REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Podatki

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Stawka ryczałtu dla usług związanych z administracyjną obsługą biura

Interpretacja KIS potwierdza, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz pod symbolem 82.11.10.0 - Usługi związane z administracyjną obsługą biura mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak rozliczyć straty spadkodawcy w przyszłym dochodzie z działalności gospodarczej prowadzonej przez spadkobiercę ?

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 21 czerwca 2023 r. dotyczy możliwości obniżenia przyszłego dochodu z działalności gospodarczej o połowę wysokości straty spadkodawcy, nieodliczonej przez spadkodawcę i przedsiębiorstwo w spadku.

Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę akcyjną wiąże się z konsekwencjami podatkowymi dla spółki?

W artykule omawiane jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę akcyjną i jego skutki podatkowe dla wnioskodawcy, który jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. W odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy, Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że przekształcenie nie będzie wiązało się z uzyskaniem przez niego przychodu w dniu przekształcenia. Wartość kapitału zakładowego i majątku spółki pozostanie bez zmian. 

Czy darowizna przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W świetle najnowszej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, darowizna przedsiębiorstwa może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ale tylko w określonych okolicznościach.

REKLAMA

Czy przedsiębiorca świadczący usługi księgowe, finansowe i administracyjne może być zwolniony z VAT?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, świadczący usługi księgowe, finansowe i administracyjne, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, pod warunkiem, że wartość przychodów rocznych nie przekroczy kwoty 200 000 zł. Potwierdził to  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 czerwca 2023 roku.

Czy gmina ma prawo do obniżenia VAT w przypadku modernizacji placu zabaw?

Gmina, której rozbudowa placu zabaw jest współfinansowana przez Samorząd Województwa, próbuje uwzględnić koszt podatku VAT w kosztach projektu. Jednak organ podatkowy wypowiedział się na temat tego zagadnienia, stwierdzając, że gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT ani do jego zwrotu.

Przebudowa drogi - czy można odzyskać VAT?

Gmina, będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT, zwróciła się do Krajowej Izby Skarbowej w celu ustalenia, czy przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z realizacją konkretnego zadania. Zadanie to obejmuje przebudowę drogi na określonym odcinku i ma być dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Interpretacja KIS wyklucza jednak taką możliwość, co może mieć istotne konsekwencje dla gminy oraz innych podmiotów o podobnych wątpliwościach.

Czy podatnik może odliczyć VAT za okres, w którym nie był czynnym podatnikiem VAT?

 Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 21 czerwca 2023 roku dotyczy braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego za okres poniesienia wydatków poprzez złożenie korekty deklaracji zgodnie z artykułem 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

REKLAMA

Rozbudowa i wyposażenie sali widowiskowej. Czy można odzyskać VAT?

Samorządowa Instytucja Kultury wystąpiła do Biura Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia sali widowiskowej. SIK zadało pytanie, czy będzie mogło odzyskać podatek VAT od nabytych towarów i usług. Według odpowiedzi KIS, jako niepodatnikowi VAT, nie przysługuje im możliwość odliczenia podatku. Artykuł omawia stanowisko organów administracji skarbowej w tej sprawie.

Jak KIS interpretuje skutki podatkowe wypłaty dywidendy i zbycia udziałów w umowie powierniczej?

Skutki podatkowe wypłaty dywidendy i zbycia udziałów w ramach umowy powierniczej. W skrócie, KIS potwierdziła, że wypłata dywidendy nie będzie stanowić dochodu dla powiernika, a skutki podatkowe należy rozpoznawać po stronie powierzającego.

Zwrot kosztów podróży służbowych a opodatkowanie ryczałtem

Czy zwroty kosztów związane z podróżami zagranicznymi w przypadku świadczenia usług na rzecz klientów powinny być uwzględniane w rozliczeniu podatkowym? Zwrot kosztów podróży służbowych jest uznawany za przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem.

Czy wartość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej jest zwolniona z opodatkowania?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotycząca zwolnienia z opodatkowania wypłacanych pracownikom ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej przynosi istotne wyjaśnienia dla pracodawców i pracowników.

Czy nagrody otrzymane w konkursie stanowią przychód z działalności gospodarczej?

W artykule omawiamy kwestię opodatkowania nagród otrzymanych w ramach konkursów przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wyjaśniamy, czy takie nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej oraz czy jakie są w tym przypadku obowiązki organizatora konkursu.

Rewitalizacja studni w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Czy można odliczyć VAT?

Artykuł omawia kwestię odliczenia podatku VAT w związany z operacją rewitalizacji studni w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy na tę operację, jednak Krajowa Izba Skarbowa stwierdziły, że wydatki nie są związane ze sprzedażą i teren nie generuje dochodów, co uniemożliwia odliczenie VAT.

Sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego po upływie 5 lat nie stanowi źródła przychodu

W październiku 2015 r. Podatniczka zakupiła z mężem mieszkanie z którego w czerwcu 2022 r. zostało wydzielone mieszkanie przeznaczone do sprzedaży.

Darowizna udziału w lokalu obciążonym hipoteką a podatek od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 20 czerwca 2023 r. (sygn. 0111-KDIB2-3-4014-133-2023-2-BD) dotyczyła kwestii opodatkowania darowizny udziału w lokalu mieszkalnym obciążonym hipoteką. I tak  Dyrektor KIS wskazał, że w przypadku zawarcia umowy darowizny udziału w lokalu obciążonym hipoteką, na obdarowanej, która nie przejmuje zobowiązań osobistych darczyńcy, nie ciąży podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Czy działalność doradztwa w ochronie środowiska morskiego może być opodatkowana ryczałtem według stawki 8,5%?

Osoba prowadząca działalność w zakresie ochrony środowiska morskiego w Polsce planuje zmienić sposób opodatkowania swoich przychodów z podatku liniowego na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W celu uzyskania pewności, wnioskodawca zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z pytaniem, czy może skorzystać z preferencyjnej stawki 8,5%. Odpowiedź KIS potwierdza, że wnioskodawca ma prawo skorzystać z tej formy opodatkowania. Artykuł przedstawia szczegóły tej interpretacji, które mogą być przydatne dla innych przedsiębiorców zajmujących się doradztwem w dziedzinie ochrony środowiska.

Rozliczanie wydatków ponad limit przez spółkę w świetle interpretacji KIS

Spółka powstała z podziału spółki X. Spółka będzie uprawniona do zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponad limit przypadających na nią zgodnie z proporcją, przez pięć kolejnych lat podatkowych, niezależnie od osiągniętego wyniku podatkowego.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług edukacyjnych - Interpretacja KIS

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczy możliwości rozliczania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług edukacyjnych. KIS potwierdza, że przychody uzyskiwane z takich usług mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu.

Następstwo prawne w zakresie podatku od towarów i usług przy nabywaniu przedsiębiorstwa

Czy nabywając przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551   i kolejnych kodeksu cywilnego, będziemy następcą prawnym w zakresie podatku od towarów i usług? Czy będziemy uprawnieni do przyjmowania faktur korygujących wystawionych z danymi i numerem NIP związanymi z zakupami dokonanymi przez zbywcę przedsiębiorstwa przed datą nabycia? Te pytania zostały zadane w interpretacji indywidualnej z 13 stycznia 2023 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB3-1-4012-862-2022-1-ICZ).

Jak długo należy przechowywać dokumenty podatkowe?

W artykule przedstawiono interpretację indywidualną dotyczącą archiwizacji i zniszczenia dokumentów podatkowych. Wnioskodawca zwrócił się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z pytaniem dotyczącym terminu przechowywania ksiąg podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową. Organ odpowiedział, wskazując na termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, który wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Interpretacja ta ma ważne znaczenie dla podatników, którzy będą mogli zgodnie z przepisami prawymi zniszczyć dokumenty po upływie tego okresu.

Jakie są skutki podatkowe zbycia udziału w nieruchomości?

Interpretacja ta wyjaśnia, jakie są skutki podatkowe zbycia udziału w nieruchomości, zarówno zabudowanej, jak i niezabudowanej, oraz jakie koszty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Przebudowa odcinka drogi. Czy gmina może odliczyć VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wypowiedziała się odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących inwestycji realizowanej przez gminę. KIS stwierdziła, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, ponieważ efekty inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. To stanowisko może wpłynąć na koszty finansowe gminy i ma potencjalne konsekwencje dla innych podmiotów.

Czy działalność doradcza w branży IT może być opodatkowana ryczałtem?

Przychody z usług doradztwa technicznego sklasyfikowanych według PKWiU 74.90.19 mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w spadku - kiedy nie płacimy podatku?

Sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w spadku może być wolna od podatku. Kluczowe jest tu zrozumienie, jak liczyć 5-letni okres, po którym sprzedaż nieruchomości nie stanowi źródła przychodu.

Dodatkowa opłata parkingowa w postaci kary umownej. Co z VAT?

W artykule omawia się interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą opodatkowania opłat dodatkowych na parkingach. KIS stwierdziła, że opłata ta nie jest objęta podatkiem VAT, uznając ją za karę umowną, niezwiązaną z umową najmu miejsc postojowych. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Czy bank musi płacić VAT przy sprzedaży nieruchomości?

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotyczyła kwestii opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości przez banki. KIS stwierdził, że sprzedaż nieruchomości przez banki nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, a zatem jest opodatkowana.

Czy powiat może skorzystać z zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości?

W artykule omawiana jest interpretacja indywidualna dotycząca opodatkowania sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa podatkiem VAT. Powiat, będący podatnikiem VAT czynnym, zadał pytanie w sprawie możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT przy planowanej sprzedaży nieruchomości. W odpowiedzi KIS/MF stwierdziło, że powiat powinien być traktowany jako podatnik VAT w zakresie czynności cywilnoprawnych samorządu terytorialnego. Sprzedaż tej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie odpowiednich przepisów.

Czy gmina może odliczyć VAT od faktur za administrowanie cmentarzami komunalnymi?

W artykule omawiamy zagadnienie odliczania podatku VAT przez gminę od faktur za administrowanie cmentarzami komunalnymi. Podatnik, będący gminą, chciał się dowiedzieć czy przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od tych usług. KIS wydało interpretację w tej sprawie.

Czy sprzedaż samochodu darowanego przez wspólników spółki jawnej po upływie pół roku jest opodatkowana?

W artykule omawiany jest przypadek wnioskodawcy, który planuje otrzymać samochód osobowy w darowiźnie od wspólników spółki jawnej. Wnioskodawca, nie będący wspólnikiem, zamierza używać samochodu prywatnie i nie wprowadzi go do ewidencji spółki.

Wydatki na infrastrukturę rekreacyjną. Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT?

W artykule omawiamy kontrowersję związane z możliwością odliczenia podatku VAT przez gminę od wydatków zrealizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), gmina nie ma prawa do takiego odliczenia, gdyż działania realizowane w ramach projektu nie są opodatkowane VAT ani nie są związane z działalnością gospodarczą.

Czy mogę zmienić stawkę amortyzacji dla zakupionych domków letniskowych?

Krajowa Informacja Skarbowa wydała interpretację, która dotyczy amortyzacji domków letniskowych. Według KIS, jeżeli przed rozpoczęciem amortyzacji domków letniskowych wybrana została metoda ich amortyzacji i nie została zastosowana indywidualna stawka amortyzacji, to metody tej nie można w trakcie ich amortyzowania zmienić na inną.

Budowa infrastruktury sieci kanalizacji i wodociągowej. Co z odliczeniem VAT?

Gmina realizująca inwestycje w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich zadała pytanie, czy będzie mogła odliczyć VAT naliczony od wydatków związanych z budową infrastruktury sieci kanalizacji i wodociągowej. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że gmina, będąc czynnym podatnikiem VAT, będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ infrastruktura ma być udostępniona na rzecz spółki w ramach umowy dzierżawy. To oznacza, że gmina będzie mogła zredukować obciążenie podatkowe i skorzystać z pozytywnego wpływu na jej finanse.

Czy sprzedaż lokalu użytkowego przez gminę jest zwolniona z VAT?

Gmina planuje sprzedaż długoletnio wynajmowanego lokalu użytkowego, co rodzi pytanie dotyczące obowiązku doliczenia podatku VAT. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) udzieliła odpowiedzi, w której stwierdzono, że sprzedaż tego lokalu będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dla gminy oznacza to brak konieczności doliczania 23% podatku VAT do ceny sprzedaży, natomiast organy administracji skarbowej powinny zaakceptować to zwolnienie.

Czy gmina może odliczyć VAT od zakupu sprzętu do monitoringu?

Gmina złożyła wniosek do Krajowej Izby Skarbowej (KIS) dotyczący możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup sprzętu do monitoringu akwenów wodnych. KIS wydała interpretację, w której stwierdza, że gmina nie ma prawa do odliczenia VAT. W artykule omawiamy argumentację KIS oraz konsekwencje tej decyzji dla gminy i organów administracji skarbowej.

Ulga termomodernizacyjna a wymiana dachu

Interpretacja dotyczy możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w związku z wymianą dachu na budynku mieszkalnym. Zgodnie z interpretacją, wydatki poniesione na takie działania mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy podatnik po śmierci żony może uwzględnić jej dochód przy uldze termomodernizacyjnej?

KIS uznała, że wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia, ponieważ wydatek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne został poniesiony po śmierci żony wnioskodawcy.

Czy hodowla roślin akwariowych i krewetek ozdobnych podlega opodatkowaniu?

Przychody ze sprzedaży roślin akwariowych i krewetek ozdobnych, pochodzących z własnej uprawy i hodowli, są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych - podkreślił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Rozwój infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej. Czy może odzyskać VAT?

W artykule omawiamy kwestię odzyskiwania podatku VAT w ramach projektów dofinansowanych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioskodawca, który złożył wniosek o dofinansowanie operacji mającej na celu rozwój infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej w swojej wiosce, zwrócił się z prośbą o interpretację indywidualną odnośnie możliwości odzyskania VAT. Czy podatnik, która nie jest podatnikiem VAT, ma szansę na zwrot podatku od zakupionych materiałów i usług? Przeczytaj artykuł, aby poznać stanowisko KIS w tej sprawie oraz dowiedzieć się o konsekwencjach dla budżetu projektu.

Czy sprzedaż nieruchomości wpłynie na limit zwolnienia podmiotowego z VAT?

Omawiamy kwestię zwolnienia podmiotowego z VAT w kontekście sprzedaży nieruchomości przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy sprzedaż wpłynie na limit 200 tysięcy uprawniający do zwolnienia? Odpowiedź KIS oraz argumenty spółki w tej sprawie. Czy transakcja jest uznawana za pomocniczą? Czy wpływ ma fakt, że nieruchomość była wpisana do ewidencji środków trwałych i była amortyzowana? Dowiedz się więcej na ten temat.

Czy zbycie przedsiębiorstwa w drodze aportu wymaga korekt VAT?

W artykule przedstawione jest stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczące zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu. Wnioskodawca planuje przekazać swoje przedsiębiorstwo na rzecz spółki poprzez wniesienie go jako wkład niepieniężny. KIS stwierdziła, że taka czynność nie podlega przepisom ustawy o VAT, co oznacza, że nie ma obowiązku dokonywania korekt w odniesieniu do odliczonego wcześniej podatku VAT.

Modernizacja elektroenergetyczna i termoenergetyczna. Czy gmina może odliczyć VAT?

Prezentujemy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą odliczenia VAT naliczonego przez gminę związane z realizacją usług modernizacji elektroenergetycznej i termoenergetycznej. KIS stwierdziła, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, gdyż usługi nie są bezpośrednio związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Ta interpretacja ma istotne konsekwencje dla gminy, która nie będzie mogła odliczyć VAT od kosztów inwestycji. Artykuł analizuje stanowisko KIS oraz jego implikacje dla organów administracji skarbowej.

Darowizna udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką. Co z podatkiem?

W interpretacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2023 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) stwierdził, że - w przypadku darowizny udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką -  jeżeli wartość hipoteki przekracza wartość nabywanego udziału w nieruchomości, podstawa opodatkowania wyniesie zero. W takim przypadku, na podatniku nie ciąży obowiązek uiszczenia podatku od spadków i darowizn.

Czy gmina może odzyskać VAT z inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną?

W artykule omawia się interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą prawa gminy do odzyskania podatku VAT naliczonego związanych z realizacją inwestycji w sieć kanalizacyjną. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego i podatnik VAT zwróciła się do KIS z pytaniem w tej sprawie. Wynika z udzielonej odpowiedzi, że gmina nie będzie mogła odzyskać tego podatku, ponieważ nie będzie działać jako podatnik VAT w związku z tym projektem. Artykuł analizuje konsekwencje tej interpretacji dla gminy oraz dla spółki z o.o., która będzie odprowadzać ścieki w imieniu gminy.

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT od inwestycji w instalacje fotowoltaiczne na własnej infrastrukturze?

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW dotyczące zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody. W celu pozyskania informacji na temat odliczenia podatku naliczonego, Gmina zwróciła się do KIS. Odpowiedź potwierdziła jej prawo do częściowego odliczenia podatku, zgodnie z zasadami ustawy o VAT.

Projekt grantowy na cele publiczne. Czy gmina może odliczyć VAT?

W artykule omawiamy możliwość obniżenia kwoty podatku należnego przez gminę, która realizuje projekt grantowy na cele publiczne. Zapytanie podatnika do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczyło wykorzystania podatku naliczonego z faktur związanych z zakupem sprzętu IT i oprogramowania, budową strony internetowej oraz szkoleniem pracowników.

Czy dzierżawa obwodów łowieckich może być zwolniona od VAT?

Omawiamy zwolnienie od podatku VAT w przypadku dzierżawy obwodów łowieckich. Wnioskodawca, będący powiatem, zapytał organy administracji skarbowej o interpretację prawa podatkowego w tej sprawie. Wnioskodawca argumentuje, że dzierżawa obwodów łowieckich powinna być objęta zwolnieniem, gdyż są one wykorzystywane na cele rolnicze. Organ administracji skarbowej potwierdził to stanowisko, uznał opłatę za dzierżawę za zwolnioną od VAT. Artykuł analizuje podstawy prawne i argumenty stron w tej kwestii.

Usunięcia dzikiego wysypiska śmieci. Czy gmina może odliczyć VAT?

W artykule omawiamy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczące odliczenia podatku VAT przez gminę w związku z realizacją projektu usunięcia dzikiego wysypiska śmieci. KIS twierdzi, że gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego związanego z zakupem towarów i usług na potrzeby projektu, gdyż nie wykonuje czynności opodatkowanych. Czy taka interpretacja jest słuszna? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Opodatkowanie wypłaty zaległych świadczeń z ZUS i korekta zeznań podatkowych

Interpretacja KIS dotyczy opodatkowania wypłaty zaległych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz możliwości dokonania korekty zeznań podatkowych. Według KIS, stanowisko wnioskodawcy w tej sprawie było nieprawidłowe.

Darowizna działek od siostry i szwagra - interpretacja podatkowa

W najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że darowizna działek od siostry, nawet jeśli są one częścią majątku wspólnego z jej mężem, jest w pełni zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

REKLAMA