REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Odliczenie podatku

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy przekazanie praw do pozyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej podlega opodatkowaniu VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że przekazanie praw do pozyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów stanowi odpłatne świadczenie usług i podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Sprzedaż praw do białych certyfikatów, mimo że opodatkowana, nie umożliwia odliczenia podatku naliczonego.

Czy fryzjerka rozliczająca się w formie karty podatkowej, miała prawo przenieść nieodliczoną część składki zdrowotnej z jednego miesiąca na kolejny, obniżając w ten sposób należny podatek?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że prowadząca zakład fryzjerski podatniczka, rozliczająca podatki w formie karty podatkowej, miała prawo przenieść nieodliczoną część składki zdrowotnej z jednego miesiąca na kolejny, obniżając w ten sposób należny podatek.

Czy zmiana celu użytkowania samochodu z wyłącznie biznesowego na mieszany wymaga korekty VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że w przypadku zmiany przeznaczenia samochodu z czysto służbowego na mieszany, nie ma obowiązku dokonywania korekty podatku VAT od kosztów związanych z pojazdem.

Czy można odliczyć VAT od czynności związanych z remediacją gruntu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z realizacją projektu remediacji gruntów, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczą podstawowej działalności wnioskodawcy, która nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną. 

REKLAMA

Czy Gmina może odliczyć VAT od wydatków na rozwój cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego?

Dyrektor KIS potwierdził, że Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu, który polega na zakupie 3 modułów UTM, 4 stacji roboczych do USC i Ewidencji Ludności, diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz usługi szkolenia z zakresu podstaw cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miejskiego, ponieważ nabyte wyposażenie i usługi w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do poprawy realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia i będą wykorzystywane do poprawy obsługi administracyjnej mieszkańców. 

Czy Gmina może obniżyć podatek VAT w związku z realizacją projektu, który przyczyni się do zwiększenia zasobów kulturowych oraz promocji lokalnego potencjału kulturowego?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS)potwierdził, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Czy partnerom projektów finansowanych z funduszy europejskich przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że nie można skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, jeżeli poniesione wydatki, nie są związane z opodatkowaną działalnością. 

Jak rozliczyć podatek VAT przy budowie budynku mieszkalnego z lokalami użytkowymi i garażami?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że podatnicy, którzy nabywają usługi inwestycyjne związane zarówno z czynnościami opodatkowanymi, jak i zwolnionymi od podatku VAT, a nie mogą jednoznacznie przypisać wydatków do konkretnego rodzaju sprzedaży, mają prawo do obniżenia podatku należnego w części odpowiadającej proporcji określonej w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku VAT. Proporcję tę można ustalić na podstawie metody wskazanej w art. 90 ust. 3 tej ustawy.

REKLAMA

Czy podatnik świadczący usługi medyczne może odliczyć VAT za zakup aparatu USG?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że spółka nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie aparatu USG związanego z usługami opieki medycznej zwolnionymi od VAT, ponieważ odliczenie dotyczy tylko towarów i usług wykorzystywanych do działań opodatkowanych, a nie do czynności zwolnionych.

Czy gmina może odliczyć VAT związany z budową toru pumptrack?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie toru typu "pumptrack".

Czy Gmina ma prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z zakupem wozu asenizacyjnego?

Dyrektor KIS potwierdził, że w związku z zakupem wozu asenizacyjnego Gmina będzie miała możliwość odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim towar będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. 

Czy uczelnie publiczne mogą odliczyć VAT od projektów naukowych?

Artykuł omawia kwestię odliczania podatku VAT przez uczelnie publiczne w ramach projektów naukowych. W świetle odpowiedzi Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), okazuje się, że uczelnie nie mają prawa do obniżania podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu, jeśli wyniki badań nie są wykorzystywane do celów opodatkowanych, lecz są udostępniane nieodpłatnie w celu upowszechnienia wiedzy. Artykuł analizuje konsekwencje tej interpretacji dla uczelni oraz przedstawia możliwe rozwiązania w celu prawidłowego rozliczania podatku VAT.

Czy stowarzyszenie może odliczyć VAT w ramach projektu (budowa placów zabaw)?

W artykule przedstawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą możliwości odliczenia VAT przez stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stowarzyszenie, które podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa na budowę placów zabaw, zwróciło się do KIS w celu uzyskania jasności w kwestii odliczenia podatku naliczonego. KIS potwierdza, że stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia VAT poniesionego w ramach realizacji projektu, co ma istotne konsekwencje dla obu stron.

Przebudowa drogi - czy można odzyskać VAT?

Gmina, będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT, zwróciła się do Krajowej Izby Skarbowej w celu ustalenia, czy przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z realizacją konkretnego zadania. Zadanie to obejmuje przebudowę drogi na określonym odcinku i ma być dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Interpretacja KIS wyklucza jednak taką możliwość, co może mieć istotne konsekwencje dla gminy oraz innych podmiotów o podobnych wątpliwościach.

REKLAMA