REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy wykonanie polecenia darowizny pieniężnej obniży podstawę opodatkowania od spadku i darowizn?

Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawczyni będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość polecenia tylko w sytuacji, gdy polecenie to będzie wykonane w dniu powstania obowiązku podatkowego z tytułu darowizny. Polecenie wykonane w terminie późniejszym nie uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania, ani nie jest ciężarem darowizny w momencie jej wykonania.

Czy wydatki na zakup domu modułowego mogą być uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że wydatki poniesione na zakup domu modułowego, mogą być uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Z uwagi na powyższe, wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi podatkowej.

Jak powinna być liczona kwota do opodatkowania z tytułu cesji partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS?

W przypadku podatnika, który nabył partycypację w 2015 r. i przekazał ją w 2023 r., kwota do opodatkowania z tytułu cesji partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS powinna być liczona od różnicy między wartością partycypacji w czasie zbycia cesji a jej wartością w czasie jej nabycia - potwierdził Dyrektor KIS. 

Czy Gmina może odliczyć VAT naliczony, związany z nabyciem towarów i usług na potrzeby remontu mieszkań dla uchodźców?

Dyrektor KIS potwierdził, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług dotyczących realizowanego Projektu (remontu dwóch mieszkań z przeznaczeniem na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy), z tego względu, że Gmina podejmując działania zmierzające do realizacji Inwestycji, efekty tych prac udostępni nieodpłatnie na rzecz Uchodźców. Tym samym nie będą to czynności, które podlegają opodatkowaniu VAT.

REKLAMA

Jak podlegają opodatkowaniu przychody z najmu nieruchomości w imieniu małoletniej osoby?

Dyrektor KIS potwierdził, że przychód uzyskany z tytułu najmu dwóch lokali mieszkalnych, należących do nieletniej córki Wnioskodawcy, powinien być opodatkowany przez Wnioskodawcę w formie ryczałtu ewidencjonowanego jako najem prywatny i wykazany w jego zeznaniu rocznym PIT-28.

Czy kary umowne za opóźnienie dostawy stanowią koszt podatkowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że zapłata kary umownej za brak dostawy towaru w terminie jest karą za wadliwe wykonanie usługi, a tym samym mieści się w katalogu kar umownych i odszkodowań wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o PIT.

Kiedy podatnik może odliczyć VAT od zakupionych przedmiotów sfinansowanych grantem?

Dyrektor KIS potwierdził brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z poniesionymi zakupami jeśli od ostatniego nabycia towaru do dnia rezygnacji z prawa do zwolnienia minęło ponad 12 miesięcy.

Czy wynajem domku turystycznego w gospodarstwie rolnym na terenie miejskim podlega zwolnieniu podatkowemu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że nie można zastosować zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na położenie gospodarstwa na terenie, który administracyjnie należy do miasta.

REKLAMA

Czy sprzedaż mieszkania sprawi, że przedsiębiorca stanie się płatnikiem podatku VAT?

Dyrektor KIS potwierdził, że transakcja sprzedaży mieszkania, które wchodziło w skład przedsiębiorstwa, nie powinna sprawić, że Wnioskodawca stanie się czynnym podatnikiem VAT. Uwarunkowane jest to tym, że mieszkanie nie było towarem handlowym tylko środkiem trwałym w działalności i nie było zakupione z myślą o szybkiej odsprzedaży z zyskiem.

Czy kucharz, który świadczy usługi gastronomiczne, może opodatkować swoje przychody według stawki 3% ryczałtu?

Dyrektor KIS potwierdził, że kucharz, który wykonuje działalność gospodarczą, polegającą na przygotowywaniu posiłków na rzecz Zleceniodawcy, korzystając z produktów oraz narzędzi zapewnianych przez Zleceniodawcę, słusznie stosuje stawkę 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. a Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czy koszty utrzymania konia w stajni mogą być zaliczone jako koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza możliwość zaliczenia wydatków związanych z utrzymaniem konia w stajni jako kosztów uzyskania przychodu.

Czy zakup zegarka, jako narzędzia do pracy dla adwokata, może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup zegarka. Interpretacja dotyczy przypadku, w którym zegarek jest niezbędny do prawidłowego rejestrowania czasu pracy, szczególnie w sytuacji, gdy korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione. 

Czy usługi informatyczne mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Dyrektor KIS potwierdził, że usługi wykonywane przez Wnioskodawcę, sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod 62.02.30.0, powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a u.z.p.d.

Czy przychód z umowy o dzieło w Niemczech podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przychód osiągany przez podatnika w 2023 r. z tytułu umowy o dzieło wykonywanej w Niemczech podlega opodatkowaniu tylko w Polsce zgodnie z art. 14 ust. 1 umowy polsko-niemieckiej. 

Czy można odliczyć wydatki na leki dla niepełnosprawnej osoby od podatku dochodowego?

Podatnik rozważał możliwość odliczenia wydatków za leki dla niepełnosprawnej osoby od podatku dochodowego. Organ podatkowy potwierdził, że wnioskodawca ma prawo do takiego odliczenia na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ta informacja może być ważna dla osób mających niepełnosprawnych członków rodziny, które ponoszą wysokie koszty na leki.

Czy przedsiębiorca może odliczyć VAT od kosztów nakładów na instalację?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że brak powiązania pomiędzy zakupionymi towarami/usługami, a opodatkowaną sprzedażą oznacza utratę prawa do odliczenia VAT.

Czy przekazanie mieszkania za pomocą umowy dożywocia oznacza utratę prawa do ulgi podatkowej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia nie wpływa na prawo do ulgi, pod warunkiem spełnienia kryteriów, takich jak zamieszkiwanie i zameldowanie w lokalu przez 5 lat od złożenia zeznania podatkowego. 

Czy odroczony zwrot kosztów nauki to koszt uzyskania przychodu dla działalności lekarskiej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że koszty związane ze zwrotem kosztów nauki za studia nie spełniają kryteriów umożliwiających ich uznawanie za koszty uzyskania przychodów. 

Czy korekta podatku VAT jest wymagana po dokonaniu kompensaty wzajemnych zobowiązań przez kontrahentów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wykonane przez podatnika rozliczenie w ramach podzielonej płatności oraz wzajemnej kompensaty nie wymaga korekty podatku naliczonego.

Czy wartość drewna pozyskanego z własnej działki może stanowić koszt uzyskania przychodu dla podatnika?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wartość pozyskanego drewna, pochodzącego z własnej działki, może stanowić koszt uzyskania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czy wydatki reprezentacyjne podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wydatki poniesione przez spółkę są ściśle powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ocenie organu podatkowego wydatki mają bezpośredni wpływ na podtrzymywanie relacji biznesowych oraz budowanie korzystnego wizerunku firmy, zgodnie z ustawą o CIT. 

Czy Spółka, która otrzymała aport w postaci sieci ciepłowniczej, ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego?

Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli przedmiot aportu będzie wykorzystywany przez Spółkę w całości do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z wystawionej przez Gminę faktury, dokumentującej wniesienie do Spółki aportu w postaci sieci ciepłowniczej, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Czy sprzedaż nieruchomości wraz z instalacją LNG podlega podatkowi VAT?

Dyrektor KIS potwierdził, że sprzedaż nieruchomości wraz z instalacją LNG nie podlega podatkowi VAT, ponieważ podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT. 

Czy wydatki na szkolenie pilota mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Według interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydatki na szkolenie pilota mogą podlegać zaliczeniu jako koszty podatkowe.

Czy usługi koordynowania projektami o tematyce społecznej są zwolnione z VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wnioskodawczyni świadcząca usługi koordynowania projektami o tematyce społecznej ma prawo skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, pod warunkiem nieprzekroczenia limitu wartości sprzedaży wskazanego w tym przepisie oraz niewykonywania czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Czy przedsiębiorca - pośrednik w sprzedaży samochodów, może skorzystać z preferencyjnego zryczałtowanego podatku dochodowego?

Podatnik, będący przedsiębiorcą świadczącym usługi pośrednictwa w sprzedaży samochodów dostawczych i ciężarowych, otrzymał potwierdzenie od Dyrektora KIS, że ma prawo do opodatkowania swoich przychodów z działalności gospodarczej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego według stawki 8,5%. 

Czy udostępnianie miejsca na reklamy w aplikacjach jest opodatkowane według stawki 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Dyrektor KIS potwierdził, że uzyskiwane przychody z tytułu świadczenia usług sklasyfikowanych wg PKWiU 63.11.20.0 - polegających na udostępnianiu miejsca na reklamy w aplikacjach - jest opodatkowanie stawką 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Czy odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że w związku z wygaśnięciem prawa do używania i pobierania pożytków oraz służebności osobistej mieszkania w zamian za odszkodowanie, wnioskodawczyni nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu.

Czy wynajem krótkoterminowy mieszkań wymaga założenia działalności gospodarczej?

Właścicielka mieszkania, posiadająca już jedno wynajmowane mieszkanie na podstawie umowy najmu okazjonalnego, zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS)  z zapytaniem dotyczącym możliwości wynajmu drugiego mieszkania w ramach najmu krótkoterminowego. W odpowiedzi KIS stwierdziła, że przychody z wynajmu obu mieszkań powinny być traktowane jako najem prywatny, a nie działalność gospodarcza.

Czy inwestycje w monitoring i klimatyzację po sprzedaży działki podlegają uldze podatkowej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że sprzedaż działki i chęć inwestowania uzyskanego dochodu w montaż monitoringu wokół domu oraz klimatyzację z funkcją ogrzewania są traktowane jako cele związane z mieszkaniem.

Czy dotacje na wynagrodzenie dyrektora placówki przedszkolnej są zwolnione z opodatkowania?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotacja, która została przyznana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wsparcie prowadzenia niepublicznego przedszkola, a w szczególności na wynagrodzenie wnioskodawczyni jako dyrektora placówki, nie podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy wykorzystanie samochodu służbowego w czasie pracy zdalnej stanowi przychód dla pracownika?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wykorzystanie samochodu służbowego przez pracownika do celów służbowych podczas pracy zdalnej nie stanowi jego przychodu.

Czy przekazanie przedsiębiorstwa drogą darowizny wiąże się z opodatkowaniem VAT?

Dyrektor KIS potwierdził, że zbycie w formie darowizny całości przedsiębiorstwa zarówno po stronie darczyńcy, jak i obdarowanego nie podlega przepisom ustawy od podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ustawy.

Czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą opodatkować przychody z usług doradczych w formie zryczałtowanego podatku dochodowego?

Dyrektor KIS potwierdził, że podatnik, będący polskim rezydentem podatkowym i świadczący usługi doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, powinien opodatkować przychody z tytułu świadczonych usług w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%.

Czy zwrot podatku z Kanady za rok 2011 powinien być uwzględniony w zeznaniu podatkowym za rok 2022?

Podatnik otrzymał zwrot podatku za rok 2011 dotyczący jego zarobków w Kanadzie. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśnia że zwrot podatku nie stanowi przychodu za rok 2022 i podatnik nie musi go uwzględniać w swoim zeznaniu podatkowym.

Czy należy zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości, jeśli transakcja została unieważniona?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że rezygnacja z umowy sprzedaży nieruchomości oraz jej późniejsze przywrócenie na mocy notarialnego porozumienia nie skutkuje unieważnieniem pierwotnej umowy sprzedaży.

Czy napiwki stanowią przychód dla spółki w świetle ustawy o CIT?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) napiwki nie są uwzględniane jako przychód dla spółki i nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ nie są wynagrodzeniem należnym spółce.

Czy udostępnienie powierzchni magazynowej przez kontrahenta powoduje powstanie przychodu dla spółki?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) przychód nie powstanie po stronie spółki z tytułu otrzymania świadczeń nieodpłatnych polegających na magazynowaniu profili lakierowanych na powierzchni magazynowej udostępnionej przez kontrahenta bez pobierania przez niego wynagrodzenia.

Czy można opodatkować pośrednictwo w zamawianiu taksówek w formie ryczałtu wg stawki 8,5%?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że osoby fizyczne świadczące usługi pośredniczenia w zamawianiu taksówek mogą opodatkować swoje przychody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%.

Czy spółka może skorzystać z preferencyjnej stawki podatku 9% jako mały podatnik?

Krajowa Informację Skarbowa (KIS) potwierdziła, że spółka może skorzystać z  preferencyjnej 9% stawki podatku, ponieważ spełniła warunki małego podatnika. Wartość przychodu spółki ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła limitu 2 mln euro, co oznacza zapłatę niższego podatku w roku 2023.

Czy osoba rozwiedziona ma prawo do ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że podatniczka spełniająca kryteria osoby samotnie wychowującej dziecko ma prawo do rozliczenia się z podatku za 2022 rok w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach programu "Polski Ład", ze środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czy sprzedaż glikolu propylenowego i gliceryny farmaceutycznej podlega opodatkowaniu jako płyny do papierosów elektronicznych?

Dyrektor KIS potwierdził brak opodatkowania podatkiem akcyzowym glikolu propylenowego oraz gliceryny farmaceutycznej, które będą sprzedawane samodzielnie, jako niezmieszane substancje chemiczne.

Czy Ochotnicza Straż Pożarna może odliczyć VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że Ochotnicza Straż Pożarna nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego, ponieważ wydatki poniesione na realizację inwestycji nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki jest opodatkowane PCC?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie wartość o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Jaką stawkę VAT powinien zastosować przedsiębiorca na sprzedaż lodów na wynos w wafelkach?

Dyrektor KIS wydał interpretację, dotyczącą stawki VAT na sprzedaż lodów na wynos w wafelkach lub papierowych kubkach - organ potwierdził, że zastosowanie stawki 5% dla sprzedaży lodów na wynos w wafelkach lub kubkach jednorazowych do 30 czerwca 2020 r. jest prawidłowe.

Czy umowa B2B z podologiem wyklucza możliwość zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji podatkowej wyjaśniła, że zawarcie umowy typu B2B pomiędzy właścicielką gabinetu kosmetologicznego, a osobą prowadzącą działalność związaną z podologią wyklucza możliwość zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

Czy wykazanie następstwa prawnego po spadkobraniu to nabycie prawa majątkowego?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstał w związku z nabyciem roszczenia o odszkodowanie tytułem dziedziczenia, a obowiązek zgłoszenia tego nabycia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego powstał dla z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o nabyciu spadku.

Czy mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów dla przedstawień artystycznych?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) przychody generowane przez podatnika poprzez działalność gospodarczą, taką jak uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych i tworzenie zamówionych piosenek, nie spełniają warunków pozwalających na korzystanie z ulgi w postaci 50% kosztów uzyskania przychodów.

Czy banki są zobowiązane do pobierania podatku od odsetek i dyskonta od obligacji skarbowych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wypłacane na rzecz podatników odsetki lub dyskonta od obligacji skarbowych oraz obligacji innych niż skarbowe wyemitowanych po 2018 r. nie generują obowiązku pobrania podatku przez bank jako płatnika.

REKLAMA