REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy alimenty po 25 roku życia są opodatkowane?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w wydanej interpretacji indywidualnej wyjaśnia, że otrzymywane alimenty po ukończeniu 25 roku życia mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ustawy o podatku dochodowym. Warunkiem zwolnienia jest spełnienie odpowiednich kryteriów.

Jak opodatkować usługi związane z oprogramowaniem i edukacją w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Czy sprzedaż ziemi rolnej bez zmiany jej charakteru rolniczego wymaga opodatkowania?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że sprzedaż ziemi rolnej przez wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ działka była używana rolniczo, a sprzedaż ta, nie spowodowała utraty charakteru rolnego gruntu.

Czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od nieruchomości mieszkalnych i użytkowych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że, wnioskodawca ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od całego budynku, w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i lokale użytkowe nabyte, wynajęte i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

REKLAMA

Czy nagroda ze sprzedaży premiowej jest zwolniona z PIT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdza, że świadczenia pieniężne nieprzekraczające wartości 2 000 zł, dokonywane na rzecz klientów, kwalifikują się jako nagrody ze sprzedaży premiowej i nie podlegają opodatkowaniu. 

Czy wniesienie nieruchomości do spółki leczniczej jest opodatkowane PCC?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) czynność związana z aportem nieruchomości do szpitala jest zwolniona z zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z uzasadnionym stanowiskiem KIS, wniesienie nieruchomości nie podlega opodatkowaniu PCC, ponieważ czynności związane z działalnością leczniczą, nie podlegają opodatkowaniu. 

Czy można skorygować zgłoszenie o wartości nabytego udziału w nieruchomości w ramach spadku i zachować zwolnienie od podatku od spadków i darowizn?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że korekta dotycząca wartości nabytego w spadku udziału w nieruchomości pozostanie bez wpływu na prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Czy świadczenie małżeńskie z USA jest zwolnione z PIT w Polsce?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że świadczenie małżeńskie otrzymywane ze Stanów Zjednoczonych przez polskiego rezydenta podatkowego jest zwolnione z opodatkowania w Polsce.

REKLAMA

Czy nieodpłatne nabycie akcji przez spółkę akcyjną wiąże się z powstaniem przychodu?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację podatkową dotyczącą nieodpłatnego nabycia akcji imiennej przez spółkę akcyjną. Wnioskodawca zwrócił się do KIS w celu uzyskania wyjaśnienia, czy taka transakcja wiąże się z powstaniem przychodu po jego stronie. Według stanowiska KIS, nieodpłatne nabycie akcji nie generuje przychodu podatkowego po stronie akcjonariusza.

Czy bank w Polsce będzie pobierać zaliczki na podatek dochodowy od świadczenia emerytalnego otrzymywanego z Austrii?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że bank, będący płatnikiem, będzie zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce od świadczenia emerytalnego otrzymywanego z Austrii.

Czy nabycie praw i obowiązków w spółce jawnej jest opodatkowane PCC?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że nabycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na podstawie umowy, stanowiącej szczególny rodzaj umowy wynikający z art. 10 Kodeksu spółek handlowych, nie podlega opodatkowaniu PCC, z uwagi na to, że ww. umowa nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Czy likwidacja działu spółki wywołuje skutki podatkowe zapłaty CIT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że brak przysporzenia majątkowego po stronie podatnika, wyklucza powstanie przychodu w przypadku likwidacji działu w spółce. 

Czy kółko rolnicze może wypłacać środki pieniężne członkom bez zapłaty CIT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wypłata środków pieniężnych na rzecz członków kółka rolniczego, działającego na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych nie podlega opodatkowaniu. 

Czy można opodatkować działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej, przy jednoczesnych przychodach z najmu prywatnego?

Dyrektor KIS potwierdził możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w 2022 r. oraz w latach następnych (przy zachowaniu warunków art. 25 ust. 1 ww. ustawy) na zasadzie karty podatkowej, w przypadku jednoczesnego osiągania przychodów z tytułu najmu prywatnego.

Czy dochody z dostaw towarów i usług na rzecz sił zbrojnych USA są zwolnione z PIT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła że dochody otrzymywane z tytułu świadczenia specjalistycznych usług na rzecz sił zbrojnych USA są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46c Ustawy o PIT.

Czy emerytura z Hiszpanii jest opodatkowana w Polsce?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich położenia.

Czy spółka może zastosować procedurę VAT-marża przy sprzedaży monet kolekcjonerskich?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że dostawa monet kolekcjonerskich podatnikom VAT w krajach UE uprzednio importowanych lub nabytych w procedurze VAT-marża, bądź nabytych na podstawie zasad odpowiadających regulacjom krajowym dotyczącymi VAT-marża korzysta z opodatkowania na zasadzie procedury VAT-marża.

Kiedy można uznać usługę za wykonaną i odnotować przychód?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że momentem wykonania usługi i uzyskania przychodu jest w przedstawionym stanie faktycznym akceptacja przez Zamawiającego całości dokumentacji, a nie fakt wykonania samej kontroli. 

Czy wydatki na program motywacyjno-lojalnościowy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wydatki związane z programem motywacyjno-lojalnościowym mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, ponieważ program ma na celu zwiększenie sprzedaży i promocję marki spółki.

Czy umowa zamiany nieruchomości jest zwolniona z PCC?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że zamiana nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na nieruchomość zabudowaną podobnym budynkiem, przez strony zaliczone do I grupy podatkowej zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn, będzie podlegać zwolnieniu z PCC.

Czy usługi transportowe powyżej 2 ton podlegają ryczałtowi 5,5%?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że zryczałtowany podatek dochodowy dla usług transportu samochodem ciężarowym powyżej 2 ton, wynosi 5,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czy sprzedaż wzoru przemysłowego daje możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki CIT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że brak ponoszenia określonych kosztów uniemożliwia skorzystanie z preferencyjnej stawki 5%.

Czy spółka medyczna może odliczyć VAT w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), spółka, tj. placówka medyczna nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu polegającego na zakupie środków trwałych oraz prac remontowo-budowlanych prowadzonych w przychodniach. 

Czy wydatek związany z umową przedwstępną na zakup domu można zaliczyć jako zwolnienie przedmiotowe?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że umowa przedwstępna nie jest równoznaczna z nabyciem własności nieruchomości. W ocenie organu podatkowego stanowi to istotny warunek do skorzystania z ulgi podatkowej.

Czy sprzęt do wydobycia wirtualnych walut można uwzględnić jako koszt uzyskania przychodu?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) poniesiony wydatek na sprzęt, służący do wydobywania wirtualnych walut nie można zaliczyć na poczet kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Czy zakup towaru od firmy należącej do żony można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że wydatki poniesione przez wnioskodawcę na zakup towaru w postaci mebli od przedsiębiorstwa żony, udokumentowane na podstawie wystawianych faktur mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Co jest podstawą opodatkowania przy dropshippingu?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że podstawą opodatkowania dropshippingu w Polsce jest prowizja uzyskana od klientów.

Czy ładowarka teleskopowa jest środkiem transportu w kontekście podatku VAT?

Dyrektor KIS potwierdził, że ładowarka nie jest środkiem transportu, lecz urządzeniem technicznym. W związku z tym, na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek złożenia informacji VAT-23 i zapłaty podatku VAT.

Czy doradztwo informatyczne podlega 8,5% ryczałtowi?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że usługi świadczone przez podatnika, niezwiązane z wytwarzaniem oprogramowania czy sprzętu komputerowego, podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%. 

Czy Gmina nadal może korzystać ze zwolnienia podatkowego przy sprzedaży wyprodukowanej energii?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że Gmina będzie nadal mogła skorzystać ze zwolnienia z rejestracji zgodnie z art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Dla obowiązku rejestracji w CRPA, jak i dla wyłączenia z tego obowiązku, nie ma znaczenia fakt, że część niewykorzystanej energii (wyprodukowanej przez podmiot nieposiadający koncesji) jest sprzedawana podmiotowi posiadającemu koncesję, ponieważ nie jest to czynność opodatkowana.

Czy sprzedaż działek niezabudowanych jest opodatkowana VAT?

Dyrektor KIS potwierdził, że pomimo tego, że grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, to nie można uznać, że w związku ze sprzedażą działek, wnioskodawczyni działa w charakterze podatnika, o których mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Czy połączenie spółki kapitałowej wyklucza możliwość stosowania estońskiego CIT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że połączenie spółki z inną firmą i przejęcie jej majątku wyklucza możliwość zastosowania estońskiego CIT. W rezultacie, spółka nie będzie mogła skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania.

Czy przychody z projektowania IT nadal mogą być opodatkowane jako ryczałt ewidencjonowany?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że projektowanie aplikacji mobilnych zgodnie z klasyfikacją PKWiU 62.01.12.0 nie może być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%.

Czy sprzedaż nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej stanowi przychód z działalności gospodarczej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydaje interpretację odnośnie opodatkowania sprzedaży mieszkań wykorzystywanych wcześniej w działalności gospodarczej. Dochody z takich transakcji nie są uznawane za przychód z działalności gospodarczej, lecz jako przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, potwierdza organ podatkowy. To istotna interpretacja, wyjaśniająca opodatkowanie transakcji nieruchomości w kontekście działalności gospodarczej.

Czy usługi pośrednictwa komercyjnego i doradztwa strategicznego są opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w wydanej interpretacji indywidualnej potwierdza, że doradztwo związane z zarządzaniem i pośrednictwo komercyjne podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w stawce 8,5%. Natomiast, usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym opodatkowane są ryczałtem w stawce 15%.

Czy Gmina ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego od faktur otrzymanych od wykonawców?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, dotyczącą możliwości obniżenia podatku należnego przez Gminę - organ potwierdził, że Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy realizowali roboty dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie, jak i faktur otrzymanych od wykonawców, którzy będą prowadzić roboty, dotyczące budowy komory pomiaru przepływu ścieków w miejscowości wraz z zasilaniem energetycznym w ramach zadania.

Czy odkupowanie praw do odszkodowań komunikacyjnych wiąże się z obowiązkiem pobierania zaliczek na podatek dochodowy?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), odkupywanie praw do odszkodowań komunikacyjnych poprzez cesję wierzytelności wiąże się z opodatkowaniem w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartości pieniężne przekazywane klientom z tytułu odkupu praw stanowią przychód z praw majątkowych, a umowy cesji podlegają podatkowi dochodowemu.

Czy sprzedaż budynku handlowo-usługowego jest zwolniona z podatku VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że sprzedaż budynku handlowo-usługowego z prawem użytkowania wieczystego działki jest zwolniona z podatku VAT.

Czy programowanie robotów przemysłowych może być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług w ramach działalności gospodarczej opisanej w PKWiU 33.20.60.0 mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Czy sprzedaż nieruchomości wraz z użytkowaniem wieczystym podlega opodatkowaniu VAT?

Dyrektor KIS potwierdził, że wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od podatku VAT przy sprzedaży budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.

Czy nabycie wierzytelności w ramach umowy faktoringu niepełnego podlega opodatkowaniu?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) umowa faktoringu niepełnego nie generuje obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie jest wymieniona w ustawowym katalogu opodatkowanych czynności cywilnoprawnych.

Czy instytuty naukowe mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego dla dotacji na projekty naukowe?

Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że cele statutowe muszą odpowiadać celom wyraźnie wymienionym w przepisach ustawy o CIT, aby możliwe było skorzystanie z preferencji podatkowych dotyczących dochodów. KIS oceniła, że kwota otrzymanej przez instytut dotacji wydatkowana na realizację przedsięwzięcia podlegać będzie zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa w likwidacji musi odprowadzić VAT od zbycia lokalu mieszkalnego?

Czy przesłanie faktury elektronicznej w formacie PDF za pomocą aplikacji mobilnej jest skutecznym wydaniem faktury?

Dyrektor KIS potwierdził, że przesyłanie wystawionej faktury elektronicznej w formacie PDF, z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury podatnika związanej z aplikacją mobilną, na adres e-mail podany przez nabywcę, jest wydaniem faktury dla nabywcy w myśl przepisu art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT.

Czy zakup laptopa dla niepełnosprawnego podlega uldze rehabilitacyjnej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w wydanej interpretacji wyjaśnił, że zakup laptopa dla dziecka z zespołem Aspergera, pomimo jego korzystnego wpływu na funkcjonowanie i komunikację dziecka, nie kwalifikuje się do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, przewidzianej w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Czy umowa depozytu nieprawidłowego zawarta za granicą podlega PCC?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) przedstawiła swoje stanowisko w sprawie opodatkowania umowy depozytu nieprawidłowego. W odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy, KIS stwierdziła, że umowa podlega opodatkowaniu, jednakże w przypadku zawarcia umowy za granicą i opierania się na prawie innego państwa, istnieje możliwość wyłączenia z obowiązku opodatkowania. 

Czy wydatki z zamówienia powinny być rozliczane przed czy po przekształceniu?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie generuje przychodu z nieodpłatnych świadczeń, ponieważ wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na spółkę, która staje się następcą prawnym przedsiębiorcy przekształcanego.

Czy wydatek na pakiet konferencyjny dla prezesa spółki stanowi ukryty zysk?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), podstawę opodatkowania w zakresie ukrytych zysków ustala się w miesiącu wykonania danego świadczenia, dokonania wypłaty lub wydatku.

Czy Miastu przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT przy towarów, usług i robót budowlanych lokali mieszkalnych, przeznaczonych dla obywateli Ukrainy?

Dyrektor KIS potwierdził brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu związanego z przygotowaniem lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy. 

Może podatnik odliczyć od podatku dochodowego wpłatę na IKZE zaksięgowaną w kolejnym roku?

Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną w zakresie możliwości odliczenia wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) od podatku dochodowego - potwierdził, że termin dotyczy dokonania wpłaty, a nie zaksięgowania jej odbioru. Jeśli podatnik, który dokonał wpłaty na IKZE w ostatnim dniu roku, ale została zaksięgowana w kolejnym roku, może skorzystać z ulgi podatkowej - wpłata może zostać odliczona od dochodu za rok, w którym została zlecona.

REKLAMA