REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Ulga na powrót po powrocie z Singapuru

Dyrektor KIS wydał interpretację, dotyczącą zwolnienia podatkowego dla osób, które przeniosły miejsce zamieszkania do Polski po 31 grudnia 2021 r. Osoba, będąca obywatelem Polski i mieszkająca w Singapurze, zdecydowała się na powrót do kraju i podjęcie pracy. Jej przychód z umowy o pracę lub działalności gospodarczej będzie zwolniony od podatku dochodowego - zwolnienie to pozwoli oszczędzić na podatkach i skupić się na rozwoju kariery w Polsce.

Czy podatnik przenoszący miejsce zamieszkania do Polski może skorzystać ze zwolnienia podatkowego?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą ulgi na powrót dla osoby, która przeniosła miejsce zamieszkania z Singapuru do Polski. Interpretacja wyjaśnia, że wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania do skorzystania z ulgi.

Czy umowa pożyczki między osobą fizyczną - wspólnikiem spółki - a spółką podlega opodatkowaniu VAT?

Dyrektor KIS omówił kwestię opodatkowania umowy pożyczki pieniężnej podatkiem od towarów i usług (VAT), zawartej między wspólnikiem spółki a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością . Zgodnie z interpretacją, umowa ta podlega korzysta ze zwolnienia. Dzięki temu żadna ze stron umowy nie będzie opodatkowana VAT-em. 

Czy wzajemne rozliczenia zawarte na podstawie umowy o dział spadku są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn?

Podatnik wystąpił do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z wnioskiem dotyczącym opodatkowania wzajemnych rozliczeń zawartych na podstawie umowy o dział spadku. KIS wydała interpretację, stwierdzając, że przedstawione rozliczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Artykuł przedstawia stan faktyczny, stanowisko KIS oraz wnioski wynikające z tej interpretacji.

REKLAMA

Czy po nabyciu prawa użytkowania wieczystego gruntu powstaje obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 i podatkowego od czynności cywilnoprawnych?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację dotyczącą opodatkowania zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności hali produkcyjnej. W świetle tej interpretacji, jeśli cała transakcja jest opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%, nie powstaje obowiązek opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Kiedy zamiana nieruchomości w rodzinie nie jest całkowicie zwolniona z podatku?

W najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) odniósł się do kwestii opodatkowania umowy zamiany nieruchomości dokonanej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej. Chociaż wnioskodawczyni zakładała, że całość umowy powinna być zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych, organ podatkowy miał inne zdanie.

Umowy wewnątrzgrupowe pożyczek nie podlegają opodatkowaniu PCC

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację dotyczącą skutków podatkowych zawierania umów pożyczek w ramach dwustronnej umowy wewnątrzgrupowej. Stanowisko organu podatkowego potwierdza, że takie transakcje nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Spółka komandytowa może korzystać z 9% stawki CIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą możliwości stosowania przez spółkę komandytową preferencyjnej 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych. W skrócie, organ podatkowy potwierdził, że spółka komandytowa ma prawo do korzystania z tej obniżonej stawki.

REKLAMA

Odliczanie kosztów limitowanych w świetle nowych przepisów

Wprowadzenie: Artykuł omawia kwestię odliczania kosztów limitowanych przez spółki zagraniczne w Polsce na podstawie nowych przepisów podatkowych. Spółka H, będąca rezydentem Niemiec, zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy może odliczyć nieodliczone wcześniej koszty limitowane zgodnie z nowymi zasadami. Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza możliwość odliczenia tych kosztów na określonych zasadach, co daje spółce prawo do skorzystania z ulgi podatkowej. Artykuł przedstawia również interpretacje wydane przez organy podatkowe, które potwierdzają to stanowisko.

Czy gmina musi doliczać VAT do opłat za zajęcie pasa drogowego?

W artykule omawiane jest stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczące doliczenia podatku VAT do opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. KIS stwierdził, że gminy, działając jako organy władzy publicznej, nie muszą naliczać podatku VAT od tych opłat. Interpretacja ta ma zastosowanie do zarządców dróg działających w ramach swoich zadań publicznych, co ma istotne konsekwencje dla podobnych przypadków.

Spłata kredytu hipotecznego ze środków pochodzących ze sprzedaży mieszkania może być zaliczona jako wydatek na cele mieszkaniowe

Osoba, która sprzedała swoje mieszkanie i ze środków pochodzących ze sprzedaży dokonała spłaty kredytu, zaciągniętego na zakup innej nieruchomości, może zaliczyć to jako wydatek na własne cele mieszkaniowe.

Inwestycja w strefę edukacyjną poświęconą pszczołom. Czy gmina może odliczyć VAT?

Gmina planuje utworzyć strefę edukacyjną poświęconą pszczołom, ale pojawia się pytanie, czy będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z tym projektem. Według interpretacji KIS, gmina nie będzie mogła skorzystać z tej możliwości.

Czy gmina ma prawo do zwrotu VAT związanego z realizacją projektu?

Gmina zwróciła się do organów administracji skarbowej z pytaniem, czy przysługuje jej zwrot podatku naliczonego związanego z realizacją projektu. W artykule przedstawiamy stanowisko organów, które opierając się na przepisach prawa podatkowego, wskazują, że gmina nie ma prawa do zwrotu podatku VAT. Materiały i usługi zakupione w ramach projektu służą celom statutowym gminy, które nie generują przychodów. Czytelnik dowie się również, dlaczego nie zostaną spełnione warunki obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w tym konkretnym przypadku.

Czy można skorzystać z ulgi podatkowej w VAT przypadku projektu dofinansowanego ze środków publicznych?

W artykule omawiamy kwestię ulgi podatkowej w podatku VAT dla projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Wnioskodawca, będący zarejestrowanym podatnikiem VAT, zapytał Krajową Informację Skarbową (KIS) o prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu VAT. Odpowiedź organów administracji skarbowej wyjaśnia, że przepisy podatkowe nie przewidują takiej ulgi, co oznacza, że wnioskodawca nie może skorzystać z tego uprawnienia. Dalsza część artykułu przedstawi szczegóły stanowiska KIS oraz konsekwencje dla wnioskodawcy.

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi wymieniać kasę fiskalną na kasę rejestrującą online?

W artykule omawiamy obowiązek wymiany kasy fiskalnej na kasę rejestrującą online dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Opierając się na interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej, dowiadujemy się, że w przypadku, gdy kontrahentami są tylko firmy, nie ma takiej konieczności. Przedstawiamy szczegóły i wnioski z tej interpretacji.

Czy środki na opłacenie kosztów przesyłki zwiększają podstawę opodatkowania VAT?

Artykuł przedstawia interpretację dotyczącą podatku VAT w kontekście kosztów przesyłki dla sprzedawców suplementów diety. Autor analizuje, czy środki pieniężne przeznaczone na opłacenie kosztów dostawy powinny być uwzględniane przy obliczaniu podstawy opodatkowania. Ponadto, omawiane są kwestie dotyczące ujmowania kosztów wysyłki na dowodach zakupu. Interpretacja KIS wyjaśnia te zagadnienia, zapewniając sprzedawcom jasność w kwestii podatkowej i rozliczeń.

Modernizacja żeglarskiej bazy szkoleniowej. Czy gmina może odliczyć VAT?

Gmina z zapytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie odliczenia podatku VAT w ramach realizacji projektu. KIS negatywnie odpowiedziała, argumentując, że odliczenie jest możliwe tylko w przypadku, gdy wydatki służą czynnościom opodatkowanym. Gmina, realizując zadania publiczne, nie spełnia tego warunku. Artykuł analizuje konsekwencje tej decyzji dla gminy oraz interpretację przepisów dotyczących odliczenia podatku VAT.

Czy wypowiedzenie umowy i wystąpienie ze Spółki przed zakończeniem roku podatkowego wymaga korekty przychodu?

Wystąpienie ze Spółki przez wspólnika Spółki w trakcie roku obrotowego, ale po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego Sprzedaży Udziałów, w którym wystąpi Transakcja, nie będzie stanowiło przyczyny korekty przychodu Komandytariusza z tytułu udziału w zysku Spółki - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Czy można wynajmować swój prywatny samochód bez zakładania działalności gospodarczej?

W najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że osoby fizyczne wynajmujące okazjonalnie swój samochód osobowy mogą opodatkować uzyskane z tego tytułu przychody ryczałtem.

Czy usługi związane z tworzeniem komputerowych efektów specjalnych mogą być opodatkowane ryczałtem 8,5%?

W świetle najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lipca 2023 r., osoby fizyczne prowadzące działalność usługową w zakresie tworzenia unikalnych efektów specjalnych, w tym grafiki i animacji komputerowych, mogą opodatkować swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Kto może skorzystać z ulgi na powrót? Wyjaśnienie Dyrektora KIS

W najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, jak obywatel polski powracający z Francji może skorzystać z ulgi na powrót. Interpretacja ta dotyczyła konkretnej sytuacji, ale jej wyniki mogą być przydatne dla innych osób w podobnych okolicznościach.

Sprzedaż kamieni szlachetnych w sklepach internetowych. Czy jest zwolniona z VAT?

W artykule omawiamy kwestię zwolnienia podmiotowego z podatku VAT dla sprzedawców kamieni szlachetnych w sklepach internetowych. Na podstawie interpretacji organu podatkowego, dowiemy się, czy taki podatnik spełnia wymogi, które pozwalają mu uniknąć płacenia VAT od swoich sprzedaży. Zwolnienie podmiotowe może mieć istotne znaczenie dla prowadzących działalność e-commerce, a jego zastosowanie może wpływać na sposób opodatkowania i kontrole podatkowe.

Czy komornik sądowy musi odprowadzić VAT od sprzedaży licytacyjnej nieruchomości?

W artykule omawiana jest kwestia odprowadzania podatku VAT w przypadku sprzedaży licytacyjnej nieruchomości mieszkalnej. Komornik sądowy przedstawia swoje stanowisko, zgodnie z którym w sytuacji, gdy lokal nie był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, nie ma obowiązku odprowadzenia podatku VAT. Analiza ta ma istotne konsekwencje dla sprzedających i organów administracji skarbowej. Czytelnik dowie się, jakie są przesłanki dla takiego stanowiska i jakie są implikacje dla praktyki egzekucyjnej.

Czy moment zatwierdzenia zestawienia badań klinicznych jest kluczowy dla rozpoznania obowiązku podatkowego VAT?

W artykule przedstawiono odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) na zapytanie podmiotu, dotyczące rozliczania usług badań klinicznych. KIS potwierdziła, że moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT dla części wykonanej usługi powinien być uznawany w dniu zatwierdzenia poszczególnych zestawień zgodnych z protokołem badania.

Czy odszkodowanie uzyskane przez cichego wspólnika jest zwolnione od podatku dochodowego?

W interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych wynikających z rozliczenia wkładu w spółce cichej. Zgodnie z interpretacją, kwota uzyskana przez podatnika w wyniku ugody sądowej nie jest zwolniona od podatku dochodowego, ponieważ nie stanowi odszkodowania ani zadośćuczynienia.

Czy koła gospodyń wiejskich mają prawo do odzyskania VAT w ramach realizacji projektów?

Koło gospodyń wiejskich planuje realizację inwestycji sfinansowanej z unijnych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednak interpretacja podatkowa stawia pod znakiem zapytania możliwość odzyskania kosztu podatku VAT, co może obciążyć budżet koła. Artykuł omawia kontrowersje związane z tym zagadnieniem i ich potencjalne skutki dla koła gospodyń wiejskich oraz organów administracji skarbowej.

Czy spółka może dokonać korekty zbiorczej dla kilku faktur z powodu zwrotu opakowań?

W artykule omawiamy możliwość dokonania korekty zbiorczej faktur z powodu zwrotu opakowań. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zajmująca się produkcją i sprzedażą przewodów i kabli elektrycznych, zadaje pytanie, czy może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą dla kilku faktur wystawionych na rzecz jednego kontrahenta.

Czy faktury korygujące powinny być uwzględniane w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystąpiły rozbieżności?

W artykule omawiamy kwestię rozliczenia faktur korygujących w przypadku usług związanych z przewozem przesyłek. Krajowa Informacja Skarbowa udzieliła interpretacji dotyczącej momentu uwzględnienia tych faktur w rozliczeniu podatkowym. Zgodnie z ich stanowiskiem, faktury korygujące powinny być uwzględnione w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystąpiły okoliczności wymagające ich wystawienia. Artykuł analizuje konsekwencje tej interpretacji dla płatników podatku oraz organów administracji skarbowej.

Czy gminy powinny opodatkować usługi odbioru ścieków od zewnętrznych podmiotów i jak odliczyć VAT?

Gmina jako podatnik VAT składa wniosek o interpretację przepisów dotyczących odpłatnych usług odbioru ścieków. Krajowa Informacja Skarbowa, odpowiadając na pytania Gminy, stwierdziła, że takie usługi podlegają opodatkowaniu VAT. Dodatkowo, Gmina może odliczyć VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną. Ta interpretacja ma istotne konsekwencje dla gminy oraz innych podmiotów, świadczących podobne usługi.

Czy pracownikowi przysługuje potrącenie zaliczki na podatek dochodowy od odprawy emerytalnej?

Zakład pracy, który zwrócił się do organu podatkowego w sprawie potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconej odprawy emerytalnej pracownikowi, otrzymał odpowiedź Krajowej Izby Skarbowej (KIS). Według KIS, potrącenie to było zgodne z prawem, ponieważ pracownik miał prawo do emerytury, o której mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy lekarz specjalista może kontynuować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2023 r.?

Artykuł przedstawia interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą rozliczania się lekarzy specjalistów za świadczone usługi. Zapytanie dotyczyło możliwości kontynuowania rozliczania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy konieczności zmiany opodatkowania na podatek liniowy. 

Czy wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu?

W artykule przedstawione zostaje stanowisko KIS w sprawie opodatkowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Wnioskodawczyni, właścicielka nieruchomości, otrzymała świadczenie od Spółki A S.A. za bezumowne korzystanie z jej majątku. Czy to wynagrodzenie podlega opodatkowaniu?

Czy bez dokumentów potwierdzających eksport można zastosować stawkę 0% VAT przy wysyłce towarów poza UE?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące zastosowania stawki 0% VAT przy eksporcie towarów poza Unię Europejską. Wnioskodawca pytał, czy może skorzystać z tej stawki bez posiadania dokumentów potwierdzających eksport. KIS stwierdził, że dokumenty są niezbędne zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Wnioskodawca jednak nie zgadza się z tą interpretacją i odwołuje się do innych przepisów.

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT w związku z usuwaniem azbestu?

W artykule omawiamy interpretację organu administracji skarbowej dotyczącą odliczenia podatku VAT naliczonego przez gminę, która złożyła wniosek o pomoc finansową na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Według organu, gmina nie ma prawa do odliczenia VAT związanych z tym przedsięwzięciem, ponieważ usługi te nie są wykorzystywane w działalności opodatkowanej. Wpływ tej interpretacji na budżet gminy jest nieunikniony, dlatego warto przyjrzeć się szczegółom tego przypadku.

Czy wynagrodzenie z najmu to ukryty zysk?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą opodatkowania wynagrodzenia z tytułu umowy najmu części nieruchomości. W skrócie, wynagrodzenie to nie generuje dla Spółki dochodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem jako ukryty zysk.

Czy Spółka z o.o. może zmienić formę opodatkowania na ryczałt od dochodów spółek bez osiągania przychodów?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą możliwości opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w sytuacji, gdy spółka nie osiągnęła żadnych przychodów w poprzednim roku podatkowym.

Błąd w stawce VAT a kwalifikacja do obniżonej stawki CIT

W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że spółki spełniające określone kryteria mają prawo stosować obniżoną stawkę CIT 9% w roku podatkowym 2023.

Budowa siłowni plenerowej. Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT?

Gmina (...) planuje budowę siłowni plenerowej, która będzie służyć mieszkańcom jako teren rekreacyjny. Projekt ten będzie częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednak, zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT naliczonego z faktur związanych z inwestycją. W artykule omówimy stanowisko KIS oraz konsekwencje tej interpretacji dla Gminy i innych podmiotów realizujących podobne projekty.

Amortyzacja samochodu o napędzie elektrycznym. Jaka stawka amortyzacji?

Samochód osobowy o napędzie elektrycznym, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), powinien być zaklasyfikowany jako samochód osobowy (symbol KŚT 741). Dlatego podlega on amortyzacji według stawki 20%. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0114-KDIP2-1.4010.158.2022.2.JF.

Otrzymane odszkodowanie za eksmisję należy opodatkować - w jaki sposób podzielić środki między współwłaścicieli?

Dyrektor KIS omówił opodatkowanie otrzymanego odszkodowania przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, z której jedna lokatorka została eksmitowana. Lokatorka uzyskała prawo do dochodzenia odszkodowania od Gminy. Prawo do dochodzenia odszkodowania w imieniu wszystkich zostało przeniesione na rzecz jednego ze współwłaścicieli - cesjonariusza - który otrzymał świadczenie. Dyrektor KIS wskazał, że otrzymane odszkodowanie podlega opodatkowaniu oraz, że każdy ze współwłaścicieli powinien opodatkować to zgodnie ze swoim udziałem w nieruchomości. 

Czy gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego związanego z projektem ekopracowni?

Gmina ubiega się o dofinansowanie projektu ekopracowni w szkole podstawowej, jednak Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała niekorzystną interpretację prawa podatkowego. Według KIS, Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z realizacją projektu. Decyzja ta ma istotne konsekwencje dla gminy, która nie będzie mogła skorzystać z ulgi podatkowej przy zakupach związanych z ekopracownią.

Czy środki przekazane przez małżonka na zaspokojenie potrzeb rodziny podlegają opodatkowaniu?

Dyrektor Krajowa Informacja Skarbowa wydał interpretację dotyczącą opodatkowania środków przekazywanych przez małżonka na zaspokojenie potrzeb rodziny w ustroju rozdzielności majątkowej. W odpowiedzi na zapytanie osoby fizycznej, organ stwierdził, że takie środki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyjaśniamy, jakie było uzasadnienie takiego stanowiska dyrektora KIS.

Czy można odliczyć VAT z zakupu materiałów i usług na rozbudowę budynku handlowo-usługowego?

W artykule omawiamy kwestię odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cel handlowo-usługowy. Na podstawie interpretacji KIS dowiadujemy się, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą w branży budowlanej ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, jeśli wszystkie nabyte materiały i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Istotne jest również, że po zakończeniu inwestycji budynek będzie w całości służył działalności gospodarczej.

Jaką stawką ryczałtu podlegają opodatkowaniu usługi edukacyjne?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przychód uzyskiwany ze świadczenia usług w zakresie PKWiU 85.59.19.0 - usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, podlega opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Rozbudowa infrastruktury sportowej. Czy gmina może odliczyć VAT?

Gmina, jako zarejestrowany podatnik podatku VAT, spotkała się z problemem dotyczącym obniżenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania rozbudowy infrastruktury sportowej. W celu poprawy sprawności fizycznej mieszkańców, Gmina zakupiła nowoczesne wyposażenie do boiska sportowego. Jednakże, według interpretacji KIS, gmina nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Artykuł omawia stanowisko obu stron i podkreśla konsekwencje tej interpretacji dla gminy oraz organów administracji skarbowej.

Czy można odliczyć koszty opieki nad niepełnosprawną małżonką od wspólnego dochodu małżeńskiego?

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 lipca 2023 r. wyjaśnia, że koszty opieki nad niepełnosprawną małżonką mogą być odliczone tylko od dochodu tej małżonki, a nie od wspólnego dochodu małżeńskiego.

Czy otrzymana rekompensata za brak dostawy towaru stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

Jeśli wnioskodawca po złożeniu zamówienia zapłacił fakturę zaliczkową na 100% należności, a nie otrzymał towaru i dostał rekompensatę, to zwrócona suma rekompensaty nie będzie opodatkowana podatkiem PIT.

Czy można wprowadzić prywatne mieszkanie do działalności gospodarczej jako towar handlowy?

W interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zajął stanowisko w sprawie skutków podatkowych wynikających z wniesienia prywatnie zakupionego mieszkania do działalności gospodarczej jako towaru handlowego. W skrócie, Dyrektor KIS uznał, że takie działanie jest prawidłowe pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Czy powiat ma prawo do odzyskania VAT związany z projektem modernizacji szkół ogólnokształcących?

Powiat zwrócił się z zapytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT związanej z projektem modernizacji szkół ogólnokształcących. Projekt ma na celu poprawę jakości edukacji poprzez wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych. Jednak odpowiedź KIS wyjaśnia, że powiat nie jest uprawniony do odzyskania podatku VAT, co może mieć wpływ na budżet realizacji projektu.

Czy Gmina ma prawo odliczyć VAT związany z budową przystanków rowerowych?

W artykule przedstawiono interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą możliwości obniżenia podatku VAT przez gminę związku z budową przystanków rowerowych. KIS stwierdziła, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z tym projektem. Artykuł analizuje przyczyny takiego stanowiska oraz konsekwencje dla gminy.

REKLAMA