REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Odliczenie podatku od towarów i usług

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy można odliczyć pełen VAT od zakupu i eksploatacji quada?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła możliwość pełnego odliczenia podatku VAT od zakupu quada jako ciągnika rolniczego oraz związanych z nim wydatków eksploatacyjnych uznając, że pojazd ten nie podlega ograniczeniom dotyczącym odliczeń przewidzianych dla typowych pojazdów samochodowych.

Czy można odliczyć podatek VAT na podstawie faktur przechowywanych w formie elektronicznej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że spółka może przechowywać faktury zakupu wyłącznie w formie elektronicznej, zachowując przy tym prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Czy błędny NIP na fakturze wyklucza prawo do odliczenia VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że błędny numer NIP na fakturze nie uniemożliwia odliczenia podatku VAT naliczonego, o ile spełnione są pozostałe formalne warunki odliczenia, a transakcja jest prawidłowo udokumentowana i odzwierciedla rzeczywiste zdarzenie gospodarcze.

Czy można obniżyć podatek należny o podatek naliczony w przypadku leasingu samochodu nieprzeznaczonego do czynności opodatkowanych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że podatnik planujący zawrzeć umowę leasingu operacyjnego samochodu, który nie będzie używany do czynności opodatkowanych, nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

REKLAMA

Czy salon optyczny może odliczyć VAT od zakupu urządzeń do pomiaru wad wzroku?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że zakup urządzeń do pomiaru wad wzroku uprawnia do odliczenia podatku naliczonego w części odpowiadającej proporcji związanej z czynnościami opodatkowanymi.

Czy gmina może odliczyć VAT od wydatków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do świadczenia odpłatnych usług?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wykorzystywanej wyłącznie do świadczenia odpłatnych usług odprowadzania ścieków dla zewnętrznych odbiorców.

W jakiej wysokości można odliczyć podatek VAT od rat leasingowych oraz innych wydatków eksploatacyjnych kampera, który częściowo jest wykorzystywany w działalności gospodarczej?

Dyrektor KIS potwierdził, że osobie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie dietetyki, przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o 50% kwoty podatku wynikającego z faktur wystawionych tytułem rat leasingowych oraz pozostałych wydatków eksploatacyjnych z tytułu nabycia pojazdu samochodowego typu kamper, bez prowadzenia ewidencji pojazdu i zgłoszenia VAT-26.

Czy można odliczyć VAT od zakupu i utrzymania koni w ramach działalności gospodarczej?

Dyrektor KIS potwierdził, że Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach kosztowych, poniesionych na zakup i utrzymanie koni, jeśli planowany zakup konia oraz towary i usługi związane z jego utrzymaniem opisane we wniosku będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. 

REKLAMA

Czy zmiana celu użytkowania samochodu z wyłącznie biznesowego na mieszany wymaga korekty VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że w przypadku zmiany przeznaczenia samochodu z czysto służbowego na mieszany, nie ma obowiązku dokonywania korekty podatku VAT od kosztów związanych z pojazdem.

Czy Gmina ma prawo do odzyskania podatku VAT po zakończeniu inwestycji?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z projektem realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT od inwestycji w plac zabaw?

Dyrektor KIS potwierdził, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturach zakupowych Gminy i otrzymanych w związku z budową baz rekreacyjnych.

Czy parkowanie samochodu służbowego pod domem pracownika uniemożliwia odliczenie 100% VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że samo parkowanie samochodu służbowego pod miejscem zamieszkania pracownika nie oznacza użycia go w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Czy gmina może odliczyć VAT zawiązany z organizacją wydarzenia publicznego?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu organizacji wydarzenia publicznego.

Czy można odliczyć VAT od usług zwolnionych podczas realizacji projektu inwestycyjnego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że wnioskodawca nie może odliczyć podatku VAT od zakupów związanych z projektem, ponieważ jego działalność jest zwolniona z VAT, a tym samym nie spełnia warunków do odliczenia.

Czy faktury z błędnym numerem NIP mogą być podstawą do odliczenia podatku VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT w deklaracji JPK VAT, pomimo braku akceptacji przez sprzedawcę noty korygującej dotyczącej korekty błędnego NIP-u nabywcy.

Czy Spółka, która otrzymała aport w postaci sieci ciepłowniczej, ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego?

Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli przedmiot aportu będzie wykorzystywany przez Spółkę w całości do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z wystawionej przez Gminę faktury, dokumentującej wniesienie do Spółki aportu w postaci sieci ciepłowniczej, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Czy gmina może odliczyć VAT w związku z budową drogi gminnej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT w związku z budową drogi gminnej. Przyczyną jest brak związku ponoszonych na inwestycję wydatków z występującymi po stronie gminy czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Czy gmina ma prawo odliczyć VAT od operacji montażu urządzeń placu zabaw?

W artykule przedstawiamy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na montaż urządzeń placu zabaw, jednak KIS stwierdziła, że gmina nie może odliczyć VAT w systemie tego podatku. Artykuł analizuje przepisy dotyczące odliczeń podatku VAT i ich zastosowanie w przypadku operacji realizowanych przez gminy.

Czy powiat ma prawo do odliczenia VAT z inwestycji w wyznaczenie tras rowerowych?

W artykule przedstawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą możliwości odliczenia podatku VAT przez powiat w związku z inwestycją w wyznaczenie tras rowerowych. Wnioskodawca, będący podatnikiem VAT, planuje skonsolidowane rozliczanie podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi. Sprawdzamy, czy powiat będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycją.

Czy gmina może odzyskać VAT z inwestycji w rozbudowę placów zabaw?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą możliwości odzyskania podatku VAT przez gminę w związku z rozbudową placów zabaw. Według KIS, rozbudowa placu zabaw nie jest traktowany jako czynność opodatkowana, co oznacza, że gmina nie będzie mogła odzyskać naliczonego podatku VAT związanego z realizacją inwestycji.

Czy wynajmujący samochody osobowe może odliczyć 100% podatku naliczonego?

Dyrektor KIS potwierdził, że wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100% z tytułu wydatków poniesionych na nabycie oraz użytkowanie samochodów osobowych, które będą przedmiotem najmu na rzecz innych podatników VAT oraz, że nie będzie miał obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu samochodów osobowych, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Czy gminy powinny opodatkować usługi odbioru ścieków od zewnętrznych podmiotów i jak odliczyć VAT?

Gmina jako podatnik VAT składa wniosek o interpretację przepisów dotyczących odpłatnych usług odbioru ścieków. Krajowa Informacja Skarbowa, odpowiadając na pytania Gminy, stwierdziła, że takie usługi podlegają opodatkowaniu VAT. Dodatkowo, Gmina może odliczyć VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną. Ta interpretacja ma istotne konsekwencje dla gminy oraz innych podmiotów, świadczących podobne usługi.

Budowa siłowni plenerowej. Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT?

Gmina (...) planuje budowę siłowni plenerowej, która będzie służyć mieszkańcom jako teren rekreacyjny. Projekt ten będzie częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednak, zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT naliczonego z faktur związanych z inwestycją. W artykule omówimy stanowisko KIS oraz konsekwencje tej interpretacji dla Gminy i innych podmiotów realizujących podobne projekty.

Czy spółka ma prawo obniżyć VAT związany z zabudową instalacji fotowoltaicznej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, potwierdzającą prawo spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w wysokości 1% od wydatków z tytułu realizacji zadania związanego z instalacją fotowoltaiczną. Spółka, będąca jedynym udziałowcem kościelnej osoby prawnej, świadczy usługi zdrowotne i wynajmuje pomieszczenia. Dzięki tej interpretacji, spółka może zredukować swoje obciążenie podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Czy park narodowy może odliczyć podatek VAT od projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Park narodowy zwrócił się do organów skarbowych w sprawie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organ administracji skarbowej stwierdził, że park nie ma prawa do odliczenia podatku, ponieważ wydatki nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną. Decyzja ta ma istotne konsekwencje dla parku, który nie będzie mógł odzyskać podatku VAT poniesionego na projekt.

Czy gmina może odliczyć VAT z wydatków na projekty publiczne?

W artykule omawiamy kwestię odliczania podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, na przykładzie gminy. Projekt realizowany przez gminę, współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, skłonił ją do zwrócenia się do organów administracji skarbowej z pytaniem, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanych z poniesionymi wydatkami. W odpowiedzi, Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, że gmina nie spełnia warunków do odliczenia VAT, gdyż nie działa jako podatnik VAT w przypadku realizacji projektów publicznych.

Budowa placu zabaw i mini boiska. Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT?

W artykule omawiamy zagadnienie odliczenia podatku VAT przez gminę związanego z budową placu zabaw i mini boiska. Interpretacja organu skarbowego wskazuje, że gmina nie ma prawa do odliczenia VAT od tych wydatków, gdyż obiekty są ogólnodostępne i nieodpłatne. Brak czynności opodatkowanych związanych z korzystaniem z placu zabaw i boiska wyklucza możliwość odliczenia podatku. Takie stanowisko może wpłynąć na koszty realizacji inwestycji przez gminę.

Wydatki na ekologiczne ogródki warzywno-kwiatowe. Czy można odliczyć VAT?

Gmina, będąca czynnym podatnikiem VAT, realizuje inwestycję finansowaną zarówno ze środków własnych, jak i ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją inwestycji są dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez dostawców/wykonawców na gminę. Gmina do tej pory nie dokonywała odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na inwestycję.

Wydatki na budowę pomostów rekreacyjnych. Czy gmina może odliczyć VAT?

Gmina zadała pytanie o odliczenie podatku VAT naliczonego związane z realizacją projektu budowy trzech pomostów rekreacyjnych. Krajowa Informacja Skarbowa ustaliła, że gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku, ponieważ inwestycja nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej. Ta interpretacja ma zastosowanie do innych podatników, którzy planują inwestycje niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

Czy uczelnia ma prawo odliczyć VAT od realizacji projektu dotyczącego łagodzenia skutków zmian klimatycznych?

W artykule omawiamy kwestię odliczania podatku naliczonego przez uczelnie publiczne realizujące projekty związane z ochroną środowiska. Uczelnia, będąca wnioskodawcą, zapytała o możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur związanych z projektem dotyczącym łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyklucza taką możliwość, argumentując brakiem związku między nabytymi towarami i usługami a opodatkowanymi czynnościami.

Inwestycja w sieć wodociągową. Czy gmina może odzyskać VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą odliczenia podatku VAT związanej z inwestycją gminy w budowę sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków. Zgodnie z nią, gmina będzie miała możliwość odzyskania VAT związanej z budową sieci wodociągowej, ale nie z budową oczyszczalni ścieków. Artykuł omawia stanowisko KIS oraz konsekwencje tej interpretacji dla gminy.

Czy gmina może odliczyć VAT od faktur za administrowanie cmentarzami komunalnymi?

W artykule omawiamy zagadnienie odliczania podatku VAT przez gminę od faktur za administrowanie cmentarzami komunalnymi. Podatnik, będący gminą, chciał się dowiedzieć czy przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od tych usług. KIS wydało interpretację w tej sprawie.

Czy można odliczyć VAT z faktur bez numeru NIP nabywcy lub z błędnym numerem NIP, jeżeli kontrahent nie podpisał noty korygującej?

Przedsiębiorcy często spotykają się z problemem odmowy podpisywania not korygujących przez kontrahentów, co może skutkować utrudnieniami w odliczaniu podatku VAT. W artykule omówiono interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 czerwca 2023 r., która potwierdza w takich przypadkach prawo przedsiębiorcy do odliczenia podatku VAT w przypadku faktur zawierających błędy formalne, takie jak brak numeru NIP nabywcy lub błędny numer NIP. 

Czy organizacja otrzymująca dofinansowanie UE może odliczyć VAT w swoim projekcie?

W artykule omawia się kwestię obniżenia podatku VAT należnego przez beneficjentów dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Analizowane jest stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej/Ministerstwa Finansów, które wskazuje, że organizacje realizujące projekty nie mają możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur związanych z projektem. Artykuł wyjaśnia, że działalność beneficjentów nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie VAT, co uniemożliwia odliczenie tego podatku.

Czy gmina może odzyskać VAT związany z realizacją inwestycji związanej z modernizacją budynku?

Gmina składa wniosek o dofinansowanie inwestycji związanej z modernizacją budynku. Jednak zgłasza wątpliwość, czy będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT. Według interpretacji organu skarbowego, Gmina nie będzie mogła odzyskać VAT w całości ani w części, ponieważ inwestycja nie generuje sprzedaży opodatkowanej. To oznacza, że poniesione koszty VAT nie będą kwalifikować się do dofinansowania. Konieczne będzie uwzględnienie tych kosztów jako wydatków własnych.

Czy gmina ma prawo do odzyskania VAT związanego z budową placów zabaw?

Artykuł analizuje możliwość odzyskania podatku VAT przez gminę w kontekście budowy placów zabaw. W świetle stanowiska organów administracji skarbowej, gmina może nie mieć prawa do zwrotu podatku związanych z tym projektem, jeśli nie planuje prowadzenia sprzedaży opodatkowanej. Przedstawienie argumentów i konkluzji w tej kwestii ma kluczowe znaczenie dla właściwego rozliczenia podatku VAT przez gminy i może mieć implikacje dla podobnych przypadków w przyszłości.

Czy szpital ma prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z termomodernizacją budynków?

Szpital złożył wniosek o dofinansowanie termomodernizacji swoich budynków, ale organy podatkowe wydały interpretację, która może mieć negatywny wpływ na jego budżet. Według odpowiedzi udzielonej przez Krajową Informację Skarbową, szpital nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług związanych z projektem termomodernizacji budynków, ponieważ świadczone przez niego usługi medyczne są zwolnione od podatku. To oznacza, że szpital nie tylko nie może odliczyć podatku, ale także nie ma prawa do zwrotu podatku.

REKLAMA