REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy faktury za media powinny być uwzględniane w podstawie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w kontekście wynajmu nieruchomości. Właściciele nieruchomości pytali o możliwość uwzględnienia faktur za media w podstawie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Co stwierdziła KIS?

Czy wydatki poniesione przez wspólników spółki jawnej mogą być zaliczone jako koszt uzyskania przychodu?

Wnioskodawca zadał pytania odnośnie nabycia specjalistycznych usług budowlanych i związanych z nimi faktur. KIS w odpowiedzi wskazała na przepisy prawa podatkowego, które umożliwiają zaliczenie tych wydatków proporcjonalnie do udziału w zyskach. 

Jaką stawkę podatku powinien zastosować podatnik prowadzący działalność usługową w branży IT?

W ostatnim czasie pojawiły się wątpliwości dotyczące właściwej stawki podatku dla usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej. W artykule omawiamy przypadek podatnika, który prowadzi działalność w branży IT i zastanawia się, jaka stawka podatku ma zastosowanie dla jego usług. 

Czy dotacje na modernizację źródeł ciepła są opodatkowane?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że dotacje na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym są uważane za przychody z innych źródeł. KIS uznała, że gdy dotacje pochodzą z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są zwolnione z opodatkowania.

REKLAMA

Czy gmina będzie mogła odliczyć VAT związany z projektem utworzenia ekopracowni w szkole?

Gmina została pozbawiona prawa do odliczenia podatku VAT związanego z utworzeniem ekopracowni w szkole podstawowej, zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej. Projekt, który zakładał polepszenie warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia i remont pomieszczeń, zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu środków własnych gminy. Decyzja ta wynika z faktu, że wydatki związane z projektem nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Czy powiat ma prawo odliczyć VAT od inwestycji drogowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich?

Artykuł przedstawia interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą możliwości odliczenia podatku VAT w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Analizowany jest wniosek powiatu dotyczący budowy lub modernizacji dróg lokalnych. KIS stwierdza, że powiat nie będzie mógł odliczyć podatku VAT.

Budowa odnawialnych źródeł energii. Czy szpital może odliczyć VAT?

W artykule omawiane jest stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w kwestii odliczenia podatku naliczonego przez podmioty lecznicze, które ubiegają się o dofinansowanie budowy odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Zapytanie dotyczy szpitala planującego instalację paneli fotowoltaicznych, które dostarczałyby energię do systemów medycznych. KIS stwierdził, że szpitalowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Artykuł analizuje przepisy oraz argumenty KIS i podkreśla konsekwencje tej interpretacji dla szpitala.

Czy zakup gazowego kotła kondensacyjnego kwalifikuje się do ulgi termomodernizacyjnej?

W interpretacji indywidualnej  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia, jak prawidłowo skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Wnioskodawca, który dokonał wymiany starego kotła gazowego na nowoczesny kocioł kondensacyjny, zapytał, czy może skorzystać z ulgi. Dyrektor KIS potwierdził, że tak jest.

REKLAMA

Czy usługi administracyjne mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Interpretacja podatkowa dotycząca opodatkowania usług administracyjnych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wzbudza zainteresowanie przedsiębiorców. Zgodnie z wydaną interpretacją, osoby prowadzące działalność gospodarczą świadczące usługi administracyjne mogą skorzystać z preferencyjnej stawki 8,5%. 

Czy koło kulturalne może odliczyć VAT w związku z realizacją projektu?

W artykule omawiamy pytanie dotyczące możliwości odliczenia podatku naliczonego przez koło kulturalne, które realizuje projekt remontu i doposażenia pomieszczenia w domu ludowym. Wnioskodawca zwrócił się do KIS z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii.

Czy należy zapłacić podatek od sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli został włączony do majątku wspólnego małżonków?

Czy osoba, która włączyła lokal mieszkalny do swojej wspólności majątkowej po zawarciu małżeństwa, musi zapłacić podatek od sprzedaży tego lokalu? Dyrektor KIS potwierdził, że obowiązuje zwolnienie z podatku od sprzedaży.

Czy gmina odliczy VAT w przypadku realizacji projektu remontu pracowni przyrodniczej?

Gmina, która aplikuje o dofinansowanie na remont pracowni przyrodniczej w jednej ze swoich szkół, spotkała się z problemem dotyczącym obniżenia kwoty podatku należnego. W odpowiedzi na zapytanie gminy, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) ustaliły, że gmina nie ma prawa obniżyć podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu wyposażenia.

Czy sprzedaż ptaszników podlega opodatkowaniu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) stwierdził, że sprzedaż ptaszników nie podlega opodatkowaniu, jeśli hodowla nie spełnia wymogów minimalnej powierzchni upraw roślin żywicielskich. 

Czy otrzymane odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych spowodowane budową infrastruktury technicznej jest zwolnione z podatku dochodowego?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, według której odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To stanowisko ma kluczowe znaczenie dla rolników, którzy otrzymują odszkodowania za szkody w uprawach.

Czy sprzedaż wymiennych wkładek do urządzeń medycznych podlega opodatkowaniu ryczałtem?

Dyrektor KIS potwierdził, że opodatkowanie przychodów z tytułu działalności wytwórczej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej jest w 5,5% stawce ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Czy opłaty za studia magisterskie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, która pozwala na zaliczenie opłat za jednolite pięcioletnie studia magisterskie do kosztów uzyskania przychodów. W praktyce oznacza to, że koszty związane z edukacją mogą być odliczone od podatku, jeśli są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czy firmowa wycieczka integracyjna z funduszu socjalnego jest opodatkowana?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że pracownicy uczestniczący w zagranicznej wycieczce turystyczno-krajoznawczo-wypoczynkowej, zorganizowanej i sfinansowanej przez pracodawcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie podlegają opodatkowaniu z tytułu tego świadczenia. 

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Czy sprzedawcy glikolu oraz gliceryny powinni odprowadzać podatek?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził brak opodatkowania akcyzą glikolu oraz gliceryny sprzedawanych osobno jako substancje niezmieszane z niczym innym.

Czy wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki jest opodatkowane jako przychód z innych źródeł?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wynagrodzenie za "prowadzenie spraw spółki" przez wspólników powinno być uznane za przychód z innych źródeł.

Czy koszty ratowania zdrowia i życia można zaliczyć jako koszty podatkowe w działalności gospodarczej?

Według stanowiska KIS, koszty ratowania zdrowia i życia nie można zaliczyć jako koszty podatkowe, ponieważ mają charakter osobisty, który nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Czy małżonkowie prowadzący odrębne działalności gospodarcze mogą wystawiać sobie faktury VAT?

Dyrektor KIS wydał interpretację dotyczącą rozliczania usług między małżonkami prowadzącymi oddzielne działalności gospodarcze. W sprawie żona może wystawiać fakturę VAT mężowi za usługi marketingowe, ponieważ transakcje między małżonkami są traktowane jako relacje między przedsiębiorcami. 

Czy sprzedaż nieruchomości wykorzystywanych do działów specjalnych produkcji rolnej podlega opodatkowaniu?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że sprzedaż gruntu oraz budynków wraz z wyposażeniem wykorzystywanym do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w zakresie chowu i hodowli drobiu podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy opłaty za media w usłudze wynajmu hal magazynowych są opodatkowane VAT-em?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację podatkową w sprawie odsprzedaży mediów przez wynajmującego na rzecz najemcy w kontekście usługi najmu hal magazynowych. Według KIS, opłaty za media powinny być uznane za odrębne świadczenie, co ma istotne konsekwencje dla podatnika.

Czy opłaty za wynajem ciężarówek podlegają preferencyjnemu opodatkowaniu jako przychody z użytkowania urządzenia przemysłowego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że opłaty za wynajem ciężarówek od duńskiej firmy mogą być traktowane jako przychody z użytkowania urządzenia przemysłowego. Oznacza to, że można korzystać z preferencyjnych stawek podatkowych.

Czy opłaty za media są uwzględniane przy opodatkowaniu ryczałtem?

Według Krajowej Informacji Skarbowej, wszystkie przychody związane z najmem, w tym opłaty za zużycie mediów podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca nie może wyłączyć tych opłat z podstawy opodatkowania.

Czy wynagrodzenie z umowy licencji na używanie znaku towarowego podlega opodatkowaniu ryczałtem?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wynagrodzenie wynikające z umowy licencji na używanie znaku towarowego może podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stawka podatkowa wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Jakie należności są zwolnione z opodatkowania po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza zwolnienie z opodatkowania należności ze stosunku pracy wypłaconych osobom po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale przed otrzymaniem pierwszej emerytury. Zgodnie z ustaleniami, takie dochody mogą korzystać z ulgi podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Czy lekarz może skorzystać z podatku liniowego?

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że lekarze mogą stosować podatek liniowy w wysokości 19%.

Czy osoba pracująca w szpitalu może skorzystać z opodatkowania liniowego w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy na oddziale i świadczenia usług medycznych w ramach działalności gospodarczej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził możliwość korzystania z opodatkowania podatkiem liniowym przez pracownika medycznego zatrudnionego w szpitalu, przy jednoczesnym wykonywaniu pracy na Oddziale szpitalnym oraz świadczenia usług medycznych w Poradni w ramach działalności gospodarczej.

Czy można wybrać ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania przy przejęciu części działalności gospodarczej?

W artykule przedstawiono interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą możliwości wyboru ryczałtu ewidencjonowanego, jako formy opodatkowania w przypadku otwarcia jednoosobowej działalności gospodarczej. KIS potwierdza, że osoba, która przejmuje część działalności gospodarczej swojego małżonka, może skorzystać z takiego rozwiązania. 

Czy wydatki na stylizację paznokci w ramach działalności gospodarczej mogą zostać uznane za koszty prowadzenia działalności?

Dyrektor KIS potwierdził, że wydatki na stylizację paznokci u kosmetyczki mają związek przyczynowo-skutkowy z uzyskiwaniem przychodów z prowadzonej działalności, są kosztami prowadzonej działalności i powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Czy gmina ma prawo odliczyć VAT od operacji montażu urządzeń placu zabaw?

W artykule przedstawiamy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na montaż urządzeń placu zabaw, jednak KIS stwierdziła, że gmina nie może odliczyć VAT w systemie tego podatku. Artykuł analizuje przepisy dotyczące odliczeń podatku VAT i ich zastosowanie w przypadku operacji realizowanych przez gminy.

Czy gmina otrzymująca dotację na transport i utylizację azbestu może odliczyć VAT?

Gmina staje przed pytaniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją zadania transportu i utylizacji azbestu. W odpowiedzi, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że organy władzy publicznej, takie jak gmina, nie są uznawane za podatników VAT w przypadku realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, z wyłączeniem umów cywilnoprawnych. W praktyce oznacza to, że gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT od faktur, nawet jeśli otrzyma dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czy można odliczyć VAT związany z realizacją projektu badawczego?

W artykule omawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą odliczenia podatku VAT naliczonego przez centrum prowadzące badania nad zrównoważoną produkcją i konsumpcją żywności. Centrum planuje skomercjalizować wyniki badań i zakupuje towary i usługi w ramach projektu. KIS potwierdza, że centrum ma prawo do odliczenia VAT od tych wydatków, co pozwoli mu zminimalizować koszty i wpłynie na zgodność z przepisami prawa podatkowego.

Czy można zrezygnować z kasy rejestrującej w przypadku usług związanych z edukacją sportową?

W artykule omawiamy zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych dla usług edukacji sportowej i zajęć sportowych. Wnioskodawca, prowadzący działalność związana z nauką pływania, stara się zaprzestać prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Krajowa Informacja Skarbowa udzieliła odpowiedzi na pytania Wnioskodawcy, potwierdzając możliwość likwidacji kasy rejestrującej. Zapoznaj się z ich stanowiskiem i sposobem postępowania w tej sprawie.

Czy zmiana danych odbiorcy towarów wpływa na rozliczenie podatku VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) udzieliła interpretacji dotyczącej rozliczenia importu towarów zgodnie z ustawą o VAT. Spółka zwróciła się z pytaniem, dotyczącym zmiany danych odbiorcy towarów na dokumencie importowym. KIS wyjaśniła, że konieczne jest dokonanie korekty deklaracji VAT-7 oraz uwzględnienie zmienionego odbiorcy. Prawidłowe rozliczenie podatku VAT jest obowiązkiem faktycznego nabywcy i importera towarów.

Kiedy należy rozpoznać koszty związane z nabyciem złota?

Krajowa Informacja Skarbowa wydała interpretację dotyczącą tego zagadnienia, w której stwierdza, że przychody z handlu złotem należy przypisać do pozostałych źródeł przychodów, a koszty związane z nabyciem złota powinny być potrącone w momencie jego zbycia. Informacja ta ma istotne znaczenie dla podatników planujących inwestycję w ten kruszec.

Czy po śmierci dożywotnika należy zapłacić 19 proc. podatek od sprzedaży nieruchomości?

Według interpretacji organów administracji skarbowej, sprzedaż nieruchomości po śmierci dożywotnika nie będzie obciążona 19% podatkiem od zbycia. Zwolnienie to dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Zasiedzenie udziału w nieruchomości. Czy podlega opodatkowaniu?

W artykule omawia się interpretację podatkową dotyczącą zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia udziału w nieruchomości przez zasiedzenie. Pytający, będący współwłaścicielem ułamkowej części nieruchomości, zwrócił się do fiskusa w celu uzyskania jasności w tej sprawie. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że w tym przypadku przysługuje zwolnienie z podatku, a podstawą jest art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednakże, artykuł podkreśla konieczność aktualizacji danych w księgach wieczystych, aby uniknąć nieścisłości w zapisach dotyczących właścicieli nieruchomości.

Czy powiat ma prawo do odliczenia VAT z inwestycji w wyznaczenie tras rowerowych?

W artykule przedstawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą możliwości odliczenia podatku VAT przez powiat w związku z inwestycją w wyznaczenie tras rowerowych. Wnioskodawca, będący podatnikiem VAT, planuje skonsolidowane rozliczanie podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi. Sprawdzamy, czy powiat będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycją.

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może odzyskać VAT od zakupów w ramach projektu UE?

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wraz z projektem finansowanym przez UE zakupił sprzęt medyczny do walki z COVID-19. Jednak organ podatkowy stwierdził, że zakład nie ma prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego od tych zakupów. Wynika to z faktu, że sprzęt będzie wykorzystywany do czynności zwolnionych z podatku.

Czy gmina może odliczyć VAT związany z inwestycją w infrastrukturę rekreacyjną?

Gmina będzie musiała zmierzyć się z brakiem możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT związanych z realizacją projektu infrastruktury rekreacyjnej. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, zgodnie z którą gmina nie spełnia przesłanek umożliwiających odliczenie podatku, ponieważ inwestycje gminy nie są opodatkowane VAT. To oznacza, że gmina nie będzie mogła obniżyć kwoty podatku należnego o naliczony podatek VAT. Przedstawiamy szczegóły tej decyzji.

Czy darowizna udziałów w spółce jawnej podlega opodatkowaniu VAT?

Artykuł dotyczy interpretacji w sprawie opodatkowania darowizny udziałów w spółce jawnej podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawczyni, prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, zamierza przekazać udziały swojej spółki mężowi. Celem jest ustalenie, czy taka darowizna będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Fiskus wydał oficjalne stanowisko, zgodnie z którym darowizna udziałów nie podlega opodatkowaniu VAT, jako że nie jest traktowana jako czynność związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przeczytaj dalszy artykuł, aby poznać szczegóły tej interpretacji.

Czy powiat będzie mógł odzyskać VAT od zakupów sprzętu i usług w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) odpowiedziała na zapytanie powiatu dotyczące możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów sprzętu i usług w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych. KIS stwierdził, że powiat nie będzie mógł odzyskać podatku, ponieważ te zakupy nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych. W artykule omówimy powody, dla których powiat nie będzie mógł zwrócić VAT oraz konsekwencje dla planowania projektów finansowanych ze środków unijnych.

Jakie są zasady rozliczania dochodów osiąganych z działalności prowadzonej na Ukrainie przez rezydenta Polski?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania dochodów z działalności prowadzonej na Ukrainie przez rezydenta Polski. Z tytułu działalności zarejestrowanej na Ukrainie wnioskodawca rozliczał się i opłacał podatek zgodnie z przepisami podatkowymi na Ukrainie.

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego dla obywateli Ukrainy. Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT?

Gmina zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem dotyczącym odliczenia VAT związanego z projektem rozwoju mieszkalnictwa socjalnego. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swoim stanowisku stwierdziła, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu. Artykuł omawia szczegóły interpretacji KIS.

Zasady wydawania interpretacji podatkowych według Ordynacji podatkowej

Interpretacje podatkowe są istotnym narzędziem, które pomaga podatnikom zrozumieć, jak prawo podatkowe ma zastosowanie do ich konkretnych sytuacji. Zasady wydawania interpretacji podatkowych są regulowane przez Ordynację podatkową. W tym artykule skupimy się na przybliżeniu treści artykułów 14a-14f tej ustawy.

Czy Stowarzyszenie musi opodatkować wartość budynku, którego nie jest właścicielem?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą sytuacji, w której Stowarzyszenie zastanawia się, czy powinno wliczać wartość budynku wybudowanego na jego gruncie przez dzierżawcę do podstawy opodatkowania. W skrócie, KIS uznał, że Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do wliczania tej wartości.

Stawka ryczałtu dla usług zarządzania projektami

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że stawka 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma zastosowanie do usług zarządzania projektami, które nie są związane z budownictwem.

Czy spłata kredytu z kwoty ze sprzedaży innego mieszkania spełnia warunki do skorzystania z ulgi na cele mieszkaniowe?

Pani, która posiada wspólną własność z małżonkiem, zaciągnęła kredyt hipoteczny na zakup mieszkania A. Następnie nabyła drugie mieszkanie B, częściowo w formie darowizny od rodziców. Po sprzedaży mieszkania B, użyła uzyskanych środków na spłatę kredytu dotyczącego mieszkania A. Teraz zastanawia się, czy spełnia warunki do skorzystania z ulgi na własne cele mieszkaniowe. 

REKLAMA