REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy odsetki od pożyczek udzielonych przez komplementariuszy stanowią koszty uzyskania przychodów dla spółki?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez komplementariuszy, będą stanowiły dla spółki koszt uzyskania przychodów.

Czy nagrody w formie wypłaty pieniężnej dla pracowników stanowią przychód z innych źródeł?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że otrzymane nagrody należy rozliczyć w Polsce jako przychód z innych źródeł, ponieważ spółka polska dokonuje faktycznych wypłat, choć kalkulacja nagród jest przeprowadzana przez spółkę amerykańską.

Czy świadczenie od siostry podlega ustawie o PIT, czy ustawie o podatku od spadków i darowizn?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, świadczenie, które wnioskodawczyni ma otrzymać od siostry tytułem polecenia darczyńcy, nie jest objęte regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie ww. będzie objęte regulacjami ustawy o podatku od spadków i darowizn na mocy art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Czy nabycie przedsiębiorstwa w postaci apteki podlega opodatkowaniu PCC?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że zakup przedsiębiorstwa, w tym przypadku apteki ogólnodostępnej, stanowi czynność, która może być objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Zdaniem KIS, w przypadku, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT, będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

REKLAMA

Czy chorując na cukrzycę można odliczyć wydatek na pompę insulinową w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) pompa insulinowa wraz z jej integralnymi elementami, kwalifikuje się do odliczenia jako część ulgi rehabilitacyjnej, ponieważ jest urządzeniem medycznym istotnie ułatwiającym codzienne funkcjonowanie i kontrolę nad cukrzycą.

Czy wartość nagrody w programie motywacyjnym stanowi przychód ze stosunku pracy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że w przypadku otrzymania nagrody lub jej części w formie wypłaty pieniężnej, stanowi ona tzw. przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT, jako pochodzący od Spółki amerykańskiej.

Czy zwrot darowizny jest opodatkowany?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że wnioskodawca nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od spadków i darowizn w związku ze zwrotem nieruchomości, której darowiznę odwołał.

Czy udzielenie pożyczki przez spółkę - podatnika VAT, podlega opodatkowaniu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że spółka z o.o. z tytułu udzielonej Pożyczki występuje w roli podatnika VAT i w konsekwencji czynność udzielenia przez nią na rzecz innej spółki pożyczki stanowi usługę objętą zakresem podatku od towarów i usług, kwalifikowaną jako świadczenie usług za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegającą zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

REKLAMA

Czy zwrot nienależnie pobranej odprawy umożliwia odzyskanie zapłaconego podatku?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której nie zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawczyni dotyczącym zwrotu nienależnie otrzymanego świadczenia. Organ jest zdania, że wnioskodawczyni powinna zwrócić całą sumę, uwzględniając pobraną zaliczkę na podatek dochodowy. Zwrot powinien znaleźć odzwierciedlenie w zeznaniu za 2022 rok, a ewentualna różnica może być rozłożona na następne 5 lat podatkowych.

Czy Gmina może odliczyć VAT od wydatków na budowę kaplicy na cmentarzu komunalnym?

Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową kaplicy na cmentarzu komunalnym - potwierdził Dyrektor KIS. 

Czy przeniesienie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego jest opodatkowane?

Dyrektor KIS potwierdził, że kwota otrzymana z tytułu przeniesienia prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego naziemnego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c).

Czy koszty rehabilitacji i specjalistycznych okularów BHP można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że koszty związane z zakupem nietłukących się okularów korekcyjnych BHP można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, natomiast wydatki na rehabilitację nie są zwykle uznawane za takie koszty.

Czy koszty organizacji konkursu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której wyjaśnił, że koszty organizacji konkursu mogą być zaliczone przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. 

Czy zbiorcze certyfikaty rezydencji podatkowej umożliwiają unikanie podwójnego opodatkowania w Polsce?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że zbiorcze certyfikaty rezydencji podatkowej są zgodne z międzynarodowymi standardami i praktykami oraz umożliwiają skuteczne potwierdzenie rezydencji podatkowej spółki i jej udziałowców w USA, co pozwala na korzystanie z preferencyjnych warunków opodatkowania i unikanie podwójnego opodatkowania.

Czy nabycie udziału w nieruchomości w zamian za zrzeczenie się wynagrodzenia podlega PIT?

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że przeniesienie na wnioskodawcę udziału w nieruchomości w zamian za odstąpienie od egzekwowania należności z tytułu bezumownego korzystania z tej nieruchomości skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy koszty zakupu aparatów słuchowych można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że uznanie wydatków na zakup aparatów słuchowych i związanych z nimi kosztów za koszty uzyskania przychodów, jest prawidłowe, ponieważ wydatki są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie są wyłączone z kosztów oraz mogą wpłynąć na zwiększenie przychodów wnioskodawcy. 

Czy udzielenie pożyczki przez spółkę stanowi usługę objętą podatkiem VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że udzielenie pożyczki przez spółkę stanowi odpłatne świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Jak obliczyć PCC przy wyższej cenie licytacyjnej niż wartość rynkowa nieruchomości?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy zakupie nieruchomości jest wartość rynkowa nieruchomości, ustalana na dzień nabycia, a podatek jest naliczany od ceny umownej, pod warunkiem, że cena odpowiada wartości rynkowej określonej na podstawie przeciętnych cen w obrocie nieruchomościami tego samego rodzaju i lokalizacji.

Czy stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług oprogramowaniowych wynosi nadal 8,5%?

Dyrektor KIS potwierdził, że przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0, które nie są związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie oprogramowania, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czy spółka może skorzystać ze zwolnienia z VAT przy refakturze polisy ubezpieczeniowej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że refaktura polisy ubezpieczeniowej nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. W uzasadnieniu podkreślono, że zwolnienie to nie dotyczy sytuacji, w której podatnik nabywa usługę ubezpieczenia we własnym imieniu i na własną rzecz.

Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości wymaga korekty deklaracji?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wnioskodawczyni musi złożyć osobną deklarację SD-3 w przypadku dodatkowego nabycia rzeczy lub praw majątkowych w spadku po spadkodawcy, której nie uwzględniono w pierwotnym zgłoszeniu.

Czy Gmina może odliczyć VAT związany z operacją PROW na lata 2014-2020?

Dyrektor KIS potwierdził, że Gmina nie może obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur z tytułu nabycia towarów i usług, otrzymanych w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czy parkowanie samochodu służbowego pod domem pracownika uniemożliwia odliczenie 100% VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że samo parkowanie samochodu służbowego pod miejscem zamieszkania pracownika nie oznacza użycia go w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Czy sprzedaż lokali mieszkalnych po remoncie korzysta ze zwolnienia z VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że sprzedaż lokali mieszkalnych nabytych z rynku wtórnego, które są starsze niż 2 lata i wykorzystane do celów odsprzedaży jako towary handlowe, może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, nawet jeśli wydatki remontowe przekroczą 30% wartości początkowej danego lokalu. Jednak nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących koszty remontu.

Czy wydatki związane z rozbiórką budynków wpływają na wartość nowo wybudowanego hotelu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że wydatki związane z rozbiórką budynków stanowią element kosztu produkcji nowego budynku i powinny być uwzględnione w jego wartości początkowej. Z uwagi na powyższe, spółka, będzie miała prawo zaliczyć wydatki związane z rozbiórką budynków do kosztów wytworzenia budynku hotelowego.

Czy ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu VAT?

Dyrektor KIS potwierdził, że ustanowienie służebności przesyłu nie wypełnia definicji usługi, o której mowa w art. 8 ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czy można dokonać korekty deklaracji podatkowej o fakturę korygującą po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w interpretacji podatkowej z 25 sierpnia 2023 r. wyjaśnia, że nie można dokonać korekty deklaracji podatkowej o fakturę korygującą sprzedaż z 2015 r., ponieważ na dzień wydania interpretacji upłynął termin 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, uprawniający do złożenia korekty deklaracji podatkowej.

Czy pośrednictwo w sprzedaży instalacji fotowoltaicznych może być opodatkowane według stawki 8,5%?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wnioskodawca jest uprawniony do opodatkowania swojej działalności usługowej za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przy zastosowaniu stawki 8,5%.

Czy Ośrodek, który jest samorządową instytucją kultury, może obniżyć kwotę podatku należnego z faktur, dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu społeczno-edukacyjnego?

Dyrektor KIS potwierdził, że Ośrodek nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty ww. projektu – jak wynika z okoliczności sprawy – nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Czy nieruchomość nabyta w celu remontu i odsprzedaży może być uznana za towar handlowy, czy środek trwały?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji indywidualnej wyjaśniła, że spółka, która nabyła nieruchomość w celu przeprowadzenia remontu i późniejszej odsprzedaży, powinna zakwalifikować tę nieruchomość jako środek trwały, a nie jako towar handlowy. 

Czy prezent za 10-letni staż pracy jest opodatkowany?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wręczanie prezentów pracownikom z okazji osiągnięcia 10-letniego stażu pracy w spółce nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy można obliczać uproszczone zaliczki na podatek PIT na podstawie deklarowanego podatku z zeznania PIT-36L?

Dyrektor KIS potwierdził, że podstawę do obliczenia zaliczek uproszczonych w roku 2023 r. będzie stanowić suma podatku należnego wynikającego z zeznania PIT-36L złożonego za rok 2021 oraz podatku wykazanego w załączniku PIT/IP do tego zeznania. Podstawą do obliczenia tych zaliczek powinna być suma podatku obliczonego wg stawki 19% PIT oraz wg stawki 5% PIT w ramach ulgi IP Box, wynikająca z zeznania podatkowego PIT-36L złożonego w poprzednim roku podatkowym. 

Czy sprzedaż samochodu wykorzystywanego do celów prywatnych jest opodatkowana VAT-em?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśnia, że uwzględniając upływ 2 lat od zakończenia umowy leasingu i przeznaczenia pojazdu na cele prywatne sprzedaż samochodu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Czy małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą muszą rozliczać podatek dochodowy od przychodów z nieruchomości wspólnej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że jeśli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność ustawowa, a dochody z najmu należą do majątku wspólnego małżonków, podobnie jak przedmiot najmu, to podatnik - małżonek, może złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z najmu. W takim przypadku będzie zobowiązany do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od całości przychodów z najmu.

Czy koszt zabezpieczenia folią ochronną samochodu jest kosztem w działalności gospodarczej?

Krajowa Informacja Skarbowa(KIS) uznała, że wydatek zabezpieczenia samochodu folią ochronną może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ jest to działanie związane z ochroną źródła przychodów. 

Czy udzielenie przez spółkę pożyczki na rzecz podmiotu powiązanego stanowi ukryty zysk?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że kwota pożyczki udzielonej przez spółkę na rzecz podmiotu powiązanego, tj. spółki jawnej, której udziałowcami są wspólnicy spółki, będzie stanowić dochód z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT. 

Czy Powiat może odzyskać podatek VAT przy inwestycji drogowej?

Dyrektor KIS potwierdził, że powiat nie będzie mógł odzyskać podatku VAT poniesionego przy planowanej inwestycji drogowej, ponieważ towary i usługi nabywane w ramach zadania inwestycyjnego nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Czy nieodpłatne użyczenie dronów w ramach działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację podatkową w sprawie kwalifikacji działalności gospodarczej oraz opodatkowania nieodpłatnego użyczenia dronów. W odpowiedzi na wniosek wnioskodawcy, KIS potwierdziła, że działalność rozwojowa i inwestycyjna w zakresie innowacyjności jest działalnością gospodarczą. Ponadto, nieodpłatne użyczenie dronów na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Czy nabyty udział w spółdzielczym lokalu własnościowym podlega opodatkowaniu PIT?

Dyrektor KIS potwierdził, że opodatkowaniu PIT podlega jedynie udział nabyty na mocy umowy zniesienia współwłasności, nie zaś mocą darowizny. Dodatkowo, spłata dokonana na rzecz brata stanowi koszt uzyskania przychodu.

Czy przychód z najmu nieruchomości w Hiszpanii podlega opodatkowaniu ryczałtem w Polsce?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że wnioskodawczyni, rozliczając najem na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jest zobowiązana uwzględnić przychody z najmu uzyskane i opodatkowane w Hiszpanii. W przypadku, gdy podatek zapłacony w Hiszpanii będzie wyższy od podatku do zapłaty w Polsce wyliczonego zgodnie z metodą proporcjonalnego zaliczenia, nie wystąpi podatek do zapłaty w Polsce od wynajmu nieruchomości w Hiszpanii.

Czy stowarzyszenie jest zobowiązane do podawania nazwy prowadzonego warsztatu terapii zajęciowej na fakturach VAT?

Stowarzyszenie prowadzące warsztat terapii zajęciowej zwróciło się do Krajowej Izby Skarbowej (KIS) w celu wyjaśnienia kwestii dotyczącej nazwy nabywcy na fakturach VAT. Czy stowarzyszenie jest zobowiązane do podawania nazwy stowarzyszenia z dopiskiem "warsztat terapii zajęciowej" czy wystarczy sama nazwa stowarzyszenia? KIS w swojej interpretacji wskazało, że wystarczającym jest podanie na fakturach VAT nazwy stowarzyszenia jako jednostki prowadzącej warsztat.

Czy połączenie spółek powoduje powstanie nowych przychodów podlegających opodatkowaniu?

Dyrektor KIS potwierdził, że w związku z planowanym połączeniem spółek, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z tego, że nie wystąpi nadwyżka wartości emisyjnej udziałów Spółki Przejmującej, przydzielonych wspólnikowi Spółki Przejmowanej, nad wydatkami na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce Przejmowanej, ponieważ ta nadwyżka - w świetle art. 24 ust. 5 pkt 7a ustawy - uznawana jest za dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Czy instalacja turbin wiatrowych za granicą wpływa na limit zwolnienia z VAT i obowiązkowej rejestracji jako czynny podatnik?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła. że instalacja turbin wiatrowych za granicą związanych z nieruchomościami, podlega opodatkowaniu miejscem położenia tych nieruchomości, nie wliczając się tym samym do limitu obrotu 200 000 złotych.

Czy można otrzymać zwolnienie podatkowe od darowizny nieruchomości od siostry?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że siostra przyszłej obdarowanej może być wyłącznym darczyńcą, pod warunkiem zgody jej małżonka. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie lokalu mieszkalnego od rodzeństwa jest objęte zwolnieniem podatkowym. Dzięki temu, Wnioskodawczyni nie będzie musiała płacić podatku od darowizny, jeśli otrzyma nieruchomość od swojej siostry.

Czy pracownik, który wykonuje pracę zdalną, ma prawo do podwyższonych kosztów pracowniczych?

Pracownicy wykonujący pracę zdalną w miejscu zamieszkania mają prawo do podwyższonych kosztów pracowniczych - potwierdził Dyrektor KIS. Nowe przepisy Kodeksu pracy, obowiązujące od kwietnia 2023 r., otworzyły możliwość wykonywania pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika. Zapytanie wnioskodawcy dotyczyło tego, czy pracownicy będą mieli prawo do podwyższonych kosztów pracowniczych. 

Czy nabycie udziału w nieruchomości lokalowej na skutek zniesienia współwłasności poprzez potrącenie wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Dyrektor KIS potwierdził, że nabycie udziału w nieruchomości lokalowej, na skutek zniesienia współwłasności i w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności, jest uznawane za odpłatne i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. 

Czy zakup i montaż klimatyzacji z pompą ciepła kwalifikują się do ulgi termomodernizacyjnej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatek poniesiony na klimatyzację z pompą ciepła nie mieści się w katalogu wydatków uprawniających do podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, które można odliczyć w rozliczeniu podatku od osób fizycznych za 2023 r.

Jak rozliczyć podatek VAT przy budowie budynku mieszkalnego z lokalami użytkowymi i garażami?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że podatnicy, którzy nabywają usługi inwestycyjne związane zarówno z czynnościami opodatkowanymi, jak i zwolnionymi od podatku VAT, a nie mogą jednoznacznie przypisać wydatków do konkretnego rodzaju sprzedaży, mają prawo do obniżenia podatku należnego w części odpowiadającej proporcji określonej w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku VAT. Proporcję tę można ustalić na podstawie metody wskazanej w art. 90 ust. 3 tej ustawy.

Czy umorzony kredyt hipoteczny generuje przychód podatkowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w swojej interpretacji potwierdził, że mimo klasyfikacji umorzonej kwoty kapitału kredytu i zadłużenia, jako przychodu, zastosowanie znajdzie zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. dotyczącego zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

Czy darowizna od najbliższej rodziny jest zwolniona od podatku?

Dyrektor KIS potwierdził, że darowizna od członka najbliższej rodziny (np. od siostry) może być zwolniona od podatku od spadków i darowizn.

REKLAMA