REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Projekt pomocowy

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy Stowarzyszenie ma prawo odliczyć VAT od wydatków na budowę ogrodu dla chorych?

Dyrektor KIS potwierdził, że Stowarzyszenie, które świadczy usługi opieki paliatywnej, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących dostawę towarów i usług, w związku z realizacją projektu polegającego na budowie ogrodu dla chorych i ich bliskich odwiedzających w hospicjum. Wynika to z faktu, że towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Czy Miasto ma prawo do odliczenia VAT w związku z projektowaniem terenów zielonych?

Dyrektor KIS potwierdził, że Miasto nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu kompleksowego zagospodarowania terenów zielonych, ponieważ nabyte towary i usługi w ramach realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Czy Gmina może odzyskać VAT przy inwestycji w świetlicę wiejską?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że Gmina nie będzie miała prawa do odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków na modernizację świetlicy wiejskiej, ponieważ efekty przedmiotowej operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Czy Zespół Opieki Zdrowotnej ma prawo do odliczenia podatku VAT z zakupów w ramach Projektu Regionalnego?

Dyrektor KIS potwierdził, że Zespół Opieki Zdrowotnej nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części, ponieważ  zakupy opodatkowane dotyczą w całości działalności zwolnionej z podatku w ramach zwolnienia przedmiotowego. 

REKLAMA

Czy pomoc z programu rządowego zwalnia spółkę z opodatkowania VAT?

Dyrektor  Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że pomoc otrzymana z rządowego programu Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r., nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie ma bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych towarów i usług. 

Czy gmina odliczy VAT z faktur dotyczących usuwania odpadów rolniczych?

Gmina planuje zrealizować projekt z dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego zadania, gmina będzie usuwać folie rolnicze i inne odpady z nieruchomości na terenie gminy. W artykule omówimy, czy gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją projektu, zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej. Przedstawimy również stanowisko organu administracji skarbowej w tej sprawie.

Czy gmina może odliczyć VAT z faktur związanych z inwestycją rozbudowy i przebudowy ulicy?

Artykuł dotyczy interpretacji indywidualnej związanej z odliczeniem podatku VAT przez gminę w kontekście rozbudowy i przebudowy ulicy, finansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W artykule przedstawione zostanie stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej w tej sprawie, które wskazuje, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur związanych z realizacją inwestycji.

Czy gmina może odzyskać VAT związany z inwestycją w infrastrukturę turystyczną?

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mający na celu budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. W odpowiedzi na pytanie gminy, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą odzyskania podatku VAT. Interpretacja wskazuje, że gmina nie ma prawa do odzyskania VAT zawartego w fakturach inwestycyjnych.

REKLAMA

Czy gmina może odliczyć VAT związany z rozwojem usług publicznych?

W artykule omawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą odliczenia podatku VAT przez gminy w kontekście realizacji projektów rozwijających usługi publiczne. Według stanowiska KIS, gminy nie mają prawa do odliczenia naliczonego VAT związanego z zakupem mienia i usług na potrzeby obsługi gminy oraz świadczenia ogólnodostępnych usług publicznych.

Czy gmina może odzyskać podatek VAT związany z inwestycją drogową?

Gmina, która złożyła wniosek o dofinansowanie na budowę lub modernizację dróg lokalnych, otrzymała odpowiedź od Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą podatku VAT dla planowanej inwestycji. Według udzielonej interpretacji, organy władzy publicznej, w tym gmina, nie mają prawa do odzyskania poniesionych kosztów podatku VAT związanych z realizacją swoich zadań. Przeczytaj artykuł, aby uzyskać pełne informacje na ten temat.

Czy można odliczyć VAT związany z realizacją projektu badawczego?

W artykule omawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą odliczenia podatku VAT naliczonego przez centrum prowadzące badania nad zrównoważoną produkcją i konsumpcją żywności. Centrum planuje skomercjalizować wyniki badań i zakupuje towary i usługi w ramach projektu. KIS potwierdza, że centrum ma prawo do odliczenia VAT od tych wydatków, co pozwoli mu zminimalizować koszty i wpłynie na zgodność z przepisami prawa podatkowego.

Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czy powiat może odzyskać VAT?

Powiat, jako zarządca dróg powiatowych, planuje przeprowadzić przebudowę jednej z dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednakże, zgodnie z interpretacją organów administracji skarbowej, powiat nie będzie mógł odzyskać podatku VAT związanego z tą inwestycją. Artykuł przedstawia stanowisko KIS, która uzasadnia, dlaczego powiat nie jest uznawany za podatnika VAT w przypadku realizacji zadań administracyjnych. Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Czy gmina może odliczyć podatek VAT związany z realizacją projektu?

W artykule omawiamy sytuację, w której gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektu. Niestety, pomimo bycia czynnym podatnikiem VAT, gmina nie ma prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z tym projektem. Interpretacja KIS wskazuje, że odliczenie podatku VAT jest możliwe jedynie w przypadku wykorzystywania towarów i usług do czynności opodatkowanych.

Czy gmina może odliczyć VAT związany z realizacją inwestycji publicznej?

W artykule omawia się interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą możliwości odliczenia podatku VAT przez gminę związanej z realizacją projektu inwestycyjnego. Gmina, będąca podatnikiem VAT, zwróciła się do KIS w celu ustalenia, czy może obniżyć podatek należny o podatek naliczony VAT wynikający z poniesionych wydatków. KIS odpowiedziała negatywnie, argumentując, że gmina działająca w ramach reżimu publicznoprawnego nie spełnia przesłanek określonych w ustawie o VAT. Artykuł przedstawia szczegóły i konsekwencje tej interpretacji dla gmin realizujących inwestycje publiczne.

Czy gmina może odliczyć VAT od faktur związanych z realizacją projektu społeczno-kulturalnego?

Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla operacji kulturalnej na obszarach wiejskich. Celem projektu jest budowa świetlicy wiejskiej, umożliwiającej mieszkańcom dostęp do usług kulturalnych i spędzania wolnego czasu. Jednak Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) zakwestionowała możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. KIS argumentuje, że projekt nie jest związany z czynnościami opodatkowanymi, co oznacza, że gmina nie będzie mogła odliczyć VAT.

Czy Wspólnota Mieszkaniowa ma prawo do obniżenia podatku VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację dotyczącą możliwości obniżenia podatku VAT dla Wspólnot Mieszkaniowych. Według KIS, Wspólnota nie ma prawa do odliczenia podatku należnego o część podatku naliczonego, zawartego w fakturach, dokumentujących zakup towarów i usług w celu realizacji projektu, gdy nie wykonuje czynności opodatkowanych i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Czy gmina ma prawo odliczyć VAT związany z inwestycją w infrastrukturę drogową?

Gmina zarejestrowana jako czynny podatnik VAT zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu ustalenia możliwości odliczenia podatku VAT związanej z planowaną inwestycją w infrastrukturę drogową. Według stanowiska KIS, gmina nie spełnia warunków umożliwiających takie odliczenie, ponieważ inwestycja nie ma charakteru komercyjnego i nie generuje przychodów. Artykuł analizuje interpretację KIS i jej konsekwencje dla jednostek samorządu terytorialnego, które realizują podobne projekty inwestycyjne.

Czy przychodnia ma prawo do odliczenia VAT od instalacji pompy ciepła?

Sprawa dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku instalacji pompy ciepła. W artykule omawiamy stanowisko organu administracji skarbowej, który twierdzi, że podmiot prowadzący działalność mieszana nie ma prawa do odliczenia podatku, gdy proporcja czynności opodatkowanych wynosi mniej niż 2%. Przedstawiamy również stan faktyczny oraz konsekwencje tej interpretacji dla spółki prowadzącej przychodnię. Czytelnik dowiaduje się, jakie są warunki odliczenia podatku VAT naliczonego i jakie są implikacje dla przedsiębiorcy działającego w branży medycznej.

Czy gmina może odliczyć VAT od realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki?

Gmina miasta nie może odliczyć podatku VAT przy realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, obejmującego rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej. Zgodnie z interpretacją KIS, gmina nie osiąga dochodów podlegających opodatkowaniu VAT, co uniemożliwia odliczenie podatku. Realizacja zadania ma na celu zapewnienie bezpłatnego dostępu do terenów rekreacyjnych dla defaworyzowanych grup społecznych. Artykuł omawia szczegóły interpretacji oraz stanowisko gminy w tej sprawie.

Czy fundacja może odliczyć VAT związany z realizacją projektu bezpłatnej działalności statutowej?

Fundacja, zajmująca się artystycznym rozwojem muzycznym, otrzymała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakup instrumentów muzycznych. Chociaż instrumenty te są nieodpłatnie wypożyczane przez podopiecznych Fundacji, pojawiły się wątpliwości co do możliwości odliczenia podatku naliczonego związane z realizacją projektu. Krajowa Informacja Skarbowa wydała interpretację, w której stwierdza, że fundacja nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w takiej sytuacji. Artykuł przedstawia szczegóły dotyczące tej interpretacji oraz jej konsekwencje dla Fundacji.

Czy gmina może odliczyć VAT w związku z budową wiaty biesiadnej, która miała poprawić jakość życia mieszkańców?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że gmina, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odliczenia podatku, który został naliczony w ramach realizowanego projektu. 

Brak prawa do odliczenia VAT przez gminę przy realizacji zadania publicznego (organizacji pikniku rodzinnego)

W interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2023 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania publicznego - tj. organizacją ekologicznego edukacyjnego pikniku rodzinnego. 

Czy gmina może odliczyć VAT od wydatków związanych z odbiorem azbestu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 14 czerwca 2023 r. potwierdził, że Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją konkretnego zadania, ponieważ usługi zakupione w ramach realizacji projektu są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czy gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT związku z realizacją ekologicznego pikniku rodzinnego?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji z 14 czerwca 2023 r. zajął stanowisko odnośnie kwestii odliczenia podatku VAT przez jedną z gmin w związku z realizacją ekologicznego pikniku rodzinnego. Zdaniem organu podatkowego gmina nie ma prawa do takiego odliczenia. Dlaczego?

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT związanego z realizacją projektu na obszarach wiejskich?

Gmina A złożyła wniosek o przyznanie pomocy z działania 07. „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Jednak Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) i Ministerstwo Finansów (MF) stwierdziły, że Gmina A nie ma prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego związane z realizacją projektu. W rezultacie, Gmina A nie będzie mogła odliczyć tego podatku od swoich należności podatkowych. Interpretacja ta ma istotne konsekwencje dla podobnych projektów w zakresie podstawowych usług lokalnych na obszarach wiejskich.

Czy województwo może odliczyć VAT od usługi finansowanej z dotacji?

W artykule przedstawiono stanowisko Krajowej Izby Skarbowej (KIS) w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT przez Województwo A od usługi związanej z ochroną środowiska. Zapytanie w tej sprawie zostało złożone przez jednostkę samorządu terytorialnego, która jest czynnym podatnikiem VAT. Zgodnie z odpowiedzią KIS, Województwo A nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związane z wykonaniem zadania sfinansowanego z dotacji. Artykuł analizuje uzasadnienie KIS oraz konsekwencje dla Województwa A.

Czy gmina może odzyskać VAT z tytułu wydatków na budowę świetlicy wiejskiej?

Gmina nie będzie uprawniona do odzyskania podatku VAT z wydatków związanych z budową centrum społeczności wiejskiej (świetlicy wiejskiej) - takie jest stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej. Według interpretacji organów administracji skarbowej, Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego nie będzie podatnikiem VAT w ramach zadań własnych, jakie wykonuje na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, dla których nie stanowi ona podatnika VAT. 

REKLAMA