REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy można odliczyć VAT w przypadku realizacji projektu związanego z e-zdrowiem?

Oto stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w ramach realizacji projektu związanej z e-zdrowiem. Wnioskodawca projektu posiadający zakupione oprogramowanie i sprzęt komputerowy, zapytał KIS o możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego. W odpowiedzi, KIS przywołał wcześniejsze interpretacje, wskazując, że jeżeli towary i efekty projektu są wykorzystywane jedynie do czynności zwolnionych z VAT, odliczenie podatku VAT naliczonego nie jest możliwe. Artykuł prezentuje stanowisko KIS oraz konsekwencje dla wnioskodawcy.

Czy świadczenia niepieniężne na rzecz spółki podlegają VAT?

Artykuł dotyczy problematyki opodatkowania świadczeń niepieniężnych wykonywanych przez wspólnika spółki z o.o. na rzecz tejże spółki. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśnia, że takie czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Stanowisko KIS może mieć istotne znaczenie dla wspólników i innych podmiotów wykonujących podobne świadczenia, które mogą również podlegać VAT-owi.

Czy gmina może odzyskać VAT przy przebudowie drogi gminnej, jeśli infrastruktura nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym?

Gmina, planując przebudowę drogi gminnej, zwraca się do organów podatkowych w celu ustalenia możliwości odzyskania podatku VAT związanej z tą inwestycją. Zdaniem Krajowej Izby Skarbowej, gmina nie będzie uprawniona do odzyskania VAT, ponieważ wybudowana infrastruktura nie będzie wykorzystywana do celów opodatkowanych. To oznacza, że Gmina będzie musiała ponieść pełne koszty inwestycji, bez możliwości pomniejszenia ich o odzyskany podatek. Dowiedz się więcej o sposobie rozliczenia VAT w przypadku inwestycji samorządowych.

Czy uczelnia publiczna może odliczyć VAT w przypadku projektu ekologicznego?

Uczelnia publiczna złożyła wniosek o dofinansowanie projektu zmniejszenia zanieczyszczenia rtęcią, ale według interpretacji KIS nie ma prawnego prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Artykuł przedstawia analizę stanowiska fiskusa oraz konsekwencje tej decyzji dla uczelni.

REKLAMA

Czy powiat ma prawo do odzyskania VAT naliczonego w ramach inwestycji drogowych?

W artykule omawiamy kwestię odzyskiwania podatku VAT przez powiat w związku z planowaną inwestycją w budowę lub modernizację dróg lokalnych. Powiat zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy będzie miał prawo do odzyskania naliczonej kwoty podatku VAT jako kosztów kwalifikowanych projektu. Czy odpowiedź KIS oznacza brak możliwości odzyskania podatku przez Powiat? Zapraszamy do lektury, by poznać stanowisko KIS i dalsze konsekwencje dla tej inwestycji.

Czy gmina może odliczyć VAT na zakup samochodu elektrycznego na cele własne?

Najnowsza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotycząca prawa do odliczenia VAT od zakupu pojazdu elektrycznego przez gminę, stanowi istotny punkt odniesienia dla podatników. Czy Twoja gmina planuje podobny zakup? Poznaj szczegóły tej interpretacji

Strata na sprzedaży wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego jako koszt uzyskania przychodu

Banki udzielające kredytów i pożyczek często spotykają się z sytuacją, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania. W takim przypadku Banki sprzedają wierzytelność wynikającą z kredytu, co skutkuje stratą na kapitale dla Banku. W związku z tym, Banki zainteresowane są zaliczeniem takiej straty do kosztów uzyskania przychodów. W artykule Interpretacja dotycząca zaliczenia straty ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu do kosztów uzyskania przychodów przez Bank opisano interpretację przepisów podatkowych dotyczących takiej sytuacji. Dowiedz się, jakie są zasady zaliczania straty ze zbycia wierzytelności przez Bank do kosztów uzyskania przychodów oraz jakie korzyści z tego wynikają.

Czy składki na rzecz organizacji sfinansowane z dotacji budżetowej są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z  19 czerwca 2023 r. dotyczy możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu wnioskodawcy pochodzącego z otrzymanej dotacji, przeznaczonego na opłaty na rzecz składki członkowskiej z tytułu przystąpienia Polski do tej organizacji.

REKLAMA

Jak wypowiedzenie umowy spółki wpływa na korektę przychodu komandytariusza?

W artykule omawiana jest kwestia korekty przychodu komandytariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, w przypadku sprzedaży udziałów przed końcem okresu rozliczeniowego. W interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z  20 czerwca 2023 r. stwierdzono, że taka sytuacja nie będzie stanowiła przyczyny korekty przychodu komandytariusza z tytułu wypłaconego udziału w zysku za okres rozliczeniowy.

Testowanie stron internetowych nie kwalifikuje do stawki ryczałtu 8,5%

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 19 czerwca 2023 r. (sygn. 0114-KDIP3-2-4011-345-2023-2-JK2) wyjaśnia, że usługi testowania stron internetowych i aplikacji, klasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.01.11, powinny być opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszącą 12%, a nie 8,5%.

Testowanie stron internetowych nie kwalifikuje do stawki ryczałtu 8,5%

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 19 czerwca 2023 r. (sygn. 0114-KDIP3-2-4011-345-2023-2-JK2) wyjaśnia, że usługi testowania stron internetowych i aplikacji, klasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.01.11, powinny być opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszącą 12%, a nie 8,5%.

Czy licencja na logo międzynarodowego programu edukacyjnego podlega opodatkowaniu w Polsce? -

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczy pytania, czy wynagrodzenie za prawo do wykorzystywania logo IB w materiałach promocyjnych i informacyjnych, ujęte w rocznej opłacie abonamentowej uiszczanej przez Wnioskodawcę, będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem u źródła, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Czy darowizna samochodu wykupionego po leasingu podlega opodatkowaniu VAT?

W dniu 19 czerwca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której stwierdził, że darowizna (na rzecz żony) samochodu osobowego (wykupionego z leasingu) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Czy gmina może odliczyć VAT od inwestycji w budowę obiektów małej architektury?

Gmina, będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT, zrealizowała inwestycję polegającą na budowie obiektów małej architektury. Teraz ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym z pytań, które się pojawiło, jest kwestia prawa gminy do odliczenia podatku VAT naliczonego związane z tą inwestycją. Czy gmina ma takie prawo, czy też nie? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w interpretacji KIS.

Czy wydatki związane z zakupem i adaptacją lokalu niemieszkalnego na cele mieszkaniowe pozwalają skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wydatki poniesione na zakup lokalu niemieszkalnego oraz opłaty związane z jego zakupem nie mogą być zaliczone do wydatków na własne cele mieszkaniowe, które uprawniają do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wydatki poniesione na adaptację lokalu niemieszkalnego na mieszkalny mogą być uznane za takie wydatki.

Czy gmina może odliczyć VAT od czynności związanych z usuwaniem azbestu?

Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT naliczonego związane z usuwaniem azbestu, wynika z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Gmina, jako podmiot samorządu terytorialnego, nie jest podatnikiem VAT w zakresie działań własnych, które nie podlegają opodatkowaniu. Zlecenie przedsiębiorstwu czynności związanych z transportem, załadunkiem i utylizacją odpadów zawierających azbest na rzecz mieszkańców nie pozwoli gminie na odliczenie podatku VAT.

Czy można skorzystać z pełnego odliczenia z ulgi prorodzinnej, kiedy małżonek pracuje poza krajem?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wnioskodawczyni ma prawo do pełnego odliczenia ulgi prorodzinnej w Polsce na swoje dzieci, pomimo że jej mąż pracuje za granicą i korzysta z podatkowych ulg w innym kraju.

Czy można odliczyć VAT z faktur bez numeru NIP nabywcy lub z błędnym numerem NIP, jeżeli kontrahent nie podpisał noty korygującej?

Przedsiębiorcy często spotykają się z problemem odmowy podpisywania not korygujących przez kontrahentów, co może skutkować utrudnieniami w odliczaniu podatku VAT. W artykule omówiono interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 czerwca 2023 r., która potwierdza w takich przypadkach prawo przedsiębiorcy do odliczenia podatku VAT w przypadku faktur zawierających błędy formalne, takie jak brak numeru NIP nabywcy lub błędny numer NIP. 

Czy szpital powiatowy może odzyskać VAT w związku z realizacją projektu służącego działalności zwolnionej z opodatkowania?

Szpital powiatowy, który realizuje inwestycję współfinansowaną przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, nie będzie miał możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT. Interpretacja organów administracji skarbowej wykazała, że szpital powiatowy, jako podmiot działający w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych kosztów związanych z projektem. Zobaczmy, jakie konsekwencje ma ta interpretacja.

Kiedy sprzedaż prywatnej działki budowlanej podlega opodatkowaniu VAT?

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 13 czerwca 2023 r. dotyczyła kwestii opodatkowania sprzedaży działki podatkiem od towarów i usług (VAT). Najważniejszą konkluzją Dyrektora KIS było stwierdzenie, że sprzedaż działki przez wnioskodawcę podlega opodatkowaniu VAT, jako że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, a czynności związane ze sprzedażą tej działki przekraczały zakres czynności zarządzania majątkiem prywatnym.

Czy gmina może odliczyć VAT na zakup samochodu elektrycznego na cele własne?

Najnowsza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotycząca prawa do odliczenia VAT od zakupu pojazdu elektrycznego przez gminę, stanowi istotny punkt odniesienia dla podatników. Czy Twoja gmina planuje podobny zakup? Poznaj szczegóły tej interpretacji

Czy powiat może odzyskać VAT związany z realizacją zadania turystycznego finansowanego ze środków publicznych?

Powiat nie może odzyskać podatku VAT związanych z realizacją zadania z zakresu turystyki, które polegało na rozbudowie infrastruktury turystycznej. Takie stanowisko przedstawiła Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w odpowiedzi na wniosek interpretacyjny złożony przez Powiat. KIS argumentuje, że Powiat nie jest podatnikiem VAT i nie realizował zadania w celu wykonywania czynności opodatkowanych, nie przynosząc sobie z tego żadnych korzyści. Interpretacja ta ma istotne znaczenie dla organów administracji skarbowej, które powinny dokładnie analizować spełnienie przesłanek do odliczenia VAT oraz zwracać uwagę na status podatnika VAT.

Czy lekarz po zmianie zatrudnienia może kontynuować rozliczenie na podatku liniowym?

Czy lekarz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na podatku liniowym może kontynuować rozliczanie swojej działalności na tym samym podatku po zawarciu umowy z byłym pracodawcą? Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przynosi istotne wyjaśnienia dla osób pracujących w branży medycznej.

Koszty związane z leasingiem operacyjnym a koszty finansowania dłużnego

Przedmiotem artykułu jest interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotycząca pytania, czy koszty związane z leasingiem operacyjnym mogą być wyłączone z kosztów finansowania dłużnego, zgodnie z art. 15c ustawy o CIT. KIS uznała stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe, argumentując, że ograniczenia wynikające z art. 15c ustawy o CIT mają zastosowanie do wszystkich rodzajów leasingu, w tym leasingu operacyjnego.

Czy świadczenie małżeńskie otrzymane z USA podlega opodatkowaniu w Polsce?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczyła kwestii opodatkowania świadczenia małżeńskiego wypłacanego przez Zarząd Ubezpieczeń Społecznych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Organ wyjaśnił, czy trzeba je rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT.

Czy gmina może obniżyć VAT w związku z realizacja projektu drogowego?

Gminy często podejmują inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury drogowej w miejscowościach. Jednym z takich projektów jest przebudowa dróg lub ulic. W związku z tym, gmina może zwrócić się do Krajowej Informacji Skarbowej z prośbą o wydanie interpretacji dotyczącej obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT związanych z realizacją projektu. W artykule omówimy interpretację KIS dotyczącą obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w przypadku realizacji projektu przez gminę oraz jakie są konsekwencje wynikające z tej interpretacji.

Czy ugoda przed sądem zwalnia z PCC?

Środki uzyskane z ugody dotyczącej umowy sprzedaży nieruchomości, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych - wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej.

Budowa bulwarów spacerowych - czy można odliczyć VAT?

Ukazała się interpretacja podatkowa dotycząca odliczenia VAT przez gminę w związku z realizacją operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego. W wyniku złożonego przez gminę wniosku o przyznanie pomocy na budowę bulwarów spacerowych, pojawiło się pytanie o możliwość odliczenia podatku VAT. Według stanowiska KIS, gmina nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż operacja jest nieopodatkowana. Artykuł pokazuje, jakie konsekwencje podatkowe płyną z realizacji projektów finansowanych z funduszy publicznych.

Czy można odliczyć VAT od projektu finansowanego przez UE? Sprawa dotyczy e-usług publicznych

W artykule omawiany jest problem podatku VAT w kontekście realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską. Wnioskodawcy, którzy są zarejestrowanymi podatnikami VAT, zadają pytanie, czy mogą obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z projektem. Według stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) lub Ministerstwa Finansów (MF), podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach projektu, jeśli nie mają one związku z działalnością opodatkowaną VAT. Artykuł omawia szczegóły tej kwestii i wskazuje na konsekwencje dla podatników.

Czy można odliczyć cały VAT z faktur związanych z inwestycją w rozbudowę kanalizacji sanitarnej?

Fiskus wydał interpretację podatkową dotyczącą praw do odliczenia VAT związanych z inwestycją w rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Gmina zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących ponoszone wydatki. Według stanowiska fiskusa, jako czynny podatnik VAT, gmina będzie uprawniona do pełnego odliczenia podatku VAT, pod warunkiem, że będzie dokonywała odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju.

Czy wydatki na studia doktoranckie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu?

Przedsiębiorcy zastanawiają się, w jaki sposób mogą ująć koszty związane z nauką w swojej księgowości. Jednym z pytań, które zwykle zadają, jest to, czy wydatki na studia doktoranckie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Odpowiedź na to pytanie przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w jednej z ostatnich interpretacji podatkowych. Jakie stanowisko zajął organ i co oznacza to dla przedsiębiorców?

Czy pobieranie renty wyklucza skorzystanie z ulgi dla seniora w PIT?

Krajowa Informacja Skarbowa wydała interpretację dotyczącą możliwości skorzystania z ulgi dla seniora w rozliczeniu podatkowym za 2022 r. dla podatnika pobierającego rentę rodzinną po zmarłym mężu. Jaki był stan faktyczny sprawy i co stwierdziła KIS w interpretacji?

Czy renta wdowia z Irlandii podlega opodatkowaniu w Polsce?

Renta wdowia otrzymywana z Irlandii przez polskiego obywatela podlega opodatkowaniu w Polsce - tak wynika z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej. Artykuł wyjaśnia, jakie kroki należy podjąć w celu uzyskania zwrotu oraz jakie są obowiązki związane z deklarowaniem renty w zeznaniach podatkowych.

Czy podatnik wykonujący usługi instalacyjne dla sił zbrojnych USA może być zwolniony z podatku dochodowego?

Podatnik będący podwykonawcą dla firmy X, kontraktowego wykonawcy dla U.S. Army, zwrócił się z wnioskiem o interpretację podatkową. Chciał się dowiedzieć, czy może zostać zwolniony z opodatkowania dochodów uzyskanych w latach 2021 i 2022 z umowy realizowanej dla sił zbrojnych USA. Organ podatkowy potwierdził, że podatnik ma prawo do zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Czy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej po instalacji paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła?

Sprawa z interpretacji KIS dotyczyła korzystania z ulgi termomodernizacyjnej przez podatniczkę, która stał się prawnym współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Zgodnie z interpretacją kobieta miała prawo odliczyć część kosztów instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła od podatku. Wyjaśniamy, jak ta interpretacja wpływa na zmniejszenie obciążenia podatkowego oraz jakie konsekwencje ma dla innych podobnych przypadków.

Konsekwencje podatkowe pomyłki przy wyborze formy opodatkowania

Artykuł dotyczy sytuacji, w której podatnik nieświadomie wybrał niewłaściwą formę opodatkowania, a następnie próbował zmienić tę formę opodatkowania po upływie określonego terminu. Według  Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) podatnik powinien zwrócić szczególną uwagę  co do wyboru właściwej formy opodatkowania i regularnego monitorowania rozliczeń podatkowych.

Czy można obniżyć przychód ze sprzedaży akcji o koszty ich uzyskania? Jest Interpretacja KIS

Jedyny akcjonariusz spółki akcyjnej, spytał KIS czy jest uprawniony do obniżenia przychodu ze sprzedaży akcji o koszty ich uzyskania, w postaci wydatków poniesionych przez spadkodawcę na objęcie akcji oraz wydatków poniesionych przez niego w związku z transakcją sprzedaży akcji. Co stwierdził organ podatkowy? Odpowiedź w tekście.

Jaka stawka ryczałtu obowiązuje dla usług zarządzania projektami?

W artykule omawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą opodatkowania usług zarządzania projektami. Podatnik złożył wniosek w celu uzyskania informacji na temat stawki podatku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla swojej działalności. KIS wyjaśnił, że dla usług zarządzania projektami, które mieszczą się w grupowaniu "Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych" według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, obowiązuje stawka 8,5 podatku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Czy renta rodzinna z Francji jest zwolniona z podatku dochodowego w Polsce?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 czerwca 2023 r. dotycząca opodatkowania rent rodzinnych z Francji w Polsce przynosi istotne wyjaśnienia dla osób otrzymujących tego typu świadczenia. Czy takie renty są w Polsce zwolnione z podatku?

Kiedy senior nie może skorzystać z ulgi podatkowej?

Osoba, która otrzymuje rentę rodzinna, nie może skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów, nawet jeśli renta ta została potrącona z emerytury -  tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Czy jednostka samorządu terytorialnego ma prawo do odzyskania podatku VAT z projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich?

W interpretacji indywidualnej z 12 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej KIS wyjaśnił, że gmina nie ma prawa do odzyskania ani odliczenia VAT w przypadku realizacji zadań własnych, które nie są opodatkowane VAT. W tym przypadku chodziło o usługi i towary nabyte w związku z remontem i modernizacją domu ludowego.

Brak prawa do odliczenia VAT przez gminę przy realizacji zadania publicznego (organizacji pikniku rodzinnego)

W interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2023 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania publicznego - tj. organizacją ekologicznego edukacyjnego pikniku rodzinnego. 

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT przy realizacji projektów dla Ochotniczych Straży Pożarnych?

Urząd Gminy złożył wniosek o interpretację podatkową do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od wydatków poniesionych przy realizacji projektu zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych i wyposażenia dla jednostek OSP. Dyrektor KIS odpowiedział 14 czerwca 2023 r., że Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku, gdyż nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. 

Czy nabywca samochodu elektrycznego może odliczyć VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 14 czerwca 2023 r. interpretację podatkową dotyczącą odliczania podatku VAT od zakupu samochodu zeroemisyjnego (elektrycznego), który nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych VAT generujących podatek należny. 

Jak prawidłowo naliczyć podstawę opodatkowania w procedurze VAT marża przy sprzedaży samochodów używanych?

14 czerwca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą prawidłowości naliczenia podstawy opodatkowania dla procedury VAT marża. Najważniejszą konkluzją jest potwierdzenie, że koszty poniesione w związku z zakupem i importem towaru używanego (samochodów używanych) powinny zostać wliczone w kwotę nabycia tego towaru.

Wspólne oszczędzanie partnerów a podatek od spadków i darowizn

Przelewy pieniężne dokonywane między partnerami na wspólne oszczędzanie przed zawarciem małżeństwa nie są uznawane za darowizny według ustawy o podatku od spadków i darowizn, a zatem nie wywołują skutków podatkowych dla odbiorcy tych środków - potwierdziła Krajowa Informacja Skarbowa. 

Czy gmina odliczy VAT od inwestycji w poprawę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej?

Gmina, będąc podatnikiem VAT oraz stroną umowy o dofinansowanie projektu infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, zwróciła się do organu administracji skarbowej z pytaniem, czy posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub prawa do jego zwrotu. Odpowiedź organu stanowi ważną interpretację prawa podatkowego, która może mieć duże znaczenie dla podobnych projektów realizowanych przez jednostki samorządowe.

Czy można odliczyć 50% VAT od wydatków związanych z prywatnymi samochodami używanymi także do działalności gospodarczej?

Fiskus potwierdza możliwość odliczenia 50% VAT od wydatków związanych z samochodami prywatnymi wykorzystywanymi zarówno do celów prywatnych, jak i prowadzonej działalności gospodarczej. W odpowiedzi na zapytanie spółki cywilnej, KIS wskazała, że takie odliczenie jest możliwe na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Otrzymane stanowisko umożliwi Wnioskodawcom skorzystanie z tego prawa i wpłynie na ich działalność gospodarczą.

Opodatkowanie przeniesienia wierzytelności podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Nabycie wierzytelności wymagalnych oraz wierzytelności dochodzonych na drodze sądowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, ale umowa sprzedaży w części dotyczącej tych wierzytelności będzie podlegała opodatkowaniu PCC - taki wniosek wypływa z interpretacji Dyrektora KIS.

Czy gmina może odzyskać VAT na inwestycję drogową?

Sprawa dotyczy możliwości odzyskania podatku VAT przez Gminę w związku z inwestycją w budowę, remont, utrzymanie i oznakowanie drogi gminnej. Zapytanie o to zostało zgłoszone do Ministerstwa Finansów. Przedstawiono stanowisko Krajowej Izby Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów, które wskazują, że gmina nie będzie miała prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT. Interpretacja ta ma istotne znaczenie dla samorządów, które będą musiały uwzględnić ten aspekt podczas planowania i realizacji inwestycji drogowych.

REKLAMA