REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki jest opodatkowane PCC?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie wartość o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Jaką stawkę VAT powinien zastosować przedsiębiorca na sprzedaż lodów na wynos w wafelkach?

Dyrektor KIS wydał interpretację, dotyczącą stawki VAT na sprzedaż lodów na wynos w wafelkach lub papierowych kubkach - organ potwierdził, że zastosowanie stawki 5% dla sprzedaży lodów na wynos w wafelkach lub kubkach jednorazowych do 30 czerwca 2020 r. jest prawidłowe.

Czy umowa B2B z podologiem wyklucza możliwość zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji podatkowej wyjaśniła, że zawarcie umowy typu B2B pomiędzy właścicielką gabinetu kosmetologicznego, a osobą prowadzącą działalność związaną z podologią wyklucza możliwość zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

Czy wykazanie następstwa prawnego po spadkobraniu to nabycie prawa majątkowego?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstał w związku z nabyciem roszczenia o odszkodowanie tytułem dziedziczenia, a obowiązek zgłoszenia tego nabycia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego powstał dla z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o nabyciu spadku.

REKLAMA

Czy mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów dla przedstawień artystycznych?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) przychody generowane przez podatnika poprzez działalność gospodarczą, taką jak uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych i tworzenie zamówionych piosenek, nie spełniają warunków pozwalających na korzystanie z ulgi w postaci 50% kosztów uzyskania przychodów.

Czy banki są zobowiązane do pobierania podatku od odsetek i dyskonta od obligacji skarbowych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wypłacane na rzecz podatników odsetki lub dyskonta od obligacji skarbowych oraz obligacji innych niż skarbowe wyemitowanych po 2018 r. nie generują obowiązku pobrania podatku przez bank jako płatnika.

Czy stypendia dla studentów z Ukrainy są zwolnione z PIT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że stypendia wypłacane w ramach specjalnego programu stypendialnego dla studentów i naukowców z Ukrainy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy przedsiębiorca świadczący usługi techniczne bez usług doradczych może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że przedsiębiorca, który prowadzi działalność usługową, ale nie świadczy usług doradczych, nie jest zobowiązany do odprowadzania VAT od swoich usług przy założeniu, że spełnia pozostałe warunki określone w przepisach.

REKLAMA

Czy podatnik, który świadczy usługi budowlane za granicą, musi uwzględniać je w limicie obrotów VAT?

Dyrektor KIS potwierdził, że nie wlicza się do limitu, określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, przychodów za usługi budowlane dla nieruchomości, które mieszczą się za granicą.

Jak rozliczać dochody z transakcji walut wirtualnych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację indywidualną potwierdzającą konieczność opodatkowania kupna i sprzedaży walut wirtualnych.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z zakupem wozu asenizacyjnego?

Dyrektor KIS potwierdził, że w związku z zakupem wozu asenizacyjnego Gmina będzie miała możliwość odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim towar będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. 

Czy komornik sądowy musi odprowadzić podatek VAT od sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że co do zasady opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym jest obciążone podatkiem VAT. KIS uznała, że upływ dostatecznie długiego czasu od pierwszego zasiedlenia nieruchomości, wyklucza możliwość traktowania transakcji jako pierwszego zasiedlenia, co skutkuje zastosowaniem zwolnienia, zgodnie z ustawą o VAT.

Czy otrzymanie pożyczki zagranicznej wymaga opłacenia PCC oraz powiadomienia urzędu skarbowego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że umowa pożyczki zawarta we Francji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce z uwagi na brak spełnienia warunków dotyczących miejsca zawarcia umowy oraz miejsca zamieszkania stron.

Czy działalność safety assessora produktów kosmetycznych podlega opodatkowaniu VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, zgodnie z którą czynności związane z oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych nie podlegają opodatkowaniu VAT. 

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów dokonywanych przez oddział w Polsce?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT dotyczącego zakupów dokonywanych przez oddział w Polsce, ponieważ nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Czy można rozliczyć podatek dochodowy od wydawania gier komputerowych jako ryczałt od wynagrodzenia?

Czy sprzedaż działek nabytych przez zasiedzenie może być zwolniona od podatku dochodowego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że nieruchomości nabyte w drodze zasiedzenia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli sprzedaż nastąpiła po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Czy darowizna przedsiębiorstwa na rzecz siostry podlega opodatkowaniu PCC?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że zorganizowana część przedsiębiorstwa przekazywana w formie darowizny nie generuje obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych po stronie darczyńcy. Obowiązek podatkowy przy umowie darowizny ciąży na obdarowanym.

Czy wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną podlega uldze termomodernizacyjnej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną prowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej budynku i spełnia kryteria do zastosowania ulgi termomodernizacyjnej. 

Czy wartość darowizny sauny i siłowni na rzecz wspólnoty mieszkaniowej jest zwolniona z CIT?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są zwolnione z podatku, pod warunkiem że są przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. 

Czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej na remont mieszkania w budynku bez formalnej formy organizacyjnej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny wnioskodawczyni, w którym zostały wyodrębnione trzy lokale, nie spełnia warunków do zastosowania ulgi termomodernizacyjnej, ponieważ wydatki na realizację przedsięwzięcia dotyczą wyłącznie budynku jednorodzinnego.

Czy współwłaściciel konta bankowego musi odprowadzić podatek od otrzymanego spadku?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) skutkiem podatkowym otrzymania w spadku środków gromadzonych na koncie bankowym przez współwłaściciela konta jest obowiązek zgłoszenia nabycia całej kwoty środków pozostałych na koncie jako spadkobiercy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Czy sprzedaż udziałów w spółdzielni rolnej jest opodatkowana ryczałtem 19%?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że dochód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w rolniczej spółdzielni produkcyjnej podlega opodatkowaniu stawką ryczałtową w wysokości 19%.

Czy brak zarzutu przedawnienia wpływa na przychód podatkowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przedawnienie zobowiązania cywilnoprawnego nie generuje przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile dłużnik nie podniesie skutecznie zarzutu przedawnienia.

Czy nagroda pieniężna wypłacona z zagranicznej spółki stanowi przychód z innych źródeł?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że otrzymanie nagrody lub jej części w formie wypłaty pieniężnej z zagranicznej spółki w związku z udziałem w programie motywacyjnym, stanowić będzie dla pracownika tzw. przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy darowizna od matki przekazana na konto osoby trzeciej jest zwolniona od podatku od spadku i darowizn?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że kluczowym warunkiem zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest przekazanie darowizny na rachunek bankowy obdarowanego. W sytuacji, gdy środki te zostały wpłacone na konto osoby trzeciej, zwolnienie nie ma zastosowania. W konsekwencji, otrzymana darowizna podlega opodatkowaniu zgodnie z ogólnymi zasadami.

Czy sprzedaż wydzierżawionej nieruchomości jest zwolniona z VAT?

Dyrektor KIS potwierdził, że planowana sprzedaż wydzierżawionej wcześniej nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, w związku z art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT.

Czy sprzedaż samochodu po zakończeniu umowy leasingu będzie podlegała opodatkowaniu?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że sprzedaż samochodu po zakończeniu umowy leasingu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy kosmetyczka może korzystać ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży kosmetyków i perfum?

Dyrektor KIS potwierdził, że kosmetyczka świadcząca w swoim gabinecie usługi kosmetyczne, która dodatkowo prowadzi sprzedaż stacjonarną w swoim salonie, tj. w miejscu świadczenia usług kosmetycznych, która to sprzedaż obejmuje kosmetyki i perfumy, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT wg. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. 

Czy należy opodatkować w Polsce odsetki zgromadzone na koncie oszczędnościowym w Indiach?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w ostatnim czasie przyjrzała się kwestii opodatkowania dochodów osiąganych przez polskich rezydentów z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w Indiach. Podatnicy są zobowiązani do uiszczenia podatku od tych dochodów w Polsce, jednak należy wziąć pod uwagę wcześniejsze opodatkowanie w Indiach oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Indiami.

Czy spółka może zaliczyć koszty związane z relokacją pracowników i ich rodzin do kosztów uzyskania przychodów?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że jeżeli wydatki ponoszone przez spółkę w związku z oddelegowaniem pracowników wraz z rodzinami do Polski mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i służą realizacji celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów, to mogą zostać zaliczone przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów. 

Czy rezydent podatkowy Norwegii powinien opodatkować w Polsce wyłącznie przychody z najmu nieruchomości?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że osoba będąca rezydentem podatkowym Norwegii jest zobowiązana opodatkować w Polsce jedynie przychody z najmu nieruchomości położonej na terytorium Polski. Wynagrodzenie otrzymywane z pracy za granicą powinno być rozliczane wyłącznie w Norwegii.

Czy usługi informatyczne można opodatkować w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%?

Dyrektor KIS potwierdził, że usługi świadczone przez Wnioskodawczynię, objęte kodami PKWiU 62.02.30.0 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informacyjnych i sprzętu komputerowego", mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%.

Czy spółka może odliczyć stratę po przekształceniu?

Według Krajowej Informacji Skarbowej, dopuszczalne jest obniżenie dochodu osiągniętego przed przekształceniem o wysokość nieodliczonej straty poniesionej po przekształceniu. 

Czy usługa wynajmu agregatu prądotwórczego dla zagranicznego usługobiorcy jest opodatkowana VAT-em w Polsce?

Dyrektor KIS potwierdził, że usługi polegające na wynajmie agregatu prądotwórczego świadczone przez polską Spółkę na rzecz usługobiorcy - zagranicznego kontrahenta z siedzibą w Dubaju, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

Czy przychód z programu motywacyjnego stanowi "przychód z innych źródeł" według Ustawy o PIT?

Decyzja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdza, że przychody z programów motywacyjnych prowadzonych przez zagraniczne spółki matki nie są traktowane jako przychody ze stosunku pracy, lecz jako "przychód z innych źródeł". To ważne rozstrzygnięcie dla wielu pracowników polskich firm należących do międzynarodowych korporacji, którzy mogą korzystać z podobnych programów motywacyjnych.

Czy przychody z najmu prywatnego mieszkania opodatkowane są ryczałtem?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że mieszkanie wynajmowane krótkoterminowo jest źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Czy lokata terminowa jest opodatkowania PCC?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że wnioskodawczyni nie musi rozliczać podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu współposiadania lokaty terminowej i wpłacenia na nią środków przez jej ojca.

Czy Spółka produkująca wyroby z całkowicie skażonym alkoholem etylowym musi stosować dokument e-SAD?

Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawca, który w ramach działalności gospodarczej sprzedaje środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe, w składzie których znajduje się skażony alkohol, jest zobowiązany do stosowania dokumentu e-SAD dla przemieszczeń wyrobów w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Czy świadczenia rodzinne z USA są opodatkowane w Polsce?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że renta wdowia jest świadczeniem rodzinnym, przyznanym na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w związku z tym jest zwolniona z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy spółka ma prawo obniżyć cenę usługi i podstawę opodatkowania VAT w przypadku reklamacji usługi?

Dyrektor KIS potwierdził, że po uznaniu reklamacji usługi, która to reklamacja została złożona przez klienta, powinno dojść do obniżenia ceny za świadczoną usługę, a tym samym podstawy opodatkowania w podatku VAT. W zależności od momentu rozpoznania reklamacji odbywać się to powinno poprzez wystawienie faktury z podstawą opodatkowania nie obejmującą kwoty obniżki ceny dokonanej w wyniku reklamacji.

Czy pomoc z programu rządowego zwalnia spółkę z opodatkowania VAT?

Dyrektor  Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że pomoc otrzymana z rządowego programu Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r., nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie ma bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych towarów i usług. 

Czy ulga podatkowa dotycząca sprzedaży nieruchomości obejmuje budowę domu letniskowego i zakup mieszkania?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła możliwość zwolnienia od podatku dochodu ze sprzedaży nieruchomości w związku z wydatkowaniem przychodu na własne cele mieszkaniowe, w przypadku wnioskodawcy na budowę domu letniskowego i zakup mieszkania, w którym zamierza zamieszkać do czasu ukończenia domu letniskowego.

Czy przychody z uczestnictwa w zagranicznych konferencjach są opodatkowane ryczałtem 3%?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że przychody z nieodpłatnych świadczeń otrzymanych na pokrycie kosztów uczestnictwa w zagranicznych konferencjach i kongresach obejmujących rejestrację na konferencję, bilety lotnicze, hotele, transport naziemny, diety podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 3%.

Czy faktury wystawione przez firmę małżonki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że faktury wystawione przez małżonkę mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze, a wydatki zostały właściwie zewidencjonowane.

Czy możliwa jest ponowna zmiana formy opodatkowania z zasad ogólnych na podatek liniowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że jeżeli podatniczka złożyła zeznanie na formularzu PIT-36, deklarując opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2022 r. według skali podatkowej i rezygnację z opodatkowania podatkiem liniowym, to nie może zrezygnować z tej formy opodatkowania przez złożenie korekty zeznania rocznego za 2022 rok.

Czy można zmienić formę opodatkowania za 2022 rok z zasad ogólnych na podatek liniowy? Przypadek błędnie złożonej deklaracji PIT-36

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że podatnik po złożeniu zeznania PIT-36 nie ma możliwości złożenia PIT 36L i tym samym zmiany formy opodatkowania za rok 2022 z opodatkowania według skali podatkowej (na zasad ogólnych) na podatek liniowy.

Czy spółka musi opodatkować wynajem pracowników z Estonii?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że polska spółka nie musi pobierać podatku u źródła przy wypłacie należności za wynajem pracowników pomiędzy estońskim podmiotem gospodarczym. W ocenie KIS spółka może zastosować obniżoną stawkę lub nie pobrać podatku zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe jest zwolniony z opodatkowania?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży 1/2 nieruchomości otrzymanej przez podatnika w darowiźnie od rodziców, przeznaczony zostanie w całości na zakup lokalu mieszkalnego na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych, to środki na to przeznaczone są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Zwolnienie to przysługuje również wtedy, gdy nabyte mieszkanie czasowo zostanie wynajęte osobie trzeciej.

Czy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ma prawo do obniżenia podatku w związku z realizacją inwestycji?

Dyrektor KIS potwierdził, że jeżeli wyliczony przez Wnioskodawcę prewspółczynnik nie będzie przekraczał 2%, a Państwa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna uzna - jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie - że wynosi on 0%, to nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją inwestycji.

REKLAMA