REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Prawo do odliczenia

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy Spółka ma prawo do odliczenia VAT z faktur za transport międzynarodowy z błędną stawką VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych za usługi transportowe, nawet jeżeli faktury te zawierają stawkę VAT 23% przy usługach transportu międzynarodowego towarów, dla których przewidziana jest stawka VAT 0%.

Czy można odliczyć VAT w związku z budową, modernizacją, wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem hotelu pracowniczego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z budową, modernizacją, podstawowym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem hotelu pracowniczego, jednak tylko w części, w jakiej obiekt ten wykorzystywany jest do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. 

Czy gmina może odliczyć vat od projektu budowy pływalni?

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że wniesienie budynku pływalni aportem do spółki komunalnej po zakończeniu projektu budowlanego nie jest zwolnione od podatku VAT.

Czy miasto może odliczyć VAT od inwestycji w stację ładowania pojazdów elektrycznych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że miasto ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych, uznając działania miasta za czynności opodatkowane VAT.

REKLAMA

Czy organizacja działająca na rzecz niewidomych może odliczyć VAT od zakupów na kampanię edukacyjną?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, ponieważ zakupy w ramach projektu nie były związane z opodatkowaną działalnością, a działalność miała charakter niezarobkowy i nie miała na celu osiągania zysku.

Czy zdigitalizowane faktury pozwalają na odliczenie VAT w świetle polskiego prawa podatkowego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że archiwizowanie papierowych dokumentów księgowych wyłącznie w formie elektronicznej jest dopuszczalne, a odliczenie podatku VAT od zakupu, który jest udokumentowany jedynie zdigitalizowaną kopią, jest zgodne z przepisami prawa.

Czy można odliczyć VAT od budowy budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z budową budynku o charakterze mieszkalno-biurowym, ponieważ budynek ten będzie przez niego wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i nie będzie wykorzystywany do celów prywatnych.

Czy przedsiębiorca może odliczyć VAT od materiałów budowlanych użytych w remoncie pokoju, który jest przeznaczony do wykonywania działalności gospodarczej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że można odliczyć podatek VAT naliczony od materiałów budowlanych wykorzystanych do remontu i wydzielenia pokoju w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

REKLAMA

Czy aport stacji uzdatniania wody do spółki podlega opodatkowaniu VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że aport stacji uzdatniania wody do spółki podlega opodatkowaniu VAT, a gmina dokonująca aportu ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na realizację inwestycji budowy stacji.

Czy można odliczyć VAT od realizacji projektu budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że miasto nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od projektu związanego z budową kompleksu turystyczno-rekreacyjnego, który ma zostać udostępniony bezpłatnie, ponieważ projekt ten nie jest wykorzystywany w działalności opodatkowanej.

Czy Stowarzyszenie ma prawo odliczyć VAT od wydatków na budowę ogrodu dla chorych?

Dyrektor KIS potwierdził, że Stowarzyszenie, które świadczy usługi opieki paliatywnej, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących dostawę towarów i usług, w związku z realizacją projektu polegającego na budowie ogrodu dla chorych i ich bliskich odwiedzających w hospicjum. Wynika to z faktu, że towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Czy rolnik może odliczyć VAT bez numeru NIP na fakturach zakupu oleju opałowego?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) rolnik ma prawo dokonać odliczenia podatku VAT z faktur na zakup oleju opałowego, mimo braku numeru NIP, ponieważ brak numeru NIP jest jedynie wadą techniczną, która nie wpływa na prawo do odliczenia podatku.

Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych związanych z inwestycją w rozbudowę oczyszczalni ścieków?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że Gmina realizując zadanie jest podatnikiem podatku VAT, a tym samym jest uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych w całości.

Czy Stowarzyszenie może odliczyć VAT z faktur w projekcie finansowanym ze środków publicznych?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości ani w części w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków publicznych. Wynika to z faktu, że Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada statusu podatnika VAT. 

Kiedy Gmina ma prawo odliczyć podatek VAT przy inwestycji w sieć kanalizacyjną?

Dyrektor KIS potwierdził, że gmina może odliczyć VAT z faktur za budowę sieci kanalizacyjnej oraz eksploatację tej sieci. Według stanowiska organu, gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT z faktur za inwestycję, gdyż nie dotyczy ona jednostki organizacyjnej gminy. Ponadto, gmina może odliczyć VAT w 100% z kosztów eksploatacji sieci, gdy jest jej właścicielem. 

Czy Parafia może odliczyć VAT od wydatków, związanych z realizacją projektu grantowego?

Dyrektor KIS potwierdził, że Parafia nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków projektu grantowego w związku z tym, iż nie będą one wykorzystywane w działalności opodatkowanej podatkiem VAT Wynika to z ustawy – art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Czy Gmina może odliczyć VAT od wydatków na budowę kaplicy na cmentarzu komunalnym?

Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową kaplicy na cmentarzu komunalnym - potwierdził Dyrektor KIS. 

Czy Stowarzyszenie, które działa jako lokalna grupa działania, może odzyskać podatek VAT związany z projektami unijnymi?

Dyrektor KIS potwierdził, że Stowarzyszeniu, które realizuje projekt współpracy, realizowany w partnerstwie z innymi krajowymi lokalnymi grupami działania, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Czy można samodzielnie opodatkować najem nieruchomości objętych ustawową wspólnością małżeńską podatkiem VAT? Jakie prawa przysługują podatnikowi w zakresie odliczenia podatku naliczonego?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że Wnioskodawca może samodzielnie opodatkowywać podatkiem VAT usługi najmu nieruchomości, stanowiących ustawową wspólność małżeńską oraz, że Wnioskodawca może dokonać pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z działalnością opodatkowaną.

Czy adwokat ma możliwość odliczenia podatku VAT od zakupu zegarka?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację podatkową dotyczącą zaliczenia zakupu mechanicznego zegarka jako kosztu uzyskania przychodu dla adwokata prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. W odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy, KIS potwierdziła, że zegarek może być uznany za niezbędne narzędzie do prawidłowego zapisywania czasu pracy, a tym samym można odliczyć podatek VAT związany z tym zakupem.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach programu "Polski Ład", ze środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czy Gmina ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego od faktur otrzymanych od wykonawców?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, dotyczącą możliwości obniżenia podatku należnego przez Gminę - organ potwierdził, że Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy realizowali roboty dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie, jak i faktur otrzymanych od wykonawców, którzy będą prowadzić roboty, dotyczące budowy komory pomiaru przepływu ścieków w miejscowości wraz z zasilaniem energetycznym w ramach zadania.

Czy Miastu przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT przy towarów, usług i robót budowlanych lokali mieszkalnych, przeznaczonych dla obywateli Ukrainy?

Dyrektor KIS potwierdził brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu związanego z przygotowaniem lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy. 

Czy firma ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego, zawartego w fakturach zakupu samochodów osobowych i pozostałych wydatków z nimi związanych, użytkowanych wyłącznie do działalności polegającej na ich odprzedaży?

Dyrektor KIS potwierdził, że istnieje możliwość odliczenia 100% podatku VAT z faktur dokumentujących wszelkie wydatki związane z przygotowaniem samochodu do sprzedaży. Jest tak w przypadku, jeśli wszelkie naprawy, czyszczenie czy inne zabiegi konserwujące pojazdów, są dokonywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i są niezbędne do utrzymania przedmiotowych pojazdów w stanie technicznym nadającym się do dalszej odsprzedaży.

Czy można odliczyć VAT z zakupu prezentów reklamowych? Czy prezenty nieodpłatne podlegają opodatkowaniu?

Dyrektor KIS potwierdził, że Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup Prezentów, które Spółka przekazuje następnie kontrahentom oraz, że w związku z przekazywaniem Prezentów kontrahentom, Spółka będzie miała obowiązek naliczenia podatku należnego z tytułu odpłatnej dostawy towarów zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, z wyłączeniem Prezentów, których jednostkowa cena nabycia (o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT) nie przekracza 20 zł.

Czy gmina odliczy VAT z faktur dotyczących usuwania odpadów rolniczych?

Gmina planuje zrealizować projekt z dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego zadania, gmina będzie usuwać folie rolnicze i inne odpady z nieruchomości na terenie gminy. W artykule omówimy, czy gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją projektu, zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej. Przedstawimy również stanowisko organu administracji skarbowej w tej sprawie.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT w związku z inwestycją w badawczy odwiert geotermalny?

Dyrektor KIS potwierdził brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w zakresie wykonania badawczego odwiertu geotermalnego.

Czy podmiot niebędący czynnym płatnikiem VAT może odliczyć podatek VAT?

W artykule omawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT przez podmioty niebędące czynnymi płatnikami VAT. Stanowisko KIS wskazuje, że taka możliwość nie przysługuje, jeśli podmiot nie jest zarejestrowany jako płatnik VAT. Artykuł analizuje konsekwencje tej interpretacji dla pytającego oraz dla organów administracji skarbowej.

Czy gmina otrzymująca dotację na transport i utylizację azbestu może odliczyć VAT?

Gmina staje przed pytaniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją zadania transportu i utylizacji azbestu. W odpowiedzi, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że organy władzy publicznej, takie jak gmina, nie są uznawane za podatników VAT w przypadku realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, z wyłączeniem umów cywilnoprawnych. W praktyce oznacza to, że gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT od faktur, nawet jeśli otrzyma dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czy można odliczyć VAT związany z realizacją projektu badawczego?

W artykule omawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą odliczenia podatku VAT naliczonego przez centrum prowadzące badania nad zrównoważoną produkcją i konsumpcją żywności. Centrum planuje skomercjalizować wyniki badań i zakupuje towary i usługi w ramach projektu. KIS potwierdza, że centrum ma prawo do odliczenia VAT od tych wydatków, co pozwoli mu zminimalizować koszty i wpłynie na zgodność z przepisami prawa podatkowego.

Czy można odliczyć VAT z zakupu materiałów i usług na rozbudowę budynku handlowo-usługowego?

W artykule omawiamy kwestię odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cel handlowo-usługowy. Na podstawie interpretacji KIS dowiadujemy się, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą w branży budowlanej ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, jeśli wszystkie nabyte materiały i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Istotne jest również, że po zakończeniu inwestycji budynek będzie w całości służył działalności gospodarczej.

Przebudowa oczyszczalni ścieków. Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT?

Gmina zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług związanych z przebudową oczyszczalni ścieków. Organ podatkowy udzielił odpowiedzi, w której wskazał na prawo odliczenia podatku naliczonego jedynie w przypadku czynności opodatkowanych. W artykule omawiamy treść interpretacji oraz stanowisko organu podatkowego w tej sprawie.

Czy spółka leasingowa może przechowywać faktury zakupowe wyłącznie w formie elektronicznej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, która dotyczy przechowywania faktur zakupowych przez spółkę leasingową. Zgodnie z interpretacją, spółka może przechowywać faktury wyłącznie w formie elektronicznej, ale musi spełnić określone warunki.

Czy powiat może odzyskać podatek VAT związany z inwestycją?

Powiat zwrócił się do organu podatkowego, aby dowiedzieć się, czy może odzyskać podatek od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji. Jakie stanowisko zajęła Krajowa Informacja Skarbowa?

Budowa budynku na gruncie wydzierżawionym. Czy spółka odliczy VAT?

Artykuł dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę budynku, który będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej. Organ podatkowy wyjaśnia, że spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku, jeśli budynek będzie służył opodatkowanym czynnościom. Posiadanie pozwolenia na budowę nie jest konieczne, ale spółka musi terminowo obniżyć podatek należny. W przypadku niedotrzymania terminu, można dokonać korekty deklaracji podatkowej.

Nabycie świadczeń związanych z usługami zakwaterowania. Czy spółka odliczy VAT?

W artykule omawia się interpretację prawa podatkowego dotyczącą możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przez spółkę, która świadczy usługi zakwaterowania w hotelu pracowniczym. Wnioskodawca twierdzi, że istnieje związek pomiędzy ponoszonymi wydatkami a generowanym podatkiem należnym. Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej w tej sprawie.

Czy podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o o kwotę podatku naliczonego, wynikające z faktury zakupu środka trwałego w postaci mini koparki?

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podatnikom przysługuje ulga podatkowa na zakup środków trwałych do celów prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że podatnicy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego wynikającego z faktury zakupu. Oznacza to, że mogą zyskać korzyści finansowe.

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej. Czy można odliczyć VAT?

Gmina, realizując remont i modernizację świetlicy wiejskiej, wystawiła faktury na siebie jako podatnika VAT czynnego. Jednakże, organy administracji skarbowej uznały, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ budynek świetlicy nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych VAT. W artykule omawiamy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej oraz konsekwencje tej interpretacji dla gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego.

Budowa drogi gminnej. Czy można odliczyć VAT?

Gmina stara się o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022. Jednakże, organy administracji skarbowej wydały interpretację, która wyklucza możliwość odliczenia podatku VAT od faktur dotyczących planowanej inwestycji. To oznacza, że gmina nie będzie mogła odzyskać tego podatku, co może wpłynąć na koszty projektu. Ponadto, organy administracji skarbowej nie uznają podatku VAT za wydatek kwalifikowalny, co stwarza potencjalne problemy z uzyskaniem oczekiwanej pomocy finansowej.

Czy gmina ma prawo obniżyć VAT od zakupu paliwa stałego?

Gmina, będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT, zawarła umowę na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla mieszkańców. W związku z tym, gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem paliwa. Interpretacja KIS potwierdza, że Gmina może wykorzystać zakupione paliwo do czynności opodatkowanych, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z realizacją tego zadania. Artykuł omawia szczegóły tej interpretacji oraz korzyści, jakie przynosi dla gminy.

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury wystawionej przez Komornika Sądowego?

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Komornika, mimo że dłużnik nie figuruje w rejestrze podatników VAT - potwierdził Dyrektor KIS.

Czy gmina może odliczyć VAT od inwestycji drogowej?

Gmina, będąca aktywnym podatnikiem VAT, złożyła wniosek o odliczenie podatku VAT od nabytych towarów i usług w ramach budowy nowej drogi gminnej. Jednak, zgodnie z interpretacją KIS, gmina nie może tego zrobić, powołując się na konkretny przepis.

Czy rolnik może odliczyć VAT z faktur na budowę magazynu?

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, dotyczącą odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych, użytych do budowy magazynu. Rolnik, będący czynnym podatnikiem VAT, ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur, jeśli magazyn będzie wykorzystywany zarówno do celów rolniczych, jak i do wynajmu. 

Czy Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej, może odzyskać podatek VAT związany z realizacją projektu grantowego?

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wydał interpretację w kwestii możliwości odzyskania podatku VAT przez stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej. Stowarzyszenie, które planuje zakup ringu bokserskiego z grantu, nie będzie mogło odzyskać podatku VAT związanego z tą operacją. 

Utworzenie skweru rekreacyjnego. Czy gmina może odliczyć VAT?

Gmina składa zapytanie do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z inwestycją w utworzenie skweru rekreacyjnego. Projekt, finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ma na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców. Jednak odpowiedź KIS jest negatywna – gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT, ponieważ infrastruktura nie będzie wykorzystywana do celów opodatkowanych. Artykuł analizuje konsekwencje tej interpretacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

Modernizacja oświetlenia boiska sportowego. Czy można odliczyć VAT?

Gmina, realizując modernizację oświetlenia boiska sportowego, natknęła się na trudności związane z odliczeniem podatku VAT. Według interpretacji organu, gmina nie ma prawa do takiego odliczenia, co oznacza pełne obciążenie kosztów. Artykuł analizuje stanowisko KIS/MF oraz implikacje tej interpretacji dla gmin, które planują inwestycje finansowane ze środków własnych.

Przekazywanie kart finansowych pracownikom. Czy jest objęte VAT?

Mamy interpretację Krajowej Izby Skarbowej dotyczącą opodatkowania kart finansowych przekazywanych przez spółkę pracownikom. Wnioskodawca, będący zarejestrowanym podatnikiem VAT, zastosował się do wytycznych KIS i uzyskał potwierdzenie swojego stanowiska. W świetle interpretacji, przekazanie kart stanowi odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu VAT. Jednocześnie spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie kart.

Inwestycja w przebudowę oczyszczalni ścieków. Czy gmina może odliczyć VAT?

Gmina realizuje inwestycję w przebudowę oczyszczalni ścieków, mającą na celu poprawę infrastruktury i jakości życia mieszkańców. Pytanie, czy gmina będzie mogła odliczyć w całości podatek VAT od realizowanej inwestycji, zostało skierowane do Krajowej Izby Skarbowej (KIS).

Wydatki na infrastrukturę rekreacyjną. Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT?

W artykule omawiamy kontrowersję związane z możliwością odliczenia podatku VAT przez gminę od wydatków zrealizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), gmina nie ma prawa do takiego odliczenia, gdyż działania realizowane w ramach projektu nie są opodatkowane VAT ani nie są związane z działalnością gospodarczą.

Budowa infrastruktury sieci kanalizacji i wodociągowej. Co z odliczeniem VAT?

Gmina realizująca inwestycje w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich zadała pytanie, czy będzie mogła odliczyć VAT naliczony od wydatków związanych z budową infrastruktury sieci kanalizacji i wodociągowej. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że gmina, będąc czynnym podatnikiem VAT, będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ infrastruktura ma być udostępniona na rzecz spółki w ramach umowy dzierżawy. To oznacza, że gmina będzie mogła zredukować obciążenie podatkowe i skorzystać z pozytywnego wpływu na jej finanse.

REKLAMA