REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy nabycie udziału w nieruchomości lokalowej na skutek zniesienia współwłasności poprzez potrącenie wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Dyrektor KIS potwierdził, że nabycie udziału w nieruchomości lokalowej, na skutek zniesienia współwłasności i w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności, jest uznawane za odpłatne i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. 

Czy zakup i montaż klimatyzacji z pompą ciepła kwalifikują się do ulgi termomodernizacyjnej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatek poniesiony na klimatyzację z pompą ciepła nie mieści się w katalogu wydatków uprawniających do podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, które można odliczyć w rozliczeniu podatku od osób fizycznych za 2023 r.

Jak rozliczyć podatek VAT przy budowie budynku mieszkalnego z lokalami użytkowymi i garażami?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że podatnicy, którzy nabywają usługi inwestycyjne związane zarówno z czynnościami opodatkowanymi, jak i zwolnionymi od podatku VAT, a nie mogą jednoznacznie przypisać wydatków do konkretnego rodzaju sprzedaży, mają prawo do obniżenia podatku należnego w części odpowiadającej proporcji określonej w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku VAT. Proporcję tę można ustalić na podstawie metody wskazanej w art. 90 ust. 3 tej ustawy.

Czy umorzony kredyt hipoteczny generuje przychód podatkowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w swojej interpretacji potwierdził, że mimo klasyfikacji umorzonej kwoty kapitału kredytu i zadłużenia, jako przychodu, zastosowanie znajdzie zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. dotyczącego zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

REKLAMA

Czy darowizna od najbliższej rodziny jest zwolniona od podatku?

Dyrektor KIS potwierdził, że darowizna od członka najbliższej rodziny (np. od siostry) może być zwolniona od podatku od spadków i darowizn.

Czy sprzedaż udziału w odzyskanej po wywłaszczeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu?

Dyrektor KIS potwierdził, że sprzedaż udziału w odzyskanej po wywłaszczeniu nieruchomości nie stanowi źródła przychodu dla Wnioskodawcy, ponieważ pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości przez spadkodawcę Wnioskodawcy niewątpliwie upłynął. W konsekwencji, z tytułu ww. sprzedaży nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej podlega opodatkowaniu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w swojej interpretacji wyjaśnił, że wypłacany pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej stanowić będzie dla nich przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy.

Czy sprzedaż odziedziczonego lokalu mieszkalnego po upływie pięciu lat jest zwolniona z opodatkowania?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego odziedziczonego nie stanowi źródła przychodu z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym nie podlega opodatkowaniu.

REKLAMA

Czy zmiana statusu przedsiębiorcy wpłynie na wysokość przyznanej pomocy publicznej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że status przedsiębiorcy oraz maksymalna wartość pomocy publicznej powinny być ustalane na dzień wydania decyzji o wsparciu, natomiast otrzymana wartość nie powinna ulegać zmianie w trakcie realizacji inwestycji.

Czy podatnik świadczący usługi medyczne może odliczyć VAT za zakup aparatu USG?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że spółka nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie aparatu USG związanego z usługami opieki medycznej zwolnionymi od VAT, ponieważ odliczenie dotyczy tylko towarów i usług wykorzystywanych do działań opodatkowanych, a nie do czynności zwolnionych.

Czy sprzedaż czystego glikolu propylenowego i gliceryny w sklepach detalicznych podlega opodatkowaniu akcyzą?

Dyrektor KIS potwierdził  brak powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym w związku ze sprzedażą czystego glikolu propylenowego i czystej gliceryny.

Czy podwykonawca musi doliczyć VAT do faktur dla polskiego kontrahenta pracującego w Niemczech?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że prace budowlane prowadzone na nieruchomościach w Niemczech przez polską firmę podlegają opodatkowaniu w Niemczech, ponieważ miejsce, w którym usługa jest świadczona, jest identyczne z położeniem tych nieruchomości.

Czy zakupy na aukcjach internetowych i faktury bez numeru NIP mogą być zaliczone do kosztów działalności gospodarczej?

Zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą zaksięgowania zakupów towarów, podatnik może zaliczyć zakupy na aukcjach internetowych oraz fakturę VAT-marża bez numeru NIP do kosztów uzyskania przychodów.

Czy spółka może odliczyć amortyzację od lokali mieszkalnych nieprzynoszących zasadniczych przychodów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że zgodnie z obecnie obowiązującym prawem podatkowym, które weszło w życie od 1 stycznia 2023 roku "ustawa Polski Ład", niezależnie od rodzaju działalności, żaden podatnik nie może zaliczać do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

Czy spółka komandytowa musi pobierać podatek od zaliczek wypłacanych komplementariuszowi w trakcie roku?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że spółka komandytowa jako płatnik, musi pobrać podatek w pełnej wysokości od wypłacanych przychodów komplementariuszowi.

Czy wartość udziałów i koszty skablowania linii energetycznej można uznać za koszty przy sprzedaży nieruchomości?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wartość nominalna wydanych udziałów nie może być uwzględniana jako koszt podatkowy, ponieważ nie jest bezpośrednio związana z nieruchomością, natomiast wydatki poniesione na skablowanie linii energetycznych mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, ponieważ są bezpośrednio związane z utrzymaniem i przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Czy sprzedaż pamiątek rodzinnych i zbiorów artystycznych przez emerytów jest opodatkowana PCC?

Dyrektor KIS potwierdził, że emeryci, którzy sprzedają pamiątki rodzinne i rzemiosło artystyczne przez ostatnie 50 lat, nie będą musieli płacić podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) za sprzedaż tych przedmiotów. Ewentualny obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Czy wystawianie koncertów artystycznych podlega zwolnieniu z VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że działalność polegająca na organizowaniu występów artystycznych, takich jak koncerty, korzysta z ulgi podatkowej, która wyłącza spod opodatkowania VAT.

Jak rozliczyć zabezpieczenie stóp procentowych w działalności pozarolniczej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że spółka może obniżyć swoje dochody z działalności pozarolniczej o stratę z transakcji zabezpieczenia stóp procentowych (IRS), ale z uwzględnieniem określonego limitu dla każdego roku podatkowego.

Czy osoba przeprowadzająca się do Polski z zagranicy może skorzystać z ulgi na powrót?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której wyjaśnił, że wnioskodawca, który przeprowadził się do Polski z Białorusi, nie spełnił warunków wskazanych w art. 21 ust. 43 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, nie przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi na powrót, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ww. ustawy.

Czy zakup soczewek okularowych z filtrem światła niebieskiego można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydaje interpretację podatkową dotyczącą zaliczenia kosztów zakupu soczewek okularowych z filtrem światła niebieskiego jako kosztów uzyskania przychodu. KIS wyjaśnia, że taki zakup nie może być uznany za bezpośredni koszt prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy bonus wakacyjny dla pracowników jest zwolniony z PIT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że świadczenie w postaci bonusu wakacyjnego sfinansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do obowiązującego w skali roku limitu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 oraz art. 52l pkt 3 ustawy o PIT.

Czy stowarzyszenie może odliczyć VAT z faktur w ramach nieopodatkowanego projektu?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony istnieje jedynie dla podatników, którzy używają towarów i usług w związku z opodatkowaną działalnością. 

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może zastosować 8,5% stawkę ryczałtu dla usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny?

Dyrektor KIS potwierdził możliwość zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 74.90.12.0., tj. dla usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny. 

Czy Stowarzyszenie, które działa jako lokalna grupa działania, może odzyskać podatek VAT związany z projektami unijnymi?

Dyrektor KIS potwierdził, że Stowarzyszeniu, które realizuje projekt współpracy, realizowany w partnerstwie z innymi krajowymi lokalnymi grupami działania, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Czy skapitalizowane odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie kapitalizacji?

Według interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), skapitalizowane odsetki przysługujące spółce stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie kapitalizacji. Spółka, która nie potrącała dotychczas skapitalizowanych odsetek, jako koszt uzyskania przychodów jest uprawniona do korekty zeznania podatkowego i uwzględnienia skapitalizowanych odsetek w kosztach uzyskania przychodów.

Czy bonus wakacyjny dla pracowników uprawnia do skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że bonus wakacyjny finansowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli zachowane są określone limity i regulacje dotyczące świadczeń socjalnych, a obowiązek monitorowania przestrzegania tych limitów spoczywa na pracodawcy.

Czy sprzedaż akcji w Polsce przez białoruskiego podatnika podlega opodatkowaniu PIT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację podatkową dotyczącą opodatkowania sprzedaży akcji przez obywatelkę Białorusi w Polsce. KIS stwierdziła, że podatnik, który do 20 marca 2022 r. był rezydentem podatkowym Białorusi, nie musi płacić podatku w Polsce za sprzedaż akcji dokonaną 02 marca 2022 r.

Czy materiały budowlane na przedłużenie zadaszenia można uwzględnić w uldze termomodernizacyjnej?

Podatnik zadał pytanie, czy materiały budowlane na przedłużenie zadaszenia mogą być uwzględnione w kosztach termomodernizacji. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację podatkową wykluczającą możliwość uwzględnienia tych wydatków.

Czy usługi pensjonatu dla koni są zwolnione z VAT dla rolnika ryczałtowego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że działalność rolnika ryczałtowego prowadzącego usługi pensjonatu dla koni spełnia warunki zwolnienia VAT. 

Czy środki pieniężne wpływające na rachunek podatnika za opłatę przesyłki stanowią jego przychód z działalności gospodarczej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy podatnika w celu opłacenia kosztów przesyłki zakupionego towaru, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej. Jest tak w sytuacji, w której podatnik działa jako pełnomocnik kupującego. Jednak nadwyżka pobranej kwoty może być traktowana jako dodatkowy przychód. 

Czy sprzedaż nasion pochodzących z własnych upraw roślin podlega opodatkowaniu PIT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przychody ze sprzedaży nasion pochodzących z własnych upraw roślin stanowią wyjątek od ogólnej zasady opodatkowania i nie podlegają obowiązkowi rozliczenia podatkowego. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, taka działalność kwalifikuje się jako działalność rolnicza, co wyłącza opodatkowanie podatkiem dochodowym. 

Czy opłaty za media od najemcy wpływają na wysokość podatku?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której wyjaśnił, że określona w umowie najmu kwota czynszu stanowi dla właścicielki nieruchomości przysporzenie majątkowe i tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z przedmiotem najmu, które są ponoszone przez najemcę, nie będą wpływać na wysokość podatku.

Czy sprzedaż bydła opasowego może podlegać opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że podatnik, który prowadzi działalność związaną z hodowlą bydła opasowego, nie może skorzystać ze zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów. Interpretacja wyjaśnia, że taka działalność jest uznawana za działalność rolniczą i przychody z niej uzyskane nie będą podlegały ww. opodatkowaniu.

Czy sprzedaż nieruchomości po zakończeniu działalności gospodarczej generuje obowiązek podatkowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której stwierdził, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości po zakończeniu działalności gospodarczej nie będzie stanowić źródła przychodu, z uwagi na upływ terminu i tym samym nie będzie skutkować obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.

Czy finansowanie posiłków dla pracowników stanowi przychód podlegający opodatkowaniu PIT?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) koszty posiłków dla pracowników, które są finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika i wiążą się z obowiązkami płatnika.

Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego jest zwolniona z VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której wyjaśnił, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ustanowionego przed 1 maja 2004 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Czy przychód z testowania oprogramowania podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%?

Dyrektor KIS potwierdził, że przychody ze świadczenia usług, związanych z testowaniem oprogramowania, powinny być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) Ustawy o ryczałcie.

Czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki jest opodatkowane PCC?

Organ administracji skarbowej (KIS) wyjaśnia, że podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez podatnika nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. 

Czy wynagrodzenie za dostęp do bazy danych wypłacane przez spółkę dla podmiotu z Brazylii podlega opodatkowaniu CIT?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zajmująca się dostarczaniem statystyk sportowych, nawiązała umowę z podmiotem z Brazylii. Organ administracji skarbowej ustalił, że wynagrodzenie wypłacane przez spółkę dla podmiotu zagranicznego z tytułu udostępnienia baz danych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. 

Czy umorzenie części kredytu w CHF wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że istnieje możliwość zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego.

Voucher na zakupy. W którym momencie przedsiębiorca powinien rozpoznać przychód?

Podatnik, działający w sektorze paliwowo-energetycznym, pyta, czy powinien rozpoznać przychód w momencie zapłaty voucherem za zakup części zamiennych. Interpretacja podatkowa Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdza to stanowisko.

Czy sprzedaż nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą jest zwolniona z VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że sprzedaż nieruchomości może być zwolniona z opodatkowania VAT, jeśli była wykorzystywana w prowadzeniu działalności gospodarczej i nie poniesiono nakładów na jej ulepszenie.

Czy przychód spółki pochodzący z nadwyżki wniesionego wkładu podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o CIT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała indywidualną interpretację podatkową w której potwierdza, że nadwyżka uzyskana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ponad wartość nominalną wydanych udziałów przekazana na kapitał zapasowy nie będzie zaliczana do przychodów tej spółki.

Czy uczestnictwo w cash-poolingu generuje przychody z poręczeń?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że uzyskanie i udzielenie wzajemnych poręczeń w ramach systemu cash-poolingu nie generuje przychodu z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Czy nagroda wypłacana pracownikowi w formie pieniężnej stanowi przychód z innych źródeł?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w swojej interpretacji potwierdził, że nagrody otrzymane przez pracownika w ramach pracowniczego programu motywacyjnego, w tym w formie wypłaty pieniężnej, nie stanowią przychodów ze stosunku pracy, ale są tzw. przychodem z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy wspólnicy spółki jawnej mogą skorzystać z ulgi na zabytki w przypadku remontu elewacji kamienicy?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że zainteresowani będą mogli skorzystać z ulgi na zabytki proporcjonalnie do swojego udziału w zyskach spółki jawnej w przypadku remontu zabytkowej kamienicy.

Czy można wystawić fakturę bez podatku VAT za usługi wykończeniowe dla klienta z Holandii?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której wyjaśnił, że świadczoną na rzecz kontrahenta holenderskiego usługę polegającą na wykonaniu prac wykończeniowych łodzi wnioskodawca powinien udokumentować fakturą, która nie będzie zawierała stawki i kwoty podatku.

Czy w przypadku ruchomego miejsca pracy zakład powstaje na terenie jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której pracownik najczęściej wykonuje pracę?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację w kontekście pracowników z ruchomym miejscem pracy. Interpretacja ta określa, że zakład powstaje w jednostce samorządu terytorialnego, na terenie której pracownik najczęściej wykonuje pracę.

Czy współwłaściciel płaci podatek od wpłat lokatorów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że istnieje obowiązek opodatkowania dochodów uzyskiwanych z wynajmu mieszkań w kamienicy przez współwłaściciela, pomimo gdy dochód nie jest fizycznie przekazywany na jego konto, a pozostaje w dyspozycji zarządcy na jego koncie.

REKLAMA