REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT w związku z inwestycją w badawczy odwiert geotermalny?

Dyrektor KIS potwierdził brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w zakresie wykonania badawczego odwiertu geotermalnego.

Czy miasto może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT przy wniesieniu aportem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do własnej spółki komunalnej?

Dyrektor KIS potwierdził, że miasto będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 uptu w przypadku wniesienia aportem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przez miasto do własnej spółki komunalnej. 

Czy rolnik ryczałtowy jest zwolniony z VAT przy sprzedaży działek?

W artykule przedstawiono interpretację indywidualną dotyczącą zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży gruntów rolnych przez rolników ryczałtowych. Podatnik złożył wniosek, w którym wskazał, że nabył działki w celu prowadzenia działalności rolniczej oraz uzyskania pełnej emerytury KRUS. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że rolnik ryczałtowy zwolniony z VAT nie musi odprowadzać podatku przy sprzedaży gruntów, jeśli były one wykorzystywane na cele zwolnione od podatku oraz do prowadzenia działalności rolniczej.

Czy Spółka z o.o. ma prawo do odliczenia VAT od zakupu nieruchomości niezabudowanej?

Dyrektor KIS potwierdził, że Spółka z o.o. ma możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionej nieruchomości niezabudowanej. Działka niezabudowana może być opodatkowana stawką podstawową, podczas gdy zabudowana podlega zwolnieniu. 

REKLAMA

Czy można zaniechać poboru podatku w ramach umowy o doradztwo techniczne na rzecz sił zbrojnych USA?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą i świadczący usługi doradztwa technicznego na rzecz sił zbrojnych USA w ramach umowy o podwykonawstwo, mający status wykonawcy kontraktowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy nagrody dla nauczycieli są opodatkowane?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, dotyczącą obowiązków podatkowych, związanych z wypłatą nagród laureatom przez publiczną uczelnię. Organ stwierdził, że nagroda przyznana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, stanowi przychód z innych źródeł i nie podlega opodatkowaniu jako dochód ze stosunku pracy.

Czy opłata planistyczna może być uznana za koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości istotne jest ustalenie daty nabycia nieruchomości dla określenia, czy transakcja w ogóle będzie podlegała opodatkowaniu.

Czy sprzedaż samochodu poleasingowego skutkuje zapłatą PIT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu, będącego składnikiem majątku używanego w działalności gospodarczej, jest traktowany jako przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu.

REKLAMA

Czy wynajem nieruchomości dla placówki opiekuńczej podlega zwolnieniu z VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że usługa wynajmu nieruchomości na rzecz placówki opiekuńczej podlega opodatkowaniu VAT i nie spełnia warunków zwolnienia związanego z usługami opieki medycznej, które obejmuje tylko określone podmioty lecznicze.

Czy szkolenia z zakresu opieki nad dziećmi są zwolnione z VAT?

Dyrektor KIS potwierdził, że świadczone usługi szkoleniowe dla opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym, opiekunów dziennych i wolontariuszy, tj. dla osób biorących udział w kursach uzupełniających i podnoszących ich kwalifikacje zawodowe, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT. 

Czy organizacja imprezy kulturalnej przez muzeum jest zwolniona od podatku VAT?

Dyrektor KIS potwierdził, że usługa organizacji imprezy kulturalnej przez muzeum, na którą nie były sprzedawane bilety, powinna być traktowana jako zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług.

Czy usługi nauki języka obcego podlegają zwolnieniu od VAT?

Czy należy zapłacić podatek od spadków i darowizn za nieruchomość nabytą w drodze zasiedzenia?

Podatnik, który nabył nieruchomość w drodze zasiedzenia jest obowiązany zapłacić podatek od spadków i darowizn - stwierdził w swojej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. 

Czy podatniczka musi zapłacić podatek od darowizny, jeśli nie ma potwierdzenia przelewu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdza, że nie ma obowiązku zapłaty podatku do urzędu skarbowego w przypadku darowizny od małżonka w ramach wspólnego konta bankowego. Dla podatniczki istnieje obowiązek zgłoszenia darowizny, ale nie będzie musiała uiścić dodatkowego podatku.

Czy wypłata rekompensaty za mienie pozostawione na kresach podlega opodatkowaniu?

W artykule omawiamy kwestię rekompensaty za mienie pozostawione na kresach. Decyzją wojewody potwierdzono uprawnienie do rekompensaty oraz wskazano wysokość świadczenia pieniężnego. Istotną informacją jest interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), która wyjaśnia, że wypłata rekompensaty nie podlega opodatkowaniu ani obowiązkowi złożenia zeznania. Zapraszamy do zapoznania się z dalszymi szczegółami w artykule.

Czy gmina może odzyskać VAT związany z inwestycją w infrastrukturę turystyczną?

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mający na celu budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. W odpowiedzi na pytanie gminy, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą odzyskania podatku VAT. Interpretacja wskazuje, że gmina nie ma prawa do odzyskania VAT zawartego w fakturach inwestycyjnych.

Czy gmina odzyska VAT z inwestycji w zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności?

Gmina ubiegająca się o pomoc z funduszy UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zastanawia się, czy będzie mogła odzyskać naliczony podatek VAT związany z realizowaną inwestycją. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) udzieliła jednoznacznej odpowiedzi - gmina nie będzie miała takiej możliwości. Artykuł omawia stanowisko KIS i jego konsekwencje dla gminy oraz organów administracji skarbowej.

Czy podmiot niebędący czynnym płatnikiem VAT może odliczyć podatek VAT?

W artykule omawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT przez podmioty niebędące czynnymi płatnikami VAT. Stanowisko KIS wskazuje, że taka możliwość nie przysługuje, jeśli podmiot nie jest zarejestrowany jako płatnik VAT. Artykuł analizuje konsekwencje tej interpretacji dla pytającego oraz dla organów administracji skarbowej.

Czy gmina może odliczyć VAT związany z rozwojem usług publicznych?

W artykule omawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą odliczenia podatku VAT przez gminy w kontekście realizacji projektów rozwijających usługi publiczne. Według stanowiska KIS, gminy nie mają prawa do odliczenia naliczonego VAT związanego z zakupem mienia i usług na potrzeby obsługi gminy oraz świadczenia ogólnodostępnych usług publicznych.

Czy wydatki z tytułu diet można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w działalności transportowej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że wydatki z tytułu diet za czas przebywania wnioskodawcy w podróży służbowej zarówno w Polsce, jak i za granicą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności transportowej.

Czy sprzedaż nieruchomości bez VAT-u jest możliwa?

Artykuł przedstawia interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą podatku VAT od sprzedaży nieruchomości handlowej. Wnioskodawca, który zawarł umowę przedwstępną na sprzedaż nieruchomości, oczekiwał zwolnienia z VAT, jednak KIS stwierdziła, że nie zostały spełnione wszystkie przesłanki zwolnienia. Artykuł analizuje konsekwencje tej interpretacji dla Wnioskodawcy i organów skarbowych.

Czy jednostka medyczna może odliczyć VAT od zakupów związanych z usługami medycznymi?

W artykule przedstawiona zostaje interpretacja podatkowa dotycząca odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu medycznego. Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśnia, że w przypadku świadczenia usług medycznych zwolnionych z VAT, brak prawa do odliczenia podatku od zakupów z nimi związanych. Artykuł omawia stanowisko KIS i konsekwencje dla wnioskodawcy.

Czy gmina może odliczyć VAT w przypadku realizacji projektu zwiększenia efektywności energetycznej?

W artykule przedstawione zostanie stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące obniżenia kwot podatku VAT należnego przez gminę. Gmina realizuje projekt dotyczący efektywności energetycznej budynku przekazanego przez Ochotniczą Straż Pożarną, jednak organy administracji skarbowej wykluczają możliwość obniżenia podatku VAT naliczonego z faktur związanych z projektem.

Czy wypłata earn-out wpływa na wysokość podstawy opodatkowania PCC?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała korzystną interpretację dotyczącą wpływu wypłaty earn-out na podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Spółka hiszpańska, będąca wnioskodawcą, nabyła udziały w polskiej firmie, otrzymując tym samym potwierdzenie, że ewentualna wypłata earn-out nie wpłynie na wysokość podstawy opodatkowania. 

Czy remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego można uwzględnić w uldze termomodernizacyjnej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wydatki poniesione na remont nieruchomości, mogą być odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ust. 1-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wdrożenie systemu ERP. Stawka ryczałtu 8,5% czy 12%?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą opodatkowania usług związanych z wdrożeniem zautomatyzowanego systemu księgowego i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Zgodnie z interpretacją, takie usługi są związane z oprogramowaniem i powinny być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 12%.

Jak prawidłowo skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w kontekście wspólności majątkowej małżonków?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej potwierdza, że ulga termomodernizacyjna dotyczy właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z limitem odliczenia 53 000 zł. Dla małżeństw, odliczenie 50% wydatków z faktury jest możliwe, jeśli nie ma między nimi porozumienia.

Czy otrzymując nieruchomość na podstawie umowy dożywocia, nabywca musi płacić podatek dochodowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że brak jest opodatkowania PIT w przypadku otrzymania nieruchomości na podstawie umowy dożywocia, której przedmiotem jest użytkowa hala produkcyjna. 

Czy możliwe jest zastosowanie procedury VAT marży przy skupie używanego sprzętu elektronicznego?

Podatnik prowadzący działalność skupu i sprzedaży sprzętu elektronicznego może zastosować procedurę VAT marży zarówno w Niemczech, jak i w Polsce - potwierdził Dyrektor KIS. 

Czy gmina ma prawo do zwolnienia z akcyzy przy zakupie gazu propan techniczny do celów opałowych?

Gmina ma prawo do nabycia wybranych wyrobów akcyzowych bez konieczności płacenia akcyzy. To stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej z dnia 10 marca 2023 r. 

Czy umowa dożywotniej renty za przeniesienie własności nieruchomości podlega opodatkowaniu PCC?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że umowa dożywotniej renty w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Czy wartość nominalna udziałów jest podstawą opodatkowania VAT przy wniesieniu nieruchomości jako aport do spółki?

 Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, podstawą opodatkowania VAT będzie wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za wkład w postaci nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości nie ma znaczenia.

Czy firma jest zwolniona z podatku akcyzowego od energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne?

Firma zgłosiła do organu podatkowego zapytanie dotyczące zwolnienia z zapłaty podatku akcyzowego od wyprodukowanej energii elektrycznej przez swoje instalacje fotowoltaiczne. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) udzieliła odpowiedzi, informując, że firma nie jest zwolniona z tego obowiązku.

Czy rolnik ryczałtowy prowadzący hodowlę ptaszników jest zwolniony z podatku VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że hobbystyczna hodowla ptaszników przez wnioskodawcę jako rolnika ryczałtowego uprawnia go do zwolnienia z podatku VAT dla sprzedaży pająków, bez względu na osiągnięcie limitu obrotu.

Czy umowa o nieodpłatne zniesienie współwłasności ma wpływ na podatek dochodowy od sprzedaży działek gruntu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że umowa o nieodpłatne częściowe zniesienie współwłasności nie ma znaczenia, tj. nie powinna być uwzględniana przy wyliczaniu wysokości podatku dochodowego od sprzedaży działek gruntu, ponieważ żadna ze stron na podstawie ww. umowy w zakresie tych działek nie nabyła praw w części przekraczającej wartość jej udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał każdemu z nabywców.

Czy koszty zakupu odzieży, obuwia i kosmetyków mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dla modelki prowadzącej działalność gospodarczą?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że modelka prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć wydatki na odzież, obuwie i kosmetyki do kosztów uzyskania przychodów. Wymienione wydatki są związane z prowadzoną działalnością i dlatego mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Czy dożywotnia służebność mieszkania jako wynagrodzenie za przekazanie udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu PCC?

Zgodnie z interpretacją KIS, ustanowienie dożywotniej służebności mieszkania jako wynagrodzenie za przeniesienie udziału własności nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest opodatkowane?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że otrzymane dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi przychód z działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy sprzedaż mieszkania przed rokiem od zakupu wyklucza prawo do ulgi mieszkaniowej?

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), podatnicy, którzy sprzedali mieszkanie przed upływem roku od jego zakupu, mogą nadal skorzystać z ulgi mieszkaniowej. W interpretacji stwierdzono, że przeznaczenie uzyskanych środków pieniężnych z wcześniejszej sprzedaży działki na zakup mieszkania jest uznawane za realizację celów mieszkaniowych. Dodatkowo, brak jest określenia minimalnego czasu zamieszkania, czy posiadania mieszkania w przepisach podatkowych.  

Czy instytut naukowo-badawczy ma prawo do odzyskania VAT od wydatków na projekty niegenerujące dochodów?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że odliczenie VAT przysługuje tylko w przypadku wykorzystywania towarów i usług w czynnościach opodatkowanych. Jeśli efekty projektu nie przyniosą dochodów podlegających opodatkowaniu, instytut nie spełni warunków do odliczenia podatku naliczonego.

Czy odpisy amortyzacyjne od robotów mogą być uwzględnione jako koszty dla ulgi na robotyzację?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej nabytych przed 1 stycznia 2022 r. robotów stanowią koszty kwalifikowane dla celów ulgi na robotyzację, zgodnie z ustawą o CIT.

Czy nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury są opodatkowane?

Krajowa Informacja Skarbowa wydała interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania, która dotyczy skutków podatkowych wypłaty nagród na rzecz sportowców, trenerów i artystów.

Czy zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest opodatkowany?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wartość przyznanych pracownikom świadczeń przyznanych na podstawie regulaminu i art. 103(6) Kodeksu pracy, na naukę języka obcego (zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji) jest wolna od podatku PIT.

Czy należy zapłacić podatek dochodowy z odpłatnego zbycia akcji, mimo wcześniejszego zwolnienia z opodatkowania?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że zbycie akcji przez wnioskodawczynię nie kwalifikuje się do zwolnienia z podatku dochodowego, ponieważ zbyte akcje nie spełniają wymaganych warunków, zgodnie z ustawą o PIT. 

Czy pracownicy kontraktowi mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego dla wykonawców kontraktowych USA?

W świetle najnowszej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), pracownicy kontraktowi nie kwalifikują się do korzystania ze zwolnienia podatkowego przewidzianego dla wykonawców kontraktowych USA działających na rzecz sił zbrojnych USA w Polsce. 

Czy pilot może odliczyć mundurówkę od przychodu?

Według stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej ekwiwalent za mundurówkę pilota nie podlega zwolnieniu z opodatkowania.  

Czy właściciel firmy przewozowej może zaliczać wartość diet do kosztów uzyskania przychodów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, potwierdzającą, że pomimo zmian w przepisach dotyczących czasu pracy kierowców, przedsiębiorcy mają prawo uwzględnić diety w kosztach podatkowych.

Czy podatnik mieszkający w Szwajcarii musi odprowadzać podatek dochodowy od działalności gospodarczej w Polsce?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatnik, będący obywatelem Polski i mieszkający w Szwajcarii, który prowadzi w Polsce działalność gospodarczą, powinien odprowadzać podatek dochodowy wyłącznie w Polsce, zgodnie z przepisami prawa oraz Konwencją między Polską a Szwajcarią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Czy wspólny rachunek bankowy przy rozdzielności majątkowej wymaga zeznań podatkowych?

W artykule omawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą składania zeznań podatkowych i umów darowizny przy posiadaniu wspólnego rachunku bankowego przez małżonków z rozdzielnością majątkową. Według KIS, korzystanie ze środków pieniężnych znajdujących się na takim koncie nie jest darowizną, jeśli służy jedynie do finansowania potrzeb domowych. 

Czy wpłaty na PFRON są opodatkowane dla podatników korzystających ze zwolnienia przedmiotowego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wpłaty podatnika na inne niż statutowe cele podlega opodatkowaniu CIT.

REKLAMA