REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy osoba samotnie wychowująca dzieci może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji podjęła kwestię możliwości rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. KIS wyjaśnia, że jeżeli podatniczka formalnie pozostaje w związku małżeńskim, nie przysługuje jej prawo do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Czy można stosować procedurę VAT-marży bez dokumentów sprzedaży?

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł zastosować procedurę VAT-marży, mimo braku dokumentów sprzedaży zawierających dane sprzedawcy. Własna ewidencja zakupów jest wystarczającym dowodem w postępowaniach podatkowych - potwierdził Dyrektor KIS.

Czy pożyczka zagraniczna musi być zgłaszana i opodatkowana w Polsce?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że w przypadku umowy pożyczki zawartej za granicą RP, nie ma konieczności składania zawiadomienia Urzędu Skarbowego o otrzymanej pożyczce oraz obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych

Czy można dokonać korekty deklaracji VAT bez korekty odprawy celnej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że podatniczka ma możliwość rozliczania faktur korygujących i ujmowania ich na bieżąco tj. z datą ich wystawienia w deklaracji podatku VAT, pomimo braku wcześniejszego uzyskania stosownej korekty odprawy celnej.

REKLAMA

Czy zwrot środków z funduszu remontowego jest opodatkowany PIT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że zwrot nadpłaconych środków z funduszu remontowego dla współwłaścicieli nieruchomości nie jest uznawany za przychód podlegający opodatkowaniu. Oznacza to, że podatnicy nie muszą płacić podatku dochodowego od tych środków.

Czy sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której wyjaśnił, że sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z naliczenia podatku VAT, jeżeli zostaną spełnione przesłanki z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Czy aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Dyrektor KIS potwierdził, że przychód z tytułu wniesienia aportu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT.

Czy odszkodowanie za naprawę powypadkową samochodu nieobjętego ubezpieczeniem jest opodatkowane?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że odszkodowanie z tytułu uszkodzenia składników majątku związanego z działalnością gospodarczą stanowi opodatkowany przychód, zgodnie z ustawą o PIT. 

REKLAMA

Czy podatek VAT dla podmiotów zwolnionych przedmiotowo stanowi koszt podatkowy?

Spółka medyczna zwraca się o indywidualną interpretację przepisów podatkowych dotyczących kosztów, które nie podlegają odliczeniu dla podatników zwolnionych z VAT. KIS potwierdza, że podatek VAT stanowi koszt podatkowy lub powiększa wartość środków trwałych.

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT od inwestycji na oczyszczalnię ścieków?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że gmina nie może odliczyć podatku VAT w związku z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w ramach realizowanego projektu, z uwagi na to, że towary i usługi nabywane w ramach realizacji nie będą przez gminę wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak opodatkowana podatkiem PIT jest nagroda w formie wypłaty pieniężnej dla pracownika?

Dyrektor KIS potwierdził, że w przypadku otrzymania nagrody lub jej części w formie wypłaty pieniężnej przez pracownika, stanowi ona dla niego tzw. przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy osoba samotnie wychowująca dzieci ma prawo do ulgi prorodzinnej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że podatniczka samotnie wychowująca dzieci ma pełne prawo do ulgi prorodzinnej na dzieci. To ważne wsparcie dla osób znajdujących się w podobnej sytuacji, które muszą samodzielnie troszczyć się o dobro i rozwój swoich dzieci.

Czy składki ZUS zapłacone przez pracodawcę powinny być uwzględniane w podstawie opodatkowania?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie należy uwzględnić składki ZUS zapłaconej przez pracodawcę (składki ZUS - na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy, FGŚP). Składki nie stanowią przychodu dla pracownika, opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej.

Czy współwłaściciel może samodzielnie opłacać podatek od przychodu z najmu?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wnioskodawczyni ma prawo samodzielnie odprowadzać podatek, pomimo braku rozdzielności majątkowej w związku małżeńskim, gdyż jest współwłaścicielem majątku odrębnego. 

Czy samotny rodzic może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia podatkowego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że osoba samotnie wychowująca dzieci będąca w trakcie rozwodu, nie ma prawa do preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego, ponieważ nie spełnia warunku jakim jest określony stan cywilny.

Czy przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych wymaga nadania nowego numeru NIP?

Zgodnie z stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), nie jest konieczne ubieganie się o nowy numer NIP, w przypadku w przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Wystarczy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne danych. Ta informacja jest istotna dla podmiotów zainteresowanych przekształceniem, eliminując konieczność składania dodatkowych wniosków.

Czy zbycie przedsiębiorstwa w formie darowizny jest opodatkowane VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że darowizna obejmująca zbycie przedsiębiorstwa określonego w art. 55 (1) k.c., przy dalszej kontynuacji działalności przez męża darującej z wykorzystaniem składników przedsiębiorstwa, podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Czy sprzedaż odziedziczonego towaru generuje obowiązek VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że sprzedaż towaru z dziedziczonego majątku przez wnioskodawczynię, nie spełnia przesłanek, aby być uznawaną za podatniczkę VAT. 

Czy spółka ma prawo do odliczania kosztów limitowanych za lata 2018-2021?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) spółka ma prawo do odliczenia kwot kosztów limitowanych za lata 2018-2021 w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych (2022-2026) z zachowaniem określonego limitu.

Czy wydatki związane z tworzeniem treści dla modelki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydatki, które związane są z tworzeniem treści dla modelki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli spełnione zostaną przesłanki zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy darowizna mieszkania od córki dla rodziców za zgodą zięcia jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że darowizna od córki pozostającej we wspólności majątkowej na rzecz rodziców, za zgodą zięcia będzie w całości zwolniona z opodatkowania. Dzięki temu rodzice mogą mieć pewność, że nie będą musieli płacić podatku od otrzymanej darowizny.

Czy umowa pożyczki może być zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą opodatkowania umów pożyczek. KIS potwierdza, że w przypadku zwolnienia od podatku od towarów i usług przez przynajmniej jedną ze stron umowy, nie ma obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Ta interpretacja ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy planują zaciąganie pożyczek, ponieważ może wpłynąć korzystnie na ich działalność gospodarczą.

Czy zwrot kosztów przejazdu samochodem elektrycznym podlega zwolnieniu od zapłaty PIT?

Według stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) przy zwrocie kosztów podróży służbowej samochodem elektrycznym, nie obowiązuje ograniczenie dotyczące iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za kilometr, jak to ma miejsce w przypadku samochodów spalinowych.

Czy można odliczyć składki ubezpieczeniowe zapłacone za 2022 rok od podatku za 2021 rok?

Podatnik rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2022 roku ma możliwość odliczenia składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne, opłaconych jeszcze w 2021 roku za rok 2022 - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). 

Czy sprzedaż nieruchomości, którą w części odziedziczyły od dzieci, a następnie przekazały ją ojcu, wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego?

Czy instalacja klimatyzacji z funkcją ogrzewania kwalifikuje się do ulgi termomodernizacyjnej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS), potwierdza, że podatnik może odliczyć wydatek na klimatyzację z funkcją ogrzewania, ponieważ spełnia on definicję przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i mieści się w katalogu wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej. Interpretacja KIS potwierdza możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, co przyczyni się do zmniejszenia obciążeń podatkowych wnioskodawcy. 

Czy można rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko w trakcie postępowania rozwodowego?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził brak możliwości skorzystania z preferencyjnego rozliczenia PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeśli postępowanie rozwodowe jest w toku. 

Czy szkolenie dla prezesa spółdzielni można uwzględnić jako koszt podatkowy?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że wydatek na szkolenie organizowane dla prezesa zarządu spółdzielni socjalnej jest uznawany za koszt podatkowy. 

Czy przekroczenie limitu przychodów wyklucza zwolnienie z VAT dla działalności przewozu osób w aplikacjach?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że prowadzenie działalności handlu nieruchomościami, której przychody przekraczają 200 000 zł wyłącza możliwość zwolnienia z VAT dla usług przewozu osób samochodem w aplikacjach, zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Czy zadośćuczynienie za śmierć siostry będzie opodatkowane?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), kwota otrzymana jako zadośćuczynienie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, ponieważ nie mieści się w określonych warunkach zwolnienia podatkowego.

Czy otrzymanie udziałów w spółce drogą darowizny i likwidacja spółki ma skutki na gruncie podatku od spadków i darowizn?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, dotyczącą obowiązku podatkowego po otrzymaniu udziałów w spółce cywilnej w drodze darowizny, a następnie likwidacji tej spółki. Wynika z niej, że Wnioskodawca, będący zarządcą sukcesyjnym, nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem przekazania udziałów pomiędzy wstępnym, a zstępnym oraz pomiędzy rodzeństwem. 

Czy adwokat ma możliwość odliczenia podatku VAT od zakupu zegarka?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację podatkową dotyczącą zaliczenia zakupu mechanicznego zegarka jako kosztu uzyskania przychodu dla adwokata prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. W odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy, KIS potwierdziła, że zegarek może być uznany za niezbędne narzędzie do prawidłowego zapisywania czasu pracy, a tym samym można odliczyć podatek VAT związany z tym zakupem.

Czy OSP może otrzymywać darowizny pieniężne bez konieczności płacenia podatku?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że Ochotnicza Straż Pożarna (OSP), nie musi odprowadzać podatku dochodowego od osób prawnych od otrzymanych darowizn pieniężnych na zakup samochodu gaśniczego. 

Kto odpowiada za podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Dyrektor KIS ustalił, że w przypadku upadłości dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, to upadły powinien wywiązać się z obowiązków podatkowych, a nie syndyk ze środków masy upadłości. 

Czy zakupiony lokal niemieszkalny może kwalifikować się do ulgi podatkowej?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dla zastosowania zwolnienia podatkowego istotne jest, czy lokal został oficjalnie uznany za "lokal mieszkalny" w księdze wieczystej nie zaś to, czy faktycznie służy celom mieszkalnym.

Czy usługi zarządzania projektami informatycznymi podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Dyrektor KIS stwierdził, że przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi powinny być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencyjnych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czy sprzedaż mieszkania nabytego w spadku podlega opodatkowaniu PIT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że odpłatne zbycie mieszkania otrzymanego w spadku przez wnioskodawcę, przed upływem 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia mieszkania przez jego matkę (również w spadku), będzie stanowiło źródło przychodu opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Czy spółka prawidłowo zaliczyła wydatek na zakup silnika do samolotu do kosztów uzyskania przychodów?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), wyjaśnia, że wydatek na zakup silnika do samolotu nie może zostać zaliczony jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów.

Czy wydatki na rehabilitację i konsultacje ortopedyczne mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdza, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jako instalator systemów fotowoltaicznych nie może zaliczyć wydatków na rehabilitację i konsultacje ortopedyczne jako koszty uzyskania przychodów. 

Czy transakcja nabycia nieruchomości przez spółkę kapitałową podlega opodatkowaniu PCC?

Krajową Informację Skarbową (KIS), potwierdza zwolnienie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) dla transakcji nabycia nieruchomości opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. 

Czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem podatku dochodowego oraz odprowadza zaliczki na ten podatek za osoby, z którymi zawarte zostały umowy cywilnoprawne?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odprowadza zaliczki na ten podatek za osoby, z którymi zawarte zostały umowy cywilnoprawne (zlecenia). GOPS dokonuje wypłat na rzecz podatnika.

Czy umowa cash poolingu podlega opodatkowaniu PCC?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził brak opodatkowania PCC umowy cash poolingu, czyli umowy świadczenia usług optymalizacji zarządzania płynnością, opartej na systemie zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków bankowych na bazie dziennej.

Czy sprzedaż nieruchomości przez gminę jest zwolniona z VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której wyjaśnił, że gmina przy sprzedaży nieruchomości nie będzie zobowiązana doliczyć podatku VAT, jeżeli spełni przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Czy usługi pośrednictwa w sprzedaży sprzętu i serwisie aparatów podlegają 8,5% stawce ryczałtu?

Dyrektor KIS potwierdził, że uzasadnione jest stosowanie stawki 8,5% zryczałtowanego podatku dochodowego wobec przychodów z usług pośrednictwa w sprzedaży sprzętu oraz usług serwisowych. 

Czy sprzedaż nieruchomości przez komornika w drodze licytacji podlega opodatkowaniu VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że sprzedaż w drodze licytacji komorniczej budynku wolnostojącego będzie podlegała opodatkowaniu właściwą stawką podatku VAT.

Czy gmina może odliczyć VAT zawiązany z organizacją wydarzenia publicznego?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu organizacji wydarzenia publicznego.

Czy sprzedaż licytacyjna nieruchomości jest opodatkowana VAT?

Dyrektor KIS potwierdził, że sprzedaż licytacyjna nieruchomości nie powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług. 

Czy stowarzyszenie może odzyskać VAT od wydatków związanych z projektem grantowym?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że stowarzyszenie, które nie jest czynnym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu grantowego.

Czy usługi fumigacji towarów będą opodatkowane stawką VAT 0%?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że niemożliwe jest zastosowanie stawki podatku VAT 0% dla usług fumigacji towarów, które opuszczą teren Unii Europejskiej.

Czy Ochotnicza Straż Pożarna realizując projekt oparty o działalność statutową, może odzyskać VAT z faktur związanych z projektem?

Dyrektor KIS potwierdził, że stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna, która realizuje operację modernizacji i budowy infrastruktury turystycznej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur, dokumentujących wydatki w ramach projektu. 

REKLAMA