REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

VAT

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy zastosowanie stawki VAT 0% przy eksporcie towarów na podstawie dokumentów od przewoźnika jest możliwe?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że stawka VAT 0% może być zastosowana przy eksporcie towarów do krajów spoza UE na podstawie dokumentów wydawanych przez przewoźnika, o ile dokumenty jednoznacznie potwierdzają wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

Czy kursy i szkolenia sportowe mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że kursy i szkolenia sportowe prowadzone przez osobę fizyczną nie kwalifikują się do zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Czy konserwacja statku może być opodatkowana stawką 0% VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że usługi konserwacji statku nie kwalifikują się do opodatkowania stawką 0% VAT, jeśli jednostka pływająca nie jest wymieniona w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Czy zakup ładowarki kołowej z Belgii podlega opodatkowaniu VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że nabycie ładowarki kołowej od kontrahenta unijnego nie zobowiązuje do złożenia formularza VAT-23 ani zapłaty podatku VAT, gdyż maszyna ta nie kwalifikuje się jako środek transportu.

REKLAMA

Czy rolnik musi zawiadomić urząd skarbowy, aby korzystać ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży płodów rolnych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że rolnik, który wcześniej zrezygnował ze zwolnienia z VAT dla rolników ryczałtowych, musi zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o chęci ponownego skorzystania ze zwolnienia, aby móc korzystać ze zwolnienia przy sprzedaży płodów rolnych z własnego gospodarstwa.

Czy pełne odliczenie VAT od pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej jest możliwe?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że spółki stosujące właściwe procedury i prowadzące dokładną ewidencję przebiegu pojazdów mogą korzystać z pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Czy wystawienie recepty farmaceutycznej jest zwolnione z VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała że usługa wystawienia recepty farmaceutycznej przez farmaceutę korzysta ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT.

Czy transport towarów importowanych może korzystać ze stawki VAT 0%?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że usługi transportowe wykonane na terenie Polski, będące częścią importu międzynarodowego, mogą korzystać ze stawki VAT 0%. 

REKLAMA

Czy zakup zegarka z funkcją chronografu może być odliczony od podatku VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że zakup zegarka z funkcją chronografu przez mężczyznę nie kwalifikuje się jako wydatek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą generującą podatek VAT, ponieważ służy on głównie poprawie wizerunku i prestiżu.

Czy usługi stomatologiczne kwalifikują się do zwolnienia z VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że spółka stomatologiczna ma prawo do zwolnienia z zapłaty podatku od towarów i usług, uznając jej działalność za leczniczą zgodnie z ustawą o VAT i ustawą o działalności leczniczej, dzięki świadczeniu usług dentystycznych mających na celu diagnozowanie, leczenie i zapobieganie chorobom jamy ustnej.

Czy szkolenia z pierwszej pomocy kwalifikują się do zwolnienia z VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników są zwolnione z VAT ze względu na ich związek z obowiązkowym przeszkoleniem zawodowym, natomiast usługi dla dzieci i uczestników eventów nie korzystają z tego zwolnienia, gdyż nie są związane z wykonywaniem zawodu ani obowiązkiem służbowym.

Czy kara umowna za opóźnienie w usunięciu wad budowlanych podlega opodatkowaniu VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że kara umowna za opóźnienie wykonawcy nie podlega VAT, ponieważ jest formą rekompensaty za szkodę z umowy, nie zaś wynagrodzeniem za dostawę towarów lub usług.

Czy organizator konwentów powinien płacić VAT od wpłat sponsorskich?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że świadczenia oferowane uczestnikom konwentu, którzy przekraczają minimalną kwotę wpłaty sponsorskiej, stanowią wynagrodzenie za dokonane wpłaty i podlegają opodatkowaniu VAT.

Czy korepetycje z matematyki i fizyki są zwolnione z VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że usługi korepetycji mogą być zwolnione z VAT, jeśli nauczyciel ma odpowiednie wykształcenie w tej dziedzinie. 

Czy spółka prowadząca zajęcia muzyczne dla dzieci podlega zwolnieniu z VAT?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) spółka cywilna prowadząca zajęcia umuzykalniające dla dzieci nie spełnia warunków uprawniających ją do zwolnienia z VAT.

Czy spółka budująca i wynajmująca lokale mieszkalne może odliczyć podatek VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że w przypadku wykorzystania lokali do świadczenia usług najmu na cele mieszkaniowe, usługi mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, co oznacza, że spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od kosztów związanych z budową lokali.

Czy usługi turystyczne świadczone przez izraelską spółkę w Polsce podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że usługi turystyczne świadczone przez spółkę powinny być opodatkowane w Izraelu, gdzie znajduje się jej główna siedziba i gdzie faktycznie zarządzane są kluczowe aspekty usług.

Czy zajęcia taneczne są zwolnione z VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że fundacja jest podmiotem kwalifikującym się do zwolnienia z podatku VAT ze względu na świadczenie usług sportowych w postaci zajęć sportowego tańca.

Czy sprzedaż online kursów językowych przez spółkę może być zwolniona z VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że usługi kursów językowych oferowane przez spółkę spełniają kryteria kształcenia i wychowania, umożliwiają rozwijanie umiejętności językowych oraz mają charakter edukacyjny, co uprawnia do zwolnienia z podatku VAT.

Czy podatnik może odliczyć VAT z tytułu wydatków na usługi związane z unieszkodliwieniem zwierząt?

Dyrektor KIS wyjaśnił, że podatnik prowadzący hodowlę drobiu nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach związanych z usługami unieszkodliwiania zwierząt i jaj pochodzących z jego gospodarstwa.

Czy Gmina może odliczyć VAT związany z realizacją inwestycji na podstawie proporcji ustalonej przez jej Zakład?

Dyrektor KIS potwierdził, że Gmina ma prawo do częściowego odliczenia i zwrotu podatku VAT z inwestycji, z zachowaniem odpowiednich proporcji ustalonych przez Zakład.

Czy usługi szkoleniowe dla lekarzy dentystów mogą być zwolnione z VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że usługi szkoleniowe świadczone na rzecz lekarzy dentystów mogą być zwolnione z podatku VAT.

Czy usługi edukacyjne w zakresie sportu podlegają zwolnieniu z VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że usługi edukacyjne w zakresie gimnastyki i taekwondo, świadczone przez Wnioskodawcę dla przedszkoli i stowarzyszeń kultury fizycznej, nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT. 

Czy fundacja musi płacić VAT od zakupu biletu lotniczego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że zakup biletu lotniczego przez fundację na potrzeby podróży w celach służbowych stanowi odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT.

Czy gmina może odliczyć VAT z wydatków na inwestycję infrastrukturalną?

Gmina złożyła zapytanie interpretacyjne dotyczące możliwości odliczenia VAT z wydatków na inwestycję infrastrukturalną. Organ administracji skarbowej stwierdził, że gmina nie może skorzystać z odliczenia podatku, ponieważ inwestycja nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym. To oznacza, że gmina będzie musiała pokryć wszystkie koszty z własnych środków. Sprawdź, jakie są wnioski i konsekwencje tej interpretacji.

Czy sprzedaż niezabudowanej działki gruntu jako osoba fizyczna jest zwolniona z VAT?

W artykule omawiamy interpretację organów administracji skarbowej dotyczącą opodatkowania sprzedaży niezabudowanej działki gruntu. Według stanowiska KIS, transakcja ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Autorzy analizują przyczyny takiego stanowiska oraz konsekwencje dla podatnika.

Czy gmina może odliczyć VAT związany z zakupem pomocy dydaktycznych i mebli?

Gmina złożyła wniosek o dotację na zakup pomocy dydaktycznych i przeprowadzenie remontu. W artykule analizujemy możliwość odliczenia podatku VAT związanej z tym projektem. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku, ponieważ nie generuje dochodów z tego zadania. Artykuł przedstawia stanowisko KIS oraz konsekwencje tej interpretacji dla gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego.

Czy sprzedaż egzekucyjna nieruchomości powinna być opodatkowana podatkiem VAT?

Komornik sądowy w sprawie egzekucyjnej zwraca się do organów podatkowych o interpretację dotyczącą opodatkowania sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości. Spółka dłużnika nie udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące wykorzystania budynków na tej nieruchomości oraz ulepszeń, co skłoniło komornika do weryfikacji podatku VAT. Czy sprzedaż nieruchomości powinna być opodatkowana? Odpowiedź KIS ma istotne konsekwencje dla dłużnika i organów skarbowych.

Czy wynajem mieszkań na cele mieszkalne podlega opodatkowaniu VAT?

W artykule omawiane jest zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT przy wynajmie mieszkań na cele mieszkalne. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza, że przychody z najmu na cele mieszkaniowe, po rejestracji jako czynny podatnik VAT, są zwolnione z VAT zgodnie z ustawą o VAT. Oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca wynajem nie musi naliczać i odprowadzać podatku VAT od takiego najmu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dalszej części artykułu.

Czy gmina może obniżyć podatek VAT związany z inwestycją?

W artykule omawia się kwestię obniżenia podatku należnego dla gminy, która ubiega się o dofinansowanie na inwestycję z funduszy publicznych. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, zgodnie z którą gmina nie ma prawa obniżyć podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby inwestycji. Powodem takiej decyzji jest to, że inwestycja ta stanowi zadanie własne gminy i nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi. To może mieć istotny wpływ na koszty realizacji inwestycji.

Czy powiat odliczy VAT związany z realizacją projektu pracowni ekologicznej?

W artykule omawiamy kwestię możliwości odzyskania kosztów podatku VAT przez powiat związanych z zakupami w ramach projektu utworzenia ekologicznej pracowni. Odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej jest jednoznaczna - powiat nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, ponieważ efekty projektu służą celom dydaktycznym, a nie czynnościom opodatkowanym. Artykuł przedstawia stanowisko KIS oraz uzasadnienie prawne, które wyklucza możliwość odzyskania podatku VAT przez powiat.

Usługi najmu lokali mieszkalnych. Co z obowiązkiem zgłoszenia VAT-R?

W artykule omawia się kwestię związane z obowiązkiem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R dla osób świadczących usługi najmu lokali mieszkalnych. Na podstawie interpretacji udzielonej przez KIS, wynika, że jeśli spełnione są warunki zwolnienia od podatku VAT, nie ma konieczności składania takiego zgłoszenia. Artykuł analizuje przepisy ustawy o VAT i wyjaśnia, jakie przesłanki należy spełnić, aby skorzystać z tego zwolnienia. Jest to ważna informacja dla prowadzących działalność w tej branży, którzy nie będą musieli prowadzić ewidencji VAT i rozliczać się z tego podatku.

Czy Ochotnicza Straż Pożarna może odliczyć VAT od sprzętu i wyposażenia osobistego?

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) boryka się z problemem odliczenia VAT związanego z zakupem sprzętu i wyposażenia osobistego. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała stanowisko, stwierdzając, że OSP nie ma prawa do odliczenia podatku, ponieważ zakup ten nie będzie służył sprzedaży opodatkowanej.

Czy powiat może odzyskać VAT związany z projektem modernizacji budynku?

W artykule przedstawiamy problem odzyskania podatku VAT przez powiat, który otrzymał dofinansowanie na projekt zwiększenia efektywności energetycznej budynku ośrodka. Wnioskodawca, znając możliwość odzyskania VAT, zwrócił się z pytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej. Niestety, według interpretacji organów, powiat nie ma prawnego uprawnienia do odzyskania podatku VAT związanych z realizacją projektu.

Montaż instalacji fotowoltaicznej do celów społecznych. Czy można odliczyć VAT?

Przedstawiamy interpretację podatkową dotyczącą możliwości odliczenia podatku VAT przez gminę przy realizacji inwestycji związanej z instalacją fotowoltaiczną. Organ skarbowy uznał, że gmina nie może dokonać odliczenia VAT, argumentując, że inwestycja nie będzie wykorzystywana do celów komercyjnych. Artykuł omawia konsekwencje tej interpretacji dla gminy oraz wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego w podobnych przypadkach.

Termomodernizacja budynku świetlicy. Czy można odliczyć VAT?

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku świetlicy, ale KIS wydał interpretację stwierdzającą, że gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT z faktur związanych z inwestycją. Wynika to z faktu, że gmina nie osiąga przychodów ze sprzedaży usług, a jedynie realizuje zadania statutowe.

Czy gmina odliczy VAT z faktur dotyczących usuwania odpadów rolniczych?

Gmina planuje zrealizować projekt z dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego zadania, gmina będzie usuwać folie rolnicze i inne odpady z nieruchomości na terenie gminy. W artykule omówimy, czy gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją projektu, zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej. Przedstawimy również stanowisko organu administracji skarbowej w tej sprawie.

Utworzenie pracowni geograficznej w szkole. Czy można odliczyć VAT?

Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu polepszającego warunki nauczania w szkole podstawowej poprzez utworzenie nowej pracowni geograficznej. Wniosek ten nie dotyczy sprzedaży opodatkowanej, ale gmina ma możliwość uwzględnienia kosztów kwalifikowanych, w tym podatku VAT. Jednak zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej, gmina nie może obniżyć podatku należnego o podatek naliczony lub ubiegać się o zwrot VAT z tytułu poniesionych kosztów.

Czy Ochotnicza Straż Pożarna może odzyskać VAT związany z projektem?

W artykule przedstawiono interpretację indywidualną dotyczącą odzyskania podatku VAT przez Ochotniczą Straż Pożarną w związku z realizacją projektu. OSP otrzymała dofinansowanie ze środków samorządu województwa na montaż urządzeń placu zabaw oraz rekultywację nawierzchni trawiastej i montaż lamp parkowych. Jednak zgodnie ze stanowiskiem KIS, podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, gdyż nie ma związku między nabytymi towarami/usługami a czynnościami opodatkowanymi.

Czy uczelnie publiczne mogą odliczyć VAT od projektów naukowych?

Artykuł omawia kwestię odliczania podatku VAT przez uczelnie publiczne w ramach projektów naukowych. W świetle odpowiedzi Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), okazuje się, że uczelnie nie mają prawa do obniżania podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu, jeśli wyniki badań nie są wykorzystywane do celów opodatkowanych, lecz są udostępniane nieodpłatnie w celu upowszechnienia wiedzy. Artykuł analizuje konsekwencje tej interpretacji dla uczelni oraz przedstawia możliwe rozwiązania w celu prawidłowego rozliczania podatku VAT.

Czy gmina może odliczyć VAT od wydatków na projekty edukacyjne?

Gmina ubiega się o dofinansowanie projektu mającego na celu utworzenie nowych pracowni edukacyjnych w lokalnej szkole podstawowej. Wniosek został złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak istnieje pewne wątpliwości co do prawa gminy do odliczenia podatku VAT związanych z realizacją projektu. Według interpretacji KIS, wyklucza się taką możliwość, co może mieć wpływ na budżet i plany rozwoju edukacji w gminie. Czy gmina ma faktycznie takie ograniczenia w odliczaniu podatku VAT? Odpowiedź znajduje się w dalszej części artykułu.

Czy sprzedaż nieruchomości na licytacji publicznej podlega opodatkowaniu?

Komornik Sądowy został zapytany przez podatnika o opodatkowanie sprzedaży nieruchomości na licytacji publicznej. Stanowisko Komornika jest jasne - sprzedaż ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. To oznacza, że podatnik będzie musiał odprowadzić odpowiedni podatek, a organy administracji skarbowej będą monitorować i kontrolować prawidłowe opodatkowanie tego typu transakcji.

Czy gmina odliczy VAT od projektu infrastruktury rekreacyjnej?

Gmina, realizując projekt infrastrukturalny dla lokalnej społeczności, zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu ustalenia możliwości odliczenia VAT naliczonego związanej z zakupem towarów i usług. KIS podjął decyzję, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku, ponieważ planowane korzystanie z infrastruktury rekreacyjnej będzie miało charakter nieodpłatny.

Czy parafia może obniżyć VAT w ramach finansowania projektu konserwatorskiego z unijnych środków?

Parafia zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem dotyczącym możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu konserwatorskiego. Projekt ten, sfinansowany ze środków unijnych, ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego. Dla parafii, która nie jest podatnikiem VAT, znalezienie odpowiedzi na to pytanie ma kluczowe znaczenie. Zdaniem Krajowej Informacji Skarbowej, Parafia nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Czy gmina może odzyskać VAT z inwestycji budowy placu zabaw?

Gmina postanowiła zbudować plac zabaw, korzystając z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z pytaniem dotyczącym możliwości odzyskania VAT. W odpowiedzi KIS wskazało, że gmina nie będzie miała prawa do zwrotu podatku VAT, ponieważ inwestycja nie będzie generować dochodów i nie będzie opodatkowana.

Czy prowadząc warsztaty z chemii dla uczniów szkół, trzeba płacić podatek VAT?

W artykule przedstawiono interpretację organów administracji skarbowej dotyczącą zwolnienia z podatku VAT w przypadku prowadzenia warsztatów z chemii przez jednoosobową działalność gospodarczą. Osoba planuje organizować zajęcia dla uczniów szkół, a organy skarbowe potwierdzają, że działalność ta spełnia warunki zwolnienia z VAT. Artykuł omawia stan faktyczny, stanowisko organów oraz wnioski płynące z tej interpretacji.

Czy hodowla ptaszników jako rolnik ryczałtowy zwalnia z opodatkowania VAT?

Artykuł przedstawia interpretację prawną dotyczącą zwolnienia z opodatkowania VAT przy sprzedaży ptaszników przez rolnika ryczałtowego. Wnioskodawca, który prowadzi działalność gospodarczą, zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu uzyskania potwierdzenia, czy sprzedaż ptaszników pochodzących z własnej hodowli podlega zwolnieniu z VAT.

Czy gmina musi doliczyć VAT do ceny sprzedaży nieruchomości?

Gmina, będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT, planuje sprzedać trzy nieużywane nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego. Jednak przed podjęciem decyzji, czy doliczyć podatek VAT do ceny sprzedaży, gmina zwróciła się o interpretację do KIS. Wynika z niej, że gmina nie będzie musiała pobierać podatku VAT od kupującego, co stanowi ważną informację dla potencjalnych nabywców. Artykuł omawia szczegóły interpretacji oraz konsekwencje dla gminy i organów administracji skarbowej.

Czy rolnik ryczałtowy jest zwolniony z VAT przy sprzedaży działek?

W artykule przedstawiono interpretację indywidualną dotyczącą zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży gruntów rolnych przez rolników ryczałtowych. Podatnik złożył wniosek, w którym wskazał, że nabył działki w celu prowadzenia działalności rolniczej oraz uzyskania pełnej emerytury KRUS. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że rolnik ryczałtowy zwolniony z VAT nie musi odprowadzać podatku przy sprzedaży gruntów, jeśli były one wykorzystywane na cele zwolnione od podatku oraz do prowadzenia działalności rolniczej.

Czy gmina może odzyskać VAT związany z inwestycją w infrastrukturę turystyczną?

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mający na celu budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. W odpowiedzi na pytanie gminy, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą odzyskania podatku VAT. Interpretacja wskazuje, że gmina nie ma prawa do odzyskania VAT zawartego w fakturach inwestycyjnych.

REKLAMA