REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Pożyczka

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy wniesienie darowizny na rzecz fundacji rodzinnej generuje dla spółki przychód podlegający opodatkowaniu?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wniesienie darowizny na rzecz fundacji rodzinnej nie generuje dla spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Czy niespłacona kwota pożyczki po likwidacji spółki stanowi przychód podlegający opodatkowaniu CIT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że wartość niespłaconych zobowiązań z tytułu pożyczek, które pozostałyby w spółce na dzień wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców, nie będzie stanowić dla spółki przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Czy umowa pożyczki partycypacyjnej podlega opodatkowaniu PCC?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że zawarte przez spółkę z inwestorami umowy pożyczki partycypacyjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Czy likwidacja spółki z o.o. generuje przychód podatkowy dla udziałowców?

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że likwidacja spółki z o.o. bez spłaty zobowiązań nie generuje przychodu podatkowego dla jej udziałowców.

REKLAMA

Czy odsetki wypłacone przez komplementariusza od pożyczki stanowią koszt podatkowy dla spółki komandytowej?

Dyrektor KIS potwierdził, że odsetki od pożyczki udzielonej przez komplementariusza będą stanowiły koszt podatkowy dla spółki komandytowej. 

Czy zawarcie nieoprocentowanej umowy pożyczki od rodziny generuje konsekwencje podatkowe?

Dyrektor KIS potwierdził, że Skoro strony umowy pożyczki ustaliły, że pożyczka zostanie udzielona bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla pożyczkodawcy za udostępnienie pożyczkobiorcy kapitału, to udzielona pożyczka ma charakter nieodpłatny. W związku z tym, nieoprocentowana pożyczka nie spowoduje powstania po stronie pożyczkobiorcy przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. 

Czy udzielanie niskoprocentowych pożyczek pracownikom generuje obowiązki podatkowe?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że pracodawca, który udziela niskooprocentowych pożyczek swoim pracownikom, nie musi odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy odsetki od pożyczek udzielonych przez komplementariuszy stanowią koszty uzyskania przychodów dla spółki?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez komplementariuszy, będą stanowiły dla spółki koszt uzyskania przychodów.

REKLAMA

Czy udzielenie pożyczki przez spółkę - podatnika VAT, podlega opodatkowaniu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że spółka z o.o. z tytułu udzielonej Pożyczki występuje w roli podatnika VAT i w konsekwencji czynność udzielenia przez nią na rzecz innej spółki pożyczki stanowi usługę objętą zakresem podatku od towarów i usług, kwalifikowaną jako świadczenie usług za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegającą zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Czy udzielenie pożyczki przez spółkę stanowi usługę objętą podatkiem VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że udzielenie pożyczki przez spółkę stanowi odpłatne świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Czy udzielenie przez spółkę pożyczki na rzecz podmiotu powiązanego stanowi ukryty zysk?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że kwota pożyczki udzielonej przez spółkę na rzecz podmiotu powiązanego, tj. spółki jawnej, której udziałowcami są wspólnicy spółki, będzie stanowić dochód z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT. 

Czy skapitalizowane odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie kapitalizacji?

Według interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), skapitalizowane odsetki przysługujące spółce stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie kapitalizacji. Spółka, która nie potrącała dotychczas skapitalizowanych odsetek, jako koszt uzyskania przychodów jest uprawniona do korekty zeznania podatkowego i uwzględnienia skapitalizowanych odsetek w kosztach uzyskania przychodów.

Czy pożyczka zagraniczna musi być zgłaszana i opodatkowana w Polsce?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, że w przypadku umowy pożyczki zawartej za granicą RP, nie ma konieczności składania zawiadomienia Urzędu Skarbowego o otrzymanej pożyczce oraz obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych

Czy umowa pożyczki może być zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą opodatkowania umów pożyczek. KIS potwierdza, że w przypadku zwolnienia od podatku od towarów i usług przez przynajmniej jedną ze stron umowy, nie ma obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Ta interpretacja ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy planują zaciąganie pożyczek, ponieważ może wpłynąć korzystnie na ich działalność gospodarczą.

Czy otrzymanie pożyczki zagranicznej wymaga opłacenia PCC oraz powiadomienia urzędu skarbowego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że umowa pożyczki zawarta we Francji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce z uwagi na brak spełnienia warunków dotyczących miejsca zawarcia umowy oraz miejsca zamieszkania stron.

Czy wygaśnięcie zobowiązań po likwidacji spółki generuje przychód podlegający opodatkowaniu?

W najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) odniósł się do kwestii wygaśnięcia zobowiązań odsetkowych w wyniku likwidacji spółki. Kluczowe pytanie brzmiało: czy takie wygaśnięcie generuje przychód podlegający opodatkowaniu CIT?

Czy umowa pożyczki z podmiotem powiązanym podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Omawiany artykuł dotyczy kwestii opodatkowania umowy pożyczki zawartej przez przedsiębiorstwo z podmiotem powiązanym. W artykule przedstawione zostaje stanowisko Krajowej Izby Skarbowej (KIS) w tej sprawie. KIS stwierdza, że umowa pożyczki między spółką a podmiotem powiązanym, będącym podatnikiem VAT, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Czy umowa pożyczki między osobą fizyczną - wspólnikiem spółki - a spółką podlega opodatkowaniu VAT?

Dyrektor KIS omówił kwestię opodatkowania umowy pożyczki pieniężnej podatkiem od towarów i usług (VAT), zawartej między wspólnikiem spółki a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością . Zgodnie z interpretacją, umowa ta podlega korzysta ze zwolnienia. Dzięki temu żadna ze stron umowy nie będzie opodatkowana VAT-em. 

Czy udzielanie pożyczek przez rolnika podlega opodatkowaniu VAT?

W świetle najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, udzielanie pożyczek przez rolnika, zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, podlega opodatkowaniu VAT. Jednakże, ze względu na specyfikę tej czynności, może ona korzystać ze zwolnienia od podatku.

Jak KIS interpretuje koszty uzyskania przychodu z umowy pożyczki i umowy inwestycyjnej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą kosztów uzyskania przychodu w kontekście zawartej umowy pożyczki i umowy inwestycyjnej. Interpretacja ta ma na celu wyjaśnienie, jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekazanie wierzytelności na rzecz wspólników w ramach likwidacji spółki.

9% stawka podatku dla małych podatników CIT

Interpretacja indywidualna Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 19 czerwca 2023 r. dotyczy możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę, w latach 2020 i 2021, stawki podatku w wysokości 9% od dochodów innych niż z zysków kapitałowych. KIS uznała stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Czy umowa pożyczki zawarta poza granicami Polski podlega opodatkowaniu w Polsce?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą podatkowych konsekwencji zawarcia umowy pożyczki za granicą. W skrócie, umowa pożyczki zawarta poza granicami Polski nie podlega w Polsce opodatkowaniu, mimo że środki uzyskane dzięki tej pożyczce zostały wydatkowane na terenie Polski.

REKLAMA