to ma dla beneficjentów dofinansowania.

Czy sprzedaż praw i roszczeń z tytułu wzniesienia budynku jest zwolniona z podatku PIT?

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 lipca 2023 r. dotyczyła oceny skutków podatkowych sprzedaży praw i roszczeń z tytułu wzniesienia budynku. Wbrew oczekiwaniom wnioskodawcy, organ podatkowy uznał, że dochód z takiej transakcji nie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Czy dostawca zestawów komputerowych może skorygować stawkę VAT z 23% na 0%?

W interpretacji indywidualnej z dnia 18 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) podjął decyzję dotyczącą możliwości korekty stawki VAT przez dostawcę zestawów komputerowych dla szkoły. W wyniku tej decyzji, dostawca może obniżyć stawkę VAT z 23% do 0%, ale musi to zrobić w określonym czasie.

Czy sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu VAT?

Sprzedaż nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego podlega opodatkowaniu VAT - wynika z odpowiedzi udzielonej przez Krajową Informację Skarbową. Według interpretacji, komornik jako płatnik podatku VAT musi doliczyć 23% podatku do ceny netto wskazanej w operacie szacunkowym, pobrać go od kupującego i odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Ta informacja ma kluczowe znaczenie dla zainteresowanych stron i organów administracji skarbowej.

Czy nabycie akcji własnych spółki podlega opodatkowaniu PCC?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą skutków podatkowych nabycia akcji własnych spółki. W swoim stanowisku, KIS potwierdził, że nabycie akcji własnych spółki nieodpłatnie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Wymiana silnika w samochodzie nie wpływa na podatek akcyzowy

W najnowszej interpretacji indywidualnej, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że wymiana silnika w samochodzie osobowym nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem akcyzowym. To oznacza, że zmiana pojemności silnika nie wpływa na stawkę podatku akcyzowego, która została już wcześniej ustalona.

Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację indywidualną dotyczącą aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego. W skrócie, jeżeli zużywający podmiot olejowy nie przekroczy w roku kalendarzowym przewidywanej ilości oleju opałowego ujętej w zgłoszeniu, nie ma konieczności aktualizacji tego zgłoszenia.

Kiedy zaczyna biec termin na zwrot akcyzy po dostawie wewnątrzwspólnotowej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą terminu na złożenie wniosku o zwrot akcyzy po dostawie wewnątrzwspólnotowej. Zgodnie z interpretacją, termin ten biegnie od momentu czynności faktycznej, czyli dostawy wewnątrzwspólnotowej, a nie od momentu uzyskania korekty deklaracji celnej.

Wyłączenie opodatkowania PCC dla umów pożyczek zwolnionych z VAT

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 4 lipca 2023 r. wyjaśnia, że umowy pożyczek zwolnione z opodatkowania VAT są również wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Skutki podatkowe sprzedaży niezabudowanej nieruchomości według KIS

W świetle najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli transakcja jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Czy darowizna samochodu po leasingu operacyjnym generuje obowiązek podatkowy VAT?

W świetle najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, darowizna samochodu po leasingu operacyjnym nie generuje obowiązku zapłaty podatku VAT. Ponadto, nie ma konieczności korygowania podatku naliczonego odliczanego wcześniej z faktur wystawionych przez leasingodawcę przed wykupem samochodu i z faktur dotyczących wydatków eksploatacyjnych.

Czy zysk z jednostek uczestnictwa nabytych za nienależne wpłaty do PPK stanowi przychód z kapitałów pieniężnych?

W świetle najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 lipca 2023 r., zysk wypracowany na jednostkach uczestnictwa nabytych za nienależne wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) nie stanowi dla uczestników przychodu z kapitałów pieniężnych. Zatem, fundusz nie jest zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu.

Czy udzielanie pożyczek przez rolnika podlega opodatkowaniu VAT?

W świetle najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, udzielanie pożyczek przez rolnika, zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, podlega opodatkowaniu VAT. Jednakże, ze względu na specyfikę tej czynności, może ona korzystać ze zwolnienia od podatku.

Jakie są skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków i sprzedaży nieruchomości?

Dyrektor Informacji Informacji Skarbowej potwierdził, że nabycie nieruchomości na podstawie umowy o podział majątku wspólnego małżonków z obowiązkiem spłat oraz sprzedaż tej nieruchomości nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ani od nabycia nieruchomości, ani od sprzedaży jednej z działek.

Sprzedaż ciągnika rolniczego: Czy można skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Artykuł dotyczy możliwości zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży ciągnika rolniczego. W oparciu o interpretację Krajowej Informacji Skarbowej, takie zwolnienie jest możliwe.

REKLAMA