REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Prawa

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy działalność artystyczna i tantiemy są zwolnione z VAT?

Dyrektor KIS stwierdził, że usługi, polegające na uczestniczeniu w koncertach oraz udzieleniu licencji do praw autorskich w celu udostępnienia twórczości na Spotify i innych platformach muzycznych, podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy, natomiast dostawa na rzecz wytwórni nagranych płyt w celu ich sprzedaży nie korzysta ze zwolnienia na podstawie tego samego przepisu. 

Czy uzyskany przychód z amatorskiego filmowania uroczystości rodzinnych to przychód z działalności gospodarczej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że przychody uzyskane z amatorskiego filmowania uroczystości rodzinnych kwalifikują się jako przychody z praw majątkowych, a nie jako przychody z działalności gospodarczej.

Czy wydatki na nieodpłatnie przekazaną dokumentację projektową mogą być kosztami uzyskania przychodów w podatku CIT?

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej przekazanej nieodpłatnie gminie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem że zostały one ujęte w księgach rachunkowych na podstawie stosownego dokumentu.

Czy sprzedaż lokalu jako nakładów na budowę pawilonu powinna być uwzględniona w zeznaniu podatkowym?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że sprzedaż lokalu, traktowana jako nakłady na wybudowanie budynku, powinna być uwzględniona w zeznaniu podatkowym, ponieważ nakłady są integralną częścią nieruchomości i nie mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży.

REKLAMA

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować przy sprzedaży prawa do znaku towarowego?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że skoro zbywane przez podatnika prawo ochronne do znaku towarowego związane jest z produkowaną w jego firmie, w ramach działalności wytwórczej, układanką edukacyjno-dydaktyczną, z której przychody opodatkowane są 5,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego, to taką stawkę ryczałtu należy zastosować przy sprzedaży prawa do znaku, na który zostało udzielone prawo ochronne przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy usługa opracowania planu ulepszenia strony i sklepu internetowego jest zwolniona z VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że usługa opracowania indywidualnego planu działania na rzecz ulepszenia strony i sklepu internetowego kwalifikuje się do zwolnienia podmiotowego z VAT.

Czy gmina możne odliczyć VAT od zakupu samochodów elektrycznych dla straży miejskiej?

Gmina ubiega się o dotację na zakup trzech samochodów elektrycznych dla straży miejskiej w celu efektywniejszego wykonywania zadań związanych z ochroną porządku publicznego. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że gmina nie może odliczyć podatku naliczonego związanego z tym zakupem. KIS powołała się na przepisy ustawy o VAT, które wyłączają organy władzy publicznej z obniżania podatku należnego.

Czy opłaty licencyjne wypłacane nierezydentom podlegają opodatkowaniu w Polsce bez certyfikatów rezydencji?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że spółka nie jest zobowiązana do pobierania podatku u źródła za licencje użytkownika końcowego, ponieważ nabyte licencje są wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb spółki i nie podlegają kategoriom przychodów wymienionym w ustawie o CIT.

REKLAMA

Czy przeniesienie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego jest opodatkowane?

Dyrektor KIS potwierdził, że kwota otrzymana z tytułu przeniesienia prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego naziemnego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c).

Czy Ośrodek, który jest samorządową instytucją kultury, może obniżyć kwotę podatku należnego z faktur, dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu społeczno-edukacyjnego?

Dyrektor KIS potwierdził, że Ośrodek nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty ww. projektu – jak wynika z okoliczności sprawy – nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Czy podatnik świadczący usługi medyczne może odliczyć VAT za zakup aparatu USG?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że spółka nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie aparatu USG związanego z usługami opieki medycznej zwolnionymi od VAT, ponieważ odliczenie dotyczy tylko towarów i usług wykorzystywanych do działań opodatkowanych, a nie do czynności zwolnionych.

Czy można rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko w trakcie postępowania rozwodowego?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził brak możliwości skorzystania z preferencyjnego rozliczenia PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeśli postępowanie rozwodowe jest w toku. 

Czy sprzedaż własnej książki bez agencji lub wydawnictwa to przychód z prawa majątkowego?

Dyrektor KIS potwierdził, że książka, jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego, jest źródłem prawa majątkowego. Książka jest jednym z możliwych sposobów udostępnienia odbiorcom treści objętych prawem autorskim, w związku z czym przychód autora ze sprzedaży napisanej książki jest przychodem z praw majątkowych.

Czy wykazanie następstwa prawnego po spadkobraniu to nabycie prawa majątkowego?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstał w związku z nabyciem roszczenia o odszkodowanie tytułem dziedziczenia, a obowiązek zgłoszenia tego nabycia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego powstał dla z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o nabyciu spadku.

Czy odkupowanie praw do odszkodowań komunikacyjnych wiąże się z obowiązkiem pobierania zaliczek na podatek dochodowy?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), odkupywanie praw do odszkodowań komunikacyjnych poprzez cesję wierzytelności wiąże się z opodatkowaniem w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartości pieniężne przekazywane klientom z tytułu odkupu praw stanowią przychód z praw majątkowych, a umowy cesji podlegają podatkowi dochodowemu.

Czy podatnik, który zawarł małżeństwo, może nadal rozliczać się jako samotnie wychowujący rodzic?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że podatnik, który zawarł małżeństwo, nie może nadal rozliczać się jako samotnie wychowujący rodzic zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Związek małżeński wyklucza przyznanie statusu "osoby samotnie wychowującej dziecko" i skorzystanie z preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego na podstawie art. 6 ust 4c ustawy o PIT.

Czy zbycie prawa do komórki lokatorskiej podlega opodatkowaniu PIT?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) osiągnięty przychód ze zbycia prawa użytkowania komórki lokatorskiej podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o PIT. 

Czy wycofanie nieruchomości ze spółki i przeniesienie jej do majątku prywatnego podlega opodatkowaniu?

W artykule przedstawiona zostaje interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca przekazania udziału w nieruchomości ze spółki jawnej do majątków prywatnych wspólników. Czy takie działanie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? Według KIS, taka transakcja nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. 

Czy gmina może odzyskać VAT z inwestycji w rozbudowę placów zabaw?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą możliwości odzyskania podatku VAT przez gminę w związku z rozbudową placów zabaw. Według KIS, rozbudowa placu zabaw nie jest traktowany jako czynność opodatkowana, co oznacza, że gmina nie będzie mogła odzyskać naliczonego podatku VAT związanego z realizacją inwestycji.

Czy koła gospodyń wiejskich mają prawo do odzyskania VAT w ramach realizacji projektów?

Koło gospodyń wiejskich planuje realizację inwestycji sfinansowanej z unijnych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednak interpretacja podatkowa stawia pod znakiem zapytania możliwość odzyskania kosztu podatku VAT, co może obciążyć budżet koła. Artykuł omawia kontrowersje związane z tym zagadnieniem i ich potencjalne skutki dla koła gospodyń wiejskich oraz organów administracji skarbowej.

Czy możliwa jest amortyzacja prawa autorskiego do oprogramowania nabytego w drodze aportu?

Pytanie podatnika dotyczyło możliwości amortyzacji prawa autorskiego do oprogramowania. Wnioskodawca, będący spółką z o.o., zgłosił wniosek w tej sprawie, dotyczący nabytego w drodze aportu oprogramowania. Jakie było stanowisko i argumenty przedstawione przez organy administracji skarbowej?

Czy sprzedaż praw i roszczeń z tytułu wzniesienia budynku jest zwolniona z podatku PIT?

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 lipca 2023 r. dotyczyła oceny skutków podatkowych sprzedaży praw i roszczeń z tytułu wzniesienia budynku. Wbrew oczekiwaniom wnioskodawcy, organ podatkowy uznał, że dochód z takiej transakcji nie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Czy gmina może odliczyć VAT od refundacji kosztów mieszkańcom w ramach projektu solarnego?

Gmina realizująca projekt budowy instalacji solarnych na budynkach mieszkańców napotkała problem z odliczeniem podatku VAT. Według interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej, gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków poniesionych na wypłatę grantów. Artykuł przedstawia stanowisko KIS oraz konieczność uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej w przypadku podobnych projektów.

Czy kwota uzyskana z cesji partycypacji w TBS i koszty wykończenia mieszkania może być zaliczona do przychodu z praw majątkowych?

Dyrektor KIS potwierdził, że kwota uzyskana z tytułu cesji partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS jest przychodem z praw majątkowych i tak należy traktować je w rozliczeniu podatkowym PIT. Z kolei nakłady związane z wykończeniem mieszkania i trwale z nim związane mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Stworzenie infrastruktury publicznych usług e-zdrowia. Co z odliczeniem VAT?

W artykule omawiamy kwestię odliczania podatku naliczonego przez podmiot leczniczy, który realizuje kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz bierze udział w projekcie e-zdrowia. Analizujemy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w kontekście odliczenia podatku naliczonego od zakupu środków trwałych i aplikacji. Czy podatnik ma prawo do takiego odliczenia, biorąc pod uwagę zwolnienie z VAT przy świadczeniu usług medycznych? Zapraszamy do lektury, aby poznać odpowiedź na to pytanie.

Rozbudowa i wyposażenie sali widowiskowej. Czy można odzyskać VAT?

Samorządowa Instytucja Kultury wystąpiła do Biura Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia sali widowiskowej. SIK zadało pytanie, czy będzie mogło odzyskać podatek VAT od nabytych towarów i usług. Według odpowiedzi KIS, jako niepodatnikowi VAT, nie przysługuje im możliwość odliczenia podatku. Artykuł omawia stanowisko organów administracji skarbowej w tej sprawie.

Przebudowa odcinka drogi. Czy gmina może odliczyć VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wypowiedziała się odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących inwestycji realizowanej przez gminę. KIS stwierdziła, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, ponieważ efekty inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. To stanowisko może wpłynąć na koszty finansowe gminy i ma potencjalne konsekwencje dla innych podmiotów.

Wycofanie samochodu z majątku spółki jawnej do majątku prywatnego wspólników a podatek od spadków i darowizn

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 17 stycznia 2023 r. potwierdza, że przeniesienie samochodu do majątku prywatnego wspólników spółki jawnej nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn.

REKLAMA