REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Podatki

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy sprzedaż infrastruktury sieciowej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W świetle najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sprzedaż infrastruktury sieciowej, w tym elementów pasywnych i aktywnych sieci, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeśli jest już opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Czy odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę drogi krajowej jest zwolnione z PIT?

W świetle najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, odszkodowanie otrzymane za wywłaszczenie nieruchomości przejętej pod budowę drogi krajowej może być zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to jest możliwe, jeżeli spełnione są określone warunki.

Czy posiłki dla pracowników mogą być odliczane od podatku VAT? Interpretacja Dyrektora KIS

W nowej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że podatek VAT od posiłków nabywanych dla pracowników, dla których przepisy Kodeksu pracy zobowiązują do zapewnienia tych posiłków, może być odliczony. Jednakże, ta sama zasada nie dotyczy posiłków nabywanych dla pozostałych pracowników, w tym więźniów i pracowników tymczasowych.

Czy przekazanie przedsiębiorstwa małżonkowi jest opodatkowane VAT?

Przekazanie całego majątku firmy małżonkowi nie podlega opodatkowaniu VAT - takie stanowisko przyjęła Krajowa Informacja Skarbowa (KIS). Według interpretacji KIS, przekazanie przedsiębiorstwa między małżonkami, które nie jest ani sprzedażą, ani darowizną, lecz jedynie organizacyjnym przyporządkowaniem, nie generuje obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług. Nawet w przypadku umowy darowizny, nie powstaje obowiązek podatkowy. Szczegółowe wyjaśnienia zostały udzielone na zapytanie osoby fizycznej, która jest właścicielem firmy.

REKLAMA

Kiedy trzeba zapłacić podatek od umorzenia przewalutowanych kredytów hipotecznych?

Podatnik zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem dotyczącym obowiązku zapłaty podatku od umorzenia części kredytów hipotecznych przewalutowanych z franków szwajcarskich na złote. Pomimo długotrwałej spłaty tych kredytów, podatnik nadal pozostaje z większym zadłużeniem. Artykuł wyjaśnia, dlaczego podatnik nie kwalifikuje się do zwolnienia z podatku i musi uregulować należność.

Stworzenie infrastruktury publicznych usług e-zdrowia. Co z odliczeniem VAT?

W artykule omawiamy kwestię odliczania podatku naliczonego przez podmiot leczniczy, który realizuje kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz bierze udział w projekcie e-zdrowia. Analizujemy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w kontekście odliczenia podatku naliczonego od zakupu środków trwałych i aplikacji. Czy podatnik ma prawo do takiego odliczenia, biorąc pod uwagę zwolnienie z VAT przy świadczeniu usług medycznych? Zapraszamy do lektury, aby poznać odpowiedź na to pytanie.

Czy przystąpienie do spółki cywilnej powoduje powstanie przychodu podatkowego?

W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że przystąpienie do spółki cywilnej nie stanowi dla wnioskodawcy świadczenia w naturze powodującego przysporzenie majątkowe. W rezultacie, nie skutkuje to powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W jaki sposób rozliczyć otrzymane dofinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą rozliczenia dofinansowania termomodernizacyjnego. W swoim stanowisku podkreślił, że podatnik ma prawo do wyboru formy rozliczenia otrzymanego dofinansowania, a wybór najbardziej korzystnego rozwiązania należy do niego.

REKLAMA

Czy można odliczyć stratę podatkową przy obliczaniu daniny solidarnościowej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą obliczania daniny solidarnościowej. Zgodnie z tą interpretacją, straty podatkowe z lat poprzednich nie mogą być odliczone przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej.

Czy gmina może odliczyć VAT z wydatków na projekty publiczne?

W artykule omawiamy kwestię odliczania podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, na przykładzie gminy. Projekt realizowany przez gminę, współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, skłonił ją do zwrócenia się do organów administracji skarbowej z pytaniem, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanych z poniesionymi wydatkami. W odpowiedzi, Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, że gmina nie spełnia warunków do odliczenia VAT, gdyż nie działa jako podatnik VAT w przypadku realizacji projektów publicznych.

Czy podatnicy w branży transportowej nadal mogą zaliczać diety do kosztów podatkowych?

W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że w przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą świadczącej osobiście usługi transportu krajowego i międzynarodowego wartość diet z tytułu podróży służbowych może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów. To stanowisko ma kluczowe znaczenie dla osób prowadzących taką działalność.

Czy jednostka samorządu terytorialnego może odliczyć VAT związany z realizacją projektu finansowanego przez UE?

Jednostka samorządu terytorialnego złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące odzyskania podatku VAT naliczonego związane z nabyciem towarów i usług. Czy podatnik spełnia warunki do odliczenia VAT? Odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) może mieć istotne znaczenie nie tylko dla tego wnioskodawcy, ale również dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Czy przychody z wynajmu nieruchomości wcześniej wykorzystywanej w działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Artykuł dotyczy kwalifikacji podatkowej przychodów z wynajmu nieruchomości w formie krótkoterminowego najmu. Wnioskodawca, będący osobą fizyczną, przeniósł nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego i chciał ustalić, czy ich dalszy wynajem będzie nadal podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Organ administracji skarbowej udzielił odpowiedzi, wyjaśniając, że przychody mogą nadal kwalifikować się jako przychody z najmu prywatnego, podlegając opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie.

Czy przychody z dzierżawy znaku towarowego i najmu nieruchomości mogą być opodatkowane ryczałtem według stawek zryczałtowanego podatku dochodowego?

W artykule przedstawiono interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą opodatkowania przychodów z dzierżawy znaku towarowego oraz najmu nieruchomości i usług zakwaterowania. KIS stwierdziła, że osoba fizyczna będąca udziałowcem spółki jawnej może opodatkować te przychody według stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Znaczenie tej interpretacji dotyczy zarówno podatnika, jak i organów skarbowych, które będą się na niej opierać przy rozstrzyganiu podobnych spraw.

Czy rozlewanie perfum do mniejszych opakowań i ich sprzedaż może być opodatkowana stawką 3% podatku zryczałtowanego?

W artykule omawiamy możliwość zastosowania formy opodatkowania - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3% dla podatnika planującego prowadzenie hurtowej działalności zakupu i rozlewu perfum. Analizujemy stanowisko organów administracji skarbowej oraz korzyści wynikające z wyboru preferencyjnej stawki podatkowej, która może obniżyć obciążenia podatkowe tego podmiotu. Przedstawiamy również konieczność prowadzenia odpowiedniej ewidencji przychodów oraz wpływ interpretacji na łatwość kontroli i zgodność z przepisami podatkowymi.

Czy spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej musi składać CIT-8?

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zmienił interpretację indywidualną dotyczącą obowiązków podatkowych spółek zarządzających wspólnotami gruntowymi. Zgodnie z nową interpretacją, takie spółki, mimo że nie są właścicielami majątku, są zobowiązane do rozliczeń podatkowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań

Czy usługi pośrednictwa komercyjnego mogą być opodatkowane ryczałtem 8,5%?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą możliwości zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 74.90.12.0.

Czy dochody z umowy z Komisją Europejską są zwolnione z PIT?

W najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia, że dochody uzyskane przez osobę fizyczną z tytułu umowy doradczej zawartej z Unią Europejską są zwolnione od podatku dochodowego. Interpretacja dotyczy konkretnego przypadku, w którym wnioskodawca, będący ekspertem, zobowiązał się do świadczenia doradztwa w zakresie możliwych kierunków operacji strategicznych.

Udostępnienie obiektu wybudowanego z udziałem dotacji. Co z odliczeniem VAT?

Stowarzyszenie zadało pytanie organom administracji skarbowej dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją dotowanego zadania. Organizacja wyjaśniła, że nie pobiera opłat za udostępnianie obiektu zbudowanego z dotacji. Odpowiedź KIS jest jednoznaczna - w opisanym scenariuszu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Czy odpisy amortyzacyjne od budynków niemieszkalnych w działalności turystycznej są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?

W artykule omawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą zaliczania odpisów amortyzacyjnych od budynków niemieszkalnych do kosztów uzyskania przychodów w działalności turystycznej. W skrócie, zgodnie z nowymi przepisami, podatnicy mogą nadal zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od nabytych lokali niemieszkalnych pod warunkiem, że są one wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich. Co z podatkiem VAT?

Organ administracji skarbowej zajął się sprawą dotyczącą podatku VAT w przypadku dzierżawy obwodów łowieckich. Artykuł omawia konsekwencje interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dla powiatów oraz oczekiwania organów skarbowych w zakresie prawidłowego rozliczania podatku VAT.

Czy wydatek na odzież służbową pracowników może być zaliczony do kosztów podatkowych spółki?

Artykuł przedstawia interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą kosztów związanych z zakupem i używaniem odzieży służbowej przez pracowników. KIS stwierdza, że wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeśli pracownik ma obowiązek korzystania z niej na podstawie wewnętrznych przepisów pracodawcy. Artykuł omawia również definicję ubioru służbowego oraz jego charakterystyczne cechy. Interpretacja ta ma istotne znaczenie dla pracodawców i organów administracji skarbowej.

Czy odsetki od kredytu na zabezpieczenie roszczenia Skarbu Państwa są kosztami finansowania dłużnego?

W artykule przedstawiono spór pomiędzy Spółką Akcyjną a organem podatkowym dotyczący uznania odsetek od kredytu na zabezpieczenie roszczenia Skarbu Państwa za koszty finansowania dłużnego. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wcześniejszą interpretację organu podatkowego, stwierdzając, że odsetki te powinny być uwzględniane jako koszty związane z prowadzoną działalnością. Wnioskodawca, będący spółką budującą i eksploatującą odcinek autostrady, zostaje zatem uprawniony do uwzględnienia tych kosztów przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego.

Opodatkowanie aportu do spółki kapitałowej certyfikatami inwestycyjnymi funduszu inwestycyjnego

Spółka akcyjna (Wnioskodawca) planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego. Wnioskodawca zapytał, czy taka transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zmiana interpretacji KIS: wyłączenie podatkowe dla uczelni przy nabyciu nieruchomości

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) zrewidowała swoją interpretację podatkową, teraz zezwalając uczelniom na korzystanie z wyłączenia podatkowego podczas nabywania nieruchomości w celu realizacji zadań statutowych.

Czy wynajem pokoi gościnnych na terenach wiejskich zwalnia z podatku dochodowego? Jakie są zasady i czy należy zgłaszać taki wynajem do urzędu skarbowego?

W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że dochody uzyskane z wynajmu do 5 pokoi gościnnych w budynku mieszkalnym położonym na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. Organ wskazał warunki, które należy spełnić, by móc skorzystać z tego zwolnienia. Artykuł omawia również kwestię obowiązku zgłoszenia takiego wynajmu do urzędu skarbowego.

Czy Spółka prowadząca szpital może być zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego przeznaczonego na cele zdrowotne?

W artykule omawiamy zagadnienie zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w kontekście podwyższenia kapitału zakładowego przez spółkę świadczącą usługi zdrowotne. Spółka, będąca własnością województwa, zarejestrowała podwyższenie kapitału w celu sfinansowania kosztów związanych z działalnością szpitala. Autor artykułu przedstawia stan faktyczny oraz brak informacji o stanowisku Krajowej Informacji Skarbowej lub Ministerstwa Finansów w tym zakresie. Zapraszamy do lektury, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Czy objęcie udziałów w spółce za wkład pieniężny generuje przychód na gruncie ustawy o PIT?

W artykule omawiamy kwestię powstawania przychodu z objęcia nowych udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład pieniężny, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Analizujemy stanowisko organów administracji skarbowej, które wskazują, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy objęciu udziałów w zamian za wkład pieniężny nie powstaje przychód. Dla wnioskodawcy jest to istotne, ponieważ wpływa to na sposób rozliczenia podatkowego i kosztów nabycia udziałów.

Czy otrzymane odszkodowania z wywłaszczeń nieruchomości podlegają opodatkowaniu?

W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że odszkodowania otrzymane za wywłaszczone nieruchomości mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy napiwki w restauracjach powinny być opodatkowane VAT?

Fiskus zajął się kwestią opodatkowania napiwków w restauracjach. Spółka prowadząca restaurację twierdzi, że napiwki nie powinny być uwzględniane w obrocie firmy i nie podlegają opodatkowaniu. Czy spółka może bezpiecznie kontynuować swoją dotychczasową praktykę? Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej.

Czy usługi testowania aplikacji podlegają opodatkowaniu ryczałtem?

W artykule omawiamy interpretację organów podatkowych dotyczącą opodatkowania przychodów z indywidualnej działalności gospodarczej. Wnioskodawca zadał pytanie odnośnie opodatkowania usług testowania aplikacji, a KIS (Krajowa Informacja Skarbowa) udzieliła odpowiedzi, wskazując na konieczność zastosowania stawki 8,5% podatku ryczałtowego. Zapraszamy do lektury, aby uzyskać pełne wyjaśnienie dotyczące tego zagadnienia.

Przebudowa placu zabaw - czy gmina może odzyskać VAT?

Omawiamy interpretację organu administracji skarbowej dotyczącą możliwości odzyskania podatku VAT przez gminę, która wniosła o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na przebudowę placu zabaw. Fiskus stwierdził, że gmina nie ma prawa do zwrotu podatku VAT ani do obniżenia kwoty podatku należnego.

Inwestycja w plac zabaw dla dzieci. Czy gmina może odliczyć VAT?

Oto interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotycząca możliwości odliczenia podatku VAT przez gminę, która złożyła wniosek o dofinansowanie na utworzenie placu zabaw dla dzieci. Według KIS, gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanych z realizacją inwestycji, ponieważ majątek ten będzie udostępniany nieodpłatnie i nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Oznacza to, że gmina nie będzie mogła obniżyć kwoty podatku należnego o naliczony podatek VAT.

Czy sprzedaż odziedziczonego mienia spadkowego podlega opodatkowaniu?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą skutków podatkowych zbycia udziałów w nieruchomości nabytej w spadku. W swoim stanowisku, KIS potwierdziła, że podatnik powinien zapłacić podatek dochodowy od sprzedanego udziału mienia spadkowego odziedziczonego po matce.

Czy gmina może odliczyć VAT związany z realizacją projektu (zakupu i montażu elementów małej architektury)?

Gmina miejska nie może skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją własnego projektu. Według interpretacji organów administracji skarbowej, gmina będzie zobowiązana pokryć pełne koszty zakupu i montażu elementów małej architektury oraz wykonania nasadzeń drzew. Sytuacja ta dotyczy również innych podobnych projektów realizowanych przez gminy. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej o tym kontrowersyjnym stanowisku i jego konsekwencjach dla samorządów.

Czy odpłatne zbycie nieruchomości po odwołanej darowiznie wymaga zapłaty podatku dochodowego?

W interpretacji indywidualnej z dnia 26 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) odniósł się do kwestii skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku odwołania darowizny. Wnioskodawca, który sprzedał nieruchomość po odwołaniu darowizny, zapytał, czy taka transakcja generuje obowiązek podatkowy. KIS uznał, że stanowisko wnioskodawcy w tej sprawie jest nieprawidłowe.

Darowizna od babci na zakup mieszkania. Co z podatkiem?

Jakie jest stanowisko fiskusa dotyczące zwolnienia od podatku darowizny środków pieniężnych od babci na cel zakupu mieszkania? Z interpretacji KIS wynika, że podatnik może skorzystać z tej korzyści pod warunkiem zgłoszenia darowizny w terminie 6 miesięcy oraz udokumentowania wpływu środków na konto. Artykuł objaśnia, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby uniknąć opodatkowania w takiej sytuacji.

Sprzedaż działki gruntu dla osoby fizycznej (emeryta). Czy podlega VAT?

Artykuł omawia opodatkowanie sprzedaży działki gruntu dla osoby fizycznej (emeryta). Krajowa Informacja Skarbowa udzieliła odpowiedzi na zapytanie dotyczące opodatkowania takiej transakcji. Według stanowiska fiskusa, sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Artykuł przybliża argumenty i wyjaśnienia, które prowadzą do takiego wniosku.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy po ustaniu stosunku pracy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą obliczania zaliczki na podatek dochodowy po ustaniu stosunku pracy. W swoim stanowisku organ wyjaśnił, jak płatnik powinien postępować w przypadku wypłat po zakończeniu stosunku pracy, szczególnie w kontekście ulgi dla pracujących seniorów.

Czy gabinet weterynaryjny musi opodatkować VAT-em usługi świadczone na rzecz Powiatowego Inspektora Weterynarii?

W artykule przedstawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą opodatkowania czynności wykonywanych przez gabinet weterynaryjny na rzecz Powiatowego Inspektora Weterynarii. KIS stwierdza, że te czynności nie podlegają opodatkowaniu VAT-em zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Artykuł omawia stan faktyczny, stanowisko KIS oraz wnioski płynące z tej interpretacji dla podatnika i organów administracji skarbowej.

Czy stowarzyszenie odliczy VAT od projektu dofinansowanego w ramach PROW?

Stowarzyszenie, które złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PROW na lata 2014-2020, boryka się z problemem dotyczącym podatku VAT. Pomimo braku działalności gospodarczej i statusu podatnika VAT czynnego, stowarzyszenie nie może skorzystać z obniżenia kwoty podatku należnego czy zwrotu podatku VAT. W artykule omówimy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej w tej sprawie, które może mieć istotne konsekwencje dla projektu i działalności stowarzyszenia.

Czy umorzenie udziałów bez wynagrodzenia generuje przychód podatkowy u pozostałych wspólników?

W artykule omawiana jest kwestia podatkowa związana z umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, stwierdzając, że umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie powoduje powstania przychodu dla pozostałych udziałowców. Organ opiera swój wniosek na przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz braku wskazania podstaw opodatkowania w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Małżonkowie jako odrębni podatnicy VAT. Jak są traktowani przez fiskusa?

Małżonkowie jako odrębni podatnicy VAT. Zdaniem fiskusa, jeżeli małżonkowie prowadzą odrębną działalność gospodarczą, są traktowani jako osobne podmioty podatkowe. Transakcje między nimi powinny być dokumentowane fakturami VAT i opodatkowane odpowiednią stawką. Artykuł analizuje również możliwość dokonywania transakcji pomiędzy małżonkami w ramach ich działalności, pod warunkiem, że są one zgodne ze standardami rynkowymi.

Budowa placu zabaw i mini boiska. Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT?

W artykule omawiamy zagadnienie odliczenia podatku VAT przez gminę związanego z budową placu zabaw i mini boiska. Interpretacja organu skarbowego wskazuje, że gmina nie ma prawa do odliczenia VAT od tych wydatków, gdyż obiekty są ogólnodostępne i nieodpłatne. Brak czynności opodatkowanych związanych z korzystaniem z placu zabaw i boiska wyklucza możliwość odliczenia podatku. Takie stanowisko może wpłynąć na koszty realizacji inwestycji przez gminę.

Wydatki na ekologiczne ogródki warzywno-kwiatowe. Czy można odliczyć VAT?

Gmina, będąca czynnym podatnikiem VAT, realizuje inwestycję finansowaną zarówno ze środków własnych, jak i ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją inwestycji są dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez dostawców/wykonawców na gminę. Gmina do tej pory nie dokonywała odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na inwestycję.

Wydatki na budowę pomostów rekreacyjnych. Czy gmina może odliczyć VAT?

Gmina zadała pytanie o odliczenie podatku VAT naliczonego związane z realizacją projektu budowy trzech pomostów rekreacyjnych. Krajowa Informacja Skarbowa ustaliła, że gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku, ponieważ inwestycja nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej. Ta interpretacja ma zastosowanie do innych podatników, którzy planują inwestycje niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

Zmiana zasady opodatkowania po zmianie formy zatrudnienia: Interpretacja KIS

W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) podjął decyzję dotyczącą możliwości kontynuacji wybranej formy opodatkowania po zmianie formy zatrudnienia. Wnioskodawczyni, lekarka, która zmieniła formę zatrudnienia z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną, zapytała, czy może nadal stosować zryczałtowany podatek dochodowy. KIS uznał, że stanowisko wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Pomoc dla sektorów energochłonnych a podatek dochodowy

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotycząca pomocy dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku, wywołała wiele dyskusji wśród księgowych, urzędników i prawników. Interpretacja ta dotyczyła kwestii, czy taka pomoc nie zalicza się do przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop).

Czy mieszkanie i pracowanie zdalne w USA wpływa na rezydencję podatkową w Polsce? - Analiza interpretacji indywidualnej

W ostatnim czasie Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację indywidualną dotyczącą rezydencji podatkowej i obowiązku podatkowego w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja ta dotyczyła sytuacji podatnika, który posiada obywatelstwo polskie i amerykańskie, mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych, ale odziedziczył majątek w Polsce.

Budowa bezpłatnej plaży. Czy można odliczyć VAT?

Gmina zawarła umowę na budowę plaży i kąpieliska, które mają stać się nową atrakcją turystyczną w regionie. Jednakże, zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej, gmina nie będzie mogła odliczyć VAT w związku z tą inwestycją. Brak możliwości odzyskania tych kosztów może wpływać na budżet gminy i prowadzić do dalszych rozważań w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych.

REKLAMA