REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Zadania własne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy Gmina może odliczyć VAT od wydatków na rozwój cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego?

Dyrektor KIS potwierdził, że Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu, który polega na zakupie 3 modułów UTM, 4 stacji roboczych do USC i Ewidencji Ludności, diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz usługi szkolenia z zakresu podstaw cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miejskiego, ponieważ nabyte wyposażenie i usługi w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do poprawy realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia i będą wykorzystywane do poprawy obsługi administracyjnej mieszkańców. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej do celów społecznych. Czy można odliczyć VAT?

Przedstawiamy interpretację podatkową dotyczącą możliwości odliczenia podatku VAT przez gminę przy realizacji inwestycji związanej z instalacją fotowoltaiczną. Organ skarbowy uznał, że gmina nie może dokonać odliczenia VAT, argumentując, że inwestycja nie będzie wykorzystywana do celów komercyjnych. Artykuł omawia konsekwencje tej interpretacji dla gminy oraz wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego w podobnych przypadkach.

Utworzenie pracowni geograficznej w szkole. Czy można odliczyć VAT?

Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu polepszającego warunki nauczania w szkole podstawowej poprzez utworzenie nowej pracowni geograficznej. Wniosek ten nie dotyczy sprzedaży opodatkowanej, ale gmina ma możliwość uwzględnienia kosztów kwalifikowanych, w tym podatku VAT. Jednak zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej, gmina nie może obniżyć podatku należnego o podatek naliczony lub ubiegać się o zwrot VAT z tytułu poniesionych kosztów.

Czy gmina może odliczyć VAT w związku z budową drogi gminnej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT w związku z budową drogi gminnej. Przyczyną jest brak związku ponoszonych na inwestycję wydatków z występującymi po stronie gminy czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

REKLAMA

Czy gmina ma prawo odliczyć VAT od operacji montażu urządzeń placu zabaw?

W artykule przedstawiamy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na montaż urządzeń placu zabaw, jednak KIS stwierdziła, że gmina nie może odliczyć VAT w systemie tego podatku. Artykuł analizuje przepisy dotyczące odliczeń podatku VAT i ich zastosowanie w przypadku operacji realizowanych przez gminy.

Usuwanie azbestu. Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT?

Miasto i gmina boryka się z problemem dotyczącym odliczenia podatku VAT związanej z realizacją projektu ... dotyczącego usuwania azbestu. Wniosek o dotację na ten cel został złożony, jednak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej żąda przedłożenia interpretacji indywidualnej w sprawie niemożności odliczenia VAT. Artykuł omawia stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów w tej kwestii, stwierdzając, że MiG nie posiada prawa do odliczenia podatku, co ma istotne konsekwencje finansowe dla realizacji projektu.

Budowa siłowni plenerowej. Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT?

Gmina (...) planuje budowę siłowni plenerowej, która będzie służyć mieszkańcom jako teren rekreacyjny. Projekt ten będzie częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jednak, zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT naliczonego z faktur związanych z inwestycją. W artykule omówimy stanowisko KIS oraz konsekwencje tej interpretacji dla Gminy i innych podmiotów realizujących podobne projekty.

Czy Gmina ma prawo odliczyć VAT związany z budową przystanków rowerowych?

W artykule przedstawiono interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą możliwości obniżenia podatku VAT przez gminę związku z budową przystanków rowerowych. KIS stwierdziła, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z tym projektem. Artykuł analizuje przyczyny takiego stanowiska oraz konsekwencje dla gminy.

REKLAMA

Czy gmina może odliczyć VAT od zakupów związanych z realizacją projektu drogowego?

Gmina zaplanowała złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt zakłada utwardzenie drogi dojazdowej, poprawę jej bezpieczeństwa oraz promocję obszaru gminy. Jednakże, organy skarbowe wydały interpretację, zgodnie z którą gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji projektu. Artykuł omawia stanowisko KIS.

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT od wydatków na budowę boiska sportowego o charakterze ogólnodostępnym?

W artykule omawiamy kwestię odliczenia podatku VAT przez gminę w związku z budową boiska sportowego. Organ administracji skarbowej wydał interpretację, która stwierdza, że gmina nie będzie miała prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z inwestycją. Decyzja ta wynika z faktu, że boisko ma charakter ogólnodostępny i niekomercyjny, co oznacza brak czynności opodatkowanych związanych z jego funkcjonowaniem.

Budowa altan rekreacyjnych. Czy gmina może odliczyć VAT?

Gmina planuje zrealizować inwestycję polegającą na budowie altan rekreacyjnych. Jednakże, zgodnie z interpretacją Krajowej Izby Skarbowej (KIS), gmina może nie mieć prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących realizacji tego zadania. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się więcej o tej kwestii i zrozumieć, jakie są konsekwencje dla innych podobnych inwestycji realizowanych przez gminy.

Czy gmina może odliczyć VAT od budowy pomostu rekreacyjnego?

Gmina buduje pomost rekreacyjny w celu stworzenia atrakcyjnego miejsca do rekreacji i wypoczynku dla lokalnej społeczności. Jednakże pojawiło się pytanie, czy gmina ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony z faktur związanych z budową. Według interpretacji KIS, pomost służący nieodpłatnie mieszkańcom i turystom nie kwalifikuje się do odliczenia VAT. Ta decyzja może mieć wpływ na budżet gminy i planowane inwestycje.

Czy gmina może odliczyć VAT od wydatków związanych z rozbudową drogi gminnej?

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie rozbudowy odcinka drogi gminnej, jednak napotkała na pewne trudności związane z odliczeniem podatku VAT. W celu uzyskania klarownej odpowiedzi, gmina zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Niestety, odpowiedź ta nie była korzystna dla gminy, która dowiedziała się, że nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z tym projektem. W artykule omówimy szczegółowo stanowisko KIS oraz konsekwencje dla gminy, które mogą być istotne w kontekście ewentualnej kontroli podatkowej.

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT z inwestycji w przebudowę drogi gminnej?

Gmina planuje inwestycję w przebudowę drogi gminnej i chciała dowiedzieć się, czy ma prawo do odliczenia podatku VAT z tej inwestycji. Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), gmina nie spełnia warunków, aby skorzystać z tego prawa. KIS stwierdziło, że jako jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadanie własne, gmina nie jest podatnikiem VAT i nie wykorzystuje drogi do czynności opodatkowanych. To oznacza, że gmina nie może odliczyć podatku VAT z tytułu tej inwestycji.

Czy gmina może odliczyć VAT z wydatków na projekty publiczne?

W artykule omawiamy kwestię odliczania podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, na przykładzie gminy. Projekt realizowany przez gminę, współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, skłonił ją do zwrócenia się do organów administracji skarbowej z pytaniem, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanych z poniesionymi wydatkami. W odpowiedzi, Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, że gmina nie spełnia warunków do odliczenia VAT, gdyż nie działa jako podatnik VAT w przypadku realizacji projektów publicznych.

Inwestycja w plac zabaw dla dzieci. Czy gmina może odliczyć VAT?

Oto interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotycząca możliwości odliczenia podatku VAT przez gminę, która złożyła wniosek o dofinansowanie na utworzenie placu zabaw dla dzieci. Według KIS, gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanych z realizacją inwestycji, ponieważ majątek ten będzie udostępniany nieodpłatnie i nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Oznacza to, że gmina nie będzie mogła obniżyć kwoty podatku należnego o naliczony podatek VAT.

Budowa placu zabaw i mini boiska. Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT?

W artykule omawiamy zagadnienie odliczenia podatku VAT przez gminę związanego z budową placu zabaw i mini boiska. Interpretacja organu skarbowego wskazuje, że gmina nie ma prawa do odliczenia VAT od tych wydatków, gdyż obiekty są ogólnodostępne i nieodpłatne. Brak czynności opodatkowanych związanych z korzystaniem z placu zabaw i boiska wyklucza możliwość odliczenia podatku. Takie stanowisko może wpłynąć na koszty realizacji inwestycji przez gminę.

Wydatki na ekologiczne ogródki warzywno-kwiatowe. Czy można odliczyć VAT?

Gmina, będąca czynnym podatnikiem VAT, realizuje inwestycję finansowaną zarówno ze środków własnych, jak i ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją inwestycji są dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez dostawców/wykonawców na gminę. Gmina do tej pory nie dokonywała odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na inwestycję.

Wydatki na budowę pomostów rekreacyjnych. Czy gmina może odliczyć VAT?

Gmina zadała pytanie o odliczenie podatku VAT naliczonego związane z realizacją projektu budowy trzech pomostów rekreacyjnych. Krajowa Informacja Skarbowa ustaliła, że gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku, ponieważ inwestycja nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej. Ta interpretacja ma zastosowanie do innych podatników, którzy planują inwestycje niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

Czy gmina ma prawo do obniżenia VAT w przypadku modernizacji placu zabaw?

Gmina, której rozbudowa placu zabaw jest współfinansowana przez Samorząd Województwa, próbuje uwzględnić koszt podatku VAT w kosztach projektu. Jednak organ podatkowy wypowiedział się na temat tego zagadnienia, stwierdzając, że gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT ani do jego zwrotu.

Czy gmina może odliczyć VAT od zakupu sprzętu do monitoringu?

Gmina złożyła wniosek do Krajowej Izby Skarbowej (KIS) dotyczący możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup sprzętu do monitoringu akwenów wodnych. KIS wydała interpretację, w której stwierdza, że gmina nie ma prawa do odliczenia VAT. W artykule omawiamy argumentację KIS oraz konsekwencje tej decyzji dla gminy i organów administracji skarbowej.

Czy gmina może odliczyć VAT od inwestycji w budowę obiektów małej architektury?

Gmina, będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT, zrealizowała inwestycję polegającą na budowie obiektów małej architektury. Teraz ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym z pytań, które się pojawiło, jest kwestia prawa gminy do odliczenia podatku VAT naliczonego związane z tą inwestycją. Czy gmina ma takie prawo, czy też nie? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w interpretacji KIS.

Czy gmina może odliczyć VAT przy inwestycji w przebudowę świetlicy wiejskiej?

Gmina, działając jako jednostka samorządu terytorialnego, złożyła wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości (...). Celem inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz utrzymanie obiektów użyteczności publicznej. Jednakże, według interpretacji organów administracji skarbowej, Gmina nie spełnia przesłanek umożliwiających odzyskanie podatku VAT, co może oznaczać brak możliwości odliczenia poniesionych kosztów. Artykuł analizuje to stanowisko i jego konsekwencje dla Gminy (...) w kontekście realizacji projektu.

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT związanego z realizacją projektu na obszarach wiejskich?

Gmina A złożyła wniosek o przyznanie pomocy z działania 07. „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Jednak Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) i Ministerstwo Finansów (MF) stwierdziły, że Gmina A nie ma prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego związane z realizacją projektu. W rezultacie, Gmina A nie będzie mogła odliczyć tego podatku od swoich należności podatkowych. Interpretacja ta ma istotne konsekwencje dla podobnych projektów w zakresie podstawowych usług lokalnych na obszarach wiejskich.

Czy gmina ma prawo do odzyskania VAT związanego z budową placów zabaw?

Artykuł analizuje możliwość odzyskania podatku VAT przez gminę w kontekście budowy placów zabaw. W świetle stanowiska organów administracji skarbowej, gmina może nie mieć prawa do zwrotu podatku związanych z tym projektem, jeśli nie planuje prowadzenia sprzedaży opodatkowanej. Przedstawienie argumentów i konkluzji w tej kwestii ma kluczowe znaczenie dla właściwego rozliczenia podatku VAT przez gminy i może mieć implikacje dla podobnych przypadków w przyszłości.

REKLAMA