REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wierzytelność

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy wniesienie darowizny na rzecz fundacji rodzinnej generuje dla spółki przychód podlegający opodatkowaniu?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wniesienie darowizny na rzecz fundacji rodzinnej nie generuje dla spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Czy umorzone wierzytelności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła, że umorzone wierzytelności mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem spełnienia określonych ustawowo wymagań.

Czy zamiana obligacji na pożyczkę podlega PCC?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że dokonana nowacja, czyli zmiana umowy obligacji na umowę pożyczki, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. 

Czy bank może zaliczyć całość niespłaconej wierzytelności do kosztów, nawet jeżeli posiada tytuł egzekucyjny tylko na jej część?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że bank ma prawo do zaliczenia całości niespłaconej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, jeśli nieściągalność tej wierzytelności zostanie udokumentowana zgodnie z przepisami, nawet jeżeli bank posiada tytuł egzekucyjny jedynie na jej część.

REKLAMA

Czy komornik po otrzymaniu zajętej wierzytelności jest podatnikiem VAT?

Komornik po otrzymaniu kwoty potrąconej z tytułu zajęcia wierzytelności z tytułu faktury za najem i dzierżawę nie jest podatnikiem ani płatnikiem podatku VAT - tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). 

Czy nieściągalne należności mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) udzieliła odpowiedzi na pytanie potwierdzając, że odpisy z tytułu nieściągalnych należności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Czy nabycie udziału w nieruchomości lokalowej na skutek zniesienia współwłasności poprzez potrącenie wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Dyrektor KIS potwierdził, że nabycie udziału w nieruchomości lokalowej, na skutek zniesienia współwłasności i w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności, jest uznawane za odpłatne i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. 

Czy brak zarzutu przedawnienia wpływa na przychód podatkowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przedawnienie zobowiązania cywilnoprawnego nie generuje przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile dłużnik nie podniesie skutecznie zarzutu przedawnienia.

REKLAMA

Czy nabycie wierzytelności w ramach umowy faktoringu niepełnego podlega opodatkowaniu?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) umowa faktoringu niepełnego nie generuje obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie jest wymieniona w ustawowym katalogu opodatkowanych czynności cywilnoprawnych.

Jak niespłacone kredyty konsumenckie wpływają na koszty uzyskania przychodów?

W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że niespłacone, wymagalne i nieprzedawnione wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów konsumenckich, które są odpisywane jako wierzytelności nieściągalne, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jak KIS interpretuje koszty uzyskania przychodu z umowy pożyczki i umowy inwestycyjnej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą kosztów uzyskania przychodu w kontekście zawartej umowy pożyczki i umowy inwestycyjnej. Interpretacja ta ma na celu wyjaśnienie, jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekazanie wierzytelności na rzecz wspólników w ramach likwidacji spółki.

Czy podatnik skorzysta z zaniechania poboru podatku od umorzonej części kredytu hipotecznego zaciągniętego na opłaty okołokredytowe?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczy możliwości skorzystania z zaniechania poboru podatku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w przypadku zawarcia z bankiem ugody (przewalutowanie kredytu, umorzenie wierzytelności wynikających z kredytu oraz w przypadku otrzymania świadczeń związanych z zastosowaniem ujemnego oprocentowania kredytu).

Czy możemy skorzystać z zaniechania poboru podatku w przypadku ugody bankowej dotyczącej kredytu hipotecznego?

W niedawno wydanej interpretacji, organ podatkowy wyjaśnił warunki, na jakich niektóre dochody związane z kredytem hipotecznym mogą być zwolnione z podatku dochodowego. Ten artykuł ma na celu rozbicie tej skomplikowanej interpretacji na bardziej zrozumiałą formę, dostarczając wgląd w stanowisko organu podatkowego i jego implikacje dla podatników.

Strata na sprzedaży wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego jako koszt uzyskania przychodu

Banki udzielające kredytów i pożyczek często spotykają się z sytuacją, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania. W takim przypadku Banki sprzedają wierzytelność wynikającą z kredytu, co skutkuje stratą na kapitale dla Banku. W związku z tym, Banki zainteresowane są zaliczeniem takiej straty do kosztów uzyskania przychodów. W artykule Interpretacja dotycząca zaliczenia straty ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu do kosztów uzyskania przychodów przez Bank opisano interpretację przepisów podatkowych dotyczących takiej sytuacji. Dowiedz się, jakie są zasady zaliczania straty ze zbycia wierzytelności przez Bank do kosztów uzyskania przychodów oraz jakie korzyści z tego wynikają.

Opodatkowanie przeniesienia wierzytelności podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Nabycie wierzytelności wymagalnych oraz wierzytelności dochodzonych na drodze sądowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, ale umowa sprzedaży w części dotyczącej tych wierzytelności będzie podlegała opodatkowaniu PCC - taki wniosek wypływa z interpretacji Dyrektora KIS.

Czy otrzymana darowizna wierzytelności jest opodatkowana?

Krajowa Informacja Skarbowa przedstawiła stanowisko dotyczące opodatkowania otrzymanej darowizny wierzytelności. W odpowiedzi na zapytanie KIS stwierdziła, że otrzymanie kwoty pieniężnej związanej z realizacją wierzytelności z tytułu darowizny powinno być traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

REKLAMA