REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy darowizna samochodu z leasingu jest opodatkowana?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że dokonana darowizna samochodu wykupionego z leasingu nie powoduje powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy przeniesienie nieruchomości z opodatkowaniem VAT wyłącza konieczność zapłaty PCC?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przeniesienie prawa własności nieruchomości w ramach umowy sprzedaży nie powoduje obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dla kupującego. Decyzja ta dotyczy sytuacji, gdy transakcja będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT).

Czy wydatek na nabycie dokumentacji projektowej farmy wiatrowej powinien być uwzględniony w kosztach uzyskania przychodów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że wydatek związany z nabyciem dokumentacji projektowej do realizacji inwestycji powinien być uznany za wydatek zwiększający wartość początkową środka trwałego i odprowadzany w koszt uzyskania przychodów poprzez odpis amortyzacyjny.

Czy gmina może odliczyć VAT związany z utworzeniem pracowni ekologicznej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ nabyte towary i usługi nie są używane w celach opodatkowanych.

REKLAMA

Czy przekazanie darowizny nieruchomości przed upływem 5 lat od zakupu podlega opodatkowaniu?

Dyrektor KIS potwierdził, że planowana umowa darowizny, która zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego dla syna Wnioskodawczyni przed upływem 5 lat od zakupu udziału ½ nieruchomości, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Czy gmina może odliczyć VAT od budowy świetlicy wiejskiej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że gmina nie będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z budową świetlicy wiejskiej, z uwagi na to, że inwestycja ta nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Czy sprzedaż własnej książki bez agencji lub wydawnictwa to przychód z prawa majątkowego?

Dyrektor KIS potwierdził, że książka, jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego, jest źródłem prawa majątkowego. Książka jest jednym z możliwych sposobów udostępnienia odbiorcom treści objętych prawem autorskim, w związku z czym przychód autora ze sprzedaży napisanej książki jest przychodem z praw majątkowych.

Czy Szpital może zwiększyć kapitał zakładowy bez płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

Dyrektor KIS stwierdził, że jeśli celem czynności cywilnoprawnych jest umożliwienie dalszego funkcjonowania Szpitala i utrzymania zdolności do dalszego funkcjonowania, to czynność taka objęta jest wyłączeniem podatkowym, przewidzianym w art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż spełniony jest przewidziany w ustawie warunek dla zastosowania tego wyłączenia - będzie to czynność w sprawach zdrowia.

REKLAMA

Czy chorwacka emerytura powinna być opodatkowana w Polsce?

Dyrektor KIS potwierdził, że świadczenie emerytalne, które jest wypłacane przez rząd Republiki Chorwackiej w ramach systemu ubezpieczeń socjalnych, stosownie do art. 18 ust. 2 polsko-chorwackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlega opodatkowaniu tylko w Chorwacji.

Czy dofinansowanie wycieczki integracyjnej stanowi przychód dla pracowników?

 Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), dofinansowanie udziału pracowników i ich rodzin w wycieczce nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, co zwalnia pracodawcę z obowiązku obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czy posiłki spożywane przez pracowników restauracji powinny być uznane za przychód ze stosunku pracy?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że udostępnienie pracownikom posiłków nie będzie stanowiło dla pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, ponieważ pracodawca nie jest w stanie jednoznacznie zindywidualizować korzyści i wartości dla każdego pracownika. 

Czy usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego podlegają opodatkowaniu ryczałtem?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację podatkową w sprawie opodatkowania usług pomocy technicznej w dziedzinie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego. KIS potwierdza, że osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stawka ryczałtu wynosi 8,5% zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ta interpretacja ma istotne znaczenie zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów administracji skarbowej.

Czy sprzedaż lokalu użytkowego po rozwodzie generuje przychód z działalności gospodarczej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że sprzedaż 50% udziałów w lokalu użytkowym, nabytego wspólnie z byłą małżonką i przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej, będzie generować przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT. Po orzeczeniu rozwodu i ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej przychód ten zostanie rozdzielony równo między współwłaścicielami.

Czy można odliczyć VAT od usług zwolnionych podczas realizacji projektu inwestycyjnego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że wnioskodawca nie może odliczyć podatku VAT od zakupów związanych z projektem, ponieważ jego działalność jest zwolniona z VAT, a tym samym nie spełnia warunków do odliczenia.

Czy darowizna rzeczowa otrzymana przez stowarzyszenie może być uznana jako przychód zwolniony z CIT?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) otrzymaną darowiznę rzeczową należy najpierw ująć jako przychód podlegający opodatkowaniu, a dopiero po sprzedaży rzeczy wykazać jako dochód zwolniony z CIT.

Czy pracujący senior może skorzystać z ulgi podatkowej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że wnioskodawca kwalifikuje się do skorzystania z ulgi dla pracujących seniorów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT. Zwolnienie to przysługuje osobom, które mimo nabycia prawa do emerytury, nie otrzymują jej jeszcze na moment uzyskania przychodu.

Czy zysk netto spółki podlega opodatkowaniu estońskim CIT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że zysk netto spółki komandytowej, który został wypracowany przed wprowadzeniem ryczałtu od dochodów spółek, nie podlega opodatkowaniu.

Kiedy lekarz, który wcześniej pracował na podstawie umowy o pracę, może korzystać z ulgi podatkowej w podatku PIT jako prowadzący działalność gospodarczą?

Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo do opodatkowania osiąganych dochodów na podstawie art. 30c updof, jeśli świadczone przez nią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi dla podmiotu nie są tożsame z czynnościami, które wykonywała na podstawie umowy o pracę z tym podmiotem. 

Kiedy sprzedaż nieruchomości jest objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z podatku od towarów i usług to będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, do zapłaty którego będzie zobowiązany kupujący. Z kolei jeżeli zainteresowani zdecydują się na złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług i na skuteczną rezygnację ze zwolnienia, od VAT, transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Czy faktury z błędnym numerem NIP mogą być podstawą do odliczenia podatku VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT w deklaracji JPK VAT, pomimo braku akceptacji przez sprzedawcę noty korygującej dotyczącej korekty błędnego NIP-u nabywcy.

Czy rolnik ryczałtowy musi płacić podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie ciągnika rolniczego?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że jeżeli rolnik ryczałtowy sprzedaje ciągnik rolniczy wykorzystywany wyłącznie do celów zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT działalności prowadzonej przez rolnika ryczałtowego, to taka umowa nie podlega opodatkowaniu PCC na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC. 

Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przychody z umowy zlecenia powinny być traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście?

Dyrektor KIS potwierdził, że przychody uzyskane z umowy zlecenia, która została zawarta w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a nie przychodów z działalności gospodarczej. Przepisy podatkowe nie wprowadzają ograniczenia (czy też zakazu) wykonywania w ramach działalności wykonywanej osobiście tych samych czynności, które są przedmiotem działalności gospodarczej.

Czy spółka może zastosować niższą stawkę akcyzy dla wyrobu importowanego do celów opałowych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą stawki akcyzy na importowany wyrób przeznaczony do celów opałowych. KIS potwierdza, że w przypadku sprzedaży tego wyrobu, spółka może zastosować stawkę akcyzy w wysokości 69,00 zł/1000 kg.

Czy podział spółki przez wydzielenie i podwyższenie kapitału zakładowego podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Dyrektor KIS potwierdził, że podział spółki przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym, po stronie zainteresowanego, będącego stroną postępowania, nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czy przedsiębiorca świadczący usługi IT może opodatkować działalność w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%?

W zapytaniu skierowanym do organu podatkowego, przedsiębiorca poszukuje odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości opodatkowania swojej działalności oraz ustalenia odpowiedniej stawki podatku. Odpowiedź organu wskazuje na to, że działalność przedsiębiorcy podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu, a stawka podatku wynosi 8,5%.

Czy podatnik posiadający trzy inne mieszkania może skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że podatnik może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, nawet jeśli posiada inne nieruchomości.

Czy franczyzobiorcy muszą ponownie rozliczać VAT od sprzedawanych towarów?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) kluczowym czynnikiem określającym obowiązki podatkowe, jest rodzaj przeprowadzanej sprzedaży. W przypadku umowy franczyzy, kiedy sprzedaje się towary w imieniu i na rzecz franczyzodawcy, nie powstaje obowiązek podatkowy. Natomiast gdy sprzedaż odnosi się do towarów "regionalnych", które są nabywane i sprzedawane przez właściciela, obowiązek obliczenia i opłacenia podatku VAT jest wymagany. 

Czy darowizny otrzymane przez aplikację mobilną podlegają opodatkowaniu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przysporzenie otrzymane od użytkowników aplikacji stanowi darowiznę ze wszelkimi tego konsekwencjami prawnopodatkowymi, więc po przekroczeniu limitu stanowiącego kwotę wolną od podatku, należy złożyć stosowną deklarację i uiścić kwotę podatku. Z kolei brak możliwości identyfikacji darczyńcy nie będzie miała negatywnego wpływu na podatnika. W takiej sytuacji Wnioskodawca powinien złożyć deklarację bez identyfikacji darczyńcy, z załączonym stosownym wyjaśnieniem.

Przewalutowanie kredytu hipotecznego z CHF na PLN – czy różnica w wysokości kredytu będzie opodatkowana?

Dyrektor KIS potwierdził, że przewalutowanie kredytu z CHF na PLN stanowi wyłącznie techniczną operację zamiany kwoty wyrażonej w określonej walucie, na tę samą kwotę wyrażoną w innej walucie. Tym samym, przewalutowanie nie skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy osoba fizyczna może rozliczać podatek z najmu krótkoterminowego w formie ryczałtu?

Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawczyni ma możliwość rozliczenia podatku z tytułu najmu krótkoterminowego w formie ryczałtu jako osoba fizyczna.

Czy wynagrodzenie z programu partnerskiego podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł?

 Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że wynagrodzenie otrzymane z tytułu uczestnictwa w programie partnerskim nie stanowi przychodu ze źródła jako działalność gospodarcza. Według oceny KIS, przychody należy zaliczyć do przychodów z tytułu umowy o podobnym charakterze do najmu lub dzierżawy.

Czy wynagrodzenie Indywidualnego Kontraktora ONZ jest zwolnione od podatku dochodowego?

W odpowiedzi na pytanie podatnika dotyczące zwolnienia podatkowego dla wynagrodzenia Indywidualnego Kontraktora ONZ, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że podlega ono zwolnieniu podatkowemu. Interpretacja ta dotyczy osoby, która jako konsultant współpracuje z Agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w ramach projektu związanego z ochroną warstwy ozonowej w Pakistanie.

Czy należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów przy darowaniu składników majątku, wykorzystywanych w działalności gospodarczej?

Dyrektor KIS potwierdził, że darowizna wykorzystywanych w działalności składników majątku, niezaliczonych do środków trwałych, nie skutkuje koniecznością bezwarunkowego skorygowania kosztów uzyskania przychodów, jeśli uprzednio zaliczono do tych kosztów wydatki, poniesione na nabycie tych składników.

Czy limit 85 528 zł przy uldze dla pracującego seniora dotyczy przychodu brutto czy netto?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą ulgi podatkowej dla kobiet po przekroczeniu 60 roku życia. Podatniczka miała wątpliwości, czy limit 85 528 zł dotyczy przychodu brutto czy netto przy rozliczeniu rocznym. Odpowiedź KIS potwierdza, że limit ten odnosi się do przychodu brutto.

Czy świadczenia niepieniężne na rzecz spółki powinny być opodatkowane VAT?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) ze względu na brak spełnienia warunków wyłączających, określonych w artykule 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), osoba składająca wniosek działa w charakterze podatnika VAT. Wynagrodzenie, które otrzymuje, jest uznawane za płatność za świadczenia, które można zaklasyfikować jako odpłatne usługi.

Czy stawka 8,5% podatku dochodowego jest właściwa dla usług pośrednictwa komercyjnego?

Dyrektor KIS potwierdził, że świadczone w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 74.90.12.0 nie są objęte dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zatem uzyskane przychody podlegają więc opodatkowaniu stawką 8,5% przewidzianą w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czy koszt nabycia udziału w nieruchomości, która została przyznana w ramach ugody sądowej, jest uwzględniany jako koszt podatkowy?

Dyrektor KIS potwierdził, że kosztem nabycia nieruchomości w rozumieniu art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. jest koszt nabycia przedmiotowego udziału w nieruchomości, jako wartość świadczenia wzajemnego. 

Czy darowizna pojazdu wykupionego z leasingu operacyjnego podlega opodatkowaniu VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług darowizny motocykla dokonanej przez Wnioskodawcę na rzecz ojca Wnioskodawcy, po uprzednim wykupie od leasingodawcy.

Czy międzynarodowa sprzedaż towarów na morzu jest opodatkowana podatkiem VAT w Polsce?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), w sytuacji, gdy towar zostanie sprzedany na statku (na morzu), poza polskimi wodami terytorialnymi, to transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium RP.

Czy prowadząc bursę szkolną można skorzystać ze zwolnień podatkowych zawartych w ustawie o VAT?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) usługi polegające na zakwaterowaniu dziecka w bursie oraz wynajęciu pomieszczenia nie podlegają zwolnieniom podatkowym, zgodnie z ustawą o podatku towarów i usług. 

Czy Gmina Miejska może skorzystać ze zwolnienia z VAT dla sprzedaży niezabudowanego terenu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że sprzedaż nieruchomości (tj. teren niezabudowany niebędący terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT) przez Gminę można traktować jako sprzedaż terenu niezabudowanego, korzystającego ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Czy diety otrzymywane przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej są zwolnione z PIT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że dieta otrzymywana przez podatniczkę z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącej zarządu wspólnoty mieszkaniowej stanowić będzie tzw. przychód z innych źródeł, który nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy Zespół Opieki Zdrowotnej ma prawo do odliczenia podatku VAT z zakupów w ramach Projektu Regionalnego?

Dyrektor KIS potwierdził, że Zespół Opieki Zdrowotnej nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części, ponieważ  zakupy opodatkowane dotyczą w całości działalności zwolnionej z podatku w ramach zwolnienia przedmiotowego. 

Czy instytucje kultury mają prawo odliczenia VAT za zakup instrumentów muzycznych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że instytucje kultury nie mają prawa do odliczenia podatku VAT za zakup instrumentów i sprzętu muzycznego w ramach projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, jeżeli nie są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT.

Czy sprzedaż energii do ładowania samochodów elektrycznych wymaga posiadania kasy fiskalnej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że można dokonywać sprzedaży energii do ładowania samochodów elektrycznych dla osób fizycznych bez kasy fiskalnej, ponieważ płatności będą dokonywane on-line z wykorzystaniem elektronicznych kart płatniczych, a następnie będzie wystawiona faktura, która zostanie przesłana do odbiorcy.

Czy obywatelka Białorusi z Kartą Polaka może skorzystać z ulgi na powrót w Polsce?

Podatniczka z Białorusi, posiadająca Kartę Polaka, planuje osiedlić się na stałe w Polsce. Według interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), ma ona prawo skorzystać z "ulgi na powrót".

Czy sprzedaż gliceryny i glikolu, jako niezmieszanych substancji podlega podatkowi akcyzowemu?

Dyrektor KIS potwierdził brak opodatkowania akcyzą sprzedaży glikolu oraz gliceryny, jako produktów niezmieszanych z innymi składnikami, to jest nie stanowiących roztworów.

Czy działalność testera manualnego jest opodatkowana ryczałtem w stawce 8,5%?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przychody uzyskiwane przez osobę prowadzącą działalność, jako tester manualny (PKWiU 62.02.30.0), mogą być opodatkowane stawką ryczałtową w wysokości 8,5% od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem zastosowania ww. stawki jest dokładne przypisanie rodzaju wykonywanych usług do odpowiednich symboli PKWiU oraz spełnienie pozostałych kryteriów opodatkowania ryczałtem.

Czy sprzedaż nieruchomości przez wspólnika spółki cywilnej generuje przychód podatkowy?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), transakcja sprzedaży nieruchomości przez wspólnika spółki cywilnej nie generuje przychodu po stronie wspólnika, jeżeli sprzedaż ta nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym spółka nabyła tę nieruchomość.

Czy wynagrodzenie finansowane z budżetu ONZ jest zwolnione z PIT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdza, że wynagrodzenia otrzymywane przez osoby zatrudnione na podstawie umów z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) są zwolnione z podatku dochodowego, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT.

REKLAMA