REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy otrzymane odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych spowodowane budową infrastruktury technicznej jest zwolnione z podatku dochodowego?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, według której odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To stanowisko ma kluczowe znaczenie dla rolników, którzy otrzymują odszkodowania za szkody w uprawach.

Czy sprzedaż wymiennych wkładek do urządzeń medycznych podlega opodatkowaniu ryczałtem?

Dyrektor KIS potwierdził, że opodatkowanie przychodów z tytułu działalności wytwórczej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej jest w 5,5% stawce ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Czy opłaty za studia magisterskie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, która pozwala na zaliczenie opłat za jednolite pięcioletnie studia magisterskie do kosztów uzyskania przychodów. W praktyce oznacza to, że koszty związane z edukacją mogą być odliczone od podatku, jeśli są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czy firmowa wycieczka integracyjna z funduszu socjalnego jest opodatkowana?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że pracownicy uczestniczący w zagranicznej wycieczce turystyczno-krajoznawczo-wypoczynkowej, zorganizowanej i sfinansowanej przez pracodawcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie podlegają opodatkowaniu z tytułu tego świadczenia. 

REKLAMA

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Czy sprzedawcy glikolu oraz gliceryny powinni odprowadzać podatek?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził brak opodatkowania akcyzą glikolu oraz gliceryny sprzedawanych osobno jako substancje niezmieszane z niczym innym.

Czy wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki jest opodatkowane jako przychód z innych źródeł?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wynagrodzenie za "prowadzenie spraw spółki" przez wspólników powinno być uznane za przychód z innych źródeł.

Czy koszty ratowania zdrowia i życia można zaliczyć jako koszty podatkowe w działalności gospodarczej?

Według stanowiska KIS, koszty ratowania zdrowia i życia nie można zaliczyć jako koszty podatkowe, ponieważ mają charakter osobisty, który nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Czy małżonkowie prowadzący odrębne działalności gospodarcze mogą wystawiać sobie faktury VAT?

Dyrektor KIS wydał interpretację dotyczącą rozliczania usług między małżonkami prowadzącymi oddzielne działalności gospodarcze. W sprawie żona może wystawiać fakturę VAT mężowi za usługi marketingowe, ponieważ transakcje między małżonkami są traktowane jako relacje między przedsiębiorcami. 

REKLAMA

Czy sprzedaż nieruchomości wykorzystywanych do działów specjalnych produkcji rolnej podlega opodatkowaniu?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że sprzedaż gruntu oraz budynków wraz z wyposażeniem wykorzystywanym do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w zakresie chowu i hodowli drobiu podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy opłaty za media w usłudze wynajmu hal magazynowych są opodatkowane VAT-em?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację podatkową w sprawie odsprzedaży mediów przez wynajmującego na rzecz najemcy w kontekście usługi najmu hal magazynowych. Według KIS, opłaty za media powinny być uznane za odrębne świadczenie, co ma istotne konsekwencje dla podatnika.

Czy opłaty za wynajem ciężarówek podlegają preferencyjnemu opodatkowaniu jako przychody z użytkowania urządzenia przemysłowego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że opłaty za wynajem ciężarówek od duńskiej firmy mogą być traktowane jako przychody z użytkowania urządzenia przemysłowego. Oznacza to, że można korzystać z preferencyjnych stawek podatkowych.

Czy opłaty za media są uwzględniane przy opodatkowaniu ryczałtem?

Według Krajowej Informacji Skarbowej, wszystkie przychody związane z najmem, w tym opłaty za zużycie mediów podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca nie może wyłączyć tych opłat z podstawy opodatkowania.

Czy wynagrodzenie z umowy licencji na używanie znaku towarowego podlega opodatkowaniu ryczałtem?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wynagrodzenie wynikające z umowy licencji na używanie znaku towarowego może podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stawka podatkowa wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Jakie należności są zwolnione z opodatkowania po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza zwolnienie z opodatkowania należności ze stosunku pracy wypłaconych osobom po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale przed otrzymaniem pierwszej emerytury. Zgodnie z ustaleniami, takie dochody mogą korzystać z ulgi podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Czy lekarz może skorzystać z podatku liniowego?

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że lekarze mogą stosować podatek liniowy w wysokości 19%.

Czy osoba pracująca w szpitalu może skorzystać z opodatkowania liniowego w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy na oddziale i świadczenia usług medycznych w ramach działalności gospodarczej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził możliwość korzystania z opodatkowania podatkiem liniowym przez pracownika medycznego zatrudnionego w szpitalu, przy jednoczesnym wykonywaniu pracy na Oddziale szpitalnym oraz świadczenia usług medycznych w Poradni w ramach działalności gospodarczej.

Czy można wybrać ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania przy przejęciu części działalności gospodarczej?

W artykule przedstawiono interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą możliwości wyboru ryczałtu ewidencjonowanego, jako formy opodatkowania w przypadku otwarcia jednoosobowej działalności gospodarczej. KIS potwierdza, że osoba, która przejmuje część działalności gospodarczej swojego małżonka, może skorzystać z takiego rozwiązania. 

Czy wydatki na stylizację paznokci w ramach działalności gospodarczej mogą zostać uznane za koszty prowadzenia działalności?

Dyrektor KIS potwierdził, że wydatki na stylizację paznokci u kosmetyczki mają związek przyczynowo-skutkowy z uzyskiwaniem przychodów z prowadzonej działalności, są kosztami prowadzonej działalności i powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Czy gmina ma prawo odliczyć VAT od operacji montażu urządzeń placu zabaw?

W artykule przedstawiamy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na montaż urządzeń placu zabaw, jednak KIS stwierdziła, że gmina nie może odliczyć VAT w systemie tego podatku. Artykuł analizuje przepisy dotyczące odliczeń podatku VAT i ich zastosowanie w przypadku operacji realizowanych przez gminy.

Czy gmina otrzymująca dotację na transport i utylizację azbestu może odliczyć VAT?

Gmina staje przed pytaniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją zadania transportu i utylizacji azbestu. W odpowiedzi, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że organy władzy publicznej, takie jak gmina, nie są uznawane za podatników VAT w przypadku realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, z wyłączeniem umów cywilnoprawnych. W praktyce oznacza to, że gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT od faktur, nawet jeśli otrzyma dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czy można odliczyć VAT związany z realizacją projektu badawczego?

W artykule omawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą odliczenia podatku VAT naliczonego przez centrum prowadzące badania nad zrównoważoną produkcją i konsumpcją żywności. Centrum planuje skomercjalizować wyniki badań i zakupuje towary i usługi w ramach projektu. KIS potwierdza, że centrum ma prawo do odliczenia VAT od tych wydatków, co pozwoli mu zminimalizować koszty i wpłynie na zgodność z przepisami prawa podatkowego.

Czy można zrezygnować z kasy rejestrującej w przypadku usług związanych z edukacją sportową?

W artykule omawiamy zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych dla usług edukacji sportowej i zajęć sportowych. Wnioskodawca, prowadzący działalność związana z nauką pływania, stara się zaprzestać prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Krajowa Informacja Skarbowa udzieliła odpowiedzi na pytania Wnioskodawcy, potwierdzając możliwość likwidacji kasy rejestrującej. Zapoznaj się z ich stanowiskiem i sposobem postępowania w tej sprawie.

Czy zmiana danych odbiorcy towarów wpływa na rozliczenie podatku VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) udzieliła interpretacji dotyczącej rozliczenia importu towarów zgodnie z ustawą o VAT. Spółka zwróciła się z pytaniem, dotyczącym zmiany danych odbiorcy towarów na dokumencie importowym. KIS wyjaśniła, że konieczne jest dokonanie korekty deklaracji VAT-7 oraz uwzględnienie zmienionego odbiorcy. Prawidłowe rozliczenie podatku VAT jest obowiązkiem faktycznego nabywcy i importera towarów.

Kiedy należy rozpoznać koszty związane z nabyciem złota?

Krajowa Informacja Skarbowa wydała interpretację dotyczącą tego zagadnienia, w której stwierdza, że przychody z handlu złotem należy przypisać do pozostałych źródeł przychodów, a koszty związane z nabyciem złota powinny być potrącone w momencie jego zbycia. Informacja ta ma istotne znaczenie dla podatników planujących inwestycję w ten kruszec.

Czy po śmierci dożywotnika należy zapłacić 19 proc. podatek od sprzedaży nieruchomości?

Według interpretacji organów administracji skarbowej, sprzedaż nieruchomości po śmierci dożywotnika nie będzie obciążona 19% podatkiem od zbycia. Zwolnienie to dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Zasiedzenie udziału w nieruchomości. Czy podlega opodatkowaniu?

W artykule omawia się interpretację podatkową dotyczącą zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia udziału w nieruchomości przez zasiedzenie. Pytający, będący współwłaścicielem ułamkowej części nieruchomości, zwrócił się do fiskusa w celu uzyskania jasności w tej sprawie. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że w tym przypadku przysługuje zwolnienie z podatku, a podstawą jest art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednakże, artykuł podkreśla konieczność aktualizacji danych w księgach wieczystych, aby uniknąć nieścisłości w zapisach dotyczących właścicieli nieruchomości.

Czy powiat ma prawo do odliczenia VAT z inwestycji w wyznaczenie tras rowerowych?

W artykule przedstawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą możliwości odliczenia podatku VAT przez powiat w związku z inwestycją w wyznaczenie tras rowerowych. Wnioskodawca, będący podatnikiem VAT, planuje skonsolidowane rozliczanie podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi. Sprawdzamy, czy powiat będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycją.

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może odzyskać VAT od zakupów w ramach projektu UE?

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wraz z projektem finansowanym przez UE zakupił sprzęt medyczny do walki z COVID-19. Jednak organ podatkowy stwierdził, że zakład nie ma prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego od tych zakupów. Wynika to z faktu, że sprzęt będzie wykorzystywany do czynności zwolnionych z podatku.

Czy gmina może odliczyć VAT związany z inwestycją w infrastrukturę rekreacyjną?

Gmina będzie musiała zmierzyć się z brakiem możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT związanych z realizacją projektu infrastruktury rekreacyjnej. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, zgodnie z którą gmina nie spełnia przesłanek umożliwiających odliczenie podatku, ponieważ inwestycje gminy nie są opodatkowane VAT. To oznacza, że gmina nie będzie mogła obniżyć kwoty podatku należnego o naliczony podatek VAT. Przedstawiamy szczegóły tej decyzji.

Czy darowizna udziałów w spółce jawnej podlega opodatkowaniu VAT?

Artykuł dotyczy interpretacji w sprawie opodatkowania darowizny udziałów w spółce jawnej podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawczyni, prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, zamierza przekazać udziały swojej spółki mężowi. Celem jest ustalenie, czy taka darowizna będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Fiskus wydał oficjalne stanowisko, zgodnie z którym darowizna udziałów nie podlega opodatkowaniu VAT, jako że nie jest traktowana jako czynność związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przeczytaj dalszy artykuł, aby poznać szczegóły tej interpretacji.

Czy powiat będzie mógł odzyskać VAT od zakupów sprzętu i usług w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) odpowiedziała na zapytanie powiatu dotyczące możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów sprzętu i usług w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych. KIS stwierdził, że powiat nie będzie mógł odzyskać podatku, ponieważ te zakupy nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych. W artykule omówimy powody, dla których powiat nie będzie mógł zwrócić VAT oraz konsekwencje dla planowania projektów finansowanych ze środków unijnych.

Jakie są zasady rozliczania dochodów osiąganych z działalności prowadzonej na Ukrainie przez rezydenta Polski?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania dochodów z działalności prowadzonej na Ukrainie przez rezydenta Polski. Z tytułu działalności zarejestrowanej na Ukrainie wnioskodawca rozliczał się i opłacał podatek zgodnie z przepisami podatkowymi na Ukrainie.

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego dla obywateli Ukrainy. Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT?

Gmina zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem dotyczącym odliczenia VAT związanego z projektem rozwoju mieszkalnictwa socjalnego. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swoim stanowisku stwierdziła, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu. Artykuł omawia szczegóły interpretacji KIS.

Zasady wydawania interpretacji podatkowych według Ordynacji podatkowej

Interpretacje podatkowe są istotnym narzędziem, które pomaga podatnikom zrozumieć, jak prawo podatkowe ma zastosowanie do ich konkretnych sytuacji. Zasady wydawania interpretacji podatkowych są regulowane przez Ordynację podatkową. W tym artykule skupimy się na przybliżeniu treści artykułów 14a-14f tej ustawy.

Czy Stowarzyszenie musi opodatkować wartość budynku, którego nie jest właścicielem?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą sytuacji, w której Stowarzyszenie zastanawia się, czy powinno wliczać wartość budynku wybudowanego na jego gruncie przez dzierżawcę do podstawy opodatkowania. W skrócie, KIS uznał, że Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do wliczania tej wartości.

Stawka ryczałtu dla usług zarządzania projektami

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że stawka 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma zastosowanie do usług zarządzania projektami, które nie są związane z budownictwem.

Czy spłata kredytu z kwoty ze sprzedaży innego mieszkania spełnia warunki do skorzystania z ulgi na cele mieszkaniowe?

Pani, która posiada wspólną własność z małżonkiem, zaciągnęła kredyt hipoteczny na zakup mieszkania A. Następnie nabyła drugie mieszkanie B, częściowo w formie darowizny od rodziców. Po sprzedaży mieszkania B, użyła uzyskanych środków na spłatę kredytu dotyczącego mieszkania A. Teraz zastanawia się, czy spełnia warunki do skorzystania z ulgi na własne cele mieszkaniowe. 

Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia - stanowisko KIS

W najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił kwestie podatkowe związane z dobrowolnym umorzeniem udziałów w spółce bez wynagrodzenia.

Czy ochotnicza straż pożarna może odliczyć VAT od przebudowy świetlicy wiejskiej?

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) spotyka się z problemem braku prawa do odliczenia podatku VAT związanych z inwestycją w przebudowę świetlicy wiejskiej. Jak wynika z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej, zakupione towary i usługi nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych. To oznacza, że OSP nie będzie mogła obniżyć podatku należnego z podatku naliczonego.

Czy gmina może odzyskać VAT z inwestycji w rozbudowę placów zabaw?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą możliwości odzyskania podatku VAT przez gminę w związku z rozbudową placów zabaw. Według KIS, rozbudowa placu zabaw nie jest traktowany jako czynność opodatkowana, co oznacza, że gmina nie będzie mogła odzyskać naliczonego podatku VAT związanego z realizacją inwestycji.

Czy nieczynni podatnicy VAT mają prawo do odliczenia podatku VAT?

W artykule omawiamy problem odliczenia podatku VAT przez nieczynnych podatników VAT. Przedstawiamy przypadek pani prowadzącej usługi kosmetyczne, która otrzymała dotację na zakup środków trwałych, ale nie ma prawa do odzyskania VAT. Analizujemy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej, które wykluczają możliwość odliczenia dla nieczynnych podatników VAT. Zapraszamy do lektury, aby poznać konsekwencje tej interpretacji dla przedsiębiorców.

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT z realizacji inwestycji finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego?

W artykule omawiamy kwestię odliczenia podatku VAT przez gminę w związku z realizacją inwestycji finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zapytanie dotyczy interpretacji prawa do odliczenia podatku VAT, gdy gmina nie planuje sprzedaży opodatkowanej w ramach projektu. Analizujemy stanowisko organów podatkowych oraz konsekwencje dla gminy i administracji skarbowej. Przepisy ustawy o VAT stanowią klucz do rozstrzygnięcia tej kwestii.

Czy gmina może odliczyć VAT od zakupów związanych z realizacją projektu ochrona ptaków?

W artykule omawiamy kwestię odliczania podatku VAT przez gminy w kontekście realizacji projektów publicznych. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą możliwości odliczenia podatku VAT przez gminy, w których działalność oparta jest na realizowaniu zadań publicznych. Interpretacja ta ma duże znaczenie dla gmin, które ubiegają się o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czy gminy mają prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z tymi projektami? Dowiedz się więcej w dalszej części artykułu.

Czy wynajmujący samochody osobowe może odliczyć 100% podatku naliczonego?

Dyrektor KIS potwierdził, że wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100% z tytułu wydatków poniesionych na nabycie oraz użytkowanie samochodów osobowych, które będą przedmiotem najmu na rzecz innych podatników VAT oraz, że nie będzie miał obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu samochodów osobowych, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Usuwanie azbestu. Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT?

Miasto i gmina boryka się z problemem dotyczącym odliczenia podatku VAT związanej z realizacją projektu ... dotyczącego usuwania azbestu. Wniosek o dotację na ten cel został złożony, jednak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej żąda przedłożenia interpretacji indywidualnej w sprawie niemożności odliczenia VAT. Artykuł omawia stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów w tej kwestii, stwierdzając, że MiG nie posiada prawa do odliczenia podatku, co ma istotne konsekwencje finansowe dla realizacji projektu.

Czy spółka musi pobierać zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń w programie dla osób polecających?

W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia obowiązki płatnika związane z wypłatą nagród w ramach programu poleceń. W skrócie, jeśli nagrody są wypłacane osobom polecającym, stanowią one dla nich przychód podlegający opodatkowaniu. Jednak, w zależności od statusu osoby polecającej, obowiązki płatnika mogą się różnić.

Czy wypłata nagrody z programu motywacyjnego jest przychodem ze stosunku pracy?

Dyrektor KIS potwierdził, że w przypadku otrzymania nagrody lub jej części w formie wypłaty pieniężnej, stanowi ona dla wnioskodawcy tzw. przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT, a nie przychód ze stosunku pracy. 

Czy płatności otrzymane z tytułu gwarancji są opodatkowane VAT?

W najnowszym artykule omawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą opodatkowania płatności otrzymanych z tytułu gwarancji. W kontekście transakcji między dwiema spółkami, analizujemy, czy takie płatności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Czytając nasz artykuł, dowiesz się, jakie stanowisko zajmuje KIS w tej sprawie oraz jakie są możliwe konsekwencje dla przedsiębiorstw. Zapraszamy do lektury, aby uzyskać wyczerpujące informacje na ten temat.

Czy klimatyzacja z pompą ciepła może być odliczona od podatku dochodowego?

Ostatnia interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie możliwości odliczenia wydatków na zakup i montaż klimatyzacji z pompą ciepła w budynku mieszkalnym może przynieść ulgę wielu podatnikom. Według KIS, taki wydatek można uznać za przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które kwalifikuje się do odliczenia od podstawy opodatkowania. 

Czy przychody z najmu nieruchomości i urządzeń podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu?

W artykule omawia się kwestię opodatkowania przychodów z umów najmu nieruchomości i urządzeń na zasadzie zryczałtowanego podatku dochodowego. Wnioskodawca, planujący wynająć swoje posiadane mienie, zwrócił się do organów administracji skarbowej o wyjaśnienie, czy te przychody podlegają opodatkowaniu. 

REKLAMA