REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy wydatki na posiłki regeneracyjne dla pracowników mogą być zaliczone do kosztów podatkowych?

W artykule omawia się możliwość zaliczenia wydatków na zakup usług przygotowania i wydawania pracownikom posiłków regeneracyjnych oraz na zakup bonów żywnościowych do kosztów uzyskania przychodów. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że te wydatki mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych, pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek. Ta interpretacja może mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorstw, które będą mogły obniżyć swoje podatki dochodowe.

Zwolnienie z CIT dla oprocentowania zwrotu nadpłaty

W interpretacji indywidualnej z 10 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że oprocentowanie zwrotu nadpłaty z tytułu zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych za lata 2015 i 2016 jest objęte zwolnieniem z opodatkowania CIT na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 7 ustawy CIT.

Czy Tworząc Oprogramowanie Możesz Skorzystać z Preferencyjnej Stawki Podatku? Analiza Interpretacji KIS

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotycząca preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, zwanej IP Box, wywołuje wiele pytań. W skrócie, KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy w tej sprawie jest nieprawidłowe. Ale co to oznacza w praktyce?

Marynarz pracujący na statku morskim może skorzystać z ulgi abolicyjnej bez ograniczeń kwotowych

Dyrektor KIS potwierdził, że marynarze pracujący na statkach morskich poza granicami kraju mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej bez ograniczenia kwotowego w wysokości 1360 zł. Kryterium jest wykonywanie pracy lub usług poza terytorium lądowym państw.  

REKLAMA

Czy gmina może odzyskać podatek VAT od kosztów kwalifikowanych?

W artykule omawiamy wniosek gminy o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie odzyskania podatku VAT. Gmina chce dowiedzieć się, czy ma możliwość odliczenia podatku od poniesionych kosztów kwalifikowanych. Przedstawiamy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej oraz konsekwencje, jakie wynikają z udzielonej interpretacji indywidualnej. Artykuł jest istotny dla podatników VAT oraz organów administracji skarbowej, którzy muszą uwzględnić te przepisy w praktyce.

Czy powiat może odzyskać podatek VAT związany z inwestycją?

Powiat zwrócił się do organu podatkowego, aby dowiedzieć się, czy może odzyskać podatek od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji. Jakie stanowisko zajęła Krajowa Informacja Skarbowa?

Dziedzicząc mieszkanie po zmarłej matce, trzeba zapłacić podatek przy krótszym niż 5-letnim okresie posiadania przez spadkodawcę

Wnioskodawczyni, będąca spadkobierczynią po zmarłej matce, musi uiścić podatek, jeśli spadkodawczyni była właścicielką nieruchomości przez krótszy niż 5 lat - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Inwestycja związana z małą infrastrukturą. Czy powiat może odliczyć VAT?

Powiat ubiega się o przyznanie pomocy finansowej na program inwestycji związanych z małą infrastrukturą, w tym energią odnawialną. Wniosek dotyczy również zaliczenia kosztów podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych projektu. Powiat zgłosił prośbę o indywidualną interpretację podatkową.

REKLAMA

Czy wynagrodzenie z umowy licencyjnej podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczy opodatkowania przychodów ze świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU 77.40.12.0. W skrócie, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, która polega na udzielaniu licencji na korzystanie ze znaków towarowych, twoje przychody mogą być opodatkowane stawką 8,5% do kwoty 100.000 zł, a następnie stawką 12,5% od nadwyżki ponad tę kwotę.

Czy park narodowy może odliczyć VAT od zakupu sprzętu przeciwpożarowego i wykonania systemu sieci łączności bezprzewodowej?

Park narodowy zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy może odliczyć podatek VAT od zakupów sprzętu przeciwpożarowego i wykonania systemu sieci łączności bezprzewodowej. Według KIS, te zakupy nie są związane z opodatkowaną sprzedażą, a z prowadzeniem działań ochrony przyrody. Interpretacja ta ma istotne konsekwencje dla parku i organów skarbowych, które mogą nie uwzględniać odliczenia VAT w takich przypadkach. Oto streszczenie artykułu.

Czy w przypadku mieszkania wynajmowanego na cele biurowe możliwe jest zaliczanie odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów?

W świetle interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokalu mieszkalnego nabytego przed dniem 1 stycznia 2022 r. została ograniczona do końca 2022 roku. Od 2023 roku ta możliwość została wyeliminowana.

Czy pracownicy muszą zapłacić podatek od posiłków udostępnianych w formie ogólnodostępnego bufetu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą obowiązków płatnika w kontekście finansowania posiłków dla pracowników. W skrócie, interpretacja mówi, że nieodpłatne udostępnianie posiłków pracownikom w formie bufetu nie generuje dla nich przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Czy wydatki na catering mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

W artykule omawiamy problematykę związaną z kosztami uzyskania przychodu dla ratowników medycznych, którzy muszą korzystać z cateringu w związku z nieprzewidywalnymi dyżurami. Czy zakup posiłków może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu? Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Czy gmina może odzyskać VAT z inwestycji drogowej w ramach PROW?

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednak Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że gmina nie będzie mogła odzyskać naliczonego podatku VAT związanego z tym projektem. Wynika to z faktu, że inwestycja ta jest objęta zadaniami własnymi gminy, które nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Budowa budynku na gruncie wydzierżawionym. Czy spółka odliczy VAT?

Artykuł dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę budynku, który będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej. Organ podatkowy wyjaśnia, że spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku, jeśli budynek będzie służył opodatkowanym czynnościom. Posiadanie pozwolenia na budowę nie jest konieczne, ale spółka musi terminowo obniżyć podatek należny. W przypadku niedotrzymania terminu, można dokonać korekty deklaracji podatkowej.

Czy opłaty za media i koszty wspólnoty wliczają się do opodatkowania najmu?

W świetle interpretacji indywidualnej Krajowej Informacji Skarbowej, opłaty za media i koszty wspólnoty nie są uwzględniane w opodatkowaniu przychodów z najmu prywatnego. Wnioskodawca, który osiąga przychody z najmu dwóch mieszkań, postępuje prawidłowo, opodatkowując wyłącznie kwotę czynszu najmu wynikającą z umowy.

Czy marynarz pracujący na statku poza terytorium Polski może skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą ulgi abolicyjnej dla osób pracujących poza terytorium lądowym państw, takich jak marynarze. Interpretacja ta ma kluczowe znaczenie dla osób pracujących na morzu, ponieważ wyjaśnia, kiedy mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej bez stosowania limitu.

Czy marynarze pracujący na statkach poza terytorium lądowym mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Marynarze pracujący na statkach poza terytorium lądowym mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej - potwierdza Ministerstwo Finansów (MF). Według interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), nie ma konieczności pracy na jednostce morskiej eksploatowanej w transporcie międzynarodowym, a istotne jest wykonywanie pracy lub usług poza lądem.

Czy przewalutowanie kredytu na złotówki powoduje obowiązek zapłaty podatku PIT?

Dyrektor KIS potwierdził, że przewalutowanie kredytu walutowego na złotówki nie generuje obowiązku zapłaty podatku PIT od otrzymanej od banku nadpłaty. Według stanowiska jednej z podatniczek oraz interpretacji podatkowej, przewalutowanie jest neutralne podatkowo. 

Czy usługi związane z projektowaniem i sieciami informatycznymi są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczy opodatkowania usług IT sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 62.01.12.0. Według KIS, te usługi są związane z oprogramowaniem i powinny być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Czy usługi projektowania technologii informatycznych i sieciowych można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą opodatkowania usług informatycznych sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0. Zgodnie z tą interpretacją, przychody z takich usług powinny być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a nie 8,5%, jak zakładał wnioskodawca.

Czy miasto może odliczyć VAT w projekcie wymiany źródeł ciepła?

Miasto, które otrzymało dofinansowanie na projekt wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych, zwróciło się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu uzyskania interpretacji dotyczącej odzyskania podatku VAT. Jednak KIS uznała, że miasto nie ma prawa do odliczenia podatku VAT ani do zwrotu różnicy podatku VAT związanej z tym projektem. Artykuł omawia stanowisko KIS i jego konsekwencje dla miasta.

Czy usługi mediacji podlegają zwolnieniu od podatku VAT?

Według najnowszej interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), osoby prowadzące usługi mediacji sądowej i pozasądowej mogą być zwolnione z obowiązku płacenia podatku VAT. KIS argumentuje, że mediacja nie jest usługą doradztwa ani prawniczą, a głównym zadaniem mediatora jest wspieranie stron w osiągnięciu porozumienia. Ta nowa interpretacja ma istotne konsekwencje dla podatników, którzy prowadzą działalność w tej branży, i może wpłynąć na ich konkurencyjność na rynku.

Czy stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT z importu usług?

Stowarzyszenie zwróciło się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z pytaniem dotyczącym możliwości zwrotu podatku VAT. Stowarzyszenie, będące podmiotem zwolnionym z VAT, nabywa jednak czasami towary lub usługi z zagranicy, co skutkuje koniecznością uiszczenia tego podatku. Artykuł przedstawia stanowisko KIS w tej sprawie.

Nie dojdzie do powstania faktycznego dochodu dla akcjonariusza w związku z umorzeniem akcji bez wynagrodzenia

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), umorzenie akcji własnych akcjonariusza w przypadku połączenia spółek, nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu. 

Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czy powiat może odzyskać VAT?

Powiat, jako zarządca dróg powiatowych, planuje przeprowadzić przebudowę jednej z dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednakże, zgodnie z interpretacją organów administracji skarbowej, powiat nie będzie mógł odzyskać podatku VAT związanego z tą inwestycją. Artykuł przedstawia stanowisko KIS, która uzasadnia, dlaczego powiat nie jest uznawany za podatnika VAT w przypadku realizacji zadań administracyjnych. Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Czy można amortyzować lokal mieszkalny używany jako kancelaria komornicza?

Czy podatnik ma prawo do amortyzacji lokalu mieszkalnego wykorzystywanego wyłącznie do prowadzenia kancelarii komorniczej? Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pomimo wykorzystywania lokalu mieszkalnego do celów niemieszkalnych, nie jest on zakwalifikowany jako lokal użytkowy i nie podlega amortyzacji. Jak organ uzasadnił to stanowisko?

Nabycie świadczeń związanych z usługami zakwaterowania. Czy spółka odliczy VAT?

W artykule omawia się interpretację prawa podatkowego dotyczącą możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przez spółkę, która świadczy usługi zakwaterowania w hotelu pracowniczym. Wnioskodawca twierdzi, że istnieje związek pomiędzy ponoszonymi wydatkami a generowanym podatkiem należnym. Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej w tej sprawie.

Nierówny dział spadku. Co z podatkiem od spadków i darowizn?

Ukazała się interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą zwolnienia od podatku od spadków w przypadku nierównego podziału majątku między spadkobierców. Wnioskodawcy, będący jedynymi dziedzicami, planują nierówny dział spadku, gdzie jedna z osób otrzyma większą część majątku. Czy taki podział jest objęty opodatkowaniem?

Modernizację filii bibliotecznej. Czy gmina może odzyskać VAT?

Gmina złożyła wniosek o płatność na zrealizowaną operację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Chodziło o modernizację filii bibliotecznej. Jednak gmina napotkała problem z odliczeniem podatku VAT. W niniejszym artykule omówimy stanowisko KIS w tej sprawie oraz jego konsekwencje dla gminy.

Czy płatnik musi obliczać zaliczki na podatek od zwrotów kosztów podróży dla umów zlecenia?

W artykule omawiana jest kwestia zwrotów kosztów podróży dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Zgodnie z odpowiedzią Krajowej Informacji Skarbowej, płatnik nie ma obowiązku obliczania i potrącania zaliczek na podatek dochodowy od tych zwrotów.

Budowa krematorium. Czy miasto ma prawo do odliczenia VAT?

Gmina, będąca czynnym podatnikiem VAT, zwróciła się do Krajowej Izby Skarbowej w celu uzyskania informacji dotyczących możliwości odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych związanych z inwestycją w rozbudowę krematorium. W odpowiedzi KIS stwierdziła, że jeżeli inwestycja ta ma służyć wyłącznie działalności opodatkowanej, Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości.

Czy pobranie towarów z magazynu stanowi dostawę towarów opodatkowaną podatkiem VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której stwierdził, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero przy sprzedaży towaru, a nie przy jego pobraniu z magazynu. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel następuje w momencie sprzedaży, co ma istotne znaczenie dla Wnioskodawcy.

Czy sprzedaż artykułów pomocniczych w autodetailingu podlega opodatkowaniu VAT?

Osoba niebędąca czynnym podatnikiem podatku VAT, może korzystać ze zwolnienia z art. 113 ustawy o VAT - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Czy gmina może otrzymać zwrot VAT związany z realizacją projektu?

W artykule przedstawiamy problematykę zwrotu podatku naliczonego. Gmina zrealizowała operację w ramach projektu, jednak organy administracji skarbowej uznał, że zwrot podatku nie przysługuje. Artykuł analizuje przepisy podatkowe oraz stanowiska KIS w tej sprawie, wyjaśniając powody braku możliwości zwrotu podatku dla takich podmiotów.

Czy podatnik zobowiązany jest do zapłacenia podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania po oszustwie dewelopera?

Dyrektor KIS udzielił odpowiedzi na pytanie podatnika dotyczące momentu, od którego należy liczyć pięcioletni okres zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawowe pytanie brzmiało, od kiedy liczyć tej okres oraz czy odpłatne zbycie nieruchomości stanowi dla podatnika źródło przychodu. 

Czy gmina może odliczyć VAT od zakupów związanych z realizacją projektu drogowego?

Gmina zaplanowała złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt zakłada utwardzenie drogi dojazdowej, poprawę jej bezpieczeństwa oraz promocję obszaru gminy. Jednakże, organy skarbowe wydały interpretację, zgodnie z którą gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji projektu. Artykuł omawia stanowisko KIS.

Czy można odliczyć wydatki poniesione w 2019 r. na fotowoltaikę i pompę ciepła w ramach ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu do końca 2022 roku?

Dyrektor KIS wydał interpretację, zgodnie z którą podatnik może odliczyć wydatków na instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przepisy określają, że okres na odliczenie wynosi 3 lata licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatnik, który otrzymał środki w 2019 r., może odliczyć te wydatki w zeznaniu za 2022 r.

Czy przychody z działalności wytwórczej mogą być rozliczane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że produkcja dodatków do olejów i paliw, które regenerują silniki i inne podzespoły maszyn, może być uznana za działalność wytwórczą. W rezultacie, przychody z tej działalności mogą być opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego.

Czy dofinansowanie rozliczeń salda ujemnego w ramach ustawy OZE podlega opodatkowaniu VAT?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmująca się produkcją energii ze źródeł odnawialnych (OZE) otrzymała potwierdzenie od Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), że otrzymane przez nią dofinansowanie w postaci rozliczeń salda ujemnego nie podlega opodatkowaniu VAT.

Czy Spółki energetyczne mogą uwzględnić koszty finansowania dłużnego jako koszty podatkowe? Odpowiedź KIS

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą uwzględniania kosztów finansowania dłużnego przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Interpretacja ta stanowi ważne wyjaśnienie dla podmiotów gospodarczych, które dokonują zakupu środków trwałych za pośrednictwem finansowania dłużnego.

Czy gmina może odliczyć podatek VAT związany z realizacją projektu?

W artykule omawiamy sytuację, w której gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektu. Niestety, pomimo bycia czynnym podatnikiem VAT, gmina nie ma prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z tym projektem. Interpretacja KIS wskazuje, że odliczenie podatku VAT jest możliwe jedynie w przypadku wykorzystywania towarów i usług do czynności opodatkowanych.

Czy zakup udziału w działce gruntu dla celów gospodarczych uprawnia do odliczenia VAT?

W artykule omawiamy kwestię odliczenia podatku VAT związanej z nabyciem udziału w działce gruntu. Wnioskodawca, będący przedsiębiorcą, nabył udział w nieruchomości przeznaczonej do zabudowy produkcyjno-usługowej. Uznaje, że ma prawo do odliczenia VAT wykazanego na fakturze. Czy spełnia warunki określone przepisami? Zapraszamy do lektury, aby poznać stanowisko KIS w tej sprawie.

Interpretacja KIS: Opodatkowanie dochodów po śmierci wspólnika spółki partnerskiej

W interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że opodatkowanie połowy dochodów uzyskiwanych ze spółki partnerskiej przez wspólnika, również po śmierci drugiego wspólnika, jest prawidłowe.

Zwracane przez bank środki pieniężne po nieautoryzowanych operacjach nie są opodatkowane

Podatnik, który stracił oszczędności na skutek nieautoryzowanych operacji na swoim koncie bankowym, otrzymał korzystną interpretację organu podatkowego. Według niej, zwrócone przez bank środki pieniężne nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy usługi doradztwa podatkowego, dotyczące nabycia aktywów w Polsce, są objęte odwrotnym obciążeniem?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację w sprawie miejsca świadczenia usług doradztwa podatkowego. Wnioskodawca, będący aktywnym podatnikiem VAT, udziela klientom porad i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych. Organizuje również doradztwo w zakresie nabycia aktywów, głównie nieruchomości, w Polsce. Odpowiedź organów administracji skarbowej wskazuje, że miejsce świadczenia tych usług powinno być traktowane zgodnie z art. 28b ustawy o VAT. 

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie powoduje powstania przychodu podatkowego

Dyrektor KIS ustalił, że zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę powoduje uniwersalną sukcesję praw i obowiązków, a nie wniesienie wkładu pieniężnego. Tym samym nie powoduje to powstania przychodu po stronie wnioskodawcy. 

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT od wydatków na budowę boiska sportowego o charakterze ogólnodostępnym?

W artykule omawiamy kwestię odliczenia podatku VAT przez gminę w związku z budową boiska sportowego. Organ administracji skarbowej wydał interpretację, która stwierdza, że gmina nie będzie miała prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z inwestycją. Decyzja ta wynika z faktu, że boisko ma charakter ogólnodostępny i niekomercyjny, co oznacza brak czynności opodatkowanych związanych z jego funkcjonowaniem.

Czy organista kościelny może skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów?

Według interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej praca organisty kościelnego może być uznana za pracę twórczą, co pozwala na zastosowanie preferencyjnej stawki kosztów uzyskania przychodu. Ta korzystna interpretacja ma także potencjalne konsekwencje dla innych zawodów twórczych objętych podobnymi przepisami podatkowymi.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej. Czy gmina może odliczyć VAT?

Gmina, ubiegająca się o dofinansowanie projektu przebudowa i rozbudowa drogi gminnej, zwróciła się do organu skarbowego z pytaniem dotyczącym odliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania. Czy gmina ma prawo do zwrotu podatku VAT poprzez odliczenie podatku naliczonego, oraz jakie korzyści może uzyskać w związku z tym projektem?

REKLAMA