REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Podatki

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Wydatki na ekologiczne ogródki warzywno-kwiatowe. Czy można odliczyć VAT?

Gmina, będąca czynnym podatnikiem VAT, realizuje inwestycję finansowaną zarówno ze środków własnych, jak i ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją inwestycji są dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez dostawców/wykonawców na gminę. Gmina do tej pory nie dokonywała odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na inwestycję.

Wydatki na budowę pomostów rekreacyjnych. Czy gmina może odliczyć VAT?

Gmina zadała pytanie o odliczenie podatku VAT naliczonego związane z realizacją projektu budowy trzech pomostów rekreacyjnych. Krajowa Informacja Skarbowa ustaliła, że gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku, ponieważ inwestycja nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej. Ta interpretacja ma zastosowanie do innych podatników, którzy planują inwestycje niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

Zmiana zasady opodatkowania po zmianie formy zatrudnienia: Interpretacja KIS

W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) podjął decyzję dotyczącą możliwości kontynuacji wybranej formy opodatkowania po zmianie formy zatrudnienia. Wnioskodawczyni, lekarka, która zmieniła formę zatrudnienia z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną, zapytała, czy może nadal stosować zryczałtowany podatek dochodowy. KIS uznał, że stanowisko wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Pomoc dla sektorów energochłonnych a podatek dochodowy

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotycząca pomocy dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku, wywołała wiele dyskusji wśród księgowych, urzędników i prawników. Interpretacja ta dotyczyła kwestii, czy taka pomoc nie zalicza się do przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop).

REKLAMA

Czy mieszkanie i pracowanie zdalne w USA wpływa na rezydencję podatkową w Polsce? - Analiza interpretacji indywidualnej

W ostatnim czasie Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację indywidualną dotyczącą rezydencji podatkowej i obowiązku podatkowego w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja ta dotyczyła sytuacji podatnika, który posiada obywatelstwo polskie i amerykańskie, mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych, ale odziedziczył majątek w Polsce.

Budowa bezpłatnej plaży. Czy można odliczyć VAT?

Gmina zawarła umowę na budowę plaży i kąpieliska, które mają stać się nową atrakcją turystyczną w regionie. Jednakże, zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej, gmina nie będzie mogła odliczyć VAT w związku z tą inwestycją. Brak możliwości odzyskania tych kosztów może wpływać na budżet gminy i prowadzić do dalszych rozważań w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych.

Czy uczelnia ma prawo odliczyć VAT od realizacji projektu dotyczącego łagodzenia skutków zmian klimatycznych?

W artykule omawiamy kwestię odliczania podatku naliczonego przez uczelnie publiczne realizujące projekty związane z ochroną środowiska. Uczelnia, będąca wnioskodawcą, zapytała o możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur związanych z projektem dotyczącym łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyklucza taką możliwość, argumentując brakiem związku między nabytymi towarami i usługami a opodatkowanymi czynnościami.

Wydawanie gazet opodatkowane 5,5% ryczałtu

W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że wydawanie i sprzedaż gazet, nawet jeśli są one tłumaczeniem z innego języka, kwalifikuje się jako działalność wytwórcza. W rezultacie, przychody z takiej działalności powinny być opodatkowane stawką 5,5% ryczałtu, a nie 3%, jak sugerował wnioskodawca.

REKLAMA

Utworzenie skweru rekreacyjnego. Czy gmina może odliczyć VAT?

Gmina składa zapytanie do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z inwestycją w utworzenie skweru rekreacyjnego. Projekt, finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ma na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców. Jednak odpowiedź KIS jest negatywna – gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT, ponieważ infrastruktura nie będzie wykorzystywana do celów opodatkowanych. Artykuł analizuje konsekwencje tej interpretacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

Czy wypłata odszkodowania za chorobę zawodową jest zwolniona od podatku?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania świadczeń wypłaconych z tytułu choroby zawodowej. Interpretacja ta potwierdza, że stanowisko wnioskodawcy w tej sprawie jest prawidłowe.

Czy odsetki zasądzone przez sąd podlegają opodatkowaniu?

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczy zwolnienia od opodatkowania odsetek ustawowych za opóźnienie w wypłacie świadczeń, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Artykuł omawia szczegóły tej interpretacji.

Sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku a podatek dochodowy

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku. Zgodnie z tą interpretacją, taka transakcja stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu, jeżeli została dokonana przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Modernizacja oświetlenia boiska sportowego. Czy można odliczyć VAT?

Gmina, realizując modernizację oświetlenia boiska sportowego, natknęła się na trudności związane z odliczeniem podatku VAT. Według interpretacji organu, gmina nie ma prawa do takiego odliczenia, co oznacza pełne obciążenie kosztów. Artykuł analizuje stanowisko KIS/MF oraz implikacje tej interpretacji dla gmin, które planują inwestycje finansowane ze środków własnych.

Przekazywanie kart finansowych pracownikom. Czy jest objęte VAT?

Mamy interpretację Krajowej Izby Skarbowej dotyczącą opodatkowania kart finansowych przekazywanych przez spółkę pracownikom. Wnioskodawca, będący zarejestrowanym podatnikiem VAT, zastosował się do wytycznych KIS i uzyskał potwierdzenie swojego stanowiska. W świetle interpretacji, przekazanie kart stanowi odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu VAT. Jednocześnie spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie kart.

Czy sprzedaż akcji nabytych przed 2004 r. wymaga opłacania podatku?

W artykule omawiamy przypadek podatnika, który uzyskał przychód ze sprzedaży akcji X nabytych przed 1 stycznia 2004 r. Podczas weryfikacji PIT-8C okazało się, że biuro maklerskie nie uwzględniło kosztów uzyskania przychodów. Podatnik domagał się korekty, jednak biuro maklerskie nie miało dokumentów potwierdzających datę i cenę nabycia akcji. Czy podatnik będzie musiał zapłacić podatek od sprzedaży?

Czy gmina może obniżyć VAT w związku z modernizacją budynku?

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na modernizację części budynku, mającą służyć celom rekreacyjnym. Czy może ona obniżyć kwotę podatku należnego o naliczony podatek w związku z tym projektem? Odpowiedź przekazana przez KIS/MF wyklucza taką możliwość. Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego może wpływać na koszty modernizacji i ma istotne znaczenie dla organów administracji skarbowej.

Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży samochodu w działalności opodatkowanej formą karty podatkowej

W artykule omawiany jest problem opodatkowania przychodu ze sprzedaży samochodu osobowego w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej. Autor przedstawia stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej, zgodnie z którym taki przychód nie będzie dodatkowo opodatkowany. Przychód ten będzie traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale ze względu na opłacanie podatku w formie karty nie spowoduje konieczności zapłaty większego podatku. Artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi kwestii opodatkowania sprzedaży samochodu w takiej sytuacji.

Umorzenie udziałów w spółce bez wynagrodzenia a podatkowe koszty uzyskania przychodu

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczy kwestii, czy Wnioskodawca, w przypadku umorzenia posiadanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadzonego bez wypłaty wynagrodzenia, powinien zaliczać wcześniej poniesione wydatki na nabycie tych udziałów do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. KIS stwierdziła, że stanowisko Wnioskodawcy w tej sprawie jest prawidłowe.

Czy nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego odniesiona na kapitał zapasowy skutkuje powstaniem przychodu podatkowego?

W artykule przedstawiono interpretację podatkową dotyczącą nadwyżki wartości wniesionego wkładu niepieniężnego na fundusz zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że taka nadwyżka nie stanowi dla spółki przychodu podatkowego. Wnioskodawca otrzymał indywidualną interpretację, która pozwoli mu skorzystać z tego rozwiązania. Artykuł omawia szczegóły interpretacji i jej znaczenie dla spółki.

Sprzedajesz nieruchomość? Co z obowiązkiem w VAT?

Kiedy zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą? Analizujemy stan faktyczny interpretacji podatkowej, gdzie podatnik nabył nieruchomość bez decyzji o warunkach zabudowy. Jakie stanowisko zajęła Krajowa Informacja Skarbowa?

Czy można kontynuować amortyzację lokalu po otrzymaniu go w darowiźnie?

W najnowszej interpretacji indywidualnej, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że kontynuacja amortyzacji środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny jest zgodna z przepisami podatkowymi.

Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego jest zwolniona z VAT?

Spółdzielnia, będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości (drogi wewnętrznej), planuje sprzedać to prawo stowarzyszeniu. Kluczowe pytanie dotyczy opodatkowania tej transakcji podatkiem VAT. Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego podlega VAT-owi? \

Czy lokalna grupa działania może odzyskać VAT w ramach realizacji projektu współpracy?

W artykule omawiamy problematykę związaną z możliwością odzyskania podatku VAT przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach realizacji projektu współpracy. Zgodnie z otrzymaną interpretacją, Krajowa Izba Skarbowa (KIS) stwierdziła, że LGD nie spełnia warunków umożliwiających odliczenie podatku VAT, co oznacza brak możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

Czy gmina może odliczyć VAT od realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki?

Gmina miasta nie może odliczyć podatku VAT przy realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, obejmującego rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej. Zgodnie z interpretacją KIS, gmina nie osiąga dochodów podlegających opodatkowaniu VAT, co uniemożliwia odliczenie podatku. Realizacja zadania ma na celu zapewnienie bezpłatnego dostępu do terenów rekreacyjnych dla defaworyzowanych grup społecznych. Artykuł omawia szczegóły interpretacji oraz stanowisko gminy w tej sprawie.

Czy fundacja może odliczyć VAT związany z realizacją projektu bezpłatnej działalności statutowej?

Fundacja, zajmująca się artystycznym rozwojem muzycznym, otrzymała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakup instrumentów muzycznych. Chociaż instrumenty te są nieodpłatnie wypożyczane przez podopiecznych Fundacji, pojawiły się wątpliwości co do możliwości odliczenia podatku naliczonego związane z realizacją projektu. Krajowa Informacja Skarbowa wydała interpretację, w której stwierdza, że fundacja nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w takiej sytuacji. Artykuł przedstawia szczegóły dotyczące tej interpretacji oraz jej konsekwencje dla Fundacji.

Exit Tax czy możliwa jest darowizna udziałów dla dziecka rezydującego za granicą?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnia skutki podatkowe związane z darowizną udziałów na rzecz córki wnioskodawcy, która nie jest rezydentem podatkowym w Polsce. Interpretacja ta ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, jak Exit Tax może wpływać na takie transakcje.

Inwestycja w sieć wodociągową. Czy gmina może odzyskać VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą odliczenia podatku VAT związanej z inwestycją gminy w budowę sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków. Zgodnie z nią, gmina będzie miała możliwość odzyskania VAT związanej z budową sieci wodociągowej, ale nie z budową oczyszczalni ścieków. Artykuł omawia stanowisko KIS oraz konsekwencje tej interpretacji dla gminy.

Czy praca marynarza na statku zagranicznego armatora zwalnia go z opodatkowania w Polsce?

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczyła opodatkowania dochodów uzyskanych przez marynarza z pracy na statku eksploatowanym w komunikacji międzynarodowej przez podmiot z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Inwestycja w przebudowę oczyszczalni ścieków. Czy gmina może odliczyć VAT?

Gmina realizuje inwestycję w przebudowę oczyszczalni ścieków, mającą na celu poprawę infrastruktury i jakości życia mieszkańców. Pytanie, czy gmina będzie mogła odliczyć w całości podatek VAT od realizowanej inwestycji, zostało skierowane do Krajowej Izby Skarbowej (KIS).

Jak dotacja na zakup maszyn wpływa na odpisy amortyzacyjne?

W artykule omawiamy kwestię korekty odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania dotacji na zakup środków trwałych. Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśnia, że wartość początkowa i wielkość odpisów amortyzacyjnych nie zmieniają się w związku z refundacją. Jednak należy wydzielić część odpisów odpowiadającą kwocie dotacji i nie zaliczać jej do kosztów uzyskania przychodów. Zapraszamy do lektury, aby lepiej zrozumieć tę problematykę.

Kiedy powstaje przychód z transakcji na rachunku brokerskim?

Czy należne było opodatkowanie podatkiem od zysków kapitałowych konwersji papierów wartościowych pomiędzy akcjami a jednostkami uczestnictwa w funduszu rynku pieniężnego przeprowadzonych w okresie pomiędzy 1 stycznia 2021 r. a 13 września 2021 r.?

Wydatki na ekopracownię. Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT?

Gmina, która złożyła wniosek o dotację na utworzenie ekopracowni w szkole podstawowej, spotkała się z problemem odliczenia podatku VAT. Według Krajowej Informacji Skarbowej, gmina nie będzie miała prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego, co może wpłynąć na koszty realizacji projektu.

Jak organy podatkowe i NSA interpretują podatkowe konsekwencje wycofania części wkładu ze Spółki komandytowej

Ocena skutków podatkowych związanych z wycofaniem części wkładu w formie pieniężnej ze Spółki komandytowej. W skrócie, KIS uznał, że takie działanie jest neutralne podatkowo i nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak KIS interpretuje ustalanie kosztów przy sprzedaży udziałów?

Wnioskodawca planuje dokonać sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  stanowiących większość kapitału zakładowego Spółki.

Odsetki z lokat bankowych a ryczałt od dochodów spółek - Interpretacja KIS

Interpretacja indywidualna Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 13 stycznia 2023 r. dotyczy kwestii, czy uzyskiwanie przychodów z odsetek z lokat bankowych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek może spowodować utratę prawa do opodatkowania na zasadach ryczałtu, jeżeli w roku podatkowym wartość odsetek przekroczy 50% uzyskiwanych przychodów.

9% stawka podatku dla małych podatników CIT

Interpretacja indywidualna Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 19 czerwca 2023 r. dotyczy możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę, w latach 2020 i 2021, stawki podatku w wysokości 9% od dochodów innych niż z zysków kapitałowych. KIS uznała stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Stawka ryczałtu dla usług związanych z administracyjną obsługą biura

Interpretacja KIS potwierdza, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz pod symbolem 82.11.10.0 - Usługi związane z administracyjną obsługą biura mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak rozliczyć straty spadkodawcy w przyszłym dochodzie z działalności gospodarczej prowadzonej przez spadkobiercę ?

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 21 czerwca 2023 r. dotyczy możliwości obniżenia przyszłego dochodu z działalności gospodarczej o połowę wysokości straty spadkodawcy, nieodliczonej przez spadkodawcę i przedsiębiorstwo w spadku.

Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę akcyjną wiąże się z konsekwencjami podatkowymi dla spółki?

W artykule omawiane jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę akcyjną i jego skutki podatkowe dla wnioskodawcy, który jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. W odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy, Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że przekształcenie nie będzie wiązało się z uzyskaniem przez niego przychodu w dniu przekształcenia. Wartość kapitału zakładowego i majątku spółki pozostanie bez zmian. 

Czy darowizna przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W świetle najnowszej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, darowizna przedsiębiorstwa może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ale tylko w określonych okolicznościach.

Czy przedsiębiorca świadczący usługi księgowe, finansowe i administracyjne może być zwolniony z VAT?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, świadczący usługi księgowe, finansowe i administracyjne, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, pod warunkiem, że wartość przychodów rocznych nie przekroczy kwoty 200 000 zł. Potwierdził to  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 czerwca 2023 roku.

Czy gmina ma prawo do obniżenia VAT w przypadku modernizacji placu zabaw?

Gmina, której rozbudowa placu zabaw jest współfinansowana przez Samorząd Województwa, próbuje uwzględnić koszt podatku VAT w kosztach projektu. Jednak organ podatkowy wypowiedział się na temat tego zagadnienia, stwierdzając, że gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT ani do jego zwrotu.

Przebudowa drogi - czy można odzyskać VAT?

Gmina, będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT, zwróciła się do Krajowej Izby Skarbowej w celu ustalenia, czy przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z realizacją konkretnego zadania. Zadanie to obejmuje przebudowę drogi na określonym odcinku i ma być dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Interpretacja KIS wyklucza jednak taką możliwość, co może mieć istotne konsekwencje dla gminy oraz innych podmiotów o podobnych wątpliwościach.

Czy podatnik może odliczyć VAT za okres, w którym nie był czynnym podatnikiem VAT?

 Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 21 czerwca 2023 roku dotyczy braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego za okres poniesienia wydatków poprzez złożenie korekty deklaracji zgodnie z artykułem 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Rozbudowa i wyposażenie sali widowiskowej. Czy można odzyskać VAT?

Samorządowa Instytucja Kultury wystąpiła do Biura Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia sali widowiskowej. SIK zadało pytanie, czy będzie mogło odzyskać podatek VAT od nabytych towarów i usług. Według odpowiedzi KIS, jako niepodatnikowi VAT, nie przysługuje im możliwość odliczenia podatku. Artykuł omawia stanowisko organów administracji skarbowej w tej sprawie.

Jak KIS interpretuje skutki podatkowe wypłaty dywidendy i zbycia udziałów w umowie powierniczej?

Skutki podatkowe wypłaty dywidendy i zbycia udziałów w ramach umowy powierniczej. W skrócie, KIS potwierdziła, że wypłata dywidendy nie będzie stanowić dochodu dla powiernika, a skutki podatkowe należy rozpoznawać po stronie powierzającego.

Zwrot kosztów podróży służbowych a opodatkowanie ryczałtem

Czy zwroty kosztów związane z podróżami zagranicznymi w przypadku świadczenia usług na rzecz klientów powinny być uwzględniane w rozliczeniu podatkowym? Zwrot kosztów podróży służbowych jest uznawany za przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem.

Czy wartość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej jest zwolniona z opodatkowania?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotycząca zwolnienia z opodatkowania wypłacanych pracownikom ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej przynosi istotne wyjaśnienia dla pracodawców i pracowników.

Czy nagrody otrzymane w konkursie stanowią przychód z działalności gospodarczej?

W artykule omawiamy kwestię opodatkowania nagród otrzymanych w ramach konkursów przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wyjaśniamy, czy takie nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej oraz czy jakie są w tym przypadku obowiązki organizatora konkursu.

Rewitalizacja studni w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Czy można odliczyć VAT?

Artykuł omawia kwestię odliczenia podatku VAT w związany z operacją rewitalizacji studni w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy na tę operację, jednak Krajowa Izba Skarbowa stwierdziły, że wydatki nie są związane ze sprzedażą i teren nie generuje dochodów, co uniemożliwia odliczenie VAT.

REKLAMA