REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Jakie są skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków i sprzedaży nieruchomości?

Dyrektor Informacji Informacji Skarbowej potwierdził, że nabycie nieruchomości na podstawie umowy o podział majątku wspólnego małżonków z obowiązkiem spłat oraz sprzedaż tej nieruchomości nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ani od nabycia nieruchomości, ani od sprzedaży jednej z działek.

Sprzedaż ciągnika rolniczego: Czy można skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Artykuł dotyczy możliwości zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży ciągnika rolniczego. W oparciu o interpretację Krajowej Informacji Skarbowej, takie zwolnienie jest możliwe.

Przebudowa oczyszczalni ścieków. Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT?

Gmina zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług związanych z przebudową oczyszczalni ścieków. Organ podatkowy udzielił odpowiedzi, w której wskazał na prawo odliczenia podatku naliczonego jedynie w przypadku czynności opodatkowanych. W artykule omawiamy treść interpretacji oraz stanowisko organu podatkowego w tej sprawie.

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT w przypadku projektów infrastrukturalnych?

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z projektem finansowanym ze środków europejskich? W artykule analizujemy tę kwestię, skupiając się na interpretacji prawa podatkowego. Gmina argumentuje, że przepisy VAT nie dają jej prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną. Sprawdźmy, jakie są podstawy prawne i stanowisko gminy w tej kwestii.

REKLAMA

Czy wykonywanie świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki jako wspólnik VAT czynny podlega opodatkowaniu?

W artykule omawiamy interpretację organów administracji skarbowej dotyczącą opodatkowania świadczeń usługowych wykonywanych przez podatnika na rzecz spółki, w której jest wspólnikiem. Zgodnie z odpowiedzią KIS, te świadczenia są uznawane za odpłatne dostawy towarów i usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Odpowiedź ma istotne konsekwencje dla podatnika oraz dla organów skarbowych, wpływając na sposób rozliczania podatków i kontrolę prawidłowości tych rozliczeń.

Czy miasto może odliczyć VAT od wydatków związanych z realizacją zadania finansowanego przez dotację i pożyczkę?

Miasto, jako zarejestrowany podatnik VAT, złożyło wniosek o interpretację praw dotyczący możliwości odliczenia VAT od wydatków związanych z realizacją zadania dofinansowanego z Polskiego Ładu. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że miasto nie będzie mogło skorzystać z odliczenia VAT, ponieważ nie jest uznawane za podatnika w tym zakresie. To stanowisko może mieć poważne konsekwencje dla podobnych podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dywidenda otrzymana przez powiernika nie jest opodatkowana

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił kwestię opodatkowania dywidendy otrzymanej przez powiernika na podstawie umowy powierniczej. Zarówno wypłata dywidendy bezpośrednio na rzecz powiernika, jak i wypłata na rzecz osoby trzeciej (jako powierzającej, która ma dokonać czynności na rzecz powiernika) nie powoduje zobowiązań podatkowych. 

Czy gmina ma prawo odliczyć VAT związany z projektem budowy budynku rekreacyjnego?

Oto opinia Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotycząca możliwości obniżenia podatku należnego przez gminę, w związku z realizacją projektu budowy budynku rekreacyjnego. KIS stwierdza, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług związanych z projektem. W rezultacie gmina będzie musiała pokryć wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem budynku, takie jak energia czy ubezpieczenie, bez możliwości odliczenia podatku.

REKLAMA

Emerytura otrzymywana z Irlandii jest opodatkowana w Polsce

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił odpowiedzi na pytanie, odnośnie emerytki pobierającej świadczenie emerytalne z ZUS oraz z Irlandii. Według interpretacji, osoba taka powinna opodatkować w Polsce zarówno polskie świadczenie emerytalne, jak i emeryturę z Irlandii.

Kiedy sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana PIT?

W artykule omawiamy interpretację indywidualna wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowe dotyczącą opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż dwóch działek podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Interpretacja wskazuje, że transakcja nie będzie opodatkowana, gdyż nie generuje przychodu z działalności gospodarczej ani przychodu ze zbycia nieruchomości. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące tej interpretacji i jej konsekwencji znajdują się poniżej.

Czy ze zwolnienia z PIT dotyczącego dochodów osiąganych z tytułu dostarczania usług siłom zbrojnym USA mogą skorzystać także podwykonawcy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowa wydał interpretację podatkową dotyczącą zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dla dochodów uzyskiwanych przez wykonawców kontraktowych świadczących usługi na rzecz Sił Zbrojnych USA. Artykuł przedstawia stanowisko organu oraz opisuje sytuację, w której usługa świadczona przez wnioskodawcę miała bezpośredni i wyłączny związek z wynajęciem nieruchomości na rzecz Armii USA.

Renta wyrównawcza dla żony i dzieci może być zwolniona z podatku PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą zwolnienia z opodatkowania renty wyrównawczej dla żony i dzieci, które to świadczenie zostało zasądzone przez Sąd i dodatkowo wynikało z podpisanych ugód pozasądowych i sądowych. Dyrektor KIS potwierdził, że takie świadczenia powinny być objęte zwolnieniem przedmiotowym zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Czy dochody z pracy białoruskiego rezydenta w Polsce podlegają opodatkowaniu według polskiego prawa?

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca opodatkowania dochodów z umowy o pracę w polskiej spółce przez osobę mającą miejsce zamieszkania na Białorusi dostarcza istotnych wskazówek dla osób pracujących w Polsce, ale mieszkających i przebywających na Białorusi przez większość roku podatkowego. Interpretacja ta podkreśla znaczenie miejsca wykonywania pracy w określaniu, gdzie dochody z pracy najemnej są opodatkowane.

Czy można sprzedać mieszkanie odziedziczone po bracie bez podatku dochodowego?

Sprzedaż mieszkania nabytego w drodze spadku po bracie nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odpłatne zbycie nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez spadkodawcę.

Czy można podwyższyć stawkę amortyzacyjną dla wycinarki laserowej z uwagi na szybki postęp techniczny?

W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że Wnioskodawca może amortyzować środek trwały - wycinarkę laserową, według stawki podwyższonej o współczynnik wynoszący 2,0. Decyzja ta wynika z faktu, że maszyna ta jest poddana szybkiemu postępowi technicznemu.

Przychód z nieodpłatnego świadczenia po zakończeniu dzierżawy budynku hotelowego

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dnia 6 lutego 2023 r. dotyczyła pytania, czy po zakończeniu stosunku dzierżawy budynku hotelowego, wnioskodawca uzyska przychód z nieodpłatnego świadczenia w wysokości wartości rynkowej budynku, który pozostanie nieodpłatnie przy wnioskodawcy. Stanowisko organu podatkowego potwierdziło, że takie zdarzenie generuje przychód z nieodpłatnego świadczenia.

Czy usługi pomocy technicznej w zakresie testowania oprogramowania podlegają ryczałtowi?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację w sprawie stawki podatku ryczałtowego dla usług informatycznych, uwzględniając interpretację przepisów dotyczących usług technologicznych. Wnioskodawca, świadczący usługi pomocy technicznej w dziedzinie IT, otrzymał klasyfikację podatku zgodnie z ich charakterem. 

Czy przystąpienie podatnika do spółki komandytowej wpłynie na prawo do karty podatkowej dla konserwatora zabytków?

Interpretacja indywidualna Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnia, że przystąpienie męża do spółki komandytowej prowadzącej działalność w tym samym zakresie co wnioskodawczyni, nie powoduje utraty prawa do opodatkowania dochodów wnioskodawczyni w formie karty podatkowej.

Jak zrozumieć warunek zatrudnienia w kontekście podatku zryczałtowanego CIT?

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 5 lipca 2023 r. dotyczyła warunku z art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności, skupiała się na kwestii corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat. Interpretacja ta wyjaśnia, że utrzymanie zatrudnienia jednej osoby na pełen etat przez 300 dni w roku nie spełnia warunku corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat.

Jak niespłacone kredyty konsumenckie wpływają na koszty uzyskania przychodów?

W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że niespłacone, wymagalne i nieprzedawnione wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów konsumenckich, które są odpisywane jako wierzytelności nieściągalne, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Opodatkowanie sprzedaży oddziału firmy w Czechach

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlokalizowanej na terytorium Czech. Interpretacja dotyczyła kwestii, czy taka transakcja podlega opodatkowaniu w Polsce, jak ustalić wysokość przychodu i kosztu podatkowego, oraz jakie przepisy powinny być stosowane w tym procesie.

Czy ulga dla rodzin 4+ przysługuje, gdy dzieci nie przebywają jednocześnie u podatnika?

Aby skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, podatnik musi sprawować funkcję rodziny zastępczej jednocześnie wobec czwórki dzieci przez cały rok. Jeżeli te warunki nie są spełnione, ulga nie przysługuje - taki wniosek płynie z najnowszej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Czy spółka leasingowa może przechowywać faktury zakupowe wyłącznie w formie elektronicznej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, która dotyczy przechowywania faktur zakupowych przez spółkę leasingową. Zgodnie z interpretacją, spółka może przechowywać faktury wyłącznie w formie elektronicznej, ale musi spełnić określone warunki.

Czy gmina może obniżyć kwotę podatku VAT związaną z inwestycją w budowę drogi gminnej?

Gmina planująca budowę ulicy skierowała pytanie do organu administracji skarbowej odnośnie możliwości obniżenia kwoty podatku VAT związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby inwestycji. Według interpretacji KIS, inwestycja w budowę drogi gminnej nie jest opodatkowana pod względem VAT, ponieważ jest realizacją zadań narzuconych gminie przez przepisy o samorządzie terytorialnym.

Czy związek może odliczyć VAT związany z inwestycją statutową?

W artykule omawiamy kwestię odliczania podatku VAT związanej z inwestycją realizowaną przez związek. Krajowa Informacja Skarbowa przedstawiła stanowisko dotyczące możliwości odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, odliczenie przysługuje tylko w przypadku, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Czy związek będzie mógł odliczyć podatek naliczony związany z nabyciem towarów i usług związanych z inwestycją? Zapraszamy do dalszej lektury, aby poznać odpowiedź na to pytanie.

Można zastosować 8,5% stawkę ryczałtu do przychodów z zarządzania projektami w branży IT

Wnioskodawca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zapytał o możliwość zastosowania niższej stawki ryczałtu niż dotychczasowa 12%. Według odpowiedzi Dyrektora KIS, podatnik może skorzystać z preferencyjnej stawki 8,5% dla przychodów z usług zarządzania projektami w obszarze nowych technologii IT. 

Czy projektowanie technologii informatycznych podlega opodatkowaniu ryczałtem?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przychód osiągany z usług informatycznych, sklasyfikowanych według PKWiU 62.01.12.0, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie.

Czy otrzymane świadczenie jest przychodem czy masą spadkową?

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczyła opodatkowania otrzymanego świadczenia pieniężnego po zmarłym rodzicu. Według KIS, świadczenie to nie jest częścią masy spadkowej, ale przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy opłaty wnoszone do spółdzielni mieszkaniowej wpływają na jej przychód ?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą opłat wnoszonych przez osoby posiadające tytuł prawny do lokali w Spółdzielni. Interpretacja dotyczy kwestii, czy te opłaty mieszczą się w pojęciu "przychodu ze sprzedaży", co ma wpływ na status "małego podatnika" i możliwość skorzystania z obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy nieruchomości nie wpisane do ewidencji środków trwałych podlegają opodatkowaniu podatkiem od budynków?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, która wyjaśnia, że inwestycje w nieruchomości, które nie są ujęte jako środki trwałe i nie są wpisane do ewidencji środków trwałych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od budynków, o którym mowa w art. 24b Ustawy o CIT.

Czy zapłacona kara umowna może być uznana za koszt uzyskania przychodu?

W artykule omawiamy interpretację organów administracji skarbowej dotyczącą kosztów uzyskania przychodów związanych z karą umowną. Artykuł analizuje zastosowanie przepisów podatkowych oraz wpływ trudności na rynku gospodarczym na decyzje podatnika w kontekście niewykonania umowy i poniesienia kary. 

Czy dotacje na dofinansowanie przedszkoli niepublicznych są zwolnione z podatku dochodowego?

Niepubliczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne mogą cieszyć się zwolnieniem z podatku dochodowego od dotacji otrzymywanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Takie jest stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), które potwierdza korzyści finansowe dla takich placówek. 

Czy opłata odszkodowawcza za pobór gazu bez umowy może być kosztem podatkowym?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że opłata odszkodowawcza za bezumowne pobieranie paliwa gazowego może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Decyzja ta ma istotne implikacje dla firm, które mogą teraz uwzględnić takie opłaty w swoich rozliczeniach podatkowych.

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może skorzystać z zwolnienia podatkowego z dochodów z wynajmu części wspólnej budynku?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dla przychodów uzyskanych z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy powierzchni dachu.

Do jakiego źródła przychodów zaliczyć wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki komandytowej?

W interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki komandytowej powinno być kwalifikowane jako przychód z innych źródeł. To stanowisko ma kluczowe znaczenie dla osób pełniących rolę komplementariusza, ponieważ wpływa na sposób, w jaki ich dochody są opodatkowane.

Czy przekształcenie spółki kapitałowej generuje dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, która potwierdza, że przekształcenie spółki w okresie opodatkowania ryczałtem nie generuje dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku.

Czy wydatki na posiłki regeneracyjne dla pracowników mogą być zaliczone do kosztów podatkowych?

W artykule omawia się możliwość zaliczenia wydatków na zakup usług przygotowania i wydawania pracownikom posiłków regeneracyjnych oraz na zakup bonów żywnościowych do kosztów uzyskania przychodów. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że te wydatki mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych, pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek. Ta interpretacja może mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorstw, które będą mogły obniżyć swoje podatki dochodowe.

Zwolnienie z CIT dla oprocentowania zwrotu nadpłaty

W interpretacji indywidualnej z 10 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że oprocentowanie zwrotu nadpłaty z tytułu zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych za lata 2015 i 2016 jest objęte zwolnieniem z opodatkowania CIT na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 7 ustawy CIT.

Czy Tworząc Oprogramowanie Możesz Skorzystać z Preferencyjnej Stawki Podatku? Analiza Interpretacji KIS

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotycząca preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, zwanej IP Box, wywołuje wiele pytań. W skrócie, KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy w tej sprawie jest nieprawidłowe. Ale co to oznacza w praktyce?

Marynarz pracujący na statku morskim może skorzystać z ulgi abolicyjnej bez ograniczeń kwotowych

Dyrektor KIS potwierdził, że marynarze pracujący na statkach morskich poza granicami kraju mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej bez ograniczenia kwotowego w wysokości 1360 zł. Kryterium jest wykonywanie pracy lub usług poza terytorium lądowym państw.  

Czy gmina może odzyskać podatek VAT od kosztów kwalifikowanych?

W artykule omawiamy wniosek gminy o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie odzyskania podatku VAT. Gmina chce dowiedzieć się, czy ma możliwość odliczenia podatku od poniesionych kosztów kwalifikowanych. Przedstawiamy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej oraz konsekwencje, jakie wynikają z udzielonej interpretacji indywidualnej. Artykuł jest istotny dla podatników VAT oraz organów administracji skarbowej, którzy muszą uwzględnić te przepisy w praktyce.

Czy powiat może odzyskać podatek VAT związany z inwestycją?

Powiat zwrócił się do organu podatkowego, aby dowiedzieć się, czy może odzyskać podatek od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji. Jakie stanowisko zajęła Krajowa Informacja Skarbowa?

Dziedzicząc mieszkanie po zmarłej matce, trzeba zapłacić podatek przy krótszym niż 5-letnim okresie posiadania przez spadkodawcę

Wnioskodawczyni, będąca spadkobierczynią po zmarłej matce, musi uiścić podatek, jeśli spadkodawczyni była właścicielką nieruchomości przez krótszy niż 5 lat - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Inwestycja związana z małą infrastrukturą. Czy powiat może odliczyć VAT?

Powiat ubiega się o przyznanie pomocy finansowej na program inwestycji związanych z małą infrastrukturą, w tym energią odnawialną. Wniosek dotyczy również zaliczenia kosztów podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych projektu. Powiat zgłosił prośbę o indywidualną interpretację podatkową.

Czy wynagrodzenie z umowy licencyjnej podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczy opodatkowania przychodów ze świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU 77.40.12.0. W skrócie, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, która polega na udzielaniu licencji na korzystanie ze znaków towarowych, twoje przychody mogą być opodatkowane stawką 8,5% do kwoty 100.000 zł, a następnie stawką 12,5% od nadwyżki ponad tę kwotę.

Czy park narodowy może odliczyć VAT od zakupu sprzętu przeciwpożarowego i wykonania systemu sieci łączności bezprzewodowej?

Park narodowy zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy może odliczyć podatek VAT od zakupów sprzętu przeciwpożarowego i wykonania systemu sieci łączności bezprzewodowej. Według KIS, te zakupy nie są związane z opodatkowaną sprzedażą, a z prowadzeniem działań ochrony przyrody. Interpretacja ta ma istotne konsekwencje dla parku i organów skarbowych, które mogą nie uwzględniać odliczenia VAT w takich przypadkach. Oto streszczenie artykułu.

Czy w przypadku mieszkania wynajmowanego na cele biurowe możliwe jest zaliczanie odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów?

W świetle interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokalu mieszkalnego nabytego przed dniem 1 stycznia 2022 r. została ograniczona do końca 2022 roku. Od 2023 roku ta możliwość została wyeliminowana.

Czy pracownicy muszą zapłacić podatek od posiłków udostępnianych w formie ogólnodostępnego bufetu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą obowiązków płatnika w kontekście finansowania posiłków dla pracowników. W skrócie, interpretacja mówi, że nieodpłatne udostępnianie posiłków pracownikom w formie bufetu nie generuje dla nich przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Czy wydatki na catering mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

W artykule omawiamy problematykę związaną z kosztami uzyskania przychodu dla ratowników medycznych, którzy muszą korzystać z cateringu w związku z nieprzewidywalnymi dyżurami. Czy zakup posiłków może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu? Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Czy gmina może odzyskać VAT z inwestycji drogowej w ramach PROW?

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednak Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że gmina nie będzie mogła odzyskać naliczonego podatku VAT związanego z tym projektem. Wynika to z faktu, że inwestycja ta jest objęta zadaniami własnymi gminy, które nie podlegają opodatkowaniu VAT.

REKLAMA